Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

071110 (Wr) V1 Implementatie Elearning Sintermeerten

1,763 views

Published on

Wat komt kijken bij de implementatie van e-learning?

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

071110 (Wr) V1 Implementatie Elearning Sintermeerten

 1. 1. Implementatie van ICT in het onderwijs Tien tips
 2. 2. Curriculum 1. Integraal en gefaseerde aanpak Mensen Management Infrastructuur
 3. 3. Van den Akker: meerderheid curriculuminnovaties mislukken <ul><li>inconsistenties tussen het bedoelde, geïmplementeerde en bereikte curriculum </li></ul><ul><li>overambitieuze plannen, onrealistische deadlines en te weinig investeringen in docenten. </li></ul>En bij e-learning komt technologische vernieuwing nog eens daarbovenop
 4. 4. 2. Communiceer over nut en noodzaak <ul><li>Strategische doelen vs operationele doelen </li></ul><ul><li>Medewerkers ‘eigenaar’ doelen </li></ul><ul><li>Vinden leerlingen inzet ICT zinvol? </li></ul>
 5. 5. 3. Gebruik ICT die bij onderwijs past
 6. 6. Onderwijsvisies <ul><li>Tamelijk traditioneel onderwijs (toetsen, les opnemen en ontsluiten) </li></ul><ul><li>Actief en zelfstandig leren (o.a. peer feedback, e-portfolio, zelfstandig leerobjecten) </li></ul><ul><li>Context-rijk leren (o.a. serious games) </li></ul><ul><li>Samenwerkend leren (o.a. wiki’s) </li></ul><ul><li>R-J . Simons, 2007 </li></ul>
 7. 7. Next generation Elektronische Leer Omgeving komt er aan Modulair opgebouwd, meer flexibel, samenwerken leren, minder hiërarchisch, mensen kennen, buitenstaanders toegang
 8. 8. 4. Voorkom vrijblijvendheid Van den Akker, 2003 Ook bij beoordelingen
 9. 9. 5. Toon als management daadwerkelijk leiderschap. <ul><li>Niet alleen woorden, maar ook daden </li></ul><ul><li>Voorbeeldgedrag </li></ul><ul><li>Visieontwikkeling </li></ul><ul><li>Koersvastheid </li></ul><ul><li>Ruimte en ondersteuning geven </li></ul>Fadel & Lemke, 2006 : besteed vooral aandacht aan leiderschap, professionalisering van docenten, curriculumontwikkeling en didactiek om ICT op een effectieve manier in te bedden in het onderwijs.
 10. 10. Kritische succesfactoren <ul><li>Concreet resultaat </li></ul><ul><li>Commitment </li></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Consistentie </li></ul><ul><li>Bron: managersonline.nl, Cozijnsen 2001 </li></ul>
 11. 11. 6. Stabiele, betrouwbare, gebruikersvriendelijke technologie Cuban, 2001: betrouwbaarheid van technologie en de complexiteit van de technologie in belangrijke mate van invloed op de acceptatie van ICT door docenten. You never get a second change to make a first impression Geldt ook voor technologie
 12. 12. 7. Houd rekening met de houding van medewerkers, en speel daar op in. Uit: William Horton (2001), “Leading e-learning”, Alexandria: ASTD 6: “Do everything by e-learning now!” 5: “We’re fallling behind. Go, go, go!” 4: “Proceed logically and smoothly.” 3: “Let’s go slow and avoid any trouble.” 2: “Let’s wait until all the bugs are worked out.” 1: “It’ll never work. Forget it“
 13. 13. Focus je bij de implementatie niet op de Iejoors en laat de Teigetjes niet een te dominante rol spelen!
 14. 14. 8. Houd rekening met zone naaste ontwikkeling van medewerkers Het ideaal Interventies Techno logisch Didactisch Techno logisch Didactisch
 15. 15. <ul><li>Niet alleen information-overload, maar ook application-overload </li></ul><ul><li>Wennen aan technologieën </li></ul>Bron: http://www.slideshare.net/igorterhalle
 16. 16. 9. Ontwikkel strategie hanteerbaar maken weerstanden Bron: http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/default.htm
 17. 17. Soorten weerstanden <ul><li>De verandering is niet in het belang van de medewerkers (status, positie, plezier in het werk, autonomie, kwaliteit werk, werkdruk, teacher bandwith problem (D. Wiley), enzovoorts) </li></ul><ul><li>Onduidelijkheid (gevolgen voor de functie, verkeerde of andere verwachtingen, doelen) </li></ul>Naar: H. Nathans, 1994
 18. 18. Soorten weerstanden (2) <ul><li>Medewerkers weten het beter (ICT roept meer problemen op, lost niks op, enzovoorts) </li></ul><ul><li>Angst niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen (vertrouwen in eigen kunnen, ICT-vaardigheden, ruimte om zich voor te bereiden) </li></ul>
 19. 19. Soorten weerstanden (3) <ul><li>Docenten voelen zich niet serieus genomen (zij zijn immers specialist op het gebied van leren) </li></ul><ul><li>ICT-ers voelen zich niet serieus genomen (zij hebben verstand van security etc) </li></ul><ul><li>Medewerkers zien de zin er niet van in (het gaat toch goed….) </li></ul>
 20. 20. Vraagstukken <ul><li>Innoveren vs beheersen </li></ul><ul><li>Beperkte capaciteit vs verschillende gebruikerswensen </li></ul><ul><li>Beveiliging vs experimenten (voorbeeld Skype) </li></ul>
 21. 21. 10. Ontwikkel communicatie- en professionaliseringsaanpak (implementatiefase, maar ook incorporatiefase).
 22. 22. Tips <ul><li>Heb respect voor elkaars professie </li></ul><ul><li>Communiceer over je professie </li></ul><ul><li>Wederzijds verwachtingen helder maken </li></ul><ul><li>Wees reëel (prioriteiten, keuzes) </li></ul><ul><li>Erken tegengestelde belangen </li></ul><ul><li>Vermijd deskundigheidsmacht </li></ul><ul><li>Creëer experimenteeromgeving </li></ul><ul><li>Uitbesteden? </li></ul>

×