Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH
DI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013 - 2025
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti...
Parents, Community and Private Sector
PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Pelan Pembangu...
GENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH
PENDIDIKAN NEGARA
Jasmani Emosi
Rohani Intelek
Sahsiah
Inisiatif Ibu Bapa, Komu...
Aktiviti lapangan
Pembelajaran dalam kelas
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan ...
Di mana anak kita berada?
Purata hanya 14 % masa
pelajar berada di sekolah
setahun
Selebihnya di rumah dan
dalam komuniti
...
Kegunaan Masa Murid
14%
33% 52% Sekolah
Tidur
Rumah dan
Komuniti
Kegunaan masa murid
berumur 7 – 16
tahun, berdasarkan
42 ...
Yang berlaku sekarang…
Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila:
 Dijemput untuk Hari-Hari tertentu
(Hari Pelaporan, Hari...
Apa yang ingin dicapai?
Peningkatan penglibatan ibu bapa, komuniti dan
sektor swasta dalam pembelajaran anak
Inisiatif Ibu...
Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem Pembelajaran
 Pengetua
 Guru
 Pelajar
 PIBG
 Pengetua
 Guru
 Pelajar
 ...
Apakah “Sistem Pembelajaran”
Sistem Pembelajaran mengakui bahawa
pembelajaran berlaku melangkaui kawasan
sekolah dan boleh...
Sekolah – kerjasama dengan ibu bapa
 Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama
antara ibu bapa dan guru bagi memasti...
Sekolah – kerjasama dengan komuniti
 Mendapat kerjasama secara sukarela daripada
pertubuhan dalam komuniti untuk menyedia...
Untuk mewujudkan sistem pembelajaran,
suasana pembelajaran perlu diwujudkan di mana-mana
Pembelajaran boleh berlaku di lua...
ELEMEN-ELEMEN YANG TERDAPAT DALAM SARANA
A 6 elemen dalam Sarana Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (setakat mana
sekolah m...
Melancarkan Kempen Kesedaran untuk merapatkan jurang perbezaan
sekolah-ibu bapa-komuniti untuk meningkatkan sistem pembela...
Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta
Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidi...
KWAPM sebagai satu kaedah meningkatkan penglibatan ibu bapa
berpendapatan rendah
▪ Diberi kepada ibu bapa pada awal
tahun ...
Menguatkuasakan Pekeliling Pemberian Bantuan KWAPM sebagai satu kaedah
meningkatkan kehadiran murid dan penglibatan ibu ba...
Pengerusi: Pgrh
BPSH
TP : TP BPSH
SU : BPSH
AJK
1.BPSBPSK
2.BPI
3.BPKhas
4.BTP
5.BPM
6.BPTV
7.BPPDP
8.BKK
9.BS
10.UKK
11.B...
BIDANG TUGAS
JK PELAKSANA KEBANGSAAN
• Menjadi Jurulatih Utama Kebangsaan
• Memastikan ‘content delivery’ di peringkat Bah...
Bidang Tugas JK Pelaksana Peringkat Negeri
• Menjadi Jurulatih Utama pelaksanaan kursus
• Melaksanakan kursus Sarana Ibu B...
Bidang Tugas JK Pelaksana Peringkat Daerah
• Menjadi Jurulatih Utama pelaksanaan kursus
• Melaksanakan kursus Sarana Ibu B...
We don’t have to be perfect
to be a perfect parent
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slot 1 2 pengenalan inisiatif

368 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slot 1 2 pengenalan inisiatif

 1. 1. SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH DI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025 Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 2. 2. Parents, Community and Private Sector
 3. 3. PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 4. 4. GENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Jasmani Emosi Rohani Intelek Sahsiah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Menghasilkan individu yang holistik
 5. 5. Aktiviti lapangan Pembelajaran dalam kelas Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 6. 6. Di mana anak kita berada? Purata hanya 14 % masa pelajar berada di sekolah setahun Selebihnya di rumah dan dalam komuniti Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 7. 7. Kegunaan Masa Murid 14% 33% 52% Sekolah Tidur Rumah dan Komuniti Kegunaan masa murid berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5.5 jam di sekolah setiap hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam sehari. SUMBER: KPM, sampel jadual waktu murid, 2011 Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 8. 8. Yang berlaku sekarang… Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila:  Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll)  Anak ada masalah disiplin di sekolah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 9. 9. Apa yang ingin dicapai? Peningkatan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 10. 10. Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem Pembelajaran  Pengetua  Guru  Pelajar  PIBG  Pengetua  Guru  Pelajar  PIBG  Komuniti  Sektor Swasta  Agensi Awam Sistem Sekolah Sistem Pembelajaran Peningkatan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah. Perubahan Paradigma… 1 Menimbulkan Kesedaran Meningkatkan peranan ibu bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran Menggunakan Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 11. 11. Apakah “Sistem Pembelajaran” Sistem Pembelajaran mengakui bahawa pembelajaran berlaku melangkaui kawasan sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam komuniti. Sekolah mesti menyediakan persekitaran yang kondusif untuk jalinan hubungan kerja positif antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti.” Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 12. 12. Sekolah – kerjasama dengan ibu bapa  Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama antara ibu bapa dan guru bagi memastikan pembelajaran berkualiti untuk murid  Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid  Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anak-anak mereka Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 13. 13. Sekolah – kerjasama dengan komuniti  Mendapat kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan memberi manafaat kepada sekolah setempat  Menggalakkan pelibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 14. 14. Untuk mewujudkan sistem pembelajaran, suasana pembelajaran perlu diwujudkan di mana-mana Pembelajaran boleh berlaku di luar sekolah Komuniti Sekolah Guru PIBG Ibu Bapa Sekolah perlu menggalakkan ibu bapa memainkan peranan dalam pendidikan Semua ibu bapa boleh membantu anak mereka mencapai potensi sepenuhnya dengan melibatkan diri dengan pembelajaran anak” Komuniti boleh menyokong pembelajaran Guru mesti mengenalpasti kekuatan ibu bapa dan membantu mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran anak mereka, di sekolah dan di luar sekolah ” Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 15. 15. ELEMEN-ELEMEN YANG TERDAPAT DALAM SARANA A 6 elemen dalam Sarana Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (setakat mana sekolah menyediakan keadaan yang kondusif bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti terlibat dalam pembelajaran anak di sekolah 1.Iklim Sekolah 2.Komunikasi Berkesan 3.Sokongan Terhadap Kejayaan Murid 4.Tanggungjawab Bersama (Shared Responsibility) 5.Keputusan Bersama (Shared Decision Making) 6.Kerjasama dengan Komuniti B Penubuhan 2 Biro baru dalam PIBG 1. Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (Parent Support Group – menghulurkan bantuan kepada ahli PIBG yang memerlukan) 2. Biro Maklumat (untuk menganalisis data) C Khidmat Bantu kepada sekolah 1.Akademik 2.Ko kurikulum 3.3K 4.Bimbingan Kerjaya 5.Penyelenggaraan sekolah 6.Motivasi/disiplin murid Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 16. 16. Melancarkan Kempen Kesedaran untuk merapatkan jurang perbezaan sekolah-ibu bapa-komuniti untuk meningkatkan sistem pembelajaran Anak Nadi Aspirasi Kita : Pendidikan Anak Tanggungjawab BersamaMesej IBU BAPA KOMUNITI SEKTOR SWASTA SASARAN UTAMA 1 MENGUPAYAKAN (EMPOWER) 2 MEMBOLEHKAN (ENABLE) 3 Mesej  Ibu Bapa: Penggerak Kecemerlangan Pendidikan Kenapa? • Penglibatan ibu bapa di rumah dan di sekolah mempunyai impak besar dalam pembelajaran anak Mesej  Anak Anda, Tanggungjawab Kita Bersama Kenapa? • Komuniti mesti bersatu padu untuk mengutamakan pendidikan bagi kejayaan negara Mesej  Kemakmuran berterusan melalui pendidikan Kenapa? • Sumbangan kepada pendidikan untuk kemakmuran sektor swasta MELIBATKAN (ENGAGE) Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 17. 17. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 18. 18. KWAPM sebagai satu kaedah meningkatkan penglibatan ibu bapa berpendapatan rendah ▪ Diberi kepada ibu bapa pada awal tahun sekali gus ▪ Tidak dapat mengesan penggunaan yang sewajar ▪ Tiada ukuran kesan ke atas kehadiran dan prestasi murid di sekolah Amalan sekarang Situasi akan datang.. ▪ Diberi kepada ibu bapa dua kali setahun atau secara bersyarat ▪ Sebahagian daripada bantuan diberi dalam bentuk bahan pembelajaran atau bayaran tuisyen ▪ Kaitkan bantuan dengan kedatangan murid, perbincangan ibu bapa dengan guru dan peningkatan prestasi murid Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 19. 19. Menguatkuasakan Pekeliling Pemberian Bantuan KWAPM sebagai satu kaedah meningkatkan kehadiran murid dan penglibatan ibu bapa KWAPM dengan pembelajaran anak ▪ KWAPM sebagai satu kaedah meningkatkan penglibatan ibu bapa berpendapatan rendah. • Memaksimumkan penggunaan Sarana Ibu Bapa untuk membantu ibu bapa penerima KWAPM 100% kedatangan murid 75% penglibatan ibu bapa KWAPM Tindakan Utama Aspirasi 1 2 Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 20. 20. Pengerusi: Pgrh BPSH TP : TP BPSH SU : BPSH AJK 1.BPSBPSK 2.BPI 3.BPKhas 4.BTP 5.BPM 6.BPTV 7.BPPDP 8.BKK 9.BS 10.UKK 11.Bkew Pengerusi : Pgrh JPN TP : TP SU : KSPS AJK 1.KSPK 2.KSPA 3.KSP Swasta & Khas 4.KS Maklumat & ICT 5.Semua PPD 6.KPP BTPN 7.Pegawai PIBG JPN 8.Wakil PIBG dari setiap Daerah 9.Agensi Kerajaan yang berkaitan 10.NGOs 11.Agensi Swasta Pengerusi : PPD TP : T PPD SU : Peg PIBG (Unit Sek PPD) AJK 1.Pegawai ICT Daerah 2.Pegawai HEM 3.Pegawai P Khas & Swasta 4.Pengetua (wakil dari setiap daerah) 5.Guru Besar (wakil dari setiap daerah) 6.YDP PIBG (SM dan SR) 7.Pusat Kegiatan Guru (PKG) 8.Ketua Jabatan Kerajaan 9.Ahli politik (jika perlu) 10. NGOs 11.Penghulu 12.Ketua Kg/Ketua masy/Ketua Rumah Pjg 13.Agensi swasta JAWATAN KUASA KERJA PENGLIBATAN IBU BAPA KOMUNITI SEKOLAH/KEMPEN PENDIDIKAN NASIONAL KEBANGSAAN NEGERI DAERAH Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 21. 21. BIDANG TUGAS JK PELAKSANA KEBANGSAAN • Menjadi Jurulatih Utama Kebangsaan • Memastikan ‘content delivery’ di peringkat Bahagian dan Negeri dilaksanakan dengan berkesan • Memantau pelaksanaan di peringkat Bahagian dan Negeri • Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data • Melaksanakan kempen Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 22. 22. Bidang Tugas JK Pelaksana Peringkat Negeri • Menjadi Jurulatih Utama pelaksanaan kursus • Melaksanakan kursus Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah di peringkat negeri • Memastikan ‘content delivery’ di peringkat negeri dan daerah dilaksanakan dengan berkesan • Memantau pelaksanaan negeri dan daerah • Memastikan ketepatan masa kutipan data dan Mengesahkan kesahihan data • Melaksanakan kempen Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 23. 23. Bidang Tugas JK Pelaksana Peringkat Daerah • Menjadi Jurulatih Utama pelaksanaan kursus • Melaksanakan kursus Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah di peringkat daerah • Memastikan ‘content delivery’ di peringkat daerah dan sekolah dilaksanakan dengan berkesan • Memantau pelaksanaan daerah dan sekolah • Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data • Melaksanakan kempen Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 24. 24. We don’t have to be perfect to be a perfect parent

×