Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CSS na steroidima (SASS)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Codigo html
Codigo html
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad

CSS na steroidima (SASS)

Download to read offline

Zahtevi prema CSS-u svakoga dana postaju sve veći. CSS mora da bude responsive da bude kratak brz i da može da se brzo menja. Postoji način za stvaranje tako kvalitetnog CSS koda, to je SASS.

Zahtevi prema CSS-u svakoga dana postaju sve veći. CSS mora da bude responsive da bude kratak brz i da može da se brzo menja. Postoji način za stvaranje tako kvalitetnog CSS koda, to je SASS.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (18)

Similar to CSS na steroidima (SASS) (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

CSS na steroidima (SASS)

 1. 1. CSS na steroidima (SASS) Žarko Jović 29.09.2016 – WPMEETUP Niš
 2. 2. Žarko Jović  Full-Stack Designer (Unicorn),  Front-end developer,  Wordpress,  Graphic Designer (Print+Visual),  Ebooks (epub) @joviczarko joviczarko@gmail.com
 3. 3. Best Friends!
 4. 4. Očekivanja od CSS-a  Puno formata (smartphone, tablet, desktop, štampa, pa i TV sve više)  Eksperimentisanja i testiranja  Konzistencija kroz projekat  Brzina downloada css fajlova (manji fajlovi)  Rok - juče
 5. 5. CSS može biti zabavan, ali fajlovi postaju sve veći, kompleksniji i teži za održavanje
 6. 6. Don’t Repeat Yourself Keep It Simple Stupid Težnje (KISS & DRY)
 7. 7. Don’t Repeat Yourself Keep It Simple Stupid Težnje (KISS & DRY)
 8. 8. Pre-procesuiranje u pomoć
 9. 9. Preprocesori
 10. 10. Syntactically Awesome StyleSheets
 11. 11. Sass je zabavan Promenljive Transformacije Ugneždavanje Proširenja Operatori Miksevi …
 12. 12. SCSSSASS • Stariji metod • Uzima poravnanje u obzir • Ne koristi tačku-zarez i vitičaste zagrade • Novi i podrazumevani metod • Poravnanje nije bitno • Tačka-zarez i vitičaste zagrade su bitni Validan CSS je uvek i validan SASS, jer je SASS zapravo samo ekstenzija CSS-a. $font-stack: Helvetica, sans-serif; $primary-color: #333; body { font: 100% $font-stack; color: $primary-color; } $font-stack: Helvetica, sans-serif $primary-color: #333 body font: 100% $font-stack color: $primary-color
 13. 13. Promenljive (Variables) $ $boja_glavna: #333333; $boja_linkovi: #001eff; .mojaKlasa{ color: $boja_glavna; } a{ color: $boja_linkovi; } .mojaKlasa { color: #333333; } a { color: #001eff; } .SCSS- .CSS
 14. 14. Transformacije Boja $color_secondary: #AD141E; .div1 { background-color: $color_secondary; } .div2 { background-color: lighten( $color_secondary, 20% ); } .div3 { background-color: darken( $color_secondary, 20% ); } .div1 { background-color: #AD141E; } .div2 { background-color: #e93e49; } .div3 { background-color: #52090e; } SCSS CSS
 15. 15. Transformacije Boja darken( $base-color, 10% ) lighten( $base-color, 10% ) saturate( $base-color, 20% ) desaturate( $base-color, 20% ) adjust-hue( $base-color, 20% ) rgba( $base-color, .7 ) http://jackiebalzer.com/color
 16. 16. Ugnježdavanje (Nesting) #main p { color: #00ff00; width: 97%; .redbox { background-color: #ff0000; color: #000000; } } #main p { color: #00ff00; width: 97%; } #main p .redbox { background-color: #ff0000; color: #000000; } .SCSS .CSS
 17. 17. Ugnježdavanje + Nadovezivanje #main { color: black; a { font-weight: bold; &:hover { color: red; } } } #main { color: black; } #main a { font-weight: bold; } #main a:hover { color: red; }
 18. 18. Proširenje (Extend) .message { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; color: #333; } .success { @extend .message; border-color: green; } .error { @extend .message; border-color: red; } .warning { @extend .message; border-color: yellow; } .message, .success, .error, .warning { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; color: #333; } .success { border-color: green; } .error { border-color: red; } .warning { border-color: yellow; } .SCSS .CSS
 19. 19. Media $break-small: 320px; $break-large: 1200px; .profile-pic { float: left; width: 250px; @media screen and (max-width: $break-small) { width: 100px; float: none; } @media screen and (min-width: $break-large) { float: right; } } .profile-pic { float: left; width: 250px; } @media screen and (max-width: 320px) { .profile-pic { width: 100px; float: none; } } @media screen and (min-width: 1200px) { .profile-pic { float: right; } } .SCSS .CSS
 20. 20. Media $phone: "only screen and (max-width : 320px)"; profile-pic { float: left; width: 250px; @media #{$phone} { width: 100px; float: none; } } profile-pic { float: left; width: 250px; } @media only screen and (max-width: 320px) { profile-pic { width: 100px; float: none; } } .SCSS .CSS
 21. 21. Operatori + Sabiranje – Oduzimanje * Množenje / Deljenje % Ostatak * Mora se obratiti pažnja na jedinice operanada.
 22. 22. Operatori article { float: left; width: 600px / 960px * 100%; } aside { float: right; width: 300px / 960px * 100%; } article { float: left; width: 62.5%; } aside { float: right; width: 31.25%; } .SCSS .CSS
 23. 23. Operatori (Pažljivo!) h2 { // font-size: 5px + 2em; // Mešanje jedinica font-size: 5px + 2px; // font-size: 5px * 2px; // Dupliranje jedinica = 10pxpx font-size: 5px * 2; // font-size: 10px / 2; // Na izlazu se isto dobija font-size: (10px / 2); }
 24. 24. Miksevi (@mixin) @mixin sample { font-size: 12px; font-weight: bold; text-decoration: underline; } p { @include sample; } p { font-size: 12px; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .SCSS .CSS
 25. 25. Miksevi (@mixin) @mixin headline ($color, $size) { color: $color; font-size: $size; } h1 { @include headline(green, 12px); } h1 { color: green; font-size: 12px; } Sa argumentima .SCSS .CSS
 26. 26. @mixin link ($link, $visited, $hover, $active) { & { color: $link; &:visited { color: $visited; } &:hover { color: $hover; } &:active, &:focus { color: $active; } } } a { @include link(orange, blue, yellow, teal); } a.footer { @include link(blue, yellow, green, orange); } a { color: orange; } a:visited { color: blue; } a:hover { color: yellow; } a:active, a:focus { color: teal; } a.footer { color: blue; } a.footer:visited { color: yellow; } a.footer:hover { color: green; } a.footer:active, a.footer:focus { color: orange; } Komplikovaniji primer
 27. 27. Petlje @for $i from 1 through 8 { $width: percentage(1 / $i); .col-#{$i} { width: $width; } } .col-1 { width: 100%; } .col-2 { width: 50%; } .col-3 { width: 33.33333%; } .col-4 { width: 25%; } .col-5 { width: 20%; } .col-6 { width: 16.66667%; } .col-7 { width: 14.28571%; } .col-8 { width: 12.5%; } .SCSS .CSS
 28. 28. Petlje $num: 4; @while $num > 0 { .module-#{$num} { content: "#{$num}"; } $num: $num - 1; } .module-4 { content: "4"; } .module-3 { content: "3"; } .module-2 { content: "2"; } .module-1 { content: "1"; }
 29. 29. Komentari /* Ovaj komentar je * dugačak nekoliko linija. * Pošto koristi CSS sintaksu, * pojaviće se u izlazu CSS-a */ body { color: black; } // Svaki od ovih komentara je dugačak jednu liniju // Oni se neće pojaviti u generisanom CSS-u, // Zato što koriste ovakvu sintaksu. a { color: green; } // Neće se pojaviti ni ovaj
 30. 30. Uvoz (@import) // _reset.scss html, body, ul, ol { margin: 0; padding: 0; } // base.scss @import 'reset'; body { font: 100% Helvetica, sans-serif; background-color: #efefef; } * Fajlovi čiji naziv počinje donjom crtom neće biti kompajlirani u samostalne fajlove.
 31. 31. Modularizacija Underscores tema kao primer
 32. 32. Postupak rada (Workflow) SCSS functions.php
 33. 33. Kompajliranje
 34. 34. Kompajliranje (GUI) Koala App LiveReload
 35. 35. Problem? Menjanje kompajliranog CSS-a direktno bez kompajlovanja CSS-a
 36. 36. Svaki put kada vršite izmene direktno na serveru, bez lokalne kopije, jedno mače ugine…
 37. 37. A još ako to radite iz WP Dashboard-a, uginu dva!
 38. 38. Očekivanja Stvarnost Vežba!
 39. 39. Pitanja? @joviczarko joviczarko@gmail.com http://sass-lang.com/http://thesassway.com/ http://www.sassmeister.com/http://koala-app.com/ Korisni linkovi

×