Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Park Management: opening Fokker Logistics Park @ Schiphol

641 views

Published on

Bedrijven en park management kunnen de performantie van het terrein en de gevestigde bedrijven verhogen door samen te werken rond diverse thema’s: terreinbeheer, mobiliteitsmanagement, facility management, utility management, milieumanagement, HR management, vestigingsmanagement, communicatiemanagement, stakeholder management, etc. Park management kan de organisatie van collectieve nevenactiviteiten van bedrijven bundelen en daardoor bedrijven toelaten zich te concentreren op hun core business. Tegelijk kunnen die samen-activiteiten efficiënter uitgevoerd worden als gevolg van specialisatie- en schaalvoordelen.

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Park Management: opening Fokker Logistics Park @ Schiphol

 1. 1. Samenwerken in de logistieke keten: de locatie, de locatie en de locatie Walther Ploos van Amstel Nederlandse Defensie Academie/TNO Mobiliteit en Logistiek www.delaatstemeter.nl tnomobility@gmail.com Amsterdam, mei 2009
 2. 2. Logistiek = samenwerken •  De klant staat aan het stuur •  Nieuwe samenwerkingsvormen voor ketenregie •  Verticale en horizontale samenwerking •  Rol van 4C’s: Cross Chain Control Centers •  Duurzaam verbinden van bedrijven met parkmanagement 2
 3. 3. De klant in logistiek: co-creatie...
 4. 4. Globale logistieke ketens worden steeds complexer... 4
 5. 5. Slim navigeren vraagt ketenregie in Nederland... 5
 6. 6. Ketenregie = samenwerken Gericht industriebeleid: ‘de waardevaste supply chain regio’ Supply chain samenwerking Innovatieve distributienetwerken en infrastructuur Community platforms: 4C* Transparantie en connectiviteit Competenties van uw mensen 6
 7. 7. Wat is de beste locatie: wat is kwaliteit van een logistiek park? •  Economische kwaliteit •  visuele kwaliteit •  zorgvuldig ruimtegebruik •  multimodale transportmogelijkheden •  synergie in samenwerking •  kwaliteit arbeidsmarkt •  veiligheid •  diensten •  Sociale kwaliteit •  voorzieningen voor werknemers •  minimale hinder voor omwonenden •  positief effect op werkgelegenheid in regio •  Ecologische kwaliteit •  duurzaamheid •  minimale milieuhinder •  degelijk afvalbeheer, waterzuivering en -opslag Samenwerken op logistieke parken verbetert die kwaliteit...
 8. 8. Ontwikkeling in parkmanagement: duurzaam verbinden van bedrijven… Tijd horizon Lange Termijn (5-10 jaar) Vitaliteit, mobiliteit, multimodaliteit en synergie Energie beveiliging communicatie, telefonie afvalmanagement Beton, asfalt, hekken en bewegwijzering Korte Termijn (1-2 jaar) Reikwijdte Operationeel Strategisch
 9. 9. Samenwerken in de logistieke keten: de locatie, de locatie en de locatie

×