SlideShare a Scribd company logo

Duurzaamheidsverslag CERM-HR 2013

Het eerste duurzaamheidsverslag van CERM-HR (over 2013). In een overzichtelijke slideshow laten we aan onze stakeholders weten hoe wij als HR-consultant MVO in praktijk brengen. Graag treden we met u in dialoog: laat zeker een reactie na!

1 of 25
Download to read offline
1

duurzaamheidsverslag

2013
v o o r w o o r d 
o v e r C E R M - H R 
historiek
administratief
financieel
diensten
stakeholders
i m p a c t v a n C E R M - H R 
op de mens
op de maatschappij
op het milieu
t o t s l o t 

inhoud	
  
2
3 
4 
4
5
6
7
12
1 3 
14
20
21
2 4
Alles en iedereen is ‘duurzaam’ vandaag! Ook bij CERM-HR
stellen we duurzaamheid voorop: duurzaam HR(M) en duurzaam
talent, want wij zijn met mensen en hun toekomst bezig. Via een
eerste duurzaamheidsrapport maken we die begrippen nu
bespreekbaar. Waar mogelijk ook meetbaar. 

Dit rapport gaat verder dan vrijblijvende intentieverklaringen: het
vertelt hoe we onze filosofie concreet vertalen in engagementen
en acties. Op onze manier nemen we verantwoordelijkheid op
voor mens, maatschappij en milieu; met dit rapport leggen we
ook verantwoording af aan onze stakeholders. 

We stellen ons kwetsbaar op: het is een uitnodiging tot dialoog.
Een verdere stap in het avontuur. Wie weet inspireert het onze
sector? 
Wouter Beel 
zaakvoerder
3
voorwoord	
  
over CERM-HR	
  
2000	
  
2010	
  
Bij zijn oprichting in 1977 was CERM-HR één van de pioniers als privaat
arbeidsbemiddelingsbureau. Begonnen als nevenactiviteit van Frederik Musschoot, nu
professor emeritus bedrijfspsychologie UGent, ontwikkelde het bedrijf zich tot een vaste
waarde in het landschap van de werving- en selectiebureaus. Werving- en
selectieopdrachten, potentieelonderzoeken en organisatieadvies waren gedurende
decennia de rode draad in de dienstverlening. 
Na een overgangsperiode van vier jaar werd het bedrijf in 2000 volledig overgenomen
door Wouter Beel, bedrijfspsycholoog (KULeuven). Met een sterke continuïteit in de
bedrijfsvoering als toegevoegde waarde, levert CERM-HR ondertussen een breed palet
van HR-advies. De arbeidsmarkt is het laatste decennium immers drastisch gewijzigd.
Ook onder moeilijke economische omstandigheden (de crisis van 2001 en de huidige
aanhoudende crisis sedert 2008) kon CERM-HR zich door diversificatie handhaven.
In 2010 was CERM-HR één van de vier inspirators in de totstandkoming van het witboek
“Corporate Social Responsibility & duurzaamheid: de nieuwe uitdagingen voor HRM”.
Daarin belichtten we het thema ‘duurzaam werven en selecteren’. Deze bijdrage was de
aanloop voor het lidmaatschap van Kauri, het lerend netwerk rond duurzaamheid.
Daarmee zetten we een grote stap in de richting van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).
1977	
  
historiek
4
•  CERM Personeelsbeleid bvba 
–  Aandeelhouders: Wouter Beel, Nele Ducatteeuw
–  Medewerkers: 2 HR-consultants (1 als vennoot-zaakvoerder, 1 als full-time bediende)
•  Ondernemingsnummer 0458562847
•  Maatschappelijke zetel: Putkapelstraat 71, 9051 Sint-Denijs-Westrem
•  Flex-kantoor in Brussel
•  Erkenningen voor de activiteit private arbeidsbemiddeling (werving en
selectie): 
–  Vlaanderen: geen erkenning nodig
–  Wallonië W.RS.297
–  Geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder nr. 00246-405-20121119
•  Dienstverlener KMO Portefeuille nr. DV.A105516
over CERM-HR	
  
administratief
5
Omzetcijfers: 
2011: € 155.390 
2012: € 95.140
2013: € 103.400
over CERM-HR	
  
financieel
6
De activiteit van CERM-HR is
sterk conjunctuurgevoelig.
Wanneer we de Belgische
conjunctuurbarometer (grijze
gestippelde lijn) op onze
omzetcijfers projecteren, zien
we een verband.
over CERM-HR	
  
Anno 2013 zijn de consultancy-diensten van CERM-HR te groeperen in 
B2B (groene logo’s) en B2C (blauwe logo’s).

potentieel-
beoordeling
HR-projecten
rekruterings-
oplossingen
loopbaan-
advies
diensten
7
Assessment
Op basis van testen en interviews spreken we ons uit over de
talenten van de kandidaat in een overzichtelijk rapport. 
Development center
Via verschillende tools ontdekken we het ontwikkelpotentieel van de
medewerker waardoor er verder gebouwd kan worden aan zijn/haar
persoonlijke groei.
Persoonlijkheidsanalyse
Via een diepte-interview en online-vragenlijsten komen we tot een
accuraat beeld van de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaat.
over CERM-HR	
  
diensten
potentieelbeoordeling
8
diensten
Team audit
Aan de hand van afzonderlijke gesprekken met de teamleden
brengen we in kaart wat er echt leeft op de werkvloer. Als neutrale
outsider bundelen we de neerslag van deze gesprekken in een
eindrapport met concrete adviezen.
Duurzaam HR-advies
Via onze begeleiding optimaliseer je je personeelsbeleid. Daarbij staat
onze waarderende benadering van talent centraal. Met behulp van onze
audit stellen we precieze verbeteracties voor en helpen we deze uitvoeren.
360° feedback
Met een online 360 graden feedback wordt nagegaan in welke
richting medewerkers zich kunnen ontwikkelen en wat hun ‘blinde
vlekken’ zijn.
over CERM-HR	
  
HR-projecten
9
Werving en selectie
We vullen vacatures in: we werven en selecteren gedreven talent.
Daarnaast geven we breed rekruteringsadvies. Onze aanpak is
grondig en kwalitatief: de match moet er zijn.
Recruitment process outsourcing
Wij loodsen de klant stapsgewijs doorheen het wervingsproces dat
hij deels of helemaal aan ons uitbesteedt. We ondersteunen de
‘employer brand’.
Campus recruitment
We stellen een campus traject op en trekken de beste studenten
aan. Nadien staan we ook in voor de opvolging.
over CERM-HR	
  
diensten
rekruteringsoplossingen
10
Talentscan.be
Via een oriënterend assessment helpt Talentscan de student bij
de keuze van een hogere studie. De student krijgt een objectief
en realistisch inzicht in de eigen talenten en kan gerichte keuzes
maken in de (studie)loopbaan.
Loopbaanbegeleiding
CERM-HR is een gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum.
Een ervaren persoonlijke coach begeleidt de kandidaten stap
voor stap en helpt hen in de zoektocht naar het antwoord op
hun loopbaanvragen. We focussen op talenten. CERM-HR stelt
mensen in staat om doordachte loopbaankeuzes te maken.
over CERM-HR	
  
diensten
loopbaanadvies
11
Sollicitanten, kandidaten,
studenten en hun ouders,
burgers: deelnemers
loopbaanbegeleiding
Klanten
Leveranciers
Eigen
medewerkers
Overheden: 
Stad Gent, Provincie Oost-
Vlaanderen, Vlaams, Brussels en
Waals Gewest, Federale Overheid,
Agentschap Ondernemen (KMO-
Portefeuille)
Werkgeversorganisaties:
Federgon, VOKA, VKW
Kauri:
netwerkorganisatie
duurzaamheid
Buren, Gentse
gemeenschap
Scholen:
KAHO, Ugent,
Arteveldehogeschool,
HoGent
Aandeelhouders
VDAB -
Loopbaanbegeleiding
Banken
 Partners
stakeholders
over CERM-HR	
  
12
impact van CERM-HR	
  
op de mens
op de maatschappij
op het milieu
13
Vanuit onze kleine entiteit maken we het verschil bij mensen.
HR is natuurlijk ‘people business’. Onze ambitie reikt echter
verder: we nemen ook verantwoordelijkheid op voor
maatschappij en milieu.
impact van CERM-HR	
  
op de mens
Visie en missie
De consultants van CERM-HR halen het
sterkste uit mens en organisatie. We zijn
erop gericht om talent en engagement te
ontdekken en te stimuleren. 

Door inzicht in mens en organisatie willen
we een duurzame groei realiseren bij zowel
de individuele medewerker, de afdeling als
de hele organisatie.

Waarden
o  Betrokken: beschikbaar, service- en
resultaatgericht
o  Betrouwbaar: ernstig, degelijk,
kwalitatief, respectvol en integer
o  Eenvoudig: haalbaar, realistisch,
begrijpbaar 
Als HR-consultant is het onze
verantwoordelijkheid en rol om via adviezen
een positieve impact te hebben op mensen
en op de werking van de organisaties.
Daarbij horen we het belang van alle
stakeholders te respecteren: personeels- en
loopbaanadvies is pas duurzaam wanneer
er een win-win is voor iedereen. Bij ons
haalt gewetensvol en ethisch handelen het
van snel geldgewin. 

➜  CERM-HR onderschrijft de
deontologische code van FEDERGON
(RSS); het respect voor de kandidaat
staat hier centraal in onze rol als
bemiddelaar. Voor ons een evidentie!
14
impact van CERM-HR	
  
op de mens
De tevredenheid van zowel de klanten (werkgevers) als de
sollicitanten wordt halfjaarlijks bevraagd door Insites. Met een score
die hoger is dan 70%, behoort CERM-HR sedert 2012 tot de
selecte groep van Certified Members van Federgon. De vragenlijst
is een weerspiegeling van de deontologische code en betreft de
diensten werving en selectie en assessment.

In de volgende grafieken geven we een selectie van vragen aan
kandidaten* weer die relevant zijn voor onze ambities inzake
duurzaam HR: transparantie, privacy, respect voor de
afspraken, feedback en ontwikkelingskansen. 

* n = 34 (steekproef periode 2012-2013)
15
➜  Stakeholders
aan het woord
impact van CERM-HR	
  
Ik kreeg duidelijke
informatie over de
vacature of het jobprofiel.
Ik had voldoende zicht op
de timing van de
procedure.
Ik werd goed begeleid
tijdens het
rekruteringsproces.
op de mens
Ik werd binnen de twee
weken op de hoogte
gebracht van de status van
mijn kandidatuur.
16
Helemaal niet akkoord
Heel ontevreden
Helemaal akkoord
Heel tevreden
impact van CERM-HR	
  
Er werd op geen enkele
manier gediscrimineerd.
Ik kreeg voldoende uitleg
bij het opzet van het
assessment.
Er was bereidheid tot een
feedbackgesprek.
op de mens
Er werden alleen relevante
persoonsgegevens
opgevraagd.
17
Helemaal niet akkoord
Heel ontevreden
Helemaal akkoord
Heel tevreden
impact van CERM-HR	
  
CERM-HR heeft me
geholpen om mijn carrière
uit te bouwen.
op de mens
CERM-HR heeft me iets
bijgeleerd over mezelf.
Niet alleen voor rekruteringen en assessments krijgt
CERM-HR een kwaliteitslabel, ook voor de adviezen
inzake duurzaam HR doorstonden we in 2013 een audit:
Bureau Veritas toetste de kmop-norm op basis van 6
vereisten (o.a. bewijs van ervaring, klantentevredenheid,
kennis kmo-portefeuille, integriteit). Door onze erkenning
als dienstverlener kmo-portefeuille ontvangen KMO’s
50% subsidie voor ons HR-advies.
18
impact van CERM-HR	
  
op de mens
Duurzamer personeelsbeleid
We beschouwen medewerkers als belangrijke
stakeholders in plaats van ‘resources’. Met stakeholders
ga je een eerlijke dialoog aan over het wederzijds
engagement. Bij onze klanten helpen we bouwen aan
een duurzamer personeelsbeleid.

Om doelgericht te kunnen bijsturen in een organisatie,
ontwikkelden we een eigen ‘Audit Duurzaam HR’. 
Via een online bevraging krijgen we zicht op de
duurzaamheid van het personeelsbeleid en de
verbeteracties. 
CERM-HR promoot op actieve wijze ‘duurzaam HR’: !
•  Onze bijdrage in witboek: ‘Duurzaam Werven & Selecteren’, 2010
•  Deelname aan Smart Collaboration Duurzaam HR, Kauri, feb. 2013
•  Ontwikkeling van eigen tool ‘Audit Duurzaam HR’
Een hoger engagement door:!
!
•  een betere dialoog
•  meer transparantie
•  hogere autonomie
•  meer aandacht voor diversiteit
•  meer teamspirit
•  een faire verloning 
•  authentiek en betrouwbaar
leiderschap
•  waarderend en ontwikkelingsgericht
talentmanagement
•  een betere stressbeheersing
19
op de maatschappij
impact van CERM-HR	
  
We schenken (h)eerlijke
koffie van Oxfam: een eerlijk
loon voor de koffieboer.
Jaarlijks kunnen bij ons stagiairs
aan de slag: we investeren in de
opleiding van master bedrijfs-
psychologie en bachelor
personeelswerk. 
Voor de leerlingen secundair
onderwijs (16 tot 18-jarigen)
nemen we deel aan Dreamday
en Ondernemers voor de klas
(Vlajo): we treden op als getuige
om over de passie van ons
beroep te spreken. 
We verlenen jaarlijks onze
operationele en financiële steun
aan meerdere sociale werken van
Rotary Club Gent-Noord (Fevlado,
CAW Artevelde, Onafhankelijk
Leven, Voedselondersteuning
Gent, Kruiskenshoeve ...). 
Als arbeidsbemiddelaar
ijveren we voor een grotere
diversiteit. Ook wij onder-
tekenden de Diversiteits-
verklaring van Jobkanaal.
We hebben een zichtrekening bij
Triodos, de duurzame bank.
20
impact van CERM-HR	
  
op het milieu
Mobiliteit
CERM-HR ligt vlak bij de E40; de meeste
bezoekers komen met de auto. Nochtans zijn we
vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: met
tram 1 of de bus ben je zo in Gent Sint-Pieters.
Op onze site staat de wegbeschrijving met het
openbaar vervoer goed beschreven.

Zelf rijden we elk met een dieselwagen: met 2
wagens stoten we jaarlijks zo’n 10 ton CO2 uit.
Dit kan veel beter … We reduceren het verbruik
door de principes van eco-driving toe te passen.
Voor het vervoer naar ons flex-kantoor in Brussel
nemen we de trein!
21
impact van CERM-HR	
  
op het milieu
Aankoopbeleid
Hoe klein ons verbruik ook is, we dragen ons steentje bij voor de natuur. 
Papierverbruik wordt
beperkt; we drukken
enkel af op FSC-
papier (mix label).
We drinken
kraantjeswater en
vermijden zo PET-
afval. De Sodastream
zorgt voor bubbels.
Vanaf februari 2013 levert ECOPOWER
100% groene stroom bij CERM-HR. We
zijn aandeelhouder van de coöperatieve
die investeert in hernieuwbare
energieprojecten. De laatste drie jaar
daalde ons verbruik van 3.487 kWh naar
2.761 kWh. Door rationeel energie-
gebruik kan dit nog verder dalen!
22
impact van CERM-HR	
  
maatschappij milieumens
Onze baseline ‘CERM-HR zet in
op duurzaam talent’ is niet
vrijblijvend! In onze contacten met
kandidaten zal de nadruk nog meer
liggen op feedback: we bieden
meer expliciet de kans tot
nabespreking. Tegelijk zullen we
hen voor alle diensten systematisch
feedback vragen. 
Zoals we hierboven (p. 20)
beschreven, leeft CERM-HR niet
op een eiland: we zijn heel
betrokken op de samenleving.
Onze investeringen houden we
zeker aan. Bovendien plannen we
in 2014 een stakeholderdialoog,
zodat dit rapport kritisch zal
getoetst worden. 
We nemen ons voor om het
energieverbruik in verhouding tot
de omzet verder te beperken.
Zeker inzake mobiliteit moeten we
veel vooruitgang boeken. Verder
worden we nog kritischer in ons
aankoopbeleid; zo willen we ook
de duurzaamheid van al onze
cloud-services kennen. 
Outlook
CERM-HR gaat voluit voor MVO en wil een steeds betere leerling zijn. We nemen ons voor om tweejaarlijks
over duurzaamheid te rapporteren. Met onze activiteit hebben we natuurlijk het meest impact op mens en
maatschappij; ons engagement op het vlak van milieu is echter meer dan symbolisch. Het is een kwestie
van geloofwaardigheid. Hieronder onze engagementen voor de toekomst. 
23
tot slot	
  
Dit duurzaamheidsrapport kwam tot stand mede onder impuls van
VOKA Oost-Vlaanderen die de sessies “ik MVOok!” mee organiseerde. 

Dank aan Laurens bij de voorbereiding en redactie van dit rapport.

Dank aan Anouk Van de Meulebroecke van slidingdoors voor het
deskundig advies. 

24
Dit rapport bevat standaard informatie van de 
GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering.
contact

Wouter Beel
Putkapelstraat 71
9051 Gent
09 222 13 21
0477 27 16 40
wouter.beel@cerm-hr.be
www.cerm-hr.be

25

Recommended

24februari dagvandesocialprofit
24februari dagvandesocialprofit24februari dagvandesocialprofit
24februari dagvandesocialprofitacertanele
 
Dag van de Social Profit - 24/02/2011
Dag van de Social Profit - 24/02/2011Dag van de Social Profit - 24/02/2011
Dag van de Social Profit - 24/02/2011acertanele
 
samenvatting MVO verslag 2013
samenvatting MVO verslag 2013samenvatting MVO verslag 2013
samenvatting MVO verslag 2013Marlou Leenders
 
Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Brochure inzetbaar digitaal
Brochure inzetbaar digitaal Inzetbaar
 
Personeel uitwisselen - P&O Actueel (1)
Personeel uitwisselen - P&O Actueel (1)Personeel uitwisselen - P&O Actueel (1)
Personeel uitwisselen - P&O Actueel (1)Heleen Homburg
 
RS_Brochure_Toekomstbestendig werkgeverschap
RS_Brochure_Toekomstbestendig werkgeverschapRS_Brochure_Toekomstbestendig werkgeverschap
RS_Brochure_Toekomstbestendig werkgeverschapEric Luntz
 
Knelpunten Onderwijs-Arbeidsmarkt Greenports Zuid-Holland (2012)
Knelpunten Onderwijs-Arbeidsmarkt Greenports Zuid-Holland (2012)Knelpunten Onderwijs-Arbeidsmarkt Greenports Zuid-Holland (2012)
Knelpunten Onderwijs-Arbeidsmarkt Greenports Zuid-Holland (2012)Klaas Punselie
 

More Related Content

What's hot

Presentatie Randstad Dienstverlening
Presentatie Randstad DienstverleningPresentatie Randstad Dienstverlening
Presentatie Randstad DienstverleningMarijkevandenBrink
 
Randstad Organisatie
Randstad OrganisatieRandstad Organisatie
Randstad OrganisatieLouwe_Kater
 
Company Presentatie Linked In
Company Presentatie Linked InCompany Presentatie Linked In
Company Presentatie Linked Inrgroenewegen
 
Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05
Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05
Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05John Hokkeling
 
MVO visie en beleid Hulskamp
MVO visie en beleid HulskampMVO visie en beleid Hulskamp
MVO visie en beleid Hulskampjmeijers
 
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Transvorm_ZenW
 
Calendis Folder
Calendis FolderCalendis Folder
Calendis FolderRademaker
 

What's hot (14)

Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010
Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010
Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010
 
Brochure Cereo
Brochure CereoBrochure Cereo
Brochure Cereo
 
Presentatie Randstad Dienstverlening
Presentatie Randstad DienstverleningPresentatie Randstad Dienstverlening
Presentatie Randstad Dienstverlening
 
Randstad Organisatie
Randstad OrganisatieRandstad Organisatie
Randstad Organisatie
 
Company Presentatie Linked In
Company Presentatie Linked InCompany Presentatie Linked In
Company Presentatie Linked In
 
Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05
Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05
Praktijkleren als vliegwiel p39 43 O&O 12_05
 
MVO visie en beleid Hulskamp
MVO visie en beleid HulskampMVO visie en beleid Hulskamp
MVO visie en beleid Hulskamp
 
Hr Praktijkdag 2012
Hr Praktijkdag 2012Hr Praktijkdag 2012
Hr Praktijkdag 2012
 
The People Company
The People CompanyThe People Company
The People Company
 
Serin outplacement & 2e spoor re integratie
Serin outplacement & 2e spoor re integratie Serin outplacement & 2e spoor re integratie
Serin outplacement & 2e spoor re integratie
 
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
Symposium Koersen op de kracht van generaties: Presentatie Tinka van Vuuren e...
 
Calendis Folder
Calendis FolderCalendis Folder
Calendis Folder
 
CV
CVCV
CV
 
Brochure Randstad Employability
Brochure Randstad EmployabilityBrochure Randstad Employability
Brochure Randstad Employability
 

Similar to Duurzaamheidsverslag CERM-HR 2013

Presentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie Management
Presentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie ManagementPresentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie Management
Presentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie ManagementWouter Beel
 
Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren
Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecterenDuurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren
Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecterenWouter Beel
 
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor TrainersTrends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor TrainersAnneke Dekkers
 
Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?
Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?
Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?Afier
 
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?mjonkers
 
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcDirk Ameel
 
Nieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans defNieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans defAvansAlumniHRM
 
Anders werken is andere loopbaan
Anders werken is andere loopbaanAnders werken is andere loopbaan
Anders werken is andere loopbaanSD Worx Belgium
 
OrangeJuice_1
OrangeJuice_1OrangeJuice_1
OrangeJuice_1brains4u
 
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...Trommelen & Co bv
 
Interview voorhoede versie DEF
Interview voorhoede versie DEFInterview voorhoede versie DEF
Interview voorhoede versie DEFEipie Bonnema
 
Quotes Tempo-Team Business Consultancy
Quotes Tempo-Team Business ConsultancyQuotes Tempo-Team Business Consultancy
Quotes Tempo-Team Business ConsultancyRudy Post
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boergkilsdonk
 
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcDirk Ameel
 

Similar to Duurzaamheidsverslag CERM-HR 2013 (20)

Back to the future of hr@ams
Back to the future of hr@amsBack to the future of hr@ams
Back to the future of hr@ams
 
Presentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie Management
Presentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie ManagementPresentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie Management
Presentatie CERM-HR 2013 l Duurzaam HRM l Talent & Competentie Management
 
Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren
Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecterenDuurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren
Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren
 
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor TrainersTrends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
Trends voor trainers: Joep Straathof: Trends Voor Trainers
 
Make it happen (deel 2)
Make it happen (deel 2)Make it happen (deel 2)
Make it happen (deel 2)
 
Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?
Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?
Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?
 
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
 
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
 
Nieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans defNieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans def
 
Anders werken is andere loopbaan
Anders werken is andere loopbaanAnders werken is andere loopbaan
Anders werken is andere loopbaan
 
OrangeJuice_1
OrangeJuice_1OrangeJuice_1
OrangeJuice_1
 
Make it happen (deel 1)
Make it happen (deel 1)Make it happen (deel 1)
Make it happen (deel 1)
 
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
CV Frans Trommelen GROEI-facilitator voor vitale professionals, teams, organi...
 
Interview voorhoede versie DEF
Interview voorhoede versie DEFInterview voorhoede versie DEF
Interview voorhoede versie DEF
 
HR quick scan
HR quick scanHR quick scan
HR quick scan
 
Quotes Tempo-Team Business Consultancy
Quotes Tempo-Team Business ConsultancyQuotes Tempo-Team Business Consultancy
Quotes Tempo-Team Business Consultancy
 
Over opportunity advies
Over opportunity adviesOver opportunity advies
Over opportunity advies
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
 
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
 

Duurzaamheidsverslag CERM-HR 2013

 • 2. v o o r w o o r d o v e r C E R M - H R historiek administratief financieel diensten stakeholders i m p a c t v a n C E R M - H R op de mens op de maatschappij op het milieu t o t s l o t inhoud   2 3 4 4 5 6 7 12 1 3 14 20 21 2 4
 • 3. Alles en iedereen is ‘duurzaam’ vandaag! Ook bij CERM-HR stellen we duurzaamheid voorop: duurzaam HR(M) en duurzaam talent, want wij zijn met mensen en hun toekomst bezig. Via een eerste duurzaamheidsrapport maken we die begrippen nu bespreekbaar. Waar mogelijk ook meetbaar. Dit rapport gaat verder dan vrijblijvende intentieverklaringen: het vertelt hoe we onze filosofie concreet vertalen in engagementen en acties. Op onze manier nemen we verantwoordelijkheid op voor mens, maatschappij en milieu; met dit rapport leggen we ook verantwoording af aan onze stakeholders. We stellen ons kwetsbaar op: het is een uitnodiging tot dialoog. Een verdere stap in het avontuur. Wie weet inspireert het onze sector? Wouter Beel zaakvoerder 3 voorwoord  
 • 4. over CERM-HR   2000   2010   Bij zijn oprichting in 1977 was CERM-HR één van de pioniers als privaat arbeidsbemiddelingsbureau. Begonnen als nevenactiviteit van Frederik Musschoot, nu professor emeritus bedrijfspsychologie UGent, ontwikkelde het bedrijf zich tot een vaste waarde in het landschap van de werving- en selectiebureaus. Werving- en selectieopdrachten, potentieelonderzoeken en organisatieadvies waren gedurende decennia de rode draad in de dienstverlening. Na een overgangsperiode van vier jaar werd het bedrijf in 2000 volledig overgenomen door Wouter Beel, bedrijfspsycholoog (KULeuven). Met een sterke continuïteit in de bedrijfsvoering als toegevoegde waarde, levert CERM-HR ondertussen een breed palet van HR-advies. De arbeidsmarkt is het laatste decennium immers drastisch gewijzigd. Ook onder moeilijke economische omstandigheden (de crisis van 2001 en de huidige aanhoudende crisis sedert 2008) kon CERM-HR zich door diversificatie handhaven. In 2010 was CERM-HR één van de vier inspirators in de totstandkoming van het witboek “Corporate Social Responsibility & duurzaamheid: de nieuwe uitdagingen voor HRM”. Daarin belichtten we het thema ‘duurzaam werven en selecteren’. Deze bijdrage was de aanloop voor het lidmaatschap van Kauri, het lerend netwerk rond duurzaamheid. Daarmee zetten we een grote stap in de richting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 1977   historiek 4
 • 5. •  CERM Personeelsbeleid bvba –  Aandeelhouders: Wouter Beel, Nele Ducatteeuw –  Medewerkers: 2 HR-consultants (1 als vennoot-zaakvoerder, 1 als full-time bediende) •  Ondernemingsnummer 0458562847 •  Maatschappelijke zetel: Putkapelstraat 71, 9051 Sint-Denijs-Westrem •  Flex-kantoor in Brussel •  Erkenningen voor de activiteit private arbeidsbemiddeling (werving en selectie): –  Vlaanderen: geen erkenning nodig –  Wallonië W.RS.297 –  Geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder nr. 00246-405-20121119 •  Dienstverlener KMO Portefeuille nr. DV.A105516 over CERM-HR   administratief 5
 • 6. Omzetcijfers: 2011: € 155.390 2012: € 95.140 2013: € 103.400 over CERM-HR   financieel 6 De activiteit van CERM-HR is sterk conjunctuurgevoelig. Wanneer we de Belgische conjunctuurbarometer (grijze gestippelde lijn) op onze omzetcijfers projecteren, zien we een verband.
 • 7. over CERM-HR   Anno 2013 zijn de consultancy-diensten van CERM-HR te groeperen in B2B (groene logo’s) en B2C (blauwe logo’s). potentieel- beoordeling HR-projecten rekruterings- oplossingen loopbaan- advies diensten 7
 • 8. Assessment Op basis van testen en interviews spreken we ons uit over de talenten van de kandidaat in een overzichtelijk rapport. Development center Via verschillende tools ontdekken we het ontwikkelpotentieel van de medewerker waardoor er verder gebouwd kan worden aan zijn/haar persoonlijke groei. Persoonlijkheidsanalyse Via een diepte-interview en online-vragenlijsten komen we tot een accuraat beeld van de persoonlijkheidsstructuur van de kandidaat. over CERM-HR   diensten potentieelbeoordeling 8
 • 9. diensten Team audit Aan de hand van afzonderlijke gesprekken met de teamleden brengen we in kaart wat er echt leeft op de werkvloer. Als neutrale outsider bundelen we de neerslag van deze gesprekken in een eindrapport met concrete adviezen. Duurzaam HR-advies Via onze begeleiding optimaliseer je je personeelsbeleid. Daarbij staat onze waarderende benadering van talent centraal. Met behulp van onze audit stellen we precieze verbeteracties voor en helpen we deze uitvoeren. 360° feedback Met een online 360 graden feedback wordt nagegaan in welke richting medewerkers zich kunnen ontwikkelen en wat hun ‘blinde vlekken’ zijn. over CERM-HR   HR-projecten 9
 • 10. Werving en selectie We vullen vacatures in: we werven en selecteren gedreven talent. Daarnaast geven we breed rekruteringsadvies. Onze aanpak is grondig en kwalitatief: de match moet er zijn. Recruitment process outsourcing Wij loodsen de klant stapsgewijs doorheen het wervingsproces dat hij deels of helemaal aan ons uitbesteedt. We ondersteunen de ‘employer brand’. Campus recruitment We stellen een campus traject op en trekken de beste studenten aan. Nadien staan we ook in voor de opvolging. over CERM-HR   diensten rekruteringsoplossingen 10
 • 11. Talentscan.be Via een oriënterend assessment helpt Talentscan de student bij de keuze van een hogere studie. De student krijgt een objectief en realistisch inzicht in de eigen talenten en kan gerichte keuzes maken in de (studie)loopbaan. Loopbaanbegeleiding CERM-HR is een gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum. Een ervaren persoonlijke coach begeleidt de kandidaten stap voor stap en helpt hen in de zoektocht naar het antwoord op hun loopbaanvragen. We focussen op talenten. CERM-HR stelt mensen in staat om doordachte loopbaankeuzes te maken. over CERM-HR   diensten loopbaanadvies 11
 • 12. Sollicitanten, kandidaten, studenten en hun ouders, burgers: deelnemers loopbaanbegeleiding Klanten Leveranciers Eigen medewerkers Overheden: Stad Gent, Provincie Oost- Vlaanderen, Vlaams, Brussels en Waals Gewest, Federale Overheid, Agentschap Ondernemen (KMO- Portefeuille) Werkgeversorganisaties: Federgon, VOKA, VKW Kauri: netwerkorganisatie duurzaamheid Buren, Gentse gemeenschap Scholen: KAHO, Ugent, Arteveldehogeschool, HoGent Aandeelhouders VDAB - Loopbaanbegeleiding Banken Partners stakeholders over CERM-HR   12
 • 13. impact van CERM-HR   op de mens op de maatschappij op het milieu 13 Vanuit onze kleine entiteit maken we het verschil bij mensen. HR is natuurlijk ‘people business’. Onze ambitie reikt echter verder: we nemen ook verantwoordelijkheid op voor maatschappij en milieu.
 • 14. impact van CERM-HR   op de mens Visie en missie De consultants van CERM-HR halen het sterkste uit mens en organisatie. We zijn erop gericht om talent en engagement te ontdekken en te stimuleren. Door inzicht in mens en organisatie willen we een duurzame groei realiseren bij zowel de individuele medewerker, de afdeling als de hele organisatie. Waarden o  Betrokken: beschikbaar, service- en resultaatgericht o  Betrouwbaar: ernstig, degelijk, kwalitatief, respectvol en integer o  Eenvoudig: haalbaar, realistisch, begrijpbaar Als HR-consultant is het onze verantwoordelijkheid en rol om via adviezen een positieve impact te hebben op mensen en op de werking van de organisaties. Daarbij horen we het belang van alle stakeholders te respecteren: personeels- en loopbaanadvies is pas duurzaam wanneer er een win-win is voor iedereen. Bij ons haalt gewetensvol en ethisch handelen het van snel geldgewin. ➜  CERM-HR onderschrijft de deontologische code van FEDERGON (RSS); het respect voor de kandidaat staat hier centraal in onze rol als bemiddelaar. Voor ons een evidentie! 14
 • 15. impact van CERM-HR   op de mens De tevredenheid van zowel de klanten (werkgevers) als de sollicitanten wordt halfjaarlijks bevraagd door Insites. Met een score die hoger is dan 70%, behoort CERM-HR sedert 2012 tot de selecte groep van Certified Members van Federgon. De vragenlijst is een weerspiegeling van de deontologische code en betreft de diensten werving en selectie en assessment. In de volgende grafieken geven we een selectie van vragen aan kandidaten* weer die relevant zijn voor onze ambities inzake duurzaam HR: transparantie, privacy, respect voor de afspraken, feedback en ontwikkelingskansen. * n = 34 (steekproef periode 2012-2013) 15 ➜  Stakeholders aan het woord
 • 16. impact van CERM-HR   Ik kreeg duidelijke informatie over de vacature of het jobprofiel. Ik had voldoende zicht op de timing van de procedure. Ik werd goed begeleid tijdens het rekruteringsproces. op de mens Ik werd binnen de twee weken op de hoogte gebracht van de status van mijn kandidatuur. 16 Helemaal niet akkoord Heel ontevreden Helemaal akkoord Heel tevreden
 • 17. impact van CERM-HR   Er werd op geen enkele manier gediscrimineerd. Ik kreeg voldoende uitleg bij het opzet van het assessment. Er was bereidheid tot een feedbackgesprek. op de mens Er werden alleen relevante persoonsgegevens opgevraagd. 17 Helemaal niet akkoord Heel ontevreden Helemaal akkoord Heel tevreden
 • 18. impact van CERM-HR   CERM-HR heeft me geholpen om mijn carrière uit te bouwen. op de mens CERM-HR heeft me iets bijgeleerd over mezelf. Niet alleen voor rekruteringen en assessments krijgt CERM-HR een kwaliteitslabel, ook voor de adviezen inzake duurzaam HR doorstonden we in 2013 een audit: Bureau Veritas toetste de kmop-norm op basis van 6 vereisten (o.a. bewijs van ervaring, klantentevredenheid, kennis kmo-portefeuille, integriteit). Door onze erkenning als dienstverlener kmo-portefeuille ontvangen KMO’s 50% subsidie voor ons HR-advies. 18
 • 19. impact van CERM-HR   op de mens Duurzamer personeelsbeleid We beschouwen medewerkers als belangrijke stakeholders in plaats van ‘resources’. Met stakeholders ga je een eerlijke dialoog aan over het wederzijds engagement. Bij onze klanten helpen we bouwen aan een duurzamer personeelsbeleid. Om doelgericht te kunnen bijsturen in een organisatie, ontwikkelden we een eigen ‘Audit Duurzaam HR’. Via een online bevraging krijgen we zicht op de duurzaamheid van het personeelsbeleid en de verbeteracties. CERM-HR promoot op actieve wijze ‘duurzaam HR’: ! •  Onze bijdrage in witboek: ‘Duurzaam Werven & Selecteren’, 2010 •  Deelname aan Smart Collaboration Duurzaam HR, Kauri, feb. 2013 •  Ontwikkeling van eigen tool ‘Audit Duurzaam HR’ Een hoger engagement door:! ! •  een betere dialoog •  meer transparantie •  hogere autonomie •  meer aandacht voor diversiteit •  meer teamspirit •  een faire verloning •  authentiek en betrouwbaar leiderschap •  waarderend en ontwikkelingsgericht talentmanagement •  een betere stressbeheersing 19
 • 20. op de maatschappij impact van CERM-HR   We schenken (h)eerlijke koffie van Oxfam: een eerlijk loon voor de koffieboer. Jaarlijks kunnen bij ons stagiairs aan de slag: we investeren in de opleiding van master bedrijfs- psychologie en bachelor personeelswerk. Voor de leerlingen secundair onderwijs (16 tot 18-jarigen) nemen we deel aan Dreamday en Ondernemers voor de klas (Vlajo): we treden op als getuige om over de passie van ons beroep te spreken. We verlenen jaarlijks onze operationele en financiële steun aan meerdere sociale werken van Rotary Club Gent-Noord (Fevlado, CAW Artevelde, Onafhankelijk Leven, Voedselondersteuning Gent, Kruiskenshoeve ...). Als arbeidsbemiddelaar ijveren we voor een grotere diversiteit. Ook wij onder- tekenden de Diversiteits- verklaring van Jobkanaal. We hebben een zichtrekening bij Triodos, de duurzame bank. 20
 • 21. impact van CERM-HR   op het milieu Mobiliteit CERM-HR ligt vlak bij de E40; de meeste bezoekers komen met de auto. Nochtans zijn we vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: met tram 1 of de bus ben je zo in Gent Sint-Pieters. Op onze site staat de wegbeschrijving met het openbaar vervoer goed beschreven. Zelf rijden we elk met een dieselwagen: met 2 wagens stoten we jaarlijks zo’n 10 ton CO2 uit. Dit kan veel beter … We reduceren het verbruik door de principes van eco-driving toe te passen. Voor het vervoer naar ons flex-kantoor in Brussel nemen we de trein! 21
 • 22. impact van CERM-HR   op het milieu Aankoopbeleid Hoe klein ons verbruik ook is, we dragen ons steentje bij voor de natuur. Papierverbruik wordt beperkt; we drukken enkel af op FSC- papier (mix label). We drinken kraantjeswater en vermijden zo PET- afval. De Sodastream zorgt voor bubbels. Vanaf februari 2013 levert ECOPOWER 100% groene stroom bij CERM-HR. We zijn aandeelhouder van de coöperatieve die investeert in hernieuwbare energieprojecten. De laatste drie jaar daalde ons verbruik van 3.487 kWh naar 2.761 kWh. Door rationeel energie- gebruik kan dit nog verder dalen! 22
 • 23. impact van CERM-HR   maatschappij milieumens Onze baseline ‘CERM-HR zet in op duurzaam talent’ is niet vrijblijvend! In onze contacten met kandidaten zal de nadruk nog meer liggen op feedback: we bieden meer expliciet de kans tot nabespreking. Tegelijk zullen we hen voor alle diensten systematisch feedback vragen. Zoals we hierboven (p. 20) beschreven, leeft CERM-HR niet op een eiland: we zijn heel betrokken op de samenleving. Onze investeringen houden we zeker aan. Bovendien plannen we in 2014 een stakeholderdialoog, zodat dit rapport kritisch zal getoetst worden. We nemen ons voor om het energieverbruik in verhouding tot de omzet verder te beperken. Zeker inzake mobiliteit moeten we veel vooruitgang boeken. Verder worden we nog kritischer in ons aankoopbeleid; zo willen we ook de duurzaamheid van al onze cloud-services kennen. Outlook CERM-HR gaat voluit voor MVO en wil een steeds betere leerling zijn. We nemen ons voor om tweejaarlijks over duurzaamheid te rapporteren. Met onze activiteit hebben we natuurlijk het meest impact op mens en maatschappij; ons engagement op het vlak van milieu is echter meer dan symbolisch. Het is een kwestie van geloofwaardigheid. Hieronder onze engagementen voor de toekomst. 23
 • 24. tot slot   Dit duurzaamheidsrapport kwam tot stand mede onder impuls van VOKA Oost-Vlaanderen die de sessies “ik MVOok!” mee organiseerde. Dank aan Laurens bij de voorbereiding en redactie van dit rapport. Dank aan Anouk Van de Meulebroecke van slidingdoors voor het deskundig advies. 24 Dit rapport bevat standaard informatie van de GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering.
 • 25. contact Wouter Beel Putkapelstraat 71 9051 Gent 09 222 13 21 0477 27 16 40 wouter.beel@cerm-hr.be www.cerm-hr.be 25