Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren

2,565 views

Published on

Presentatie Wouter Beel, zaakvoerder CERM-HR, in het kader van de denktank ‘duurzaam HRM/ondernemen van HRMinfo.net. Meer info over die denktank en het daar van afgeleide witboek: www.HRMinfo.net/whitepaper2NL

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Duurzaam HR - Duurzaam werven en selecteren

 1. 1. Sustainable Human Resources Duurzaam werven & selecteren Wouter Beel, zaakvoerder CERM-HR
 2. 2. Duurzame ontwikkeling Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Corporate social responsibility Human resources Werving & selectie
 3. 5. ISO 26000 uitdaging 1 voor HRM <ul><li>Hoe en in welke mate kan HRM positief bijdragen aan de 7 MVO principes? </li></ul>
 4. 6. ISO 26000 uitdaging 2 voor HRM <ul><li>Hoe en in welke mate kan HRM invloed uitoefenen op: </li></ul>
 5. 7. HRM domeinen MVO-matrix <ul><li>Werving en selectie </li></ul><ul><li>Retentie- en loopbaanbeleid </li></ul><ul><li>Training </li></ul><ul><li>Performance management </li></ul><ul><li>Arbeidsvoorwaarden </li></ul><ul><li>Arbeidsomstandigheden </li></ul><ul><li>Arbeidsverhoudingen & diversiteit </li></ul><ul><li>Organisatie-inrichting </li></ul><ul><li>Verandermanagement </li></ul>MVO Principes 1. Verantwoordelijkheid opnemen
 6. 8. HRM domeinen MVO-matrix <ul><li>Werving en selectie </li></ul><ul><li>Retentie- en loopbaanbeleid </li></ul><ul><li>Training </li></ul><ul><li>Performance management </li></ul><ul><li>Arbeidsvoorwaarden </li></ul><ul><li>Arbeidsomstandigheden </li></ul><ul><li>Arbeidsverhoudingen & diversiteit </li></ul><ul><li>Organisatie-inrichting </li></ul><ul><li>Verandermanagement </li></ul>MVO kernonderwerpen 1. Behoorlijk bestuur
 7. 9. CSR <ul><li>CSR Implementation, starting with ISO 26000, affects every part of HR execution </li></ul><ul><li>CSR is a top challenge for HR for the next years </li></ul><ul><li>CSR illustrates the importance of proactive and interactive HR </li></ul><ul><li>CSR as a recruitment & retention strategy </li></ul>
 8. 11. Vakbonden als stakeholders <ul><li>Arbeid & Milieu ( www.a-m.be ) </li></ul><ul><li>Uit brochure “Duurzaam Personeelsbeleid” </li></ul><ul><ul><li>“ We willen het personeelsbeleid weer naar ons toe trekken (= informatiemacht vergroten)” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ HR vanwege werkgevers sluit groepen van mensen uit en vergroot de concurrentie tussen werknemers” </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzaam personeelsbeleid = </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>insluiten i.p.v. uitsluiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>solidariteit i.p.v. concurrentie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ We moeten harde afspraken maken over personeelsbeleid en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt.” </li></ul></ul>
 9. 12. Vakbonden als stakeholders <ul><li>Checklist </li></ul><ul><li>leermogelijkheden: onthaal, opleiding en coaching nieuwe medewerkers, functioneringsgesprekken, functieomschrijvingen, evaluatie, opleidingsplan, interne vacatures, ... </li></ul><ul><li>combinatie werk en privé : glijdende uren, overuren, vrijwillig deeltijds werken, vakantieplanning, tijdskrediet, ouderschapsverlof en zorgkrediet, new age voordelen (kinderopvang en strijkdiensten), mobiliteit en thuiswerk </li></ul><ul><li>stress en werkdruk : opsporen van stress, taakverdeling, personeelsplanning, vervanging bij afwezigheden, leiding, autonomie, middelen, ergonomie </li></ul>
 10. 13. Vakbonden als stakeholders <ul><li>Maakt een </li></ul><ul><li>doorgedreven, “perfect” MVO-HRM </li></ul><ul><li>de vakbond overbodig </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Helpt om te tonen </li></ul><ul><ul><li>welke ambities en doelen het bedrijf heeft </li></ul></ul><ul><ul><li>welke competenties en attitudes prioritair zijn </li></ul></ul><ul><li>Geeft de gelegenheid om te communiceren </li></ul><ul><ul><li>over de waarden </li></ul></ul><ul><ul><li>over de voordelen van het bedrijf om er een loopbaan te ontwikkelen </li></ul></ul>Werving & selectie
 12. 15. EVP & Employer Branding <ul><li>Steeds meer verschillende waarden en factoren bepalen of werknemers zich tot een bepaald bedrijf aangetrokken voelen. </li></ul><ul><li>“ An increased global emphasis on becoming an Employer of Choice and the need to be an ethical employer , is reflected in the high scores for CSR” (Global Employer Brand Index Study) </li></ul>
 13. 21. <ul><li>CSR – HR = PR </li></ul><ul><li>De geloofwaardigheid van een organisatie wordt beschadigd </li></ul><ul><li>wanneer blijkt dat er geen “walking the talk” is. </li></ul><ul><li>Greenwashing = de zaken groener doen voorkomen dan ze zijn </li></ul>
 14. 22. MVO = gedrag van mensen <ul><li>HRM heeft sleutelrol </li></ul>Wat men extern communiceert over MVO Hoe men intern met elkaar omgaat balans
 15. 24. Werving & selectie <ul><li>Workforce planning </li></ul><ul><ul><li>Identificeren van CSR-competenties die nodig zijn in de toekomst: waar zijn er gaps/surpluses ? </li></ul></ul><ul><ul><li>De veranderende context zal nieuwe competenties en vaardigheden vergen. </li></ul></ul>
 16. 25. MVO-competenties <ul><li>Collectieve Competenties die een organisatie in staat stellen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen </li></ul><ul><li>Competenties die managers nodig hebben opdat zij effectief leiding kunnen geven aan een bedrijf dat zich profileert met MVO </li></ul>
 17. 26. MVO-competenties <ul><li>Competenties hanteren die duurzaamheid en duurzame ontwikkeling bevorderen </li></ul><ul><li>Loyaliteit </li></ul><ul><li>Discipline </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Integriteit </li></ul><ul><li>Systeemdenken </li></ul><ul><li>Empathisch luisteren </li></ul><ul><li>Durf en doorzetten </li></ul><ul><li>Maatschappelijk inzicht en sensitiviteit: inzicht hebben in maatschappelijke verhoudingen </li></ul><ul><li>Mobiliseren van mensen en groepen en stakeholders: opzetten van netwerken en allianties om doelstellingen te realiseren </li></ul><ul><li>Het bestaande ter discussie stellen: openstaan voor nieuwe inzichten, gevestigde inzichten ontkrachten </li></ul><ul><li>Visie: vanuit een strategisch perspectief kijken, met oog voor lange termijn </li></ul><ul><li>Tolerantie, Respect en diversiteit: ruimte en kansen bieden aan andersdoenden en andersdenkenden </li></ul>
 18. 27. MVO-competenties <ul><li>W&S: matchen van “duurzame competenties” met duurzame organisatie </li></ul><ul><li>Dezelfde competenties zijn de leidraad bij kenmerkende waarden bij het uitvoeren van een duurzaam W&S-beleid, d.w.z. HR-medewerkers moeten bij uitstek over deze competenties beschikken. </li></ul>
 19. 28. W&S: Waarden <ul><li>Respect – Authenticiteit – Integriteit – Eerlijkheid: </li></ul><ul><ul><li>Diversiteit, gelijke kansen, non-discriminatie, leeftijdsbewust rekruteren, equal pay,… </li></ul></ul>
 20. 29. W&S: Waarden <ul><li>Eerlijkheid </li></ul><ul><li>Respect </li></ul>
 21. 30. W&S: Ethiek <ul><li>Deontologie: </li></ul><ul><ul><li>bijv. code voor de leden van Federgon recruitment, search & selection </li></ul></ul><ul><li>Werkwijze: </li></ul><ul><ul><li>Waste in recruiting </li></ul></ul><ul><li>Methodes: </li></ul><ul><ul><li>(Head)hunting </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitzendwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul>
 22. 32. W&S <ul><li>Jobs met respect voor work life balance </li></ul>
 23. 33. <ul><li>HRM: </li></ul><ul><li>Human Responsible Management </li></ul>
 24. 34. Slotbeschouwingen <ul><li>Kan HR op zich duurzaam zijn? Enkel zinvol/mogelijk om aan duurzaam HR te doen als de hele organisatie zich MVO/CSR gedraagt? </li></ul><ul><li>Duurzaam W&S vergt grote interactie met andere HR-aspecten (retentie, opleiding & ontwikkeling, competentiemanagement,…) </li></ul>
 25. 35. Referenties <ul><li>FORWARD maart 2010; dossier Duurzaam verleiden </li></ul><ul><li>brochure “Duurzaam Personeelsbeleid”; Arbeid & Milieu ( www.a-m.be ) </li></ul><ul><li>http://www.corostrandberg.com/pdfs/CSR_and_HR_Management1.pdf </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/beeshields/creating-a-sustainable-hr-function-for-the-future-1364822?from=ss_embed </li></ul><ul><li>http://view.fdu.edu/files/hrrolesustpaper.pdf </li></ul><ul><li>http://www.collectivelearningaustralia.com/files/mtebgi_aust_benchmark_study.pdf </li></ul><ul><li>http://www.khleuven.be/Studeren-aan-de-KHLeuven/Waarom-studeren-aan-de-KHLeuven/Duurzaam-Divers </li></ul><ul><li>http://www.meta.fgov.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=7970 </li></ul><ul><li>http://www.businessandsociety.be/files/files/Thematische%20publicaties/praktijkgids_leeftijdsbeheer.pdf </li></ul><ul><li>http://www.springerlink.com/content/k102534601708264/ </li></ul><ul><li>http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CPafcWNqHIUJ:www.vangorcum.nl/bestanden/MVO%2520voor%2520HBO.pdf+mvo+competentie&hl=nl&gl=be&pid=bl&srcid=ADGEEShWXrQCwGf-NOZSFexBRmG5_ncLe6HAymradoW3Xe1VP_8ZEVR0TisJkG1KEuBx7FHlLv-g7GSLLrFpgeeaXVRU4rhdt5d_2L0o9eHN33_23QlAQrVH3xkfxh8sAnNa7muN1rg-&sig=AHIEtbS7EYToisDYINRlsUpTxEQz6X3h1w </li></ul>

×