Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procedurele Poëzie (Cafe Scientifique, 28 maart 2011)

775 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Procedurele Poëzie (Cafe Scientifique, 28 maart 2011)

 1. 1. Procedurele Poëzie<br />Over de structurele aspecten van kunst<br />Wouter Beek<br />me@wouterbeek.com<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4. Schaeckbert<br />Matthijs de Castelein, 1548, De const van rhetoriken<br />Ballade: ababbcbcababbcbcababbcbccbbc<br />Woorden groeperen op basis van eindrijm<br />38 balladen…<br />of toch 4.096?<br />
 5. 5. Het ontstaan van procedures in de kunsten<br />-600, Pythagoras, harmonieleer<br />-300, Aristoteles, logica & retorica<br />-300, Aristoteles, poetica<br />-100, Marcus Vitruvius, architectuur<br />500, Xie He, schilderkunst<br />1455, Alberti, De pictura<br />
 6. 6. Procedures opstellen voor kunstuitingen is historisch gezien gebruikelijk.<br />
 7. 7. 100.000.000.000.000 gedichten<br />1961, Raymond Queneau<br />10 sonnetten (= 14 regels)<br />Genereert meer poëzie dan er ooit daarvoor is geschreven.<br />>190.258.751 jaar leeswerk<br />Oulipo<br />
 8. 8. Niet het kunstwerk zelf, maar de ruimte van mogelijke kunstwerken staat centraal.<br />
 9. 9. Procedurele lagen<br />vocabulair<br />syntax (grammatica)<br />stijlkenmerken (genre)<br />semantiek (betekenis)<br />narratologie (plot)<br />
 10. 10. (1) Vocabulair<br />online woordenboek<br />
 11. 11. (2) Syntax<br />Noam Chomsky<br />Generatieve Grammatica<br />“Colorlessideas sleep furiously”<br />
 12. 12. (3) Stijlkenmerken<br />Meta-regels op vocabulaire en syntax<br />Bv. ballade: het laatste woord van de eerste zin moet rijmen op het laatste woord van de derde zin.<br />ababbcbc<br />
 13. 13. (4) Semantiek<br />Richard Montague<br />Parallel tussen natuurlijke taal en logica<br />“Betert dee man en wijf”<br />∀𝑥𝑀𝑎𝑛𝑥∨𝑉𝑟𝑜𝑢𝑤𝑥->⊡(𝑔𝑜𝑒𝑑h𝑒𝑖𝑑𝑥, 𝑡2>𝑔𝑜𝑒𝑑h𝑒𝑖𝑑𝑥,𝑡1)<br /> <br />
 14. 14. (5) Narratologie<br />Meta-regels op semantisch niveau<br />De derde zoon = de held van het verhaal. <br />De stiefdochter = de verloren prinses.<br />
 15. 15. Vertelstructuur<br />1928, Vladimir Propp , morfologie van het toversprookje<br />32 functies & 7 karakters genereren alle Russische toversprookjes (en oneindig veel meer)<br />5de eeuw, LiuXie, Wenxindiaolong, analyse van 32 schrijfstijlen.<br />
 16. 16. Vertelstructuur<br /><ul><li>1928, Vladimir Propp , morfologie van het toversprookje</li></li></ul><li>Procedurele lagen<br />vocabulair<br />syntax (grammatica)<br />stijlkenmerken (genre)<br />semantiek (betekenis)<br />narratologie (plot)<br />
 17. 17. Alle procedurele lagen van de literatuur kunnen in principe geautomatiseerd worden.<br />
 18. 18. Een vreemde heerscher betreedt BERTHES erfdeel. Geen der edelen wederspreektdes wreedenWERNERS recht, het recht des sterksten. De vreemde heerscher, ten zetel der Wenden verheven, geeft het bevel: ‘Breng BERTHE weg. Geen mensch helpe de wervende: geen menschgeve der vernederde eten, dek en legerstede.’<br />LENNEP, den zevenden September.<br />

×