Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spletna socialna omrežja in orodja

572 views

Published on

Strategije izgrajevanja spletne socialne identitete ter uporabe spletnih socialnih omrežij

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spletna socialna omrežja in orodja

  1. 1. Spletna socialna omrežja in orodja - Strategije izgrajevanja spletne socialne identitete ter uporabe spletnih socialnih omrežij Predava: mag. Irena Rezec, direktorica WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o. Ciljne skupine: podjetja vladne agencije Lokacija: WOTRA Slovenija, Ljubljana: 23 Mar 2010 Jezik: slovenski - SL - ekstrakt (6 od 26 strani) -
  2. 2. Program seminarja 2Vse pravice pridržane © 2010 – Irena Rezec - WOTRA d.o.o. - SLOVENIJA23 Mar 2010 Uvod v spletna socialna omrežja in orodja Primeri uporabe spletnih socialnih omrežij in orodij Trendi in kako se jim prilagajati Izdelava strategije izgrajevanja spletne socialne identitete ter uporabe spletnih socialnih omrežij – delavnica Ključni faktorji uspeha in priporočila Vprašanja in odgovori
  3. 3. 23 Mar 2010 Vse pravice pridržane © 2010 – Irena Rezec - WOTRA d.o.o. - SLOVENIJA 3 Trendi in kako se jim prilagajati • inovacije v storitvah; • načelo „vsak zna vse“; • razvoj socialnega kapitala in razvoj kolektivne inteligence; • spletne (mega) skupnosti; • eVlada, eVladanje, eDemokracija, eParticipacija; • brisanje meja med notranjimi zaposlenimi in zunanjim svetom; • novi koncepti upravljanja z znanjem; • integracija različnih spletnih socialnih orodij; • multimedija in vizualizacija; • mobilnost in fleksibilnost posameznikov;
  4. 4. Glavni koraki in elementi strategije izgrajevanja spletne socialne identitete ter uporabe spletnih socialnih omrežij od priprave ustrezne strategije do merjenja rezultatov uporabe spletnih socialnih omrežij 23 Mar 2010 4Vse pravice pridržane © 2010 – Irena Rezec - WOTRA d.o.o. - SLOVENIJA • analiza kompleksnosti medsebojnih povezav v času in prostoru; • odločitve glede prioritetnih medsebojnih soodvisnosti ter s tem povezanih oblik sodelovanja in povezovanja ter načinov komuniciranja; • spremljanje konkurence in sorodnih blagodnih znamk; • analiza spletnih socialnih omrežij in orodij ter izbira najprimernejših za predhodno izbrane prioritete in načine komuniciranja; • določitev vsebinskih smernic ter zadolžitev posameznikov; • vključevanje zunanjih izvajalcev (če je potrebno); • merjenje učinkov redne uporabe spletnih socialnih omrežij in orodij;
  5. 5. O podjetju WOTRA • Leto pričetka delovanja: 2002 • Specializirana področja delovanja: – strateški management in organizacija ter internacionalizacija poslovanja; – ustanavljanje, razvoj in vodenje poslovnih mrež oz. svetovanje in usposabljanje za katerokoli obliko poslovnega in/ali interesnega sodelovanja in povezovanja; – razvoj poslovno-podpornih storitev za privatni sektor ter storitev, ki pospešujejo regionalni ali lokalni gospodarski razvoj; – razvoj sodobnih ter z informacijami in znanjem podprtih inteligentnih storitev in orodij za vsa zgoraj omenjena področja; – spremljanje trendov za zgoraj omenjena področja. • Ciljne skupine: – privatni sektor; – javni sektor s poslovno-podpornimi organizacijami; – članske organizacije in/ali katerakoli mrežno-organizacijska struktura. • Geografski fokus: globalni 23 Mar 2010 5Vse pravice pridržane © 2010 – Irena Rezec - WOTRA d.o.o. - SLOVENIJA AKTIVNOSTI: informiranje | svetovanje | usposabljanje | mentorstvo | raziskave in razvoj | založništvo inovacije v storitvah: inovativni večnivojski, medsektorski in interdisciplinaren prispevek k razvoju novih/naslednjih poslovnih, organizacijskih, upravljalskih, razvojnih in raziskovalnih modelov, metodologij in orodij
  6. 6. Spremljajte nas na Twitter-ju: http://twitter.com/WOTRAfokus 23 Mar 2010 6Vse pravice pridržane © 2010 – Irena Rezec - WOTRA d.o.o. - SLOVENIJA WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o. Čepelnikova 6a 1000 Ljubljana W: www.wotra.com Hvala za vašo pozornost!

×