Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendi v vodenju in poslovanju v digitalnem gospodarstvu

102 views

Published on

Spremenjene razmere na globalnem trgu silijo podjetja k razmisleku o nadaljnji strategiji podjetja, učinkovitejši organizaciji in digitalizaciji poslovanja, boljšemu izkoriščanju inovacijskega potenciala v internem in zunanjem okolju podjetja ter nenazadnje o spremembah v vodenju ter odnosu do zaposlenih, do kupcev, podizvajalcev, dobaviteljev in partnerjev.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trendi v vodenju in poslovanju v digitalnem gospodarstvu

  1. 1. 1 Avtorske pravice © 2016 Irena Rezec - WOTRA d.o.o. Vse pravice pridržane. INFOSEK 2016 Trendi v vodenju in poslovanju v digitalnem gospodarstvu mag. Irena Rezec direktorica podjetja WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o. Nova Gorica, 30. november 2016 - ekstrakt (5 od 11 strani) -
  2. 2. 2 Avtorske pravice © 2016 Irena Rezec - WOTRA d.o.o. Vse pravice pridržane. Vodenje in poslovanje v dobi digitalnega gospodarstva s poudarkom na spodaj navedenih trendih 01 02 03 04 05 06 Meje med notranjim in zunanjim okoljem organizacije se brišejo Lov za talenti B2B  B2C2B Proizvodni sektor: masovna proizvodnja  personalizacija Storitveni sektor: personalizacija  masovna proizvodnja vsako podjetje in posameznik postaja tudi medijsko podjetje Poslovna inteligenca  Kolektivna inteligenca
  3. 3. 3 Avtorske pravice © 2016 Irena Rezec - WOTRA d.o.o. Vse pravice pridržane. Naročite se na WOTRA Fokus - eNovice
  4. 4. 4 Avtorske pravice © 2016 Irena Rezec - WOTRA d.o.o. Vse pravice pridržane. Pridružite se nam v spletnih skupnostih Jezik: angleški Digital Economy world Digital Economy Digital Economy
  5. 5. 5 Avtorske pravice © 2016 Irena Rezec - WOTRA d.o.o. Vse pravice pridržane. Kontaktirajte nas WOTRA, Strateška Inteligenca d.o.o. Šmartinska cesta 130 1000 Ljubljana Slovenija T: +386 40 790 000 W1: www.wotra.com W2: www.wotraseminar.si/ W3: www.wotrafocus.com /v razvoju/ WOTRA Universe Ltd 20-22 Wenlock Road London, N1 7GU Združeno Kraljestvo W: www.wotrauniverse.com

×