SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
Aschätzung
vun der ablacklecher
Situatioun
3
1
PolitMonitor Lëtzebuerg
RTL – Luxemburger Wort
TNS ILRES
September 2013
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
FICHE TECHNIQUE
06-13-221 PoMo PolitMonitor SEPTEMBER 2013
2
 population étudiée : population électorale du Luxembourg: luxembourgeois à partir de 18 ans
 échantillon représentatif selon l’âge, le sexe, le type d’activité, la région et la nationalité
 taille d’échantillon : 1009 luxembourgeois à partir de 18 ans
 période d’enquête : 27 août – 13 septembre 2013
 méthode : sondage internet (502 interviews) et téléphonique (507 interviews)
 droits d’auteurs: réservés conjointement à TNS Ilres, à RTL et à Luxemburger Wort
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
2
8
55
68
38
21
3
2
3
2
0% 25% 50% 75% 100%
di aktuell wirtschaftlech Lag vu
Lëtzebuerg
äer perséinlech finanziell a
materiell Situatioun
ganz gudd éischter gudd éischter schlecht ganz schlecht keng Äntwert
T1. / T2. Aschätzung vun der ablacklecher Situatioun am September 2013
76%
56%
23%
41%
-7
+ 8
(Entwécklung zënter Abrëll 2013)
3
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
Auslännerwahlrecht bei de Chamberwahlen: 52% pro / 47% kontra
4
14
13
17
13
15
14
17
15
21
21
14
13
21
30
25
18
21
17
17
10
16
18
22
17
11
12
7
10
13
14
18
17
12
20
15
24
1
3
1
1
0
0
0% 50% 100%
total
18-24 Joer
25-34 Joer
35-49 Joer
50-64 Joer
65 Joer a méi
ganz averstanen averstanen éischter averstanen
éischter net averstanen net averstanen guer net averstanen
weess net
F6. D’Elektorat, d’Wielerschaft bei de Chamberwahlen ass net representativ fir d’Bevölkerung zu Lëtzebuerg; Auslänner
mussen, nodeems si eng gewëss Zäit zu Lëtzebuerg wunnen, och bei de Chamberwahlen dierfe wielen goen
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
Den Index
5
1 Index-tranche
maximal pro Joer
25%
weess net
10%
de ganzen Index
soll erëm a Kraaft
trieden
38%
Index gedéckelt
(2,5 oder 3 x de
Mindestloun)
27%
F7. Eng vun de Froen di sech fir di next Regierung stellt ass déi vum Index (vun de Gehälter); wat ass äer perséinlech
Positioun an deeër Fro?
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
F8. Bereedschaft haut Politiker ze sinn
d.h.Verantwortung ze droen a bei wichtegen Entscheedungen fir d’Zukunft derbäi ze sin ?
8
28
38
22
36
59
5
9
21
37
28 30
66
4
0
25
50
75
100
ganz bereed bereed éischter net
bereed
guer net
bereed
total : bereed total : net
bereed
keng Äntwert%
2009 2013
6
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
soen d'Wourecht net
10%
soen net esou richteg
d'Wourecht
43%
wees et net
4%
soen kloer an däitlech
d'Wourecht
6%
soen d'Wourecht
37%
F9. Soen d’Politiker hei zu Lëtzebuerg de Bierger d’Wourecht fir de Moment
an deem Moos wou se selwer Bescheed wëssen ?
soen d'Wourecht net
26%
soen net esou
richteg d'Wourecht
59%
wees et net
3%
soen kloer an
däitlech d'Wourecht
3%
soen d'Wourecht
9%
2013
2009
7
Total:
soen d’Wourecht:
12%
Total:
soen d’Wourecht:
43%
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
F10. Wat geschitt nom 20.Oktober?
dat wat ugekënnegt gouf virdrun … oder …?
Sidd Dir der Meenung dass...
wees et net
18%
et no de Wahlen esou
kennt wi vun eise
Politiker ugekënnegt
während der
Wahlkampagn, dass si
dat machen wat se
ugekënnegt hun a
punkto
Krisebekämpfung a
Staatsfinanzen
7%
no de Wahlen eng Rei
Mosnamen geholl gin
vun eise Politiker fir
d'Kris ze bekämpfen
an d'Staatsfinanzen
an de Grëff ze kréien
di firdrun net
ugekënnegt goufen
während der
Wahlkampagn
75%
wees et net
17%
et no de Wahlen esou
kennt wi vun eise
Politiker ugekënnegt
während der
Wahlkampagn, dass si
dat machen wat se
ugekënnegt hun a
punkto
Krisebekämpfung
15%
no de Wahlen eng Rei
Mosnamen geholl gin
vun eise Politiker fir
d'Kris ze bekämpfen
di firdrun net
ugekënnegt goufen
während der
Wahlkampagn
68%
2009
2013
8
PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort
Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer
vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet
F11. Huet d’Regierung fir de Moment d’Situatioun vum Land am Grëff ?
1
12
34
37
15
47
52
1
0
25
50
75
100
ganz gudd am
Grëff
éischter gudd
am Grëff
schon am Grëff net richteg am
Grëff
guer net am
Grëff
total : am Grëff total : net am
Grëff
keng Äntwert
%
52%
13%
2009:
total am Grëff 80%
9

More Related Content

More from Luxemburger Wort

2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf
Luxemburger Wort
 
2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf
Luxemburger Wort
 
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf
Luxemburger Wort
 

More from Luxemburger Wort (20)

Convention collective de travail des salariés du secteur des assurances (2021...
Convention collective de travail des salariés du secteur des assurances (2021...Convention collective de travail des salariés du secteur des assurances (2021...
Convention collective de travail des salariés du secteur des assurances (2021...
 
Convention collective de travail des salariés du secteur bancaire (2021-2023)
Convention collective de travail des salariés du secteur bancaire (2021-2023)Convention collective de travail des salariés du secteur bancaire (2021-2023)
Convention collective de travail des salariés du secteur bancaire (2021-2023)
 
CharteChèquesCadeaux.pdf
CharteChèquesCadeaux.pdfCharteChèquesCadeaux.pdf
CharteChèquesCadeaux.pdf
 
AccordDeCoalitionCSV-DP-2023.pdf
AccordDeCoalitionCSV-DP-2023.pdfAccordDeCoalitionCSV-DP-2023.pdf
AccordDeCoalitionCSV-DP-2023.pdf
 
Alle Mitglieder der Arbeitsgruppen im Rahmen der Regierungsbildung
Alle Mitglieder der Arbeitsgruppen im Rahmen der RegierungsbildungAlle Mitglieder der Arbeitsgruppen im Rahmen der Regierungsbildung
Alle Mitglieder der Arbeitsgruppen im Rahmen der Regierungsbildung
 
Rapport 2023 du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financ...
Rapport 2023 du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financ...Rapport 2023 du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financ...
Rapport 2023 du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financ...
 
Programme de Fokus pour les élections législatives 2023
Programme de Fokus pour les élections législatives 2023Programme de Fokus pour les élections législatives 2023
Programme de Fokus pour les élections législatives 2023
 
Paramètres sociaux valables au 1er septembre 2023
Paramètres sociaux valables au 1er septembre 2023Paramètres sociaux valables au 1er septembre 2023
Paramètres sociaux valables au 1er septembre 2023
 
Programme électoral du CSV pour les législatives 2023
Programme électoral du CSV pour les législatives 2023Programme électoral du CSV pour les législatives 2023
Programme électoral du CSV pour les législatives 2023
 
Programme électoral du parti déi Gréng pour les élections législatives de 2023
Programme électoral du parti déi Gréng pour les élections législatives de 2023Programme électoral du parti déi Gréng pour les élections législatives de 2023
Programme électoral du parti déi Gréng pour les élections législatives de 2023
 
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-2-sections-din-a3.pdf
 
2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-proportionalpdf-610x426-maquette.pdf
 
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf
2023-049-modle-bulletin-de-vote-majoritaire-simple-din-a4-maquette.pdf
 
20230306_Accord_tripartite.docx
20230306_Accord_tripartite.docx20230306_Accord_tripartite.docx
20230306_Accord_tripartite.docx
 
2022 09 26 Mediahuis Renouvellement CCT.pdf
2022 09 26 Mediahuis Renouvellement CCT.pdf2022 09 26 Mediahuis Renouvellement CCT.pdf
2022 09 26 Mediahuis Renouvellement CCT.pdf
 
Leseprobe Irene Vallejo "Papyrus"
Leseprobe Irene Vallejo "Papyrus"Leseprobe Irene Vallejo "Papyrus"
Leseprobe Irene Vallejo "Papyrus"
 
Prof. Dr. Anton Zeilinger im Interview mit dem Luxemburger Wort
Prof. Dr. Anton Zeilinger im Interview mit dem Luxemburger WortProf. Dr. Anton Zeilinger im Interview mit dem Luxemburger Wort
Prof. Dr. Anton Zeilinger im Interview mit dem Luxemburger Wort
 
Tripartite-Abkommen
Tripartite-AbkommenTripartite-Abkommen
Tripartite-Abkommen
 
Entwicklung der Niedrigwasserabflüsse
Entwicklung der NiedrigwasserabflüsseEntwicklung der Niedrigwasserabflüsse
Entwicklung der Niedrigwasserabflüsse
 
Plan de déviation_V2.pdf
Plan de déviation_V2.pdfPlan de déviation_V2.pdf
Plan de déviation_V2.pdf
 

Polit monitor lëtzebuerg rtl luxemburger wort september 2013 volet 3 aschätzung ablacklecher situatioun - à diffuser à pa

  • 1. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet Aschätzung vun der ablacklecher Situatioun 3 1 PolitMonitor Lëtzebuerg RTL – Luxemburger Wort TNS ILRES September 2013
  • 2. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet FICHE TECHNIQUE 06-13-221 PoMo PolitMonitor SEPTEMBER 2013 2  population étudiée : population électorale du Luxembourg: luxembourgeois à partir de 18 ans  échantillon représentatif selon l’âge, le sexe, le type d’activité, la région et la nationalité  taille d’échantillon : 1009 luxembourgeois à partir de 18 ans  période d’enquête : 27 août – 13 septembre 2013  méthode : sondage internet (502 interviews) et téléphonique (507 interviews)  droits d’auteurs: réservés conjointement à TNS Ilres, à RTL et à Luxemburger Wort
  • 3. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet 2 8 55 68 38 21 3 2 3 2 0% 25% 50% 75% 100% di aktuell wirtschaftlech Lag vu Lëtzebuerg äer perséinlech finanziell a materiell Situatioun ganz gudd éischter gudd éischter schlecht ganz schlecht keng Äntwert T1. / T2. Aschätzung vun der ablacklecher Situatioun am September 2013 76% 56% 23% 41% -7 + 8 (Entwécklung zënter Abrëll 2013) 3
  • 4. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet Auslännerwahlrecht bei de Chamberwahlen: 52% pro / 47% kontra 4 14 13 17 13 15 14 17 15 21 21 14 13 21 30 25 18 21 17 17 10 16 18 22 17 11 12 7 10 13 14 18 17 12 20 15 24 1 3 1 1 0 0 0% 50% 100% total 18-24 Joer 25-34 Joer 35-49 Joer 50-64 Joer 65 Joer a méi ganz averstanen averstanen éischter averstanen éischter net averstanen net averstanen guer net averstanen weess net F6. D’Elektorat, d’Wielerschaft bei de Chamberwahlen ass net representativ fir d’Bevölkerung zu Lëtzebuerg; Auslänner mussen, nodeems si eng gewëss Zäit zu Lëtzebuerg wunnen, och bei de Chamberwahlen dierfe wielen goen
  • 5. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet Den Index 5 1 Index-tranche maximal pro Joer 25% weess net 10% de ganzen Index soll erëm a Kraaft trieden 38% Index gedéckelt (2,5 oder 3 x de Mindestloun) 27% F7. Eng vun de Froen di sech fir di next Regierung stellt ass déi vum Index (vun de Gehälter); wat ass äer perséinlech Positioun an deeër Fro?
  • 6. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet F8. Bereedschaft haut Politiker ze sinn d.h.Verantwortung ze droen a bei wichtegen Entscheedungen fir d’Zukunft derbäi ze sin ? 8 28 38 22 36 59 5 9 21 37 28 30 66 4 0 25 50 75 100 ganz bereed bereed éischter net bereed guer net bereed total : bereed total : net bereed keng Äntwert% 2009 2013 6
  • 7. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet soen d'Wourecht net 10% soen net esou richteg d'Wourecht 43% wees et net 4% soen kloer an däitlech d'Wourecht 6% soen d'Wourecht 37% F9. Soen d’Politiker hei zu Lëtzebuerg de Bierger d’Wourecht fir de Moment an deem Moos wou se selwer Bescheed wëssen ? soen d'Wourecht net 26% soen net esou richteg d'Wourecht 59% wees et net 3% soen kloer an däitlech d'Wourecht 3% soen d'Wourecht 9% 2013 2009 7 Total: soen d’Wourecht: 12% Total: soen d’Wourecht: 43%
  • 8. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet F10. Wat geschitt nom 20.Oktober? dat wat ugekënnegt gouf virdrun … oder …? Sidd Dir der Meenung dass... wees et net 18% et no de Wahlen esou kennt wi vun eise Politiker ugekënnegt während der Wahlkampagn, dass si dat machen wat se ugekënnegt hun a punkto Krisebekämpfung a Staatsfinanzen 7% no de Wahlen eng Rei Mosnamen geholl gin vun eise Politiker fir d'Kris ze bekämpfen an d'Staatsfinanzen an de Grëff ze kréien di firdrun net ugekënnegt goufen während der Wahlkampagn 75% wees et net 17% et no de Wahlen esou kennt wi vun eise Politiker ugekënnegt während der Wahlkampagn, dass si dat machen wat se ugekënnegt hun a punkto Krisebekämpfung 15% no de Wahlen eng Rei Mosnamen geholl gin vun eise Politiker fir d'Kris ze bekämpfen di firdrun net ugekënnegt goufen während der Wahlkampagn 68% 2009 2013 8
  • 9. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet F11. Huet d’Regierung fir de Moment d’Situatioun vum Land am Grëff ? 1 12 34 37 15 47 52 1 0 25 50 75 100 ganz gudd am Grëff éischter gudd am Grëff schon am Grëff net richteg am Grëff guer net am Grëff total : am Grëff total : net am Grëff keng Äntwert % 52% 13% 2009: total am Grëff 80% 9