ติวสมุนไพรแห้ง

29,494 views

Published on

Published in: Health & Medicine
8 Comments
88 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
1,548
Comments
8
Likes
88
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ติวสมุนไพรแห้ง

 1. 1. ติว สอบภาคปฏิบ ัต ิ ณ.สวนสิร ีร ุก ชาติ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ศาลายา
 2. 2. โกฐก้า น พร้:า วข้อๆ ลัก ษณะ เป็น คล้ายหางหนู รส : เย็น สรรพคุณ : แก้หอบ สะอึก• อยูในพิกดโกฐทัง 7 และ 9 ่ ั ้• สรรพคุณเสมอ ชิงช้าชาลี สรรพคุณ• ( แก๊ก : หอบทางมะพร้าวไป ทิงตอนเย็นแล้วผูกชิงช้า ้ นอน) รส เสมอ
 3. 3. โกฐจุฬ าลัม พา ลัก ษณ ะ : ใบป่นๆ สี นำ้าตาลปนเทา ต้นสี นำ้าตาล มักมาทั้งต้น ใช้ท ั้ง ต้น รส : ขมกลิ่นหอม ( สาวจุฬาฯ ผิวขาวกลิ่น กายหอม ) สรรพคุณ : แก้ไข้ เจรียง• สรรพคุณเสมอ หญ้า
 4. 4. ลัก ษณ ะ : เป็นโกฐหัว บัว  ก้อนๆ เหมือนก้อนขี้ หมู  รส : มันสุขุมหอม ( กินเม็ดบัว มัน...หอม )  สรรพคุณ : แก้ลมในกอง ริดสีดวง • อยูในพิกัดโกฐทัง 5, 7 ่ ้ และ 9 • สรรพคุณเสมอ หัว
 5. 5. โกฐสอ ลัก ษณะ : รูปร่างคล้าย สากกระเบือ รส : สุขุมกลิ่นหอม สรรพคุณ : แก้หืด แก้ ไอ บำารุงหัวใจให้ ชุมชื่น ่ สุข ุม โกฐสอ 3 ส/ศ สากกระ เบือ ศอ = คอ แก้ หือ แก้ไ อ
 6. 6. โกฐเชีย ง ลัก ษณะ : เป็นเส้น นิ่มๆ และมีความ เหนียว รส : หวานสุขุม ( กุน เชีย ง ทอด หวาน กิน มากแล้ว ไอ ) สรรพคุณ : แก้ สะอึก แก้ไอ แก้ลมเสียดแทง 2 ราวข้าง
 7. 7. โกฐเขมา ลัก ษณะ : ก้อน เล็กๆ คล้าย ก้อนขี้หมา สีออก เหลืองๆ รส : สุขุมหอม สรรพคุณ : แก้ โรคในปาก ( เขมา = เม๊าท์ / mouth )
 8. 8. โกฐกระดูก ลัก ษณะ : ผิวแข็ง มีรู พรุนคล้ายกระดูก ผิว นอกเป็นร่องให้ดมดู กลิ่นฉุนมาก รส : ร้อนกลิ่นหอม สรรพคุณ : แก้ลมวิง เวียน หน้ามืด ตาลาย( แก๊ก : เผากระดูก จะเป็น ลม หน้า มืด ต้อ งใช้ไ ฟร้อ น เผาแล้ว มีก ลิ่น หอม )
 9. 9. โกฐชฎามัง สี  ลัก ษณะ : เม็ดเล็กๆ งอๆ เหมือนตัวหนอน ผิวเป็นกำามะหยี่  รส : สุขุมหอม  สรรพคุณ : ขับเลือด เน่าร้าย ( ดูล ะครนางร้า ย ใส่ช ฎา ขับ รสคัน เดีย วกับ เขมา ) ( ชฎา – นึก ถึง ผู้ห ญิง – ขับ เลือ ดเน่า ร้า ย ) • อยู่ในพิกดเนาวโกฐ ั
 10. 10. โกฐพุง ปลา  ลัก ษณะ : เป็นกระ เปาะเหมือนพุงปลา  รส : ฝาด ( ลูก ) ( แก๊ก : ฝาก ลูกไว้ใน พุงปลา )  สรรพคุณ : แก้ ท้องร่วง แก้ อาเจียน • จัดเป็นพืชประเภท เถา-เครือ
 11. 11. เป็น ท่อ นแข็ง มีเ ส้น เป็น ร่อ ง ตามแนวยาว เป็น ระเบีย บ โกฐกัก กรา  ลัก ษณะ : ผิวเป็น ร่องๆตามยาว มีเส้น กั้น ( กัก )เป็นระยะ  รส : ฝาดน้อยเผ็ดมีเ ส้น กัก ร้อนซ่าเป็น ระยะ  สรรพคุณ : แก้ ริดสีดวงทวาร แก้ คลื่นเหียนอาเจียน ( กักกรา = กรักขฬะ-จนน่า อาเจียอนแข็ง หักยาก เป็นท่ น )
 12. 12. โกฐนำ้า เต้าแบบหั่น มาเป็นชิ้น ๆแล้ว  ลัก ษณะ : เปลือกสี เข้มขรุขระหน้าตัดวง เนือข้างในเป็นสีเหลือง ้ เนือแน่นๆ ไม่พรุน ้  รส : ฝาดหอม  ใช้ร าก ( ปอกเปลือก ออกนำาไปนึงแล้วตากแห้ง ่ )  สรรพคุณ : แก้ ริดสีดวงทวาร
 13. 13. โกฐกะกลิ้ง ( แสลงใจ, ลูก กระจี้,)  ลัก ษณะ : เหมือน กระดุม  รส : ขมเมา ( ขี้เมา เมาจนกลิ้ง )  สรรพคุณ : แก้ลม อัมพาต บำารุงประสาท บำารุง หัวใจ ( แสลงใจ แต่บำารุง หัวใจ ) • อยูในพิกัดโกศพิเศษ ่
 14. 14. เทีย นเยาวพานี ( ผัก ชีก ะเหรี่ย ง )  ลัก ษณะ : เม็ดเล็กๆ คล้าย ลูกผักชีล้อม แต่เล็กกว่า ไม่มีแตกครึ่งซีก  รส : หวานกลิ่นหอม  สรรพคุณ : แก้ คลื่นเหียน อาเจียน ( แก๊ก : น้องนีเป็นน้องเล็ก เป็นคนกะเหรี่ยง หน้าหวาน แต่พอหอม แล้วจะอวก )
 15. 15. เทีย นตาตั๊ก แตน ( ผัก ชีล าว  ) ลัก ษณะ : รีๆเหมือน ดวงตา มีหาง เล็กกว่าเทียน ตากบ  รส : ขมเผ็ดร้อนเล็ก น้อย ผัก ชีล าว ( แก๊ก : คนลาวชอบกินตั๊กแตน ทอด ทอดนานไปหน่อยเลย ขม ก่อนกินโรยพริกไทย เผ็ด จะ กินให้อร่อยต้องกินตอนยัง ร้อ น
 16. 16. เทีย นตากบ  ลัก ษณะ : คล้าย เทียนตาตั๊กแตน แต่มี ขนาดใหญ่กว่า มี ลักษณะเหมือนรูป ดวงตา  รส : เผ็ดร้อนขม หอม  สรรพคุณ : แก้ กระเพาะอาหารพิการ
 17. 17. เทีย นข้า ว เปลือ ก ลัก ษณะ : รูปร่างคล้าย ข้าวเปลือก อ้วนกว่าเทียน ขาว เปลือกมีเส้นลาย มี หางสั้นกว่าเทียนแกลบ รส : หวานเผ็ดหอม( แก๊ก: กินข้าวหอมมะลิตอน เย็น ) สรรพคุณ : ขับผายลม แกท้องอืดท้องเฟ้อ ( แก๊ก : กินข้าวบำารุงกำาลัง
 18. 18. เทีย นขาว ( ยีห ร่า ) ่ ลัก ษณะ : คล้าย เทียนข้าวเปลือก แต่ ขนาดเล็กและผอมกว่า รส : เผ็ดร้อนขม ( เราขาว ผัวเราก็ขาว ) สรรพคุณ : บำารุง กำาลัง ( เหมือนเทียนข้าว เปลือก )ขับผายลม แก้เส้น ศูนย์กลางท้องพิการ( เทีย นขาว – ให้น ึก ถึง เส้น ขาวกลางถนนเวลาขับ รถ )
 19. 19. เทีย นแดง ลัก ษณะ : เม็ดเล็กๆ สีแดง รส : เผ็ดร้อนขมเล็ก น้อย( เราแดง ผัว เราขาวเล็ก น้อ ย แต่เ ป็น คน (นำ้า )ดี ) สรรพคุณ : ขับ เสมหะ แก้ลม แก้นำ้าดี
 20. 20. เทีย นดำา  ลัก ษณะ : เม็ดเล็กๆ สีดำาด้านๆ  รส : เผ็ดขม (แก๊ก : เราดำา ผัวขาวซีด ต้องบำารุงโลหิต )  สรรพคุณ : บำารุง โลหิต( เทีย นดำา , หยัก ใย่ไ ฟ ของ แก้อาเจียนดำา บำา รุง โลหิต ) • อยูในพิกัดเทียนทัง5, 7 ่ ้ และ 9
 21. 21. เทีย นเกล็ด หอย  ลัก ษณะ : เม็ดบางๆ ขาวๆ มีรอยบุ๋มตรงกลาง เม็ด  รส : เผ็ดร้อนขม หอม  สรรพคุณ : แก้ลม วิงเวียน แก้หน้ามืด ตามัว
 22. 22. เทีย นแกลบ ลัก ษณ ะ : เม็ดใหญ่ กว่าเทียวขาว เปลือก บางกว่าไม่มีลายเส้น มีหางยาว รส : เผ็ดร้อนเล็ก น้อย( แก๊ก :ผัว เราตัว เล็ก นะจะ กิน แกลบอยู่แ ล้ว ยัง ชอบ ขึ้น เบื้อ งสูง ) สรรพคุณ : แก้
 23. 23. เทีย นลวด  ลัก ษณะ : คล้ายลวด ตากผ้า ตัดมาเป็น ท่อนๆ สีดำา  รส : ร้อนขมหอม ( ใช้ราก )  สรรพคุณ : แก้ กำาเดา แก้เพ้อคลั่ง• อยูในพิกัด ่ นอนสะดุ้งสะทกเทียนพิเศษ สะท้าน
 24. 24. กระดัง งา ไทย ลัก ษณะ : ดอกไม้ แห้ง กลีบเป็น เกลียว ริ้วๆ รส : สุขุมกลิ่นหอม สรรพคุณ : 3 บำา / บำารุงหัวใจ บำารุงโลหิต บำารุงธาตุ
 25. 25. พิก ุล ลัก ษณะ : ดอกไม้ เล็กๆ ปลายเหมือน แปรง รส : ฝาดกลิ่นหอม สรรพคุณ : บำารุง โลหิต• อยูในพิกัดเกสรทั้ง5, 7 ่ และ 9• อยูในยาหอม ่
 26. 26. สารภี ลัก ษณะ : ดอกไม้ เล็กๆ คล้าย ค๊อปเตอร์ โดเรมอน รส : หอมเย็น สรรพคุณ : บำารุง หัวใจ• อยูในพิกดเกสรทัง5, ่ ั ้
 27. 27. มะลิ ( เป็น ไม้เ ถา ยืน ต้น )  ลัก ษณะ : ยังคงรูป ของดอก มะลิอยู่ ชัดเจน  รส : หอมเย็น  สรรพคุณ : แก้ร้อน ในกระหายนำ้า ทำาให้ จิตใจแช่มชื่น ( แก๊ก : ดื่มนำ้าเย็นลอยดอก มะลิแก้ร้อนในกระหาย นำ้า ทำาให้ชื่นใจ ) • จัดอยู่ในประเภท เถา –
 28. 28. บุน นาค  ลัก ษณะ : ดอกไม้ แห้งที่ใหญ่ที่สด กลีบ ุ ดอกหนาแข็ง มีเจดีย์ แหลมตรงกลาง  รส : หอมเย็น  สรรพคุณ : บำารุง โลหิต ( ตระกุล บุน นาค ชอบกิน ยาบำา รุง โลหิต )มีเ จดีย แ หลม ์ พิก ุลตรงกลาง • อยูในพิกัดเกสรทัง 5, 7 ่ ้
 29. 29. ดอกลำา เจีย ก  ลัก ษณะ : เกสรเล็กๆ จำานวนมาก สีเหลือง เป็นฝอยๆ ฟูๆ เหมือน ปลาดุกฟู  ดอก : รสหอมเย็น บำารุงหัวใจ  รากอากาศ : รสจืด หวานเล็กน้อย ขับปัสสาวะ
 30. 30. ลำา ดวน ลัก ษณะ : ก้านดอก ยาว มีกลีบดอก 3 กลีบ เหมือนขนมกลีบ ลำาดวน รส : หอมเย็น สรรพคุณ : บำารุง หัวใจ• อยูในพิกัดเกสรทั้ง 9 ่
 31. 31. คำา ไทย ( คำา แสด, คำา เงาะ )  ลัก ษณะ : เป็นดอกไม้ที่ ไม่บาน ก้านดอกเป็นช่อ  รส : หวาน ( นึกถึงนำ้าคำา- หวาน )  สรรพคุณ : บำารุงโลหิต แก้โลหิตจาง • เรียกอีกชื่อหนึงว่า ดอกชาติ ่ • อยู่ในยาบำารุงโลหิต 10 ส่วนดอกไม่ ผลมีข น • ทำาสีผสมอาหารได้ สีแสดบาน คล้า ยเงาะ
 32. 32. เกสรบัว  ลัก ษณะ : เกสรเส้น หลวง เล็กๆ ยาวๆ สีเหลือง ยิ่ง ใหม่สียิ่งเหลือง  รส : ฝาดหอม ( เกสร )  สรรพคุณ : บำารุง ครรภ์รักษา แก้ไข้ รากสาดหรือไข้ท้อง เสีย • อยู่ในพิกัดตรีเกสรเพศ, เกสรมาศ  เหง้า : รสหวานมันเล็ก• อยูในยา ่ น้อย แก้ร้อนในกระหาย
 33. 33. เกสรดอกคำา ฝอย ( ดอกคำา )  ลัก ษณะ : เกสรสี แดงๆ ส้มๆ  รส : หวาน ( เกสร )  สรรพคุณ : บำารุง โลหิต • ดอก รสหอมร้อน บำารุง หัวใจ • ใช้ทำาสีผสมอาหารได้สี
 34. 34. กานพลู ลัก ษณะ : เหมือน ไมโครโฟน รส : ร้อน ( ดอก ) สรรพคุณ : แก้ปวด ท้อง จุกเสียด แก้ปวด ฟัน แก้รำามะนาด• พิกดตรีพษจักร, พิกัดตรี ั ิ คันธวาต• สรรพคุณเสมอ ลูกจันทน์• สสม. ช่วยป้องกันไม่ให้
 35. 35. ดอกงิ้ว ลัก ษณะ : ดอกไม้แห้ง เหมือนที่ใส่ใน ขนมจีนนำ้าเงี้ยว สรรพคุณ : ตำาผสมนำ้าทา ระงับปวด
 36. 36. กระเจี๊ย บ ลัก ษณะ : เหมือนใน ภาพ ใบ : รสเปรี้ยว กัดเสลด เมล็ด ใน : รสจืด บำารุง ธาตุ ผล : รสจืดเมาเล็กน้อย ขับเหงื่อ ใช้ท ั้ง 5 : แก้พยาธิตัวจี๊ด• ในสสม. ใช้กลีบเลี้ยงและ กลีบรองดอก ใช้รักษาอาการ ขัดเบา โดยนำาไปตากแห้ง และ
 37. 37. สมอทะเลแฉกคล้า ย  ลัก ษณะ : หัวเป็นตรารถเบนซ์ แฉกเหมือนตรารถ เบนซ์  รส : ร้อน ( แก๊ก : ขับรถเบนซ์ไปทะเล มันร้อน ลมก็แรง กินอาหารทะเลแล้ว ท้องเสีย อีก )  สรรพคุณ : ถ่าย อุจจาระ ถ่ายลม
 38. 38. สมอพิเ ภก  ลัก ษณะ : ส่วนหัวมี จุก ผิวเป็นกำามะหยี่  รส : เปรี้ยวฝาดหวาน ( ผลแก่ ) ( แก๊ก : พิเภกยักษ์แก่ ตา ไม่ดีเลยใช้ให้ ไปเฝ้าวัด )  สรรพคุณ : แก้โรคหัว มี ตาจุก แก้เสมหะจุกคอ แก้ริดสีดวง • พิกดตรีผลา ,ตรีสมอ ั
 39. 39. สมอไทย  ลัก ษณะ : ลูกสีดำา เหี่ยวๆ ( สมอไทย ไข่ เหี่ยว )ผิว ลูก จะ  รส : ฝาดติดเปรี้ยวเหี่ย วมาก ( พี่ไทย ไฝติดปาก )  สรรพคุณ : ระบา ยอ่อนๆ คุมธาตุ • อยูในพิกัดตรีผลา , ่
 40. 40. สมอเทศ  ลัก ษณะ : ลูกสี นำ้าตาล ผิวลูกตึงกว่า สมอไทย ( แก๊ก : สมอไทยไข่เ หี่ย ว สมอเทศไข่ต ึง )  รส : เปรี้ยวและฝาด จัด ( ปากเลียไฝจัด )  สรรพคุณ : ระบา ยอ่อนๆ
 41. 41. สมอดีง ู  ลัก ษณะ : ลูกยาวรี หัวแหลมท้ายแหลม สีดำา ผิวเป็นร่อง  รส : ขมฝาด ( งูขดข้างฝาหมดแรง เพราะถ่ายมาก )  สรรพคุณ : ถ่าย ระบายอุจจาระแรง กว่าสมอชนิดอื่น
 42. 42. ลูก กระดอม  ลัก ษณะ : ลูกสีนำ้า ตาลรีๆ ยาวๆ ผิวเปลือก เหี่ยวๆ  รส : ขม  สรรพคุณ : บำารุง นำ้าดี • อยูในยาจันทลีลา ่ ( 3 ทหารขม = บอระเพ็ด
 43. 43. ลูก จัน ทน์เ ทศ กะเทาะ เปลือ กแล้ว  ลัก ษณะ : ถ้ายังไม่ กะเทาะเปลือก ลูกกลมรีสดำา ถ้ากะเทาะ ี เปลือกแล้ว เนื้อในลูกจะมีลายยัง ไม่ก ะเทาะเปลือ กออก  รส : หอมฝาดหวาน สุขุม  สรรพคุณ : บำารุง โลหิต
 44. 44. รกจัน ทน์( ดอกจัน ทน์ ) ลัก ษณะ : รกหุ้มเมล็ด สีแดง รส : เผ็ดร้อน ( ในยา 9 รส ) หอมฝาดร้อน ( พืชวัตถุ ) สรรพคุณ : บำารุง โลหิต ( สีแดง ) บำารุงเนื้อหนังให้
 45. 45. มะขามป้อ ม  ลัก ษณะ : ลูกกลมๆ เหี่ยวๆ ผิวมีลายจุด ลูก ที่แตกจะมีเขี้ยว งอๆมีเ ขี้ย วงอๆ  รส : เปรี้ยวฝาดขม ( ผลแก่ ) (ป้อม ไปเฝ้าขวด ) ฝาดขม ( ผล อ่อน )  สรรพคุณ : แก้เสมหะ ( ผลแก่ ) บำารุงเนื้อหนังให้สมบูรณ์
 46. 46. ลูก เบญกานี  ลัก ษณะ : ลูกสีมีหนา นำ้าตาลอ่อนม มีหนามเหมือนลูก ระเบิด  รส : ฝาด  สรรพคุณ : แก้ท้อง ร่วง สมานแผล • อยูในยามันทธาตุ 3 ่
 47. 47. ลูก สำา รอง ลัก ษณะ : ลูกสี นำ้าตาลเข้ม ผิวเหี่ยวๆ ใช้เ นือ ในลูก ้ รส : เปรี้ยว สรรพคุณ : แก้ กระหายนำ้า
 48. 48. เมล็ด สลอด ลัก ษณะ : เหมือน ในภาพ รส : เมาเบื่อ สรรพคุณ : ถ่าย อย่างแรง• สรรพคุณเสมอ พาดไฉน• ก่อนใช้ต้องนำาไป ฆ่า ฤทธิ์ ก่อน โดยนำาไป ห่อรวมกับข้าวเปลือก
 49. 49. ลูก ลักระวาน ว ก ษณะ : คล้ายหั กระเทียม แต่เล็กกว่า สี ครีม รส : เผ็ดร้อนเล็กน้อย ( ลูก ) สรรพคุณ : ขับเสมหะ โลหิต และลม ( แก๊ก : ผัวเราวานลูกให้ ขับ 3 อย่าง ) เผ็ด ร้อ น ลูก
 50. 50. ลูก เล็บ มือ นาง ( ไม้เ ถายืน ต้น )  ลัก ษณะ : เหมือนลูก มะเฟือง แต่ขนาดเล็ก กว่า  รส : เบื่อเอียน  สรรพคุณ : ขับพยาธิ ไส้เดือน • เป็นพืชประเภท เถา – เครือ
 51. 51. กระเบา  ลัก ษณะ : ลูกกลมๆ คล้ายหินตามนำ้าตก เขย่าจะได้ยินเสียง เมล็ดข้างใน  รส : เมาเบื่อ  สรรพคุณ : นำ้ามัน จากเมล็ด แก้โรค ผิวหนัง
 52. 52. มะคำา ดีค วาย  ลัก ษณะ : ลูกสีดำา ผิว เป็นมัน  รส : ขม  สรรพคุณ : บำารุง นำ้าดี แก้กาฬ ภายใน • สุมเป็นถ่าน อยูในยามหา ่ นิลแท่งทอง • ต้มเอาฟองสุมศีรษะเด็กแก้
 53. 53. ลูก ผัก ชีล า ลัก ษณะ : เม็ด กลมๆ ( ล้อมรี-ลากลม ) รส : ฝาดร้อนหอม ( ฝากรักหา ก่อนลา ลม ) สรรพคุณ : ขับลม ในลำาไส้ บำารุงธาตุ ( ลา )• พิกดตรีสัตกุลา, ทศ ั
 54. 54. ลูก ผัก ชีล ้อ ม  ลัก ษณะ : เม็ดรีๆ คล้ายเทียนเยาวพานี แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อยบางเม็ด แตกครึ่ง ซีก บางเม็ดมีแตกครึ่งซีก ( ล้อมรี-ลากลม )  รส : หอมร้อนเล็ก น้อย ( ล้อม-จักร หากรักเล็ก น้อย ) ( ตรีพ ิษ จัก ร )
 55. 55. ราชดัด ลัก ษณะ : เมล็ดรี เปลือกย่นคล้ายเม็ด มะละกอ แต่เล็กกว่า รส : ขม สรรพคุณ : บำารุง นำ้าดี• อยูในพิกัดตรีทราวสา ่ ุ• อยูในยาหอมเนาวโกฐ ่ 4 ส่วน
 56. 56. เมล็ด ชุม เห็ด ไทย  ลัก ษณะ : เม็ดเล็ก สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รส : ขมหอมเล็กน้อย  สรรพคุณ : ทำาให้ นอนหลับ ( ก่อนใช้ต้องนำาเมล็ดไปคั่ว ให้เกรียม ) • ราก ชุมเห็ดไทย เป็นนำ้า กระสายยาแก้นอนไม่ หลับ
 57. 57. ลูก ซัด  ลัก ษณะ : เป็นเม็ด สีเหลี่ยมสีเหลือง ่ เหมือนยาอมโบตัน มีขีดตรงกลาง  รส : ฝาด  สรรพคุณ : แก้ ท้องร่วง ( แก๊ก : ซัดโบตันให้ ร่วง )
 58. 58. แมงลัก  ลัก ษณะ : เม็ดเล็ก เหมือนหยดนำ้า  รส : หอมร้อน  สรรพคุณ : ระบาย อุจจาระ • สสม. ใช้เมล็ดแมงลัก 1.2 ชช. ล้างนำ้าให้สะอาด แช่ นำ้าอุ่น 250 ซีซี จนพองตัว เต็มที่ รับประทานก่อนนอน • ข้อควรระวัง ถ้าเมล็ด
 59. 59. งา  ลัก ษณะ : เม็ด ใหญ่กว่าเทียนดำา แต่สีอ่อนกว่านิด หน่อย มักมีเม็ดสี นำ้าตาลปน  รส : มัน  สรรพคุณ : บำารุง ไขมัน บำารุง
 60. 60. ลูก สะค้า น  ลัก ษณะ : คล้ายเม็ด พริกไทย แต่ใหญ่ กว่า มีก้านยาวที่หัว  รส : เผ็ดร้อน ( แน่น ในทรวงอกเพราะผัว รัก เตะลูก ค้า น )  สรรพคุณ : แก้ลมแน่น ในทรวงอกมีก ้า นยาวที่ห ัว • อยูในพิกัดวาตะผล ่ ( ลูกสะค้าน-รากพริก
 61. 61. พริก ไทย ลัก ษณะ : เมล็ดค่อน ข้างกลมเปลือกขรุขระ นิดหน่อย สีออกนำ้าตาล ดำา ดมดูมีกลิ่นฉุน รส : ร้อนเผ็ด ( กิน พริก กลับ เผ็ด ร้อ น ) ( พริก - พฤกษ์ ) สรรพคุณ : แก้ลม อัมพฤกษ์แก้ท้องอืด เฟ้อ บำารุงธาตุ
 62. 62. เมล็ด ข่อ ย  ลัก ษณะ : เม็ดกลม ขาวๆ คล้ายพริกไทย แต่บบแล้วแตก ( ถ้า ี พริกไทยบีบไม่แตก )บีบ เม็ดแตกง่า ย  รส : มันร้อนน้อย  สรรพคุณ : บำารุง ธาตุ เจริญอาหาร เป็นยา อายุวัฒนะ
 63. 63. พริก หอม  ลัก ษณะ : คล้าย ไดโว่  รส : เผ็ดร้อน  สรรพคุณ : ขับ ลมในลำาไส้
 64. 64. ลูก ช้า พลู ลัก ษณะ : ลูกดำาๆ เป็นช่อๆ คล้ายองุ่น เล็ก รส : เผ็ดร้อนเล็ก น้อย สรรพคุณ : แก้ เสมหะในลำาคอ• อยูในพิกัดตรีเสมหะผล ่
 65. 65. ลูก พิล ัง กาสา  ลัก ษณะ : คล้าย มังคุดลูกเล็กๆ ก้นลูกมีตุ่มแหลมๆ  รส : ฝาดสุขุม  สรรพคุณ : แก้ท้อง เสีย ( แก๊ก : พิลังกาเสีย ) ที่ก ้น ลูก มีต ุ่ม แหลม
 66. 66. คัด เค้า  ลัก ษณะ : ลูกสีดำา เล็กๆ ที่ก้นลูกเป็นวง กลมๆที่ก ้น ลูก เป็นวงกลมๆ  รส : ฝาดอมเปรี้ยว  สรรพคุณ : ขับฟอก โลหิตระดูสตรีที่เน่าร้าย • เป็นพืชจำาพวก เถา-เครือ
 67. 67. เร่ว ใหญ่ ลัก ษณะ : คล้ายลูก น้อยหน่า หรือมันสมอง ขนาดใหญ่กว่าเร่วน้อย รส : ขมเผ็ด ( ผล ) สรรพคุณ : แก้ ริดสีดวงทั้ง 9• อยูในพิกดตรีคันธวาต ่ ั และพิกัดทศกุลาผล• จุลพิกัดต่างกันทีขนาด ่
 68. 68. เร่ว น้อ ย ลัก ษณะ : คล้ายลูก น้อยหน่า หรือมัน สมอง ขนาดเล็กกว่า รส : ขมเผ็ด ( ผล ) สรรพคุณ : แก้หืด ไอ แก้ริดสีดวง• อยูในพิกัดทศกุลาผล ่• จุลพิกัดต่างกันทีขนาด ่
 69. 69. เมล็ด  ลัก ษณะ : คล้ายเมล็ดลำา โพง พริกแต่ใหญ่กว่า เปลือก ลูกมีหนามเหมือนทุเรียน  ใบ : รสเมา พอกฝี ทำาให้ยุบ  ดอกแห้ง : รสเมาเบื่อ แก้ริดสีดวงจมูก  นำ้า มัน จากเมล็ด รส เมาเบือ บำารุงประสาท ่  เมล็ด : รสเมาเบือ รับ ่ ประทานแต่น้อยเพียง 2-3
 70. 70. เมล็ด สะแก  ลัก ษณะ : เมล็ดในมี ปีกยื่นออกมา 4 พู คล้ายถั่วพู  รส : เมาเบื่อ  สรรพคุณ : ขับ พยาธิเส้นด้าย ขับพยาธิ ไส้เดือน
 71. 71. ลูก ยอ  ลัก ษณะ : เปลือกสี ดำา เนือในเต็มไป ้ ด้วยเม็ด  รส : ร้อนปร่า  สรรพคุณ : แก้ อาเจียน • อยูในพิกดตรีผลสมุฎ ่ ั ฐาน • ลูกยอหมกไฟต้มเอานำ้า เป็นนำ้ากระสายยา แก้ อาเจียน
 72. 72. เนื้อ ในฝัก คูณ ลัก ษณะ : หั่นมาเป็น แว่นหนาๆ รส : หวานเอียน สรรพคุณ : ระบาย ท้อง• สสม. ใช้เนือในฝักแก่ ้ ก้อนเท่าหัวแม่มอื ( ประมาณ 4 กรัม ) ต้มกับ นำ้าเกลือเล็กน้อย ดื่มก่อน นอนหรือตอนเช้าก่อน
 73. 73. มะแว้ง เครือ  ลัก ษณะ : ลูกก้าน ยาวและมีลาย เถามีหนาม  รส : ขม ( ผล ) ขื่นเปรี้ยวเล็ก น้อย ( ราก )ลูกก้า น  สรรพคุณ : แก้ไอ ขับยาว เสมหะ (ผล ) แก้ไอ แก้นำ้าลายเหนียว ( ราก )
 74. 74. ลูก สะบ้า  ลัก ษณะ : กลมๆ แบนๆ สีดำา  รส : เมาเบือ ( เมล็ด ่ ใน )  สรรพคุณ : แก้โรคผิวหนัง ผืนคัน ่ • อยูในยามหานิล ( สุม ่
 75. 75. สีเ สีย ดเทศ (สีเ สีย ดแขก )  ลัก ษณะ : เป็นท่อนสี อิฐ ท่อนลักษณะคล้าย ข้าวหลาม  รส : ฝาดจัด  สรรพคุณ : แก้ท้อง ร่วง แก้บิดมูก เลือด
 76. 76. สีเ สีย ดไทย  ลัก ษณะ : เป็นก้อนดำา ด้านๆเหมือนนำ้าตาลปึก บางชินด้านหน้ามีเศษ ้ ใบไม้ติด  รส : ฝาดจัด  สรรพคุณ : แก้ท้อง ร่วง แก้บดมูกเลือด ิ • จุลพิกัดต่างกันที่ถนเกิด ิ่ ( ไทย-แขก )
 77. 77. ข้า วเย็น ใต้ ลัก ษณะ : ก้อนสี ขาว คล้ายฝรั่งเฉาะ ด้วยปลายมีด รส : กร่อยหวานมัน เล็กน้อย( แก๊ก : เที่ยวสาวเหนือสาวใต้ แล้วเป็นกามโรค เลยกร่อ ย ตอนเที่ยวก็ห วานมัน ดี หรอก สาวใต้ชื่อเล็ก สาว เหนือชื่อน้อ ย ) สรรพคุณ : แก้
 78. 78. ข้า วเย็น เหนือ ลัก ษณะ : ลักษณะ เป็นก้อนเฉาะจากหัว เหง้า มีสีเหลือง รส : กร่อยหวานมัน เล็กน้อย( แก๊ก : เที่ยวสาวเหนือสาวใต้ แล้วเป็นกามโรค เลย กร่อ ย ตอนเที่ยวก็ห วาน มัน ดีหรอก สาวใต้ชื่อเล็ก สาวเหนือชื่อน้อ ย ) สรรพคุณ : แก้
 79. 79. หัว แห้ว หมู ( พืช ประเภทหญ้า )  ลัก ษณะ : คล้ายหัว เผือก แต่เล็กกว่า มาก  รส : ซ่าติดจะร้อน เผ็ด ( ไอ้แห้วชอบทำาซ่าติดจะ ใจร้อนด้วย )  สรรพคุณ : บำารุง ธาตุ ( หมู ) บำารุงครรภ์
 80. 80. กกลัง กา ( กกขนาก ) ลัก ษณะ : หัวเหง้าสี ดำาๆ มีขนเล็กน้อย บางชิ้นจะเห็นเป็นข้อๆ เนื้อข้างในสีนำ้าตาล รส : ขมเอียน สรรพคุณ : บำารุง ธาตุ ( กา ) เจริญอาหาร• พิกดเบญจผลธาตุ ั
 81. 81. หัว เต่า เกีย ด ลัก ษณะ : เอามือรูปดู หน้าตัดจะเป็นเสี้ยน เล็กๆ สีนำ้าตาลอมส้ม รส : เย็นหอมฉุน ( ใน พืชวัตถุ ) เผ็ดร้อน ( ในยา 9 รส ) สรรพคุณ : แก้ตเสี้ย นเล็ก เนื้อ สี นำ้า ตาล มีเ ส้น ับ ตลอดหน้า ตัด ปอด พิการ เปลือ กนอก สีน ำ้า ตาลแดงไหม• พิกัดเบญจผลธาตุ
 82. 82. รากกล้ว ย  ลัก ษณะบหน้าตัดมี ตี : เสี้ยนแต่น้อยหว่าหัวเต่า เกียด บีบแล้วนุมมือ ฉีก ่ จะเห็นเส้นใย  ราก : รสฝาดเย็น แก้ ไข้ท้องเสีย  ใบ : ฝาดเมา แก้ ริดสีดวงจมูก • อยู่ในพิกด ตรีอมฤต ( กอก- ั กล้ว ย-ดอม ) • อยู่ในยาเหลืองปิดสมุทร 1ฉีก จะเห็น ส่วนเส้น ใย
 83. 83. เหง้า ขิง แห้เป็นชิ้นแห้งๆ ลัก ษณะ : ง เหี่ยวๆ รส : หวานเผ็ดร้อน ( นึก ถึง เวลากิน นำ้า ขิง ) สรรพคุณ : เจริญอากาศ ธาตุ ขับลม แก้จุกเสียด• อยู่ในพิกัดตรีกฏุก, เบญจกุล, พิกดตรีสตกุลา ( ขิงสด ) ั ั• ในมหาพิกัดทัวไป ระคนใน ่ กอง วาโย• ฤาษีที่บริโภคชื่อ มหิทธิธรรม• ใน สสม.- แก้ล มจุก เสีย ด แก้ คลื่น เหีย นอาเจีย น ใช้เ หง้า แก่ สดเท่า หัว แม่ม ือ ทุบ ให้แ ตก ต้ม
 84. 84. รากเจตมูลเพลิง ( ไฟใต้เ ดิน )  ลัก ษณะ : รากไม้สี แดงคลำ้า  รส : ร้อน  สรรพคุณ : บำารุง ธาตุ บำารุงโลหิต • พิกดตรีสาร เบญจกูล ั ตรีปิตตะผล • ข้อควรระวัง ถ้ารับ ประทานมาก ทำาให้แท้งได้
 85. 85. รากช้า พลูรากชี้ล ง ( ผัก อีไ ร )  ลัก ษณะ : เขี่ยให้เจอ ราก จะมีรากตรงข้อ ดู ลักษณะของราก รากชี้ล ง เป็นไม้ต้นเดียว ที่ราก จะลง  รส : เผ็ดร้อนเล็กน้อย  สรรพคุณ : แก้คถ ู เสมหะ • อยู่ในพิกัดตรีสาร, เบญจ
 86. 86. เถาสะค้า น  ลัก ษณะ : เถาหน้า ตัดลักษณะเหมือน พัดลม  รส : เผ็ดร้อนหน้า ตัด เป็น ลายพัด ลม  สรรพคุณ : ขับลม ในลำาไส้ • พิกดตรีสาร ,เบญจกูล ั มีปุ่มเล็กๆ เปลือกกับเนื้อไม้มช่อง/ร่อง ี • ฤาษีทบริโภคชื่อ บุพเท ี่ วา
 87. 87. บอระเพ็ด ( เจตมูล หนาม )  ลัก ษณะ : เถามีตุ่ม หนาม เถาเล็กๆ ( บอระเพ็ดตัว เมีย ) บอระเพ็ดตัวผู้ ( ชิงช้า ชาลี ) เถาจะใหญ่กว่า ตุ่มเรียบกว่า  รส : ขม  สรรพคุณ : แก้ไข้ ตุ่ม นูน สูง เหนือ บำารุงนำ้าดี มือ รูป แล้ว สะดุด มาก • ใน สสม. แก้ไข้ทกชนิด ุ
 88. 88. ท้า วยายม่อ ม ( เป็น ไม้ต ้น ขนาดย่อ ม )  ลัก ษณะ : รากมี ลักษณะเป็นเถามีรูมีร ูต รงกลาง ตรงกลาง ( แก๊ก : ย่ามีลาย ยายมีรู )  รส : จืดขื่น มีวงลางๆ รอบข้อมี 4 ตา ( ราก ) (รอยใบทีหลุดรอบข้อ) ่ ( แก๊ก : ยายกลัวงู ใจจะ มีรูตรงกลาง ขาด ) เนื้อไม้สีขาว  สรรพคุณ : แก้พิษงู
 89. 89. เถาวัล ย์ เปรีย ง  ลัก ษณะ : หน้าตัด เป็นวงซ้อนกัน เอามือ รูปดูจะเป็นคลื่นนูนๆ  รส : เบื่อเอียน  สรรพคุณ : แก้ปวด เมื่อย ทำาให้เส้นเอ็น หย่อนหน้า ตัด เป็นคลื่น นูน ( แก๊ก : เบื่อระอาโหน
 90. 90. หญ้า นาง ( หญ้า ภคิน ี )  ลัก ษณะ : หน้าตัด กิง ไม้ ่ กลม มีลายเหมือนแยมหน้า ตัด มี โรล ลาย ( แก๊ก : ย่ามีลาย ยาย มีรู )  รส : เย็นขม ( ราก )  สรรพคุณ : แก้ไข้ ทุกชนิด
 91. 91. ตองแตก ( ทนดี )  ลัก ษณะ : ราก มีไส้สี ขาวๆตรงกลาง ( คล้าย สำาลีอุด )มีไ ส้ส ีข าวอุด ตรง ( ย่ามีลาย ยายมีรู สำาลีอุดหูกลาง คือตองแตก )  รส : จืดเฝือนขมน้อย ่  สรรพคุณ : ระบา ยอ่อนๆ ( แก๊ก : ตองแตก ขี้แตก ) • อยูในยาถ่าย ่
 92. 92. เถาเอ็น อ่อ นเปลือ กมีป ุ่ม คล้า ยฝีแ ตก  ลัก ษณะ : เปลือกสีนำ้า ตาลร่อนๆ หน้าตัดเป็น ขุยๆ มีรูตรงกลาง  รส : ขมเมา ( เถา ) มีร ูบ ุ๋ม ตรงกลาง  สรรพคุณ : แก้เส้น ตึง แก้ปวดเมื่อยตาม ร่างกาย ( เอ็น อ่อ น ) มีรูบุ๋มตรงกลาง • อีกชื่อเรียกต้นตีนเป็ด เครือ ไม่มีวงปีเด่นชัด มีจดเล็กๆ ุ มีป ุ่ม คล้า ยฝีแ ตก เปลือกปุ่มคล้ายฝีแตก
 93. 93. เถามวกแดง ( เครือ เขามวก ) ลัก ษณะ : หน้าตัดมีรูอา กาศเล็กๆ คล้ายฟองนำ้า ดึงดูที่เปลือกจะมีเส้นใย รส : เย็นเบือ ่ สรรพคุณ : บำารุงโลหิต แก้โลหิตจาง• จุลพิกัดต่างกันทีสี ( ขาว - ่ แดง ) เนื้อ ไม้ส ีข าว• อยู่ในยาหอมอินทจักร จุดสีนำ้าตาลแดง
 94. 94. เถาลิ้น เสือ  ลัก ษณะ : เปลือก เป็นร่องๆสีแดง มีจุด ทั่วหน้าตัด มีรูตรง กลาง มีวงขาวล้อมเปลือ กเป็นร่อ งสีแ ดง รอบอีกวงมีว งขาวล้อ ม  รส : ขื่นรอบอีก วง  สรรพคุณ : แก้ตับ มีจุดทัวหน้าตัด ่ มีรูตรงกลาง ทรุด ตับพิอการม้าแ ดงเข้ม มีวงขาวล้อมรอบอีกวง เปลื กเหี่ย วสี มโต บำารุงตับ น ร่อ งเบีย ดกัน เป็ สับ สนเล็ก น้อ ย ไม่ต รง แต่ย าวต่อ เนื่อ ง
 95. 95. จิง จ้อ หลวง ( จิง จ้อ ขาว ) ลัก ษณะ : หน้าตัด เถาเป็นดอกๆ คล้ายม้า กระทืบโรง ( แต่มา ้ กระทืบโรงมีสีแดง ) รส : ร้อน ( ใช้เถา ) สรรพคุณ : แก้สมหะ โลหิตและกำาเดา (แก๊ก : คุยจ้อหน้าร้อนจน เสมหะแห้ง) น้า ตัด เป็น ห รูป ดอกไม้
 96. 96. เถาคัน แดง  ลัก ษณะ : หน้าตัดมี ลักษณะเหมือนฟองนำ้า คล้ายดอกไม้เล็กๆ ชัน ้ เดียว ไม่กระจาย เหมือนม้ากระทืบโรง เปลือกสีแดงๆ  ใช้เ ถาทำา ยา  รส : ขื่นขม  สรรพคุณ : ขับหน้า ตัด เหมือ น เสมหะ ขับเลือดเน่าฟองนำ้า และขับนำ้าคาวปลาเป็น รูป ดอกไม้ หลังการคลอด
 97. 97. รางจืด  ลัก ษณะ : ราก มีไส้ สีขาวๆตรงกลาง หน้า ตัดเหมือนฟองนำ้า ( ย่ามีลาย ยายมีรู สำาลีอุด หูคือตองแตก )  รส :เย็น  สรรพคุณ :ถอนพิษ เบือเมา ่ )
 98. 98. แซ่ม ้า ทลาย ( ปรู ) ลัก ษณะ : หน้าตัด เป็นเส้นๆ คล้ายแส้ ลายเส้นรัศมีเหมือน แสงพระอาทิตย์ ชัดเจน รส :( เถา ) รสฝาด เย็น สรรพคุณ : แก้โรค ผิวหนัง นำ้าเหลือง เสีย
 99. 99. ม้า กระทืบ โรง ้อสี  ลัก ษณะ : เนื นำ้าตาลแดงมีช่องเชื่อม แต่ละวง ลายคล้าย กระทืบนำ้ากระจายหน้า ตัด ลายคล้า ย  ใช้ท ั้ง ต้นกระทืบ นำ้า กระจาย  รส : ขมน้อย ( ม้าตัวนี้ ไข่นอย(เล็ก)ต้อง ้ บำารุงกำาหนัด )  สรรพคุณ : บำารุงธาตุ ( ม้า ) บำารุงกำาหนัด
 100. 100. กำา แพงเจ็ด ชัก ษณะลุ:่มหน้าตั) เป็น  ลั ้น ( นก ด วง สีแดง  รส : เบื่อเมา  สรรพคุณ : แก้ปวดเส้น วงปีส ีแ ดงชัด เจนมาก ตามข้อ ( แก๊ก : เบื่อปีนกำาแพงตอนเมา ทำาให้ปวดข้อ ) บำารุงโลหิต ( วงสีแดงๆ ) • เป็นไม้เถาขนาดใหญ่ • อีกชื่อหนึงเรียกว่า ตะลุ่ม ่ นก เส้นวงปีสีแดงชัดเจนมาก
 101. 101. หางไหล แดง าตัด  ลัก ษณะ : หน้ เป็นวงๆ คล้ายกำาแพง วงมีส ีแ ดง เจ็ดชัน แต่มีสีแดง ้ เหมือ น หมึก ซึม เลอะๆ คล้ายหมึกซึม เลอะ  รส : เอียนเล็กน้อย  สรรพคุณ : ขับบำารุง โลหิต ถ่ายเส้นเอ็นเนื้อไม้สีขาว ถ่ายลม ( โล่ติ๊น ) • จุลพิกัดต่างกันทีสี ( ขาว- ่ วงมีสีแดงเหมือนหมึกซึมเลอะ แดง )
 102. 102. กะทือ  ลัก ษณะ : สีขาวๆ มี ลักษณะ หยาบๆ มี เสียน ้  รส : ขมขื่นน้อยๆ  สรรพคุณ : แก้บด ิ บำารุงนำ้านมสตรีให้ บริบรณ์ ู (แก๊ก : กระเทย ถูก ข่ม ขืน น้อ ยๆด้ว ยการบิด หัว นม ) • พิกัดตรีผลธาตุ ( กะทือ-ไพล- ไคร้หอม ) • จุลพิกดต่างกันทีถิ่นเกิด ั ่• อยู่ใ นยาไฟประลัย ( บ้าน-ป่า )
 103. 103. ข่า  ลัก ษณะ : เนื้อ หยาบๆ เปลือกสีแดง ดมมีกลิ่นเฉพาะ  รส : เผ็ดร้อนซ่าเปลือ กสีค่อ นข้า ง ( แก๊ก : ผัวเราซ่าเจอเข่าแดง จนจุกเสียด ) เนื้อ ในหยาบ  สรรพคุณ : แก้ กามโรค แก้จุกเสียด • เป็นนำ้ากระสายยา แก้จุก เสียด • จุลพิกัดต่างกันทีขนาด ่ ( เล็ก-ใหญ่ )
 104. 104. ไพล  ลัก ษณะ : ให้ดมดู จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของ ไพล กลิ่นเหมือนลูก ประคบ  รส : ฝาดขื่นเอียน  สรรพคุณ : ฝนทา แก้เคล็ดบวมยอก ผสม กับนำ้ามันเบนซินทาแก้ เหน็บชาชนิดบวม ( แก๊ก : ป้า ไพลมีไ ฝขาว อวบ อายุ 81 ปีมีว งกลางสีเ หลือ งคลำ้า แกเคล็ด ขัด ยอก ประจำา ) สีเ หลือ งอ่อ น • พิกัดตรีผลธาตุ • ใน สสม. แก้ฟกบวม เคล็ดยอก ขับระดูประจำา
 105. 105. ขมิ้น ชัน ลัก ษณะ : เนื้อสีเหลือง เข้ม รส : ฝาดเอียน สรรพคุณ : แก้ทองร่วง ้ สมานแผล• อยูในยาเหลืองปิดสมุทร 6 ่ ส่วน• สสม. แก้โรคกระเพาะ โดย หั่นตากแห้ง บดให้ละเอียดผสม กับนำ้าผึ้ง ปั้นเป็นเม็ดขนาดเท่า ปลายนิ้ว กินครังละ 2-3 เม็ด วัน ้
 106. 106. ขมิ้น อ้อ ยของแห้ง มัก เป็น ชิ้น ใหญ่  ลัก ษณะ : หัวโต เมื่อหั่นมาจะมี ลัก ษณะหัว ใหญ่ มีต าโดยรอบ ลักษณะเหมือนยอด เจดีย์ มีสีเหลืองอ่อน  รส : ฝาดเฝือน่  สรรพคุณ : ขับ ปัสสาวะ สมานลำาไส้ แก้ระดู ขาว มีส ีเ หลือ งอมส้ม (น้อ ยกว่า ขมิ้น ชัน ) • สรรพคุณเสมอ ขมินชัน ้ • อยูในยาประสะไพล 8 ่
 107. 107. ขมิ้น เครือ ( แห้ม )  ลัก ษณะ : สีเห ลืองๆ  รส : ฝาดเฝือน ่  สรรพคุณ : บำารุงนำ้า เหลือง ฝนหยอดตาแก้ ตาแดง
 108. 108. รากหญ้า คา ลัก ษณะ : เป็นรากสี ขาว มีข้อ มีปล้องชัดเจน รส : หวานเย็นเล็กน้อย( แก๊ก : สั่งหวานเย็นใส่ราก หญ้าคาเล็กน้อย กินแก้ร้อน ในกระหายนำ้า ) สรรพคุณ : ขับปัสสาวะ แก้ร้อนในกระหายนำ้า• ในสสม. รสจืด
 109. 109. ชะลูด ลัก ษณะ : เป็น รางนำ้าสีขาวๆ รส : หอมเย็น สรรพคุณ : ขับ ผายลม( หอม ชะลูด ปูด ๆ )
 110. 110. อบเชยเทศ ลัก ษณะ : เปลือก ไม้ม้วนๆ รส : หอมติดร้อน สรรพคุณ : แก้ลม วิงเวียน• อยูในพิกัดตรีอากาศผล ่ ( ขิง-พัก-เชย ), จตุผลาธิกะ และพิกัดทศกุลาผล
 111. 111. ชะเอมเทศ ( ชะเอมจีน ) ลัก ษณะ : มักจะสไลด์ มา เปลือกสีคอนข้าง ่ แดง ชิมดูมีรสหวาน รส : หวาน สรรพคุณ : แก้ นำ้าลายเหนียว ขับเลือด เน่าร้าย• อยู่ในพิกดทศกุลาผล ั• อยู่ในยาอัมฤควาที 43 ส่วน
 112. 112. ชะเอมไทย วงปีเ หลือ งเขีย วเปลือ กหยาบๆเหมือ นหนัง ช้า ง  ลัก ษณะ : เนื้อสี เหลือง เปลือกหยาบๆ เหมือนหนังช้าง  รส : หวาน  สรรพคุณ : แก้ นำ้าลายเหนียว • อยู่ในพิกัดทศกุลาผล • จุลพิกัดต่างกันทีถิ่นเกิด ่ ( เทศ–ไทย )
 113. 113. เพกา  ลัก ษณะ : เมล็ดแก่ คล้ายไข่ดาว  รส : ขม  สรรพคุณ : เมล็ดแก่ ระบายท้อง ฝักแก่ แก้ร้อนใน กระหายนำ้า • ใน สสม. เมล็ด เพกาเป็น ส่วนประกอบหนึ่งในนำ้า จับเลี้ยง คนจีนดื่มแก้ร้อนใน
 114. 114. ส้ม เสี้ย ว  ลัก ษณ ะ : ใบโค้ง มน เหมือนตูดเด็ก  รส : เปรี้ยว  สรรพคุณ : ถ่าย เสมหะ ฟอกโลหิตประจำา เดือน แก้ไอ
 115. 115. ใบกระวาน  ลัก ษณะ : ให้ขยี้ดมดู มีกลิ่นหอม  รส : เผ็ดเล็กน้อยกลิ่น หอม  สรรพคุณ : แก้ไข้ เซื่องซึมเส้น กลางใบ 3 เส้น เหมือ นอบเชย • อยู่ในพิกด ตรีสุคนธ์ ั ( วาน-เชย-เสน )
 116. 116. หนุม านประสาน กาย ( ไม้เ ถายืน ต้น )  ลัก ษณะ : ใบออก เป็นกลุ่ม 5 ใบ  รส : ฝาดเย็นเอียน  สรรพคุณ : แก้หืด หอบ แก้ไอ • จัดเป็นพืชประเภท เถา - เครือ
 117. 117. ใบอิน ทนิล  ลัก ษณะ : ดูที่โคน ใบ มีจุดดำาๆ อยู่ 2 ข้าง  รส : ขมเย็นเล็ก น้อย  สรรพคุณ : แก้ เบาหวาน ( แก๊ก : ขุน อิน ชอบ กิน ของหวาน
 118. 118. ยาสูบ ลัก ษณะ : ใบใหญ่ หลังใบสีเข้มกว่าหน้า ใบ ดมดูมีกลิ่นเฉพาะ ตัว รส : เมา สรรพคุณ : แก้ ริดสีดวงจมูก
 119. 119. มะกา  ลัก ษณะ : ใบไม้บางๆ สีดำาๆคลำ้าๆ ลายใบย่อย ขนานกัน  รส : ขมขื่น  สรรพคุณ : ถ่ายเสมหะลายใบย่อ ยขนานกัน และโลหิต • อยูใ นยาถ่า ย ่ ( อยู่ใ นยาถ่า ย แต่ไ ม่ ถ่า ยอุจ จาระ )
 120. 120. ใบมะดัน  ลัก ษณะ : ใบไม้สี ออกนำ้าตาลอมดำา ชิม ดูรสเปรี้ยว  รส : เปรี้ยว  สรรพคุณ : แก้ระดู เสีย กัดเสมหะ ระบา ยอ่อนๆ ( แก๊ก : ชิมดู ใบดัน เปรี้ยว เสียวจู๊ดๆ )
 121. 121. คนทีส อทะเล ( ไม้ เลื้อ ยตามพื้น ทราย )  ลัก ษณะ : ด้านหน้า ใบสีดำา หน้า ใบสีด ำา ด้านหลังใบสีขาวหลัง ใบสีข าว  ใช้ต ้น ทำา ยา **  รส : เผ็ดร้อน  สรรพคุณ : แก้ลม แก้เสมหะ ( แก๊ก : ไปทะเลคนเดียว ร้อนลมแรง )
 122. 122. พิม เสนต้น ลัก ษณะ : ลำาต้นเป็น ร่อง ใบมักมาเป็นขยุ้ม ขยี้ดมมีกลิ่นหอม รส : เย็นหอม ( ใบ ) สรรพคุณ : แก้ลม บำารุงหัวใจ• ใบอยู่ในยาเขียวหอม• รากพิมเสนต้น อยู่ใน
 123. 123. ใบสัน พร้า หอม ลัก ษณะ : ลำาต้น แห้งจะแบนเป็นเส้น ยาว แต่ใบแหลม คล้ายผักชีล้อม ใช้ใ บทำา ยา รส : จืด สรรพคุณ : แก้ไข้ลำา ต้น แห้ง จะแบน หวัดเป็น เส้น ยาว•ใบรูป หอก ก้ายวหอม 1 อยูในยาเขี น ่ แดง น ส่ว
 124. 124. ใบมะขาม แขก ลัก ษณะ : ใบเล็กๆ แหลมหัว แหลมท้าย รส : เปรี้ยว สรรพคุณ : ระบาย ท้อง
 125. 125. ฝัก มะขาม แขก เล็กๆ ลัก ษณะ : ฝัก คล้ายฝักถั่ว ลันเตา รส : เปรี้ยว สรรพคุณ : แก้ท้องผูก ระบายท้อง • สตรีมีครรภ์ห้ามใช้
 126. 126. ฝัก ส้ม ป่อ ย ( ไม้ เถายืน ต้น )  ลัก ษณะ : ฝักแบนๆ ดำาๆ เป็นข้อๆ  รส : เปรี้ยว  สรรพคุณ : ฟอกล้าง โลหิตระดู • อยูในยาไฟห้ากอง ่ • จัดเป็นพืชวัตถุประเภท เถา-เครือ • อยูในยาถ่าย 1 ส่วน ่
 127. 127. กรรณิก า  ลัก ษณะ : ก้าน สี่เหลี่ยม เอามือ รูปดูจะสาก มือ  รส : ขม ( ใบ / ราก ) ขมเย็น ( ต้น ) ขมหวาน ( ดอก )  สรรพคุณ : บำารุง นำ้าดี ( ใบ )ก้า นมีต ุ่ม เอามือ รูปดูจ ะสากๆ บำารุงเส้นผมให้ดกดำา
 128. 128. ข้อ ป่อ งๆ ทองพัน ชั่ง  ลัก ษณะ : ก้านสีขาว ข้อป่องๆ หักดูมีไส้แน่นสี ขาว ข้างใน  ราก : รสเบื่อเมา ข้อ ป่อ งๆ แก้กลากเกลื้อนไส้แ น่น สีข าว  ใบ : รสเบือเย็น ่ แก้พยาธิ ผิวหนัง • รากทองพันชั่งอยู่ใน พิกดเนาวโลหะ ั
 129. 129. หญ้า ขัด มอน ( ต้น ไม้ กวาด )  ลัก ษณะ : ก้าน ขาวๆคล้ายไม้กวาด เปลือกร่อนๆตรง ราก ใบออกแหลมๆ เล็กๆ  รากเป็นเมือก รส เผ็ด  สรรพคุณ : แก้ ปวดลูก แก้เยื่อหุ้ม
 130. 130. ผัก คราดหัว  ลัก ษณะ : ดอกคล้าย แหวน หัวแหวน หาดอกให้ เจอ  ใช้ท ั้ง ต้น  รส : เอียนเบื่อเล็กน้อย  สรรพคุณ : แก้ ริดสีดวง แก้ต่อม ทอนซิลอักเสบ • สสม. ดอกบรรเทาอาการ ปวดฟัน โดยใช้ดอกสดตำา กับเกลือ อมหรือกัดไว้
 131. 131. ผัก เสี้ย นผี  ลัก ษณะ : ฝักแหลมๆ มีขนฝัก แห้ง ผัก ( พยายามเขี่ยหาฝักเสี้ย นผี ให้เจอ )  ต้นสด ดอกสีเหลืองใบ เป็นขน  ใช้ท ั้ง 5  สรรพคุณ : แก้ฝีใน ตับ ปอด ( เป็น ฝีใ นตับ ปอด ตายเป็น ผี
 132. 132. เหงือ กปลา หมอ ลัก ษณะ : ใบเป็น หนาม ราก : รสเฝื่อนเค็ม แก้โรคผิวหนังทุก ชนิด ใช้ท ั้ง 5 : รสร้อน แก้พิษฝี แก้พิษกาฬ ได้ดีมาก
 133. 133. กระเพรา ลัก ษณะ : กิ่งมีขน ดอกมีลักษณะเฉพาะ ( หาดอกให้เจอ ) ใช้ท ั้ง 5 : รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ : แก้ปวด ท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ• จุลพิกัดต่างกันที่สี ( แดง- ขาว )• รากอยูในพิกัดตรีกาฬพิษ ่• สรรพคุณเสมอกับ แมงลัก• ใช้สะตุมหาหิงคุ์ ( นำ้ากระ เพราแดงต้ม )
 134. 134. มะแว้ง เครือ ลัก ษณะ : เถามีหนาม ลูกผลลาย และมีก้าน ยาว ผล : รสขม แก้ไอ ขับ เสมหะ ราก : รสขื่นเปรี้ยวเล็ก น้อย แก้ไอ ขับเสมหะ แก้นำ้าลายเหนียว
 135. 135. โด่ไ ม่ร ล ้ม ู้( หญ้า ปราบ ) มีร ากเป้  ลัก ษณะ : เป็น นกระจุก หญ้า มีรากเป็นกระ จุก มีขี้ดินติด  ใช้ท ั้ง ต้น  รส : จืดขื่น  สรรพคุณ : บำารุง กำาหนัด ( แก๊ก : ต้องบำารุงกำาหนัด เพราะกลัวไม่โด่ ใจจะ ขาด จืดขื่น )
 136. 136. หนอนตาย อยาก ลัก ษณะ : มักมา เป็นกระจุก เป็น พวงๆ ใช้รากทำายา รส : เบื่อเมา สรรพคุณ : ฆ่า เหา หิด กลาก
 137. 137. ผัก แพวแดง ลัก ษณะ : มีสีม่วง แดง เป็นแผ่นๆบางๆ รส : ร้อน ( ราก ) สรรพคุณ : เส้น ประสาทพิการ• อยู่ในพิกดตรีปิตตะผล ั ( เพลิง -เพรา-แพว )• อยูในยาธรณีสัณฑะฆาต ่ 2 ส่วน
 138. 138. ว่า น หอมแดงกสี  ลัก ษณะ : เปลือ แดงๆ  หัว : รสเค็ม ขับลม ในกระเพาะอาหาร และลำาไส้  ใบ : รสเค็ม ตำาสุม กระหม่อ่ใ นยาประสะ • อยู มเด็กแก้ ไพล , ยาถ่า ย หวัดแก้หวัด ต้น สด ใบยาวสีเ ขีย ว เส้น ใบตรงตามความยาวขอกระเปราะสีแ ดง
 139. 139. ว่า นสาก เหล็:กลักษณะ  ลัก ษณะ มี คล้ายสาก เป็นท่อนสี ดำาๆ ผิวเป็นร่อง เนือ ้ หน้าตัดเป็นวงๆ  รส : ขมเมาเนื้อ หน้า ตัด  สรรพคุณ : แก้เป็น วงๆ มดลูกอักเสบ ปลายข้างหนึ่งใหญ่ อีกข้าง ( แก๊ก เล็ก ่ม ้า เหล็ก เจอสาก หนึ่ง : ขี จนมดลูก อักำา แข็ง หัก ผิว เปลือ กสีด เสบ ) ยาก ขมเมา มีลายตามยาว ไม่มีขอ ้ หน้าตัดรอยหักมีสีดำาหรือโอ วัลติน
 140. 140. ว่า นกลีบ แรด  ลัก ษณะ : รูปร่าง หน้าตัดเหมือนเนือ้ เผือกทอด  รส : เย็นจืด ( แก๊ก : แรดตอนเย็นจัด จนอาเจียน )  สรรพคุณ : นำ้าลาย เหนียว เนื้อสีแดงเรื่อๆ มีขดกระจายเต็มหน้าตัด อาเจียน ี แก้ คล้ายเผือกทอด • อยูในยาเขียวหอม ่เปลือกมีสีเขียวดำา ( 2 เพื่อนแท้ = ว่านกลีบแรด,
 141. 141. ว่า นชัก มดลูก  ลัก ษณะ : เห็นขอบ นูน ชัดเจน เนือในสีนำ้าตาลอ่อน ้ ขอบมีต า โดยรอบ มีจุดคลำ้ากระจายทั่ว  รส : ฝาดเบือ่  สรรพคุณ : แก้ มดลูกพิการ ( เบื่อชักมดลูกจนมดลูก พิการ )ื้อ ในสีน ำ้า ตาลอ่อ น มีจ ุด สีแ ดงคลำ้า กระจายไปทั่ว ขอบมีตาโดยรอบ
 142. 142. ว่า นนางคำา ลัก ษณะ : สี เหลืองเข้ม เหมือนทองคำา รส : ร้อนฝาด เฝือน ่ ( รักฝากฝัง ) สรรพคุณ : แก้ ปวดท้อง แก้
 143. 143. ว่า น มหาเมฆหน้า ตัด เป็นวงสีม ่ว งเหมือ นเมฆบนฟ้า  ลัก ษณะ : มีขอบที่ หน้าตัด หน้าตัดเป็น วงๆ สีม่วงๆ เหมือน ท้องฟ้า  รส : ฝาดเฝื่อน  สรรพคุณ : แก้ปวด มดลูก
 144. 144. ว่า นร่อ นทอง  ลัก ษณะ : เป็นราก แข็งๆเป็นท่อนแข็ง มีลายตามแนวนอน มีไส้สีเหลือง เอามือสะกิดมีลายตัดขวางบ้างและไม่เป็นระเบียบ หน้าตัดดู จะมีสีเหลือง เหมือนทอง  รส : ปร่า ( หัว ) ( แก๊ก : ร่อนทองในป่าถูก ตำารวจจับกุม )  สรรพคุณ : ช่วยย่อย
 145. 145. ว่า นนำ้า  ลัก ษณะ : เป็น ปล้องๆคล้ายตะไคร้ แต่มีขนๆ ตรงข้อ  รส : ร้อนกลิ่นหอม แรง  สรรพคุณ : แก้ ปวดท้อง แน่นจุก เสียด ( แก๊ก : อากาศร้อน ดื่ม นำ้ามาก แล้วปวดท้องรากคล้า ยกระโปรงซ้อ นกัน จุกเสียด )มีร ากฝอยแทงออกโดยรอบ • อยูในพิกัดจตุกาลธาตุ ่
 146. 146. เหง้า ตะไคร้  ลัก ษณะ : สีนำ้าตาล เทาแห้ง เป็นปล้องๆ มีรากรอบข้อ  รส : ปร่าร้อนขมเป็น ท่อ น มีป ุ่มรากรอบข้อ  สรรพคุณ : ขับลม ในลำาไส้ ขับปัสสาวะ • พิกัดตรีผลธาตุ เป็นท่อน มีปุ่มราก รอบข้อ มีราก
 147. 147. รากไทร ย้อ ย  ลัก ษณะ : มีจุด ขาวๆที่เปลือกรากมีจ ุด ขาวๆที่เ ปลือ กราก  รส : จืด  สรรพคุณ : บำารุงนำ้านม ขับ ปัสสาวะ • อยู่ในพิกัดตรีธาร ทิพย์

×