Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemerschap CE in de Blender

460 views

Published on

Workshop waarbij CE Ondernemerschap vertaald wordt naar het leerproces. Omdat voor het MBO een aantal leertheorieën kenmerkend zijn worden deze aangestipt. Nadien wordt er gecheckt of de invulling aansluit bij de optimale leeromgeving.

Info? Mail: a.wonnink@live.nl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ondernemerschap CE in de Blender

 1. 1. Voorstellen: Arnoud Drooghex-ondernemerdocentonderwijsontwikkelaar Opleiding: Praktijkzzp: eens een ondernemer met bijscholingen blijft een ondernemer Hobby: Ondernemen Lesideeën Omzetten naar en het format van de database ‘Elobase’leerwensen (en nu ook in boekenvorm) vanuit docenten(teams)
 2. 2. Naam: WonninkVoorstellen Voornaam: Arnoud Leeftijd: 42 Hobbys: Muziek, Computers, Internet, films kijken Opleidingen: LBO MBO HBO (Docenten opleiding) HBO Master (MLI > bezig) Beroep: Ex-Verkoper Ex-Ondernemer Docent
 3. 3. Oude presentatieAantrekkelijkheid van de computer
 4. 4. Aantrekkelijkheid van de computer
 5. 5. Aantrekkelijkheid van de computer
 6. 6. Teaching
 7. 7. TeachingLearning
 8. 8. “Als je begrijpt wat ik bedoel mijn jonge vriend”
 9. 9. deze workshop… geen antwoorden…
 10. 10. wel tools om (later) te gebruiken
 11. 11. … een ontstoken vuur(tje)
 12. 12. Aanleiding
 13. 13. Aanleiding ²Onderwijsraad:De docent moet binnen het beroepsgerichteonderwijs in staat zijn om krachtigeleeromgevingen te ontwerpen waarbinnenleerlingen competenties kunnen ontwikkelen.Rapport: Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar Beroepsonderwijs.Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, april 2011.
 14. 14. Wat is “leren”Krachtige leeromgevingWat is het leerprocesLeertheorieënAan het werk…
 15. 15. Wie zijn onze studenten?
 16. 16. De wereld draait door… enDe gemiddelde leeftijd van docenten in het mbo is met 0,7 jaar gestegen van 48,3 jaar in 2006 tot 49 jaar in 2010
 17. 17. • filmpje
 18. 18. Wat is leren?
 19. 19. Wat is leren?Bij volwaardig leren gaat het om het daadwerkelijkverwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en welop zon manier dat de gedragsmogelijkheden wordtuitgebreid.(Lodewijks, 1993; Zuylen & Simons, 1997).
 20. 20. Eisen voor volwaardig leren• Duurzaam• Flexibel• Functioneel• Betekenisvol• Generaliseerbaar• Toepassings- of gebruiksgerichtSimons en Lodewijks (1999); Zie Hoofdstuk 2.1
 21. 21. Yeah!!
 22. 22. Onderwijs dat
 23. 23. Leerplan plaatsCurriculair spinnenweb (Van den Akker, 2003)
 24. 24. Mijn visie…
 25. 25. Dit is een ondernemer…
 26. 26. Dit is een ondernemer…
 27. 27. CE doel en kader workshop… Enkele kwaliteiten van ondernemerschap:Doelgericht werken, zelfstandigheid, innovatief vermogen en commercieel denken…
 28. 28. Ondernemerschap en het onderwijs
 29. 29. Zijn meerdere wegen naar Rome
 30. 30. Tja… andere ROC’s
 31. 31. Leren is maatwerk…
 32. 32. Uitvoering van ondernemerschap in leeromgeving
 33. 33. Voorwaarden krachtige leeromgeving • Compleet en rijk zijn; • Uitnodigen tot activiteit; • Realistisch zijn of ten minste ergens naar verwijzen; • Modellen bevatten en voorzien in coaching; • Navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende; en • Systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de deelnemer ontwikkelenLodewijks (1993); Zie Hoofdstuk 4.1
 34. 34. Voorwaarden krachtige leeromgevingEven parkeren hoor… Komen jullie later op terug
 35. 35. Leeractiviteiten CE vormgeven?
 36. 36. • Whatever…• Het doel is: leuk leren!• Vraag: hoe verloopt dit leren = leerproces
 37. 37. Wat is “leren”Krachtige leeromgevingWat is het leerprocesLeertheorieënAan het werk…
 38. 38. 1. Doelen stellen 2. Uitvoeren van leergedrag 3. Testen of doel bereikt 4. Feedback/beloning is doelen kiezen leerstrategie kiezen vaststellen (meten) terugkoppeling naar subdoelen planning maken van leerresultaat leerdoel bepalen motivatie in stand houden beoordelen of doel terugkoppeling naar voorkennis leerstrategie in de gaten is behaald strategie mobiliseren houden waarde van jezelf belonen haalbaarheid tijd inschatten leerresultaat van doelen tijd bewaken beoordelen inschatten herstelmaatregelen oorzaken van falen aan de gang nemen of slagen bepalen gaan tussentijds testen en relevantie van toetsen het doel bepalen jezelf motiverenReguleren van het lerenDe vijfde component zorgt voor de verbinding van en afstemming tussen de andere componenten tijdens hetgehele leerproces en daarnaast als het ware de bedrading naar toekomstige leersituaties en –processen.Figuur 4.1: Voorbeelden van reguleren per component van het leerproces (Zuylen & Simons, 1997) (zie Hoofdstuk 2.2)
 39. 39. https://www.youtube.com/watch?v=nGrgqLZoHkA
 40. 40. Er bestaan verschillende modellen en theorieëndie dit leerproces versterken:- Blended Learning (hoofdstuk 1)- Sociaal-constructivisme (Hoofdstuk 3.1)- Motivatietheorie (Hoofdstuk 3.3)- Zone van de naaste ontwikkeling (Hoofdstuk 3.4)- Taxonomie van Bloom (Hoofdstuk 3.5)- Het geven van feedback (Hoofdstuk 3.6)… maar er zijn er meer…. (mag u zelf invullen)
 41. 41. Even mijn punt maken…
 42. 42. Hoezo? boeken vs computer?
 43. 43. Hoezo?
 44. 44. Waar hebben we het over? Wat onthouden mensen… 10% van wat we lezen 20% van wat we horen 30% van wat we zien 50% van wat we horen en zien 70% van wat we met anderen bespreken 80% van wat we evalueren en nabespreken 90% van wat we anderen uitleggenBron:http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/werkvormen.htmDavid A Sousa: How the Brain Learns
 45. 45. Blended Learning• Combinatie van e-learning en traditioneel leren• Combinatie van online leren en face-to-face onderwijs• Combinatie van media• Combinatie van leeromgevingen• Combinatie van leertheoretische uitgangspunten• Combinatie van soorten leerdoelen• Combinatie van didactische strategieën Oliver & Trigwell (2005)
 46. 46. Hoezo…
 47. 47. Waar leren studenten?
 48. 48. Waar leren studenten?
 49. 49. Integratie van jongerendomeinen in het onderwijs Buiten h a b a) Straat c b) Internet f c) Sport g d) Thuis e) Uitgaan e d f) Familie g) Games School h) EtceteraBoek: Hoe Het Leren Stroomt = How Learning Flows (Kleijne & Van Lier)
 50. 50. We aren’t in the ‘teaching business’,rather we are in the ‘learning business’.
 51. 51. Vandeput, De Gruyter en Tambuyser (2011)
 52. 52. Motivatietheorie Positief veranderresultaat Intrinsieke motivatie Optimale ontwikkeling Autonomie Competentie RelatiesRyan en Deci (2000)
 53. 53. Hiërarchieën van leerniveau’s Creëren Evalueren Analyseren Toepassen in onbekende situaties Toepassen in bekende situaties Begrijpen Onthouden/herkennenGebaseerd op Bloom (1956)
 54. 54. Zone van de naaste ontwikkeling Duur van de opleidingMate van zelfsturing Oriëntatiefase Hoofdfase Examenfase
 55. 55. Feedback gevenDe kracht van feedback:Feedback is informatie die je krijgt over iets wat je doet.Er onderscheiden zich vier niveaus waarop feedback gegeven kan worden: Taakgericht: Procesgericht: Op zelf-regulatie Op de persoon gericht: zelf gericht: ‘Doordat je je ‘Je moet je in inleiding met het vervolg eerst ‘Lees de een pakkend breder volgende keer je voorbeeld bent oriënteren op antwoorden opbegonnen, is het een onderwerp, de toets eerst boeiender voordat je een nog een keergeworden om te hoofdvraag door, ook al ben ‘Wat ben je toch lezen.’ formuleert.’ je het zat. een slim kind!’‘The power of feedback’ Hattie en Timperly (2007)
 56. 56. Er zijn meer theorieën diehet leerproces versterken
 57. 57. Geen methode, geen roosters, geen beperkingen…
 58. 58. Inrichting CE OndernemerschapDe inrichting van het leerproces aan de hand van de volgende vragen:• Hoe zou je het examenonderdeel vorm willen geven voor de leerling zodat hij het zinvol vindt.• Zou je dit aanbieden via face to face onderwijs, via een ELO of een mix van beide?• Kun je aangeven waarom?• Welke leermiddelen of hulpbronnen zou je bij deze vorm willen gebruiken?• Wat voor soort feedback zou je aan leerlingen willen geven bij dit onderdeel?• Zou je dit via face to face onderwijs, via een ELO of mix van beiden willen doen? Kun je aangeven waarom?• Welke middelen zou je bij deze vorm willen gebruiken?• 5 groepen (per examenonderdeel)• 10 minuten
 59. 59. Oh ja…. De Parkeerplaats
 60. 60. Krachtige leeromgeving• Compleet en rijk zijn;• Uitnodigen tot activiteit;• Realistisch zijn of ten minste ergens naar verwijzen;• Modellen bevatten en voorzien in coaching;• Navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende; en• Systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de deelnemer ontwikkelen
 61. 61. Check of de invulling aan deze eisen voldoetOf…
 62. 62. ..hoe zit het met uw onderwijspraktijk?
 63. 63. ..deze workshop Nogmaals geen hapklare brokken
 64. 64. Wel een

×