BPV KC-Handel 2010

456 views

Published on

Presentatie bij een bijeenkomt over BPV bij KC-Handel in 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BPV KC-Handel 2010

 1. 1. Willem BorsboomArnoud Wonnink
 2. 2. WBVan ons naar onze ROCDe mensen die er werken naar belanghebbenden We geven voorbeelden en vragen competentie- management “Als je begrijpt wat ik bedoel mijn jonge vriend”
 3. 3. WBBelanghebbenden Bedrijfsleven KC-Handel Ministerie OC&W Regelgeving BAK Kwalificatiedossier examinering BPV VMBO bedrijven Accreditatie ROC Decanen scholen Doorstroom HBO scholen Ouders LeerlingWB
 4. 4. Laten we het eerst eens over “ons” hebben
 5. 5. Wij – Willem Borsboom • Groothandel • Docent, SLB-er, BPV begeleider – Arnoud Wonnink • Detailhandel • Docent, SLB-er, BPV begeleider • Advies Management – Implementatie CGO – Ondernemerschap • Vraagbaak docenten
 6. 6. WB Drenthe College • Kernlocaties Assen, Coevorden, Emmen, Meppel en Hoogeveen. • Handel en Commercie – Assen, Emmen & Meppel • Afdeling Handel en Commercie – Groothandel – Detailhandel – Logistiek
 7. 7. Schets van DC onderwijsmodel
 8. 8. Competentiegericht onderwijs • De student staat centraal. – actieve rol – ontwikkelen van een passende beroepshouding staat voorop • Onderwijs is praktijkgericht – de kennis en de vaardigheden moeten kunnen toegepast worden in de (toekomstige) beroepssituatie. AW
 9. 9. WBAxioma (gegeven) Synthese Evaluatie Analyse Toepassen Begrip KennisWB
 10. 10. AWLeercyclus De leervraag invulling Tonen van competenties en reflectie beroepscontexten Beslissingsbasis Integrale leerlijn BPV Kennis en Leerbedrijf vaardigheden De leervraag invulling Simulatie
 11. 11. AWEen mooi model… en nu? Maar hoe krijg je een beginnend beroepsbeoefenaar? – Helderheid voor leerling & docenten 1.Model denken > vanuit blauw 2.Rollen / taken
 12. 12. WBRandvoorwaarden DC model • 4 periodes van 9 weken • 8 Weken les – 3 dagen school – 2 dagen stage • 9e week – reflectie (SLB) gesprekken – Bezoek bedrijven door BPV-begeleider
 13. 13. WBVraaggestuurd model SLB magazijnen Werkstukken Beginnend EXamen Nederlands CPR’s Engels beroeps- Opdrachten beoefenaar Theorie Of Rekenen Doorstroom Context Context Context A B C, D, E © Onderwijsadviesbureau drs. M.A.F. Dekkers BV, Nuenen
 14. 14. WBEerste twee jaar groothandel Per 1. Per 2. Per 3. Per 4. KT2 KT2 KT3 KT3 Jaar 1 Theorie kt 2 Theorie kt 2 Theorie kt 3 Theorie kt 3 Deel A Deel B Deel A Deel B KT4 KT4 KT1 KT1 Jaar 2 Werkst. C Werkst. C Werkst. C Werkst. C Deel A Deel A Deel A Deel A Theorie kt 4 Theorie kt 4 Theorie vm1 Theorie vm2 Deel A Deel B
 15. 15. AWVerkoopspecialist Per 1. Per 2. Per 3. Per 4. KT1 KT2 KT3 KT4 CPE 1.1 & 1.3 CPE 2.2 CPE 3.1 & 3.2 CPE 4.1 Jr1 VACCM theorie VACCM theorie Theorie KT 2 Theorie KT 2 Deel A Deel B Deel A Deel B KT 2 KT 1 Opdr. KT4: Opdr. KT4: CPE 2.3 Optimaliseren A Optimaliseren B Jr2 CPE 1.2 & 1.4 KT 3 KT2 Werkst. Branche Werkst. Branche CPE 3.2 CPE 2.1 Assortimentsk C Assortimentsk D Theorie KT 1 Theorie KT 4 Werkst. KT4: Werkst. KT4: Winkelform A Winkelform B Werkst. Branche Werkst. Branche Assortimentsk A Assortimentsk B
 16. 16. WBOndernemer/Manager (deel 3) Per 9. Per 10. Per 11. Per 12. Marketingplan/bedrijfsplan (variant 2) Financieel plan Jr3 Theorie Theorie Commerc. 1 Commerc. 2 Theorie Theorie Theorie Bedrijfsec. 1 Bedrijfsec. 2 Bedrijfsec. 3 Theorie Theorie Theorie Theorie Recht 1 Recht 2 Bedrijfsadm. 1 Bedrijfsadm. 2 Theorie Manegement Ondernemerschap Minionderneming (Jong Ondernemen) / BPV Doorstroom HBO
 17. 17. WBDe naastgelegen ontwikkelingsruimte (Vygotsky)
 18. 18. AWBetrokkenen binnen school Examinator Beoordelaar Bewijsmap Begeleiding Studieloopbaan Ouders Gesprekken Leerling Studie* begeleider CPR’s Ondersteuning Begeleider BPV begeleider Vakspecialist Integrale Instructeur opdrachten
 19. 19. AWDe rol van Studieloopbaan begeleider Kernactiviteiten: • Begeleidt de leerling met betrekking tot de studieloopbaan – Uitzetten en bijstellen leerloopbaan en leerroute – Maken POP(PAP) – Portfolio en documenteren leerproces – De SLB-er begeleidt het leerproces – Stelt samen met de leerling de bewijsmappen samen
 20. 20. WBAfsluiting d.m.v. bewijsmap Bewijsmap beroepscompetenties POP* Bewijsmap talen MVT en Nederlands Bewijsmap burgerschapscompetenties Bewijsmap doorstroom SelectieWB Door leerling en Studieloopbaanbegeleider
 21. 21. Ff afleiding…Wat houdt ons bezig…
 22. 22. Oh ja… contact met BPV
 23. 23. AWCGO naar de BPV • De theorie heeft een nieuwe plaats gekregen • Goed/Fout? • Houding en gedrag worden in de praktijk beoordeeld • Goed/Fout? • Van “zou kunnen” naar bewijzen • Examinering beoordeling op validiteit
 24. 24. WBBetrokkenen binnen school Examinator Beoordelaar Bewijsmap Begeleiding Studieloopbaan Ouders Gesprekken Leerling Studie* begeleider CPR’s Ondersteuning Begeleider BPV begeleider Vakspecialist Integrale Instructeur opdrachten
 25. 25. WBDe rol van docenten • Ondersteunt en begeleidt de deelnemer bij – het verwerven van kennis vaardigheden – Stuurt houding en gedrag aan t.b.v. de competentieontwikkeling
 26. 26. WBDe rol van praktijkbegeleider • Verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling • Stuurt het leerproces • Procescontroleur • Informeert de Begeleider Integrale Opdrachten / Studieloopbaanbegeleider
 27. 27. WBDe rol van praktijkopleider • De praktijkopleider heeft zowel in oefensituaties als examensituaties een beoordelende rol – Beoordelen van opdrachten (formatief) – Doet (summatieve) praktijkobservaties • De praktijkopleider stuurt ook het leerproces – Lezen van werkstukken
 28. 28. WBBelanghebbenden Bedrijfsleven KC-Handel Ministerie OC&W Regelgeving BAK Kwalificatiedossier examinering BPV VMBO bedrijven Accreditatie ROC Decanen scholen Doorstroom HBO scholen Ouders LeerlingAW
 29. 29. AWBPV-bedrijven (lokaal) • Belang – Afleveren van beginnende beroepsbeoefenaar – Kwantitatieve vraag • Knelpunten – Hebben geen tijd voor opleiden – Zijn onvoldoende op de hoogte van ontwikkelingen – Hebben geen behoefte aan scholingAW
 30. 30. Bedrijfsleven (landelijk) • Belang – Opvangen van veranderingen (politiek, branches) – Herschrijven van kwalificatiedossier – Sturen van het onderwijsproces • Knelpunten – Macht van de grootwinkelbedrijven – Degradatie kennis (o.a. i.v.m. doorstroom)WB
 31. 31. AWKC-Handel • Belang: – Kwaliteitszorg – Zorgen voor examenproducten – Commerciële activiteiten wegzetten • Knelpunt – Accreditatie op kerntaak niveau – Werving van (kwaliteits) bedrijven – Bedrijfsbelang wordt te sterk benadruktWB
 32. 32. AWROC • Belang: – Opleiden van kwalitatief goede beroepsbeoefenaars – Doorstroom (naar HBO) – Sociale en leervriendelijke omgeving – Structuur en overzicht • Knelpunt – Hoe leert een docent? – Laten leiden door financiën.WB
 33. 33. Concreet?
 34. 34. AWStelling Verschillende belangen hebben is niet het probleem Communicatie daarentegen wel… …want…AW
 35. 35. AWPraktijkvoorbeelden • Lokale scholings bijeenkomsten – 3 aanmeldingen • BAK bijeenkomsten – 4 aanmeldingen • “Deze stagiaire heb ik niets aan”
 36. 36. AWPraktijkvoorbeelden • “KC-Handel moet hun taak doen en BPV bedrijven werven” • “Hoe kunnen ze dit nu vragen in de CPR” • “Daar sturen we geen leerling meer naar toe want hij staat alleen maar achter de kassa”
 37. 37. Conclusie
 38. 38. WBWat is onze leercyclus? De leervraag invulling Tonen van competenties en reflectie beroepscontexten Beslissingsbasis Integrale leerlijn BPV Kennis en Leerbedrijf vaardigheden De leervraag invulling Simulatie
 39. 39. Ook wij…. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E Samenwerken en overleggen Op de behoeften en verwachtingen van F Ethisch en integer handelen R de ‘klant’ richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten Ondernemend en commercieel M Analyseren X handelen Y Bedrijfsmatig handelenWB
 40. 40. Fin

×