KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB
DAN ELEKTRONIK

KAJIAN BACAAN ARTIKEL:
Oleh
Wong Siew Sin
M20092001103


 Tajuk Ulasan ...
KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB
DAN ELEKTRONIK

dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengajar. Ianya mungkin sebahag...
KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB
DAN ELEKTRONIK

penilaian sumatif dalam bentuk soal selidik yang direka bentuk oleh pen...
KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB
DAN ELEKTRONIK

Rujukan artikel-artikel lain yang berkaitan:

   1. Reka Bentuk dan Pem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ulasan bacaan artikel

6,626 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
232
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan bacaan artikel

  1. 1. KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB DAN ELEKTRONIK KAJIAN BACAAN ARTIKEL: Oleh Wong Siew Sin M20092001103 Tajuk Ulasan Artikel: Pembangunan Dan Penilaian Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) Multimedia Interaktif Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu Bagi Tajuk “Kecergasan Fizikal” Kajian Oleh: Dr. Mohd. Arif Ismail ; Mohd Haizam Bin Ahmad (UKM) dan Dr. Rosnaini Mahmud (UPM) Artikel ini adalah kajian yang membincangkan tentang pembangunan dan penilaian perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) multimedia interaktif Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu bagi tajuk kecergasan fizikal. Kajian ini dijalankan oleh Dr. Mohd. Arif Ismail, Mohd Haizam bin Ahmad dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dr. Rosnaini Mahmud dari Universiti Pertanian Malaysia. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan yang melibatkan 7 orang guru PJK yang terdiri daripada 2 orang guru opsyen dan 5 orang guru yang bukan opsyen dari SMK Sultan Abu Bakar, Kuantan, Pahang. Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan perisian PPBK ini dalam mengatasi permasalahan kajian dan soalan-soalan kajian yang telah dikenal pasti. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ialah situasi apabila komputer digunakan untuk mengajar atau mengasah sesuatu kemahiran. Alensi & Trollip (1985) mendefinisikan PPBK sebagai penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat, membimbing, melatih dan menilai prestasi pelajar samada kesemuanya sekali atau sebahagiannya sahaja. PPBK asalnya di US dan dipanggil sebagai CAI (Computer Aided Instruction) atau CBI (Computer Based Instruction). Di UK pula, ianya dipanggil CAL (Computer Aided Instruction) atau CBL (Computer Based Learning). Di Malaysia ianya dikenali dengan istilah PPBK (Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer). Ringkasnya, PPBK ialah penggunaan komputer
  2. 2. KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB DAN ELEKTRONIK dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengajar. Ianya mungkin sebahagian kecil daripada pengajaran dan pembelajaran ataupun keseluruhan pengajaran dan pembelajaran. Komputer dijadikan sebagai alat atau tool dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan di Malaysia, namun kepentingannya masih tidak dapat dirasai dalam pelaksanaan mata pelajaran tersebut (Wee 2004). Desma (2001) juga mendapati mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan khususnya di peringkat sekolah menengah sedang mengalami ketidakstabilan iaitu kurang diminati di kalangan pelajar. Antara masalah yang dikenal pasti ialah pengabaian subjek PJK kerana ianya tidak diuji dalam peperiksaan, kekurangan guru terlatih dalam bidang ini, kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi, tiada sokongan dari sekolah dan ibu-bapa, cuaca yang tidak mengizinkan dan guru tidak jelas dengan matlamat Pendidikan Jasmani (Hamdan 2002; De Vries 1995; Abu Bakar 1987; Daud 1985; Cheah 1985). Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Jasmani juga dilihat sebagai satu subjek yang mengganggu kelancaran kurikulum di sekolah (Hamdan 2002). Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian iaitu: 1. Adakah PPBK Kecergasan Fizikal yang digunakan dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK? 2. Adakah PPBK Kecergasan Fizikal yang digunakan mempunyai perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru berdasarkan penyelesaian masalah P&P PJK selepas menggunakan PPBK Kecergasan mengikut perbezaan opsyen pengajaran mereka? Dalam kajian ini, hipotesis nol yang diuji ialah tidak terdapat perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. Kajian ini dijalankan dengan kaedah tinjauan bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan perisian PPBK ini dalam mengatasi permasalahan kajian dan soalan-soalan kajian yang telah dikenal pasti. Data-data yang diperolehi melalui instrumen soal selidik adalah dalam bentuk kuantitatif yang diperlukan untuk menganalisis data dalam bentuk diskriptif dan inferensi iaitu dalam bentuk frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Bagi menilai perisian kursus yang siap dibangunkan pula, responden diberikan soalan
  3. 3. KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB DAN ELEKTRONIK penilaian sumatif dalam bentuk soal selidik yang direka bentuk oleh pengkaji sendiri berdasarkan tujuan dan objektif kajian ini. Instrumen yang digunakan oleh pengkaji bagi menganalisis keperluan pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran PJK adalah dengan menggunakan soal selidik. Instrumen soal selidik tersebut diberikan kepada guru dan pelajar untuk mendapatkan data daripada mereka. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa PPBK kecergasan fizikal membantu guru dalam mempelbagaikan strategi P&P PJK mereka. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa kepelbagaian strategi pengajaran dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan menganggap mata pelajaran PJK sebagai satu mata pelajaran yang menyeronokkan ketika belajar. Selain itu, dapatan juga membuktikan bahawa PPBK kecergasan fizikal dapat membantu guru meningkatkan kemahiran P&P PJK mereka di mana guru akan berasa yakin untuk menunjukkan cara latihan senaman kecergasan fizikal kepada pelajar serta yakin untuk mengajar tajuk tersebut setelah mengakses perisian ini. Dapatan yang diperolehi juga menunjukkan perisian PPBK kecergasan fizikal dapat membantu P&P PJK untuk terus berjalan walaupun pada masa hujan atau pada bulan puasa dengan menggunakan bilik tayangan di sekolah di samping membantu para guru untuk pelaksanaan silibus yang lebih teratur. Kesimpulannya, perisian PPBK kecergasan fizikal yang dibangunkan dapat menyelesaikan masalah-masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK dan juga dapat membawa suatu perubahan persepsi guru berdasarkan penyelesaian masalah P&P PJK selepas menggunakan PPBK kecergasan fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran mereka. Ringkasnya, PPBK merupakan satu alternatif dalam P&P dan komputer bukannya menggantikan guru dalam kelas tetapi membantu guru dalam pelaksanaan P&P. Telah banyak kajian dibuat tentang PPBK ini, namun kajian akan tinggal kajian dan cadangan akan tinggal cadangan di atas kertas andainya pihak yang bertanggungjawab tidak mengambil apa-apa tindakan susulan. Begitu juga jika tindakan susulan telah diambil, pelbagai kursus telah dianjurkan, kemudahan infrastruktur fizikal di sekolah telah dilengkapkan, namun semua itu sia-sia andainya para guru atau pendidik tidak mengubah sikap ingin memajukan diri dan berusaha mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi tentang penggunaan komputer ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Maka, apalah gunanya teknologi andai kita tidak menggunakannya.
  4. 4. KPT 6043 PENGAJARAN BERASASKAN WEB DAN ELEKTRONIK Rujukan artikel-artikel lain yang berkaitan: 1. Reka Bentuk dan Pembangunan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Seksualiti Malaysia (MSE) Oleh Azizah Jaafar dan Chan Siew Lee Design and Development of Malaysia Sexuality Education Multimedia Courseware Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 125 - 142 http://pkukmweb.ukm.my/~jurfpend/journal/vol%2034_2%202009/pdf/Bab %209.pdf 2. Keberkesanan Kaedah Pengajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pelajar Pencapaian Akademik Rendah Bagi Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 Di Negeri Sembilan Oleh Mohd Aris bin Othman Universiti Sains Malaysia 2007 http://eprints.usm.my/9087/ 3. Pembangunan Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK) Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua (Elektif Pilihan Teknikal) Lukisan Teknik Bertajuk Hamparan Oleh Rosman bin Mohammad Universiti Teknologi Malaysia 2008 http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/ROSMANBP050156D200 8TTP.pdf 4. Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Oleh Nazri Bin Abu Bakar , Muhammad Salaebing, Shamsinah Bt. Salleh, Norizillah Bt. Mohd. Rodzes dan Fatahiyah Bt. Mohd. Ishak http://compapplicationinlangandlit.wikispaces.com/file/view/Penggunaan %2520Komputer%2520dlm%2520pengajaran%2520bahasa.pdf 5. http://www.unesco.org/bangkok/education/ict/teaching

×