Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inhoudelijk Expert

623 views

Published on

Bezoek aan het presidentieel paleis Suriname, Paramaribo

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inhoudelijk Expert

  1. 1. Het presidentieel paleis<br />Voor het vak geschiedenis ben ik als student ingeschreven op het IOL (=Instituut voor de Opleidingen van Leraren). Hier volg ik tweemaal per week het vak didactiek geschiedenis. Onze docent is Mevr. Caprino en is een heel interessant en boeiend mens. Ze leeft werkelijk voor haar vak en staat duidelijk haar mannetje in deze mannenwereld. Haar manier van lesgeven is ontzettend interessant. Ze staat bijvoorbeeld altijd open voor discussies of meningsverschillen die ze dan maar al te graag wilt bespreken. Ook de actualiteit speelt een belangrijke rol in haar lessen. <br />Daarnaast is ze ook nauw betrokken bij de hervormingen van het onderwijs in Suriname , meer bepaald voor het geschiedenisonderwijs. Ze zetelt in de curriculumcommissie waarbij ze meehelpt beslissen welke belangrijke wijzingen of verbeteringen er moeten gebeuren binnen het geschiedenisonderwijs. <br />Verder streeft ze er naar haar eigen leerlingen zo danig op te leiden zodat ze zeker is dat het geschiedenisonderwijs in de toekomst in goede handen zal zijn. Dit benadrukt ze ook in iedere les. Zo blijft ze tal van voorbeelden geven over hoe leerkrachten hun leerlingen moeten blijven boeien en uitdagen. Ze vertelt anekdotes, verhalen of maakt verrassende repetities (=toetsen) om haar leerlingen duidelijk te maken dat ze creatief moeten blijven. Tijdens één van haar lessen over werkvormen had ze ons dan ook meegenomen naar het presidentieel paleis. Voor ons, buitenlanders, een unieke kans. Je geraakt normaal als buitenlander niet snel binnen in het paleis. <br />Mevr. Caprino wou ons duidelijk laten zien hoe we later als leerkracht een uitstap zouden moeten organiseren. Zo maakte ze al meteen duidelijk dat planning en afspraken enorm belangrijk zijn. Iedereen moet op tijd zijn, deftig gekleed komen en een enthousiaste houding hebben en dit kan je alleen maar bereiken door duidelijk afspraken te maken. Voor haar uitstap had ze gekozen voor het presidentieel paleis waardoor ze haar liefde voor het land nog maar eens benadrukte. <br />Voor ons als toekomstig geschiedenisleerkrachten was het dus een unieke kans om via een interessante en actieve manier wat meer te weten te komen over de geschiedenis van Suriname die gekenmerkt wordt door haar diversiteit. Samen met de leerlingen van het IOL (geschiedenis) mochten we mee naar het presidentieel paleis waar mevr. Caprino ons op haar welgekende manier ging rondleiden. Op deze manier waren we tenminste wel zeker dat we alles te zien kregen. Ook de plaatsen waar je normaal niet snel mag komen, maar mevr. Caprino krijgt blijkbaar alles klaar. <br />Deze uitstap was leerrijk aangezien ik zelf de Surinaamse geschiedenis niet grondig ken. Als voorbereiding op mijn stage had ik al wat gelezen, maar er waren natuurlijk nog heel wat vragen. Daarnaast wist ik ook niet precies welke onderwerpen er aanbod kwamen in de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs (= Suriname wordt dit MULO genoemd). Doordat de uitleg die we kregen tijdens de rondleiding gekoppeld was aan visueel tastbaar materiaal was het voor mij dan ook makkelijker te begrijpen en te onthouden. Mevr. Caprino heeft daarnaast ook wel de gave om moeilijke begrippen en gebeurtenissen op een begrijpbare manier uit te leggen. <br />Tijdens het bezoek hebben we dan ook de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Surinaamse geschiedenis besproken. We hebben foto’s bekeken, monumenten besproken, werkblaadjes ingevuld, … . Op deze manier werd er voor gezorgd dat de theorie goed verwerkt werd en dat we actief bij de rondleiding betrokken waren. <br />Het voordeel aan deze rondleiding was dat we werden rondgeleid door iemand die haar vak door en door kende. Mevr. Caprino is iemand die veel liefde voor haar land toont, maar nooit andere volkeren of landen zou buitensluiten of negeren. Ze vertelt de geschiedenis zoals die heeft plaatsgevonden zonder al te veel invloed van haar eigen mening. Zij wilt dat de Surinaamse geschiedenis wordt doorgegeven zoals hij heeft plaatsgevonden en niet zoals de Surinamer het graag had gewild. Dit heeft als voordeel dat wij als leerkracht geschiedenis een zo zuiver mogelijk beeld meekregen over de Surinaamse geschiedenis. Wanneer we later ooit over de geschiedenis van Suriname zouden vertellen zullen we dit nooit doen vanuit onze eigen visie, maar vanuit een visie bestaande uit twee invalshoeken: de onze (Europese) en de Surinaamse. <br />Het is een voordeel hier les te kunnen volgen omdat je op deze manier je eigen kennis verder uitbreidt en aanpast. Je leert nieuwe dingen bij, maar je krijgt ook de kans om je eigen kennis en ervaringen die je hebt opgedaan tijdens de driejarige opleiding in de KHLim over te brengen naar hen met de hoop dat zij hier iets aanhebben. Op deze manier breid ik mijn kennis over de wereldgeschiedenis ook steeds beter en verder uit. <br />Enkele foto’s …<br />(De oude weg naar het presidentieel paleis)<br />(De presidentiële zaal)<br />(De middengang)<br />(Presidentieel kantoor)<br />(Vergaderzaal)<br />(Tuin presidentieel paleis)<br />(Achterkant presidentieel paleis)<br />(Perszaal aan de overkant van de straat)<br />(Balzaal buiten)<br />(Voorgevel presidentieel paleis)<br />

×