Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excel Zaawansowany - Lekcja 3

1,649 views

Published on

Prezentacja na kurs Excel zaawansowany 2007. Lekcja 3

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Excel Zaawansowany - Lekcja 3

 1. 1. EXCEL 2007 zaawansowany „Kompetencje w cenie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. 2. Otwarcie prezentacji online Otwórz prezentacje online • http://moce.edu.pl/ppmanual Kliknij poniżej: • http://moce.edu.pl/pptrener 22015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski
 3. 3. Harmonogram – dzień 1 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski3 Data H Temat Zagadnienia 2 0 1 5 - 0 3 - 2 4 5 Wprowadzenie do programu MS Excel - analiza potrzeb uczestników Porównanie najczęściej używanych wersji MS Excel Poznanie certyfikacji Microsoft Office Specialist (MOS) Nawigacja - korzystanie ze wstążki i skrótów klawiszowych Zaawansowane opcje programu Excel Zarządzanie skoroszytami i arkuszami Tworzenie przykładowych arkuszy zgodnie z preferencjami słuchaczy Ochrona i udostępnianie arkusza i skoroszytu Śledzenie zmian w skoroszycie Przygotowanie dokumentu do dystrybucji
 4. 4. Harmonogram – dzień 2 2 0 1 5 - 0 4 - 0 7 5 Tworzenie zaawansowanych formuł, korzystanie z funkcji i sprawdzanie błędów Projektowanie arkuszy wykorzystujących wybrane funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, tekstowe, informacyjne, daty i czasu oraz wyszukiwania adresu Odwołania względne i bezwględne Używanie w formułach nazw definiowanych dla zakresów danych Inspekcja formuł - wyszukiwanie błędów za pomocą śledzenia zależności Typy błędów w formułach i ich obsługa za pomocą funkcji Opcje obliczania formuł Funkcje tablicowe 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski4
 5. 5. Harmonogram – dzień 3 2 0 1 5 - 0 4 - 1 4 5 Stosowanie niestandardowych formatów, układów i formularzy Niestandardowe formatowanie komórek Operacje na listach, formularze Podsumowanie danych - konsolidowanie list, formatowanie warunkowe Porządkowanie grup danych za pomocą sum częściowych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski5
 6. 6. Harmonogram – dzień 4 2 0 1 5 - 0 4 - 2 1 5 Tworzenie zaawansowanych wykresów i tabel Tworzenie wykresów Tworzenie tabel przestawnych Tworzenie dynamicznego raportu za pomocą tabel i wykresów przestawnych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski6
 7. 7. Harmonogram – dzień 5 2 0 1 5 - 0 4 - 2 8 5 Korzystanie ze źródeł zewnętrznych, wymiana i analiza danych Import i eksport danych Wymiana danych z aplikacjami zewnętrznymi Korzystanie z aplikacji Microsoft Query w celu pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (baz danych SQL) za pomocą ODBC Porównywanie wariantów Wykorzystanie narzędzia typu szukaj wyniku, Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy danych Prognozowanie wyniku z użyciem narządzi typu co jeśli 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski7
 8. 8. Harmonogram – dzień 6 2 0 1 5 - 0 5 - 0 5 5 Automatyzacja procesów za pomocą makr, powtórzenie kluczowych zagadnień Rejestrowanie i korzystanie z makr Wydruk danych Podsumowanie i uzupełnienie wiadomości 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski8
 9. 9. Skróty klawiaturowe 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 9
 10. 10. Klawisze skrótów w kombinacji z klawiszem CTRL http://moce.edu.pl/excelcw/skroty_klawiaturowe_excel_2010.pdf 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski10
 11. 11. Klawisze funkcyjne – F1 • Wyświetla okienko zadań Microsoft Office Excel — Pomoc. • Kombinacja klawiszy CTRL+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent). • Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres danych w bieżącym zakresie. • Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski11
 12. 12. Klawisze funkcyjne – F2 • Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 dodaje lub edytuje komentarz komórki. • Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla okno Podgląd wydruku. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski12
 13. 13. Klawisze funkcyjne – F3 • Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski13
 14. 14. Klawisze funkcyjne – F4 • Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe. • Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski14
 15. 15. Klawisze funkcyjne – F5 • Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do. • Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski15
 16. 16. Klawisze funkcyjne – F6 • Przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W arkuszu, który został podzielony (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno), po naciśnięciu klawisza F6 są uwzględniane podzielone okienka podczas przełączania między okienkami i obszarem Wstążki. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. • Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli otwarte jest więcej niż jedno okno. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski16
 17. 17. Klawisze funkcyjne – F7 • Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie. • Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz ENTER lub ESC, aby anulować. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski17
 18. 18. Klawisze funkcyjne - F8 • Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekstZaznaczanie rozszerzone, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek. • Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany. • Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski18
 19. 19. Klawisze funkcyjne – F9 • Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz. • Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia. • Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 sprawdza ponownie formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia. • Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski19
 20. 20. Klawisze funkcyjne – F10 • Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu. • Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat dla tagu inteligentnego. Jeżeli istnieje więcej niż jeden tag inteligentny, przełącza do następnego tagu inteligentnego i wyświetla jego menu lub komunikat. • Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski20
 21. 21. Klawisze funkcyjne – F11 • Tworzy wykres danych w bieżącym zakresie. • Kombinacja klawiszy SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz. • Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor Microsoft Visual Basic, w którym można utworzyć makro w języku Visual Basic for Applications (VBA). 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski21
 22. 22. Klawisze funkcyjne – F12 • Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski22
 23. 23. Więcej skrótów • https://support.office.com/pl- pl/article/Klawisze-skrótu-i-klawisze- funkcyjne-programu-Excel-1798d9d5-842a- 42b8-9c99-9b7213f0040f 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski23
 24. 24. Ochrona, udostępnianie i śledzenie zmian 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 24
 25. 25. Ochrona arkusza 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski25
 26. 26. Ochrona skoroszytu 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski26
 27. 27. Udostępnianie arkusza i skoroszytu 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski27
 28. 28. Jednoczesna praca w skoroszycie • Skoroszyt musi być udostępniony • Zmiany są odświeżane podczas zapisywania 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski28
 29. 29. Zezwalanie na edycję zakresów 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski29
 30. 30. Ćwiczenie http://moce.edu.pl/excelcw/2007/Microsoft_Excel_ lista_plac.xlsx • Uzupełnij kolumny od G do M • Odblokuj do edycji tylko komórki z zakresu C3:E10 • Dla edycji zakresu C3:D10 załóż hasło qwerty1 • Chroń arkusz hasłem qwerty2 • Pozwól wszystkim użytkownikom na sortowanie i używanie Autofiltru • Włącz ochronę struktury i okien skoroszytu z hasłem qwerty3 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski30
 31. 31. Śledzenie zmian 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski31
 32. 32. Ćwiczenie • W skoroszycie z listą płac włącz udostępnianie ze śledzeniem zmian • zmień premie pracowników • Zapisz plik pod nazwą „lista_plac_[nazwisko]” na serwerze FTP: – ftp://wimedia.nazwa.pl – Login: wimedia_zdz – Hasło: ZDZ_p@$$ • Skopiuj listę płac innego uczestnika na pulpit • Wyróżnij na ekranie i wyświetl wszystkie zmiany w tym skoroszycie na nowym arkuszu. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski32
 33. 33. Przygotowanie skoroszytu do dystrybucji 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 33
 34. 34. Inspektor dokumentów 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski34
 35. 35. Zaszyfruj dokument 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski35
 36. 36. Sprawdzanie zgodności 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski36
 37. 37. Oznacz jako wersję ostateczną 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski37
 38. 38. Wersja ostateczna 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski38
 39. 39. Przygotuj dokument do dystrybucji • Właściwości • Ogranicz uprawnienie • Dodaj podpis cyfrowy 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski39
 40. 40. Różne metody adresowania 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 40
 41. 41. Metody adresowania Metody adresowania, które możesz wykorzystać przy pisaniu formuł w EXCEL’u: • adresacja z użyciem oznaczeń kolumn i wierszy; • adresacja z użyciem nazw tabel; • adresacja z użyciem nazw komórek i obszarów; • adresacja W1K1. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski41
 42. 42. Adresacja z użyciem oznaczeń kolumn i wierszy • względna (=B3*22%) • bezwzględna (=$B$3*22%) • mieszana z blokadą kolumny (=$B3*22%) • mieszana z blokadą wiersza (=B$3*22%). 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski42
 43. 43. Adresacja z użyciem nazw tabel (tzw. adresowanie tabelaryczne) Adresacja z użyciem nazw tabel jest wykorzystywana w czterech wariantach: • adresacja z użyciem nazwy tabeli (=faktury[[#Ten wiersz];[kwota]]*22%) • uproszczona adresacja tabelaryczna z użyciem nazw kolumn (=[kwota]*22%) lub (=[kwota]- [upust]) • adresacja z użyciem wskazania konkretnej wartości, odczytanej dla danej kolumny z wiersza sumy tabeli =faktury[[#Sumy];[kwota]]*22%). 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski43
 44. 44. Adresacja z użyciem nazw komórek i obszarów • Formuły > Menedżer nazw • Wklejanie nazwy – klawisz F3 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski44
 45. 45. Adresacja W1K1 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski45
 46. 46. Projektowanie arkuszy Z wykorzystaniem narzędzi i funkcji zaawansowanych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 46
 47. 47. Filtrowanie zaawansowane • Karta dane, grupa Sortowanie i filtrowanie, przycisk Zaawansowane. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski47
 48. 48. Operatory kryteriów Operatory: • daty, liczby, kwoty: >, =, <=, <>, (samego symbolu „=” nie wpisuje się, ponieważ wpis niepoprzedzony właśnie tym symbolem oznacza „=”) • teksty: – * (zastępujący dowolną liczbę dowolnych znaków), – ? (zastępujący jeden dowolny znak) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski48
 49. 49. Zakres (tabela) kryteriów 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski49
 50. 50. Ćwiczenie – filtrowanie zaawansowane • Pobierz na dysk poniższy skoroszyt z ćwiczeniami. • Wykonaj zadania w poszczególnych arkuszach • http://1drv.ms/1GeqQLH 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski50
 51. 51. Zastosowanie funkcji baz danych • BD.SUMA; • BD.MAX; • BD.MIN; • BD.ŚREDNIA; • BD.ILOCZYN; • DB.ILE.REKORDÓW, BD.ILE.REKORDÓW.A; • BD.POLE; • BD.WARIANCJA, BD.WARIANCJA.POPUL (wariancja populacji); • BD.ODCH.STANDARD, BD.ODCH.STANDARD.POPUL (odchylenie standardowe populacji). 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski51
 52. 52. Jak wprowadzić funkcję baz danych do arkusza? • Zdefiniuj dla funkcji kryteria identycznie, jak to ma miejsce w przypadku filtra zaawansowanego; • Podświetl (zaznacz) dowolną komórkę, w której chcesz uzyskać wynik za pomocą funkcji baz danych; • Wprowadź formułę, zgodnie z następującym schematem: BD.FUNKCJA(baza;pole;kryteria); • Naciśnij klawisz ENTER. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski52
 53. 53. Ćwiczenie – funkcje db • Pobierz na dysk poniższy skoroszyt z ćwiczeniami. • Wykonaj ćwiczenie z arkusza. • http://1drv.ms/1D6NMKy 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski53
 54. 54. Tworzenie zaawansowanych formuł logicznych • Typy funkcji: – JEŻELI; – ORAZ; – LUB. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski54
 55. 55. Funkcja JEŻELI Funkcja daje w wyniku jedną z dwóch wartości: wartość_jeżeli_prawda jeżeli warunek jest spełniony, wartość_jeżeli_fałsz jeżeli warunek nie jest spełniony. JEŻELI(test logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski55
 56. 56. Funkcja LUB Funkcja ta wyświetla wartość logiczną PRAWDA, jeżeli przynajmniej jeden argument ma wartość logiczną PRAWDA; jeśli wszystkie argumenty mają wartość logiczną FAŁSZ, funkcja wyświetla wartość FAŁSZ. LUB(logiczna_1; logiczna2;…) Przykład: =JEŻELI(LUB(warunek_1;warunek_2;…); wartość_jeżeli_PRAWDA;wartość_jeżeli_FAŁSZ) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski56
 57. 57. Funkcja ORAZ Funkcja Wyświetla wartość logiczną PRAWDA, jeżeli wszystkie argumenty mają wartość logiczną PRAWDA; jeśli przynajmniej jeden argument ma wartość logiczną FAŁSZ, funkcja wyświetla wartość FAŁSZ. ORAZ(logiczna_1; logiczna2;…) Przykład: =JEŻELI(ORAZ(warunek_1;warunek_2;…);warto ść_jeżeli_PRAWDA;wartość_jeżeli_FAŁSZ) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski57
 58. 58. Ćwiczenie – funkcje logiczne • Pobierz na dysk poniższy skoroszyt z ćwiczeniami. • Wykonaj ćwiczenia z arkusza. – http://1drv.ms/1Pa4y0p – http://1drv.ms/1Pa4BJy 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski58
 59. 59. Funkcje tekstowe • LITERY.WIELKIE; • LITERY.MAŁE; • Z.WIELKIEJ.LITERY; • LEWY; • PRAWY; • FRAGMENT.TEKSTU; • ZŁĄCZ.TEKSTY; • ZASTĄP. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski59
 60. 60. Ćwiczenie – funkcje tekstowe • Pobierz na dysk poniższy skoroszyt z ćwiczeniami. • Wykonaj ćwiczenia z arkusza. • http://1drv.ms/1CIdgMK 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski60
 61. 61. Funkcje informacyjne • CZY.ADR; • CZY.BŁ; • CZY.BŁĄD; • CZY.BRAK; • CZY.LOGICZNA; • CZY.NIE.TEKST. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski61
 62. 62. Ćwiczenie – funkcje informacyjne • Pobierz na dysk poniższy skoroszyt z przykładami funkcji. • Przejdź do arkusza z funkcjami informacyjnymi. • Upewnij się, że znasz działanie tych funkcji. • http://1drv.ms/1y7DIRm 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski62
 63. 63. Data i czas • wewnątrz Excel'a każda data przechowywana jest jako liczba dób od początku XX wieku czyli od dn. 1900.01.01. • zapis czasu (godzin, minut, sekund) jest w Excel'u przechowywany jako ułamek doby 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski63
 64. 64. Najważniejsze funkcje daty i czasu • DATA; • ROK, MIESIĄC, DZIEO, GODZINA, MINUTA, SEKUNDA; • DZIEŃ.TYG; • DZIŚ, TERAZ; • TEKST; • DATA.RÓŻNICA. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski64
 65. 65. Filtr automatyczny a obsługa dat 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski65
 66. 66. Ćwiczenia 1. Wpisz dzisiejszą datę a potem przeformatuj ją na liczbę. Co się stało i dlaczego 2. Wpisz do pustych komórek liczby: 5,5 oraz 40,3 a po zakończeniu wpisywania przeformatuj te liczby na daty (z menu: Format - komórki - Liczby - Data) wybierając format z datą i godziną (n.p.:03-04-97 13:30) wyjaśnij (zgodnie z powyższymi objaśnieniami) co się stało i dlaczego? 3. Sprawdź: – ile dób upłynęło od początku XX wieku do dnia wybuchu II Wojny Światowej (wpisz i przeformatuj datę na liczbę) – ile dni (dób) żyje osoba której datę urodzenia znasz (od daty dzisiejszej odejmij datę jej urodzenia i wynik przeformatuj na liczbę) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski66
 67. 67. Ćwiczenia – funkcje daty i czasu • Pobierz na dysk poniższy skoroszyt z ćwiczeniami. • Wykonaj ćwiczenia z arkusza. – http://1drv.ms/1DCxkUh 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski67
 68. 68. Funkcje wyszukiwania i adresu • WYSZUKAJ; • WYSZUKAJ.PIONOWO; • WYSZUKAJ.POZIOMO; 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski68
 69. 69. Ćwiczenie – funkcja WYSZUKAJ http://1drv.ms/1PbkKOX Użyj danych z arkusza WorldTrade_Summary aby w arkuszu 2013_Revenue wyświetlić produkcję jabłek w 2013 roku dla każdego kraju. • Użyj funkcji WYSZUKAJ (wektorowej) • Uzupełnij formuły w komórkach C9:C22 (jabłka) • Uzupełnij formuły w komórkach C30:C43 (gruszka) • Uzupełnij formuły w komórkach F9:F22 (ranking jabłek) • Uzupełnij formuły w komórkach F30:F43 (ranking gruszek) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski69
 70. 70. Ćwiczenie – funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO http://1drv.ms/1PbkKOX Użyj danych z arkusza WorldTrade_Summary aby w arkuszu 2013_Lookup wyświetlić wartości z tabeli World Trade and Production • Użyj funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO • UWAGA: Wynik jest w różnych walutach. Trzeba przemnożyć wartości z tabelą z kursem. • Uzupełnij formułę w komórce C7 (Jabłka w 2013 w $ ) • Uzupełnij formułę w komórce D7 (Jabłka w 2013 w € ) • Uzupełnij formułę w komórce C8 (Gruszki w 2013 w $ ) • Popraw formułę w komórce D8 (Gruszki w 2013 w € ) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski70
 71. 71. Ćwiczenie – wyszukaj pionowo Przybliżone dopasowanie W poniższym arkuszu za pomocą funkcji wyszukaj.pionowo i dopasowania przybliżonego uzupełnij wartości prowizji. • http://1drv.ms/1F6hW2D 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski71
 72. 72. Ćwiczenie – Wyszukaj.poziomo W arkuszu Euro Prices uzupełnij formułami poniższe komórki: • C6 – pomnóż „Exchange Rate” przez funkcję • C13 – pomnóż „Exchange Rate” przez funkcję • G5 – za pomocą funkcji JEŻELI stwórz funkcję, która w przypadku daty w komórce F4 wcześniejszej niż dzień dzisiejszy wyświetli komunikat „Zaktualizuj ten kurs”. • http://1drv.ms/1CLafvh 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski72
 73. 73. Funkcje matematyczne • SUMA. • SUMY.CZĘŚCIOWE • MACIERZ.ILOCZYN • ZAOKR. • PIERWIASTEK • POTĘGA • SILNIA 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski73
 74. 74. Ćwiczenie – funkcje matematyczne Otwórz poniższy skoroszyt i uzupełnij komórki wg. opisów tam zawartych: • http://1drv.ms/1DFmblM 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski74
 75. 75. Funkcje statystyczne • LICZ. • MIN. • MAX. • ODCH. • ROZKŁAD. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski75
 76. 76. Ćwiczenie – funkcje statystyczne Otwórz poniższy skoroszyt i uzupełnij komórki wg. opisów tam zawartych: • http://1drv.ms/1CMfLh7 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski76
 77. 77. Tworzenie reguł poprawności wprowadzania danych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 77
 78. 78. Jak zdefiniować zasady poprawności danych? • Zaznacz komórki, dla których chcesz zdefiniować reguły poprawności danych. • Wybierz kartę Dane a następnie Poprawność danych… • Na zakładce Ustawienia wprowadź, wybierz menu Dozwolone. • Z menu Dozwolone wybierz typ kryterium, określającego zasady wprowadzania danych do wybranych komórek. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski78
 79. 79. Jak zdefiniować zasady poprawności danych? • Wybierając opcje z kolejnych pól określ szczegółowe zasady poprawności danych. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski79
 80. 80. Jak zdefiniować zasady poprawności danych? • Na zakładce Komunikat wejściowy zdefiniuj komunikat, informujący o zasadach wprowadzania danych, obowiązujących w komórkach dla których zdefiniowałeś wcześniej reguły poprawności. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski80
 81. 81. Jak zdefiniować zasady poprawności danych? • Na zakładce Alert o obłędzie zdefiniuj Styl komunikatu oraz komunikat, informujący o zasadach wprowadzania danych, który ma zostać wyświetlony w przypadku naruszenia zasad poprawności. • Naciśnij przycisk OK. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski81
 82. 82. Alert o błędzie • Zatrzymaj - blokuje jakąkolwiek możliwość wprowadzenia wartości innej, niż przewidziana w regułach poprawności. • Ostrzeżenie – blokuje możliwość wprowadzenia wartości innej, niż przewidziana w regułach poprawności. Pole to udostępnia jednak użytkownikowi możliwość dokonania wyboru, czy zaakceptować wartość niezgodną z zasadami, czy podjąć kolejną próbę wpisania wartości – tym razem prawidłowej. • Informacja – wyłącznie informuje o naruszeniu zasad poprawności danych, ani nie blokując możliwości wprowadzenia danych, ani nie zmuszając użytkownika do dokonania wyboru. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski82
 83. 83. Wstawianie pola listy rozwijanej • W oknie Sprawdzanie poprawności danych wybieramy Lista i Rozwinięcia w komórce. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski83
 84. 84. Przykłady 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski84
 85. 85. Ćwiczenie – kontrola poprawności Otwórz poniższy skoroszyt i wykonaj ćwiczenie w nip opisane: • http://1drv.ms/1y9XjQW 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski85
 86. 86. Inspekcja formuł wyszukiwanie błędów za pomocą śledzenia zależności 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 86
 87. 87. Inspekcja formuł 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski87
 88. 88. Sprawdzanie błędów 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski88
 89. 89. Okno czujki 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski89
 90. 90. Ćwiczenie – sprawdzanie błędów Za pomocą narzędzia do sprawdzania błędów popraw wszystkie błędy w arkuszu 2013_Lookup: • Użyj śledzenia poprzedników • Wykorzystaj funkcję Pokaż kroki obliczania • http://1drv.ms/1PbkKOX 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski90
 91. 91. Typy błędów w formułach i ich obsługa za pomocą funkcji 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 91
 92. 92. Kody błędów oraz ich znaczenia • #DZIEL/0! Próba dzielenia przez zero. • #N/D! W komórce argumentu brak danych lub są one niedostępne. • #NAZWA! Nazwa użyta w formule jest nieprawidłowa lub nie istnieje • #ZERO! Wpisane zakresy komórek nie mają wspólnych komórek • #LICZBA! Wpisany został błędy argument, na którym funkcja nie potrafi działać • #ARG! Formuła używa niewłaściwego argumentu lub operatora • #ADR! Formuła zawiera adres nieistniejącej komórki 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski92
 93. 93. Lista najczęstszych błędów Sprawdź czy… • Każda funkcja rozpoczyna się znakiem równości (=) • Zgadza się liczba nawiasów otwierających i zamykających • Do oznaczenia zakresu użyto dwukropka • Wprowadzono wszystkie wymagane argumenty • Wprowadzono poprawne typy argumentów • Nie zagnieżdżono więcej niż 64 funkcji • Nazwy innych arkuszy są ujęte w pojedynczy cudzysłów • Dołączono ścieżkę dostępu do skoroszytów zewnętrznych • Wprowadzono liczby bez formatowania 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski93
 94. 94. Funkcje informacyjne błędów • Funkcje informacyjne są przeznaczone do ustalenia typu danych przechowywanych w komórce. – CZY.BŁ(), CZY.BŁĄD(), CZY.BRAK() – pełnią one funkcje diagnostyczne i pozwalają wykryć błędy w arkuszu. CZY.BŁ() może być zastosowana do wykrywania wszystkich kodów błędu w programie Excel (z wyjątkiem kodu #N/D). Funkcja CZY.BŁĄD() wykrywa wszystkie kody błędu, natomiast funkcja CZY.BRAK() wykrywa tylko kody #N/D – JEŻELI.BŁĄD() 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski94
 95. 95. Ćwiczenie – funkcje błędów W poniższym skoroszycie uzupełnij brakujące pola dodając w formułach obsługę błędów z komunikatem, np.: =JEŻELI(CZY.BŁĄD(ŚREDNIA(A2:B3));"Brak liczb";ŚREDNIA(A2:B3)) • http://1drv.ms/1DWXMqs 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski95
 96. 96. Opcje obliczania formuł 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 96
 97. 97. Ręczne obliczanie formuł Karta Formuły, grupa Obliczanie • Opcje obliczania • Oblicz teraz (F9) • Oblicz arkusz (SHIFT+F9) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski97
 98. 98. Stała opcja obliczania formuł 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski98
 99. 99. Obliczanie iteracyjne • Iteracja to ponowne obliczanie wartości w arkuszu, powtarzane do momentu spełnienia określonego warunku numerycznego. • Iteracja może mieć znaczący wpływ na wydajność. • Domyślnie obliczenia iteracyjne są wyłączone w programie Excel. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski99
 100. 100. Włączanie obliczanie iteracyjnego 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski100
 101. 101. Ćwiczenie – odwołanie cykliczne • Utwórz nowy skoroszyt i wprowadź poniższe wartości do komórek – A1: 1,333 – A2: 2,222 – A3: =A1+A2+A3 • Zmień liczbę iteracji na 2 oraz maksymalną zmianę na 0,1. Sprawdź wynik. • Sprawdź jak formuła się zachowa przy innych danych. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski101
 102. 102. Funkcje tablicowe 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 102
 103. 103. Formuły tablicowe (CSE - Ctrl-Shift-Enter Formulas) • Formuły tablicowe (ang. CSE - formulas) zostały zaimplementowane w celu przyśpieszenia budowy obszernych arkuszy operujących na dużych tablicach. • Formuły tablicowe (CSE), z punktu widzenia na rodzaj generowanych wyników, dzielimy na formuły wielokomórkowe i jednokomórkowe. • Funkcje tablicowe wielokomórkowe zwracają wynik w formie tablicy (jedno bądź dwuwymiarowej), który jest umieszczany w zakresie komórek, natomiast formuły tablicowe jednokomórkowe zwracają jednoelementowy wynik. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski103
 104. 104. Ćwiczenie tablica liczb pseudolosowych • W zakresie A1:J30 wygeneruj 300 liczb pseudolosowych • Użyj funkcji tablicowej 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski104
 105. 105. Stałe tablicowe • wektor poziomy, czyli pozioma jednowymiarowa tablica ( ; ) • wektor pionowy, czyli pionowa jednowymiarowa tablica ( ) • macierz 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski105
 106. 106. Ćwiczenie – stałe tablicowe • W nowym arkuszu utwórz poziome jednowymiarowe tablice dla poszczególnych zakresów: ={"Miasto"; "Ulica"; "Nr domu"} ={"Wrocław"; "Teatralna"; "53"} ={"Wrocław"; "Plac Solny"; "8"} ={"Wrocław"; "Rynek"; "17"} • Następnie spróbuj usunąć nazwę miasta z kolumny A. • W zakresie E2:24 utwórz tablicę: – ={"Jan Kowalski" "Adam Nowak" "January Adamski"} 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski106
 107. 107. Ćwiczenie – macierze tablicowe • Zaznacz zakres J1:L3 i wpisz następującą formułę tablicową: ={1; 2; 3 4; 5; 6 7; 8; 9} 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski107
 108. 108. Ćwiczenie działania w formułach tablicowych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski108
 109. 109. Ćwiczenie - tabliczka mnożenia • w zakresach A4:A13 oraz B3:K3 wpisujemy kolejne liczby naturalne od 1 do 10 • wartości iloczynów powinny znaleźć się w zakresie B4:K13 • Do utworzenia tabliczki mnożenia wykorzystaj tablice 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski109
 110. 110. Ćwiczenie - złożona formuła tablicowa 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski110
 111. 111. Ćwiczenie - złożona formuła tablicowa • Napisz formułę w komórce D16, która za pomocą tablicy – zsumuje wartość podatku VAT z poszczególnych kolumn – Zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski111
 112. 112. Ćwiczenie - transpozycja • Otwórz poniższy skoroszyt • Transponuj zakres komórek A2:E10 jako tablica do zakresu A32:I36 • http://1drv.ms/1a0JgS4 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski112
 113. 113. Niestandardowe formatowanie komórek 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 113
 114. 114. Formatowanie komórek • Okno formatowania – CTRL + 1 • Zakładka Liczby, kategoria Niestandardowe • Struktura definicji formatu niestandardowego: – format_liczby_dodatniej; – format_liczby_ujemnej; – format_zera; – format_tekstu • Dokładny opis: https://support.office.com/pl- pl/article/Tworzenie-lub-usuwanie- niestandardowego-formatu-liczb-2d450d95- 2630-43b8-bf06-ccee7cbe6864 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski114
 115. 115. Symbole formatów niestandardowych • , (przecinek) - rozgranicza prawą i lewą stronę formatu liczby po obu stronach przecinka • ; (średnik) - rozdziela sekcje • 0 (zero) - gwarantuje określoną liczbę cyfr po każdej stronie przecinka np. 00,000 • # (kratka) - Podobnie jak 0, ale nieznaczące zera nie są wyświetlane np. 0#,000 • ? - Podobnie jak 0, ale w miejscach zer nieznaczących pozostawione zostaje miejsce do wyrównania liczb np. dla formatu ???,??? liczby 21,158 i 203,56 oraz 3,2 wyrównane zostaną względem przecinka 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski115
 116. 116. Symbole formatów niestandardowych • (spacja) - Separator lub spacja wpisana bezpośrednio po formacie liczby w sekcji obcina 3 ostatnie cyfry z liczby (czyli dzieli liczbę przez 1000), analogicznie dwie spacje bezpośrednio po formacie to obcięcie 6 ostatnich cyfr (czyli dzielenie przez milion) itd. • / - Wymusza wyświetlanie części ułamkowej formatowanej liczby w postaci ułamka zwykłego np. ##0/### spowoduje wyświetlenie 5,25 jako 21/4 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski116
 117. 117. Symbole formatów niestandardowych • % - Mnoży liczbę razy 100 i dodaje symbol % • [kolor] - Możliwe kolory wpisywane słownie: [czarny], [niebieski], [błękitny], [zielony], [amarantowy], [czerwony], [biały], [żółty]lub w postaci liczbowej:[kolorN] gdzie N to liczba od 1 do 56 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski117
 118. 118. Symbole formatów niestandardowych – data • d – oznacza dzień miesiąca, o ile mniejszy od 10-tego to jednocyfrowo, • dd – dzień miesiąca zawsze dwucyfrowo, • ddd – dzień miesiąca słownie skrótem, • dddd – dzień miesiąca słownie, • m – miesiąc jednocyfrowo, • mm – miesiąc zawsze dwucyfrowo, • mmm – miesiąc słownie skrótem, • mmmm – miesiąc słownie, • rr – rok w formie dwucyfrowej, • rrrr – rok w formie czterocyfrowej. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski118
 119. 119. Symbole formatów niestandardowych • g, m, s - Symbole do formatowania godzin (odpowiednio: godzina, minuta i sekunda) np. gg:mm:ss • @ - Symbol umieszczany w sekcji tekstu (czwartej) oznaczający pozycję tekstu • „przykładowy_tekst” - Tekst umieszczony w cudzysłowach można umieszczać w każdej z czterech sekcji np. ‘’Zysk”#0,000;”Strata”- #0,000;”ZERO” 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski119
 120. 120. Symbole formatów niestandardowych • * - Gwiazdka i następujący po niej znak powoduje wypełnienie tym znakiem całej możliwej szerokości komórki, najczęściej stosowane ze spacją np.+* 0,000;-* 0,000 spowoduje odsunięcie symbolu + od właściwiej liczby dodatniej oraz symbolu – od właściwej liczby ujemnej na szerokość komórki (w obu sekcjach dodatniej i ujemnej po symbolu * znajduje się spacja, co powoduje rozdzielenie symboli + lub – od właściwiej liczby duża ilością odstępów) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski120
 121. 121. Symbole formatów niestandardowych • [warunek] - Do sekcji dodatniej lub ujemnej można poza formatowaniem koloru dodać dodatkowy warunek np. [zielony][>1000]+0,0;[czerwony][<-1000]- 0,0 Tak skonstruowany format zadziała tylko na liczby większe od 1000 (będą zielone i w formacie +0,0) oraz na liczby mniejsze od - 1000 (będą czerwone i w formacie -0,0) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski121
 122. 122. Ćwiczenie Przećwicz poniższe formatowania w różnych kombinacjach na różnych typach danych: • 0” szt.” • +0,00;-0,00 • #,0;[czerwony](0,00) • # ##0,00;-# ##0,00 • 0,00;-0,00;”ZERO”;[zielony]@ • dd.mm.rrrr” r.” • dddd • 0,0 ” tys.”;-0,0 ” tys.” 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski122
 123. 123. Ćwiczenie • Stwórz kalendarz na rok 2015 według układu z następnego slajdu. • Daty uzupełnij za pomocą odpowiedniej funkcji z kategorii Daty i czasu • Do wypełnienia kalendarza musisz użyć dwóch formuł: – Pierwsze 6 miesięcy uzupełnij za pomocą kopiowania jednej formuły z odwołaniem mieszanym – Drugie półrocze uzupełnij za pomocą formuły tablicowej 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski123
 124. 124. Kalendarz na rok 2015 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski124
 125. 125. Ćwiczenie Ustaw format niestandardowy, który: • Zamieni liczby dziesiętne na procentowe • Liczby dodatnie wyświetli w formacie +6% • Liczby ujemne wyświetli w formacie -6% • W przypadku liczby większej niż 0 ustaw kolor zielony • W przypadku liczby mniejszej niż 0 ustaw kolor czerwony • W przypadku wprowadzenia 0 wyświetl komunikat „Wartość zerowa” • W przypadku wprowadzenie tekstu wyświetl „Wprowadź wartość procentową” 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski125
 126. 126. Operacje na listach (tabelach) 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 126
 127. 127. Listy danych w excelu • Listą w Excelu jest tabela zbudowana z kolumn zaopatrzonych w nagłówki. • Kolumny tabeli są natomiast polami bazy danych. • W obszarze listy nie może być pustych wierszy ani kolumn. • Należy powstrzymać ewentualną skłonność do oddzielania nagłówków tabeli od jej zawartości pustym wierszem. • Lista jest rozpoznawana jako całość, gdy komórka aktywna znajduje się gdziekolwiek w jej obrębie. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski127
 128. 128. Operacje na listach • Sortowanie według listy niestandardowej • Wyszukiwanie danych • Usuwanie duplikatów • Sumy pośrednie • Formuły • Funkcje bazodanowe • Tabele przestawne • Wykresy 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski128
 129. 129. Tworzenie tabeli • Wprowadzamy dane w kolumnach nie pozostawiając pustych kolumn ani wierszy • Zaznaczamy zakres • Formatujemy go jako tabelę • W karcie Projektowanie wprowadzamy nazwę tabeli 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski129
 130. 130. Adresacja z użyciem nazw tabel (tzw. adresowanie tabelaryczne) Adresacja z użyciem nazw tabel jest wykorzystywana w czterech wariantach: • adresacja z użyciem nazwy tabeli (=faktury[[#Ten wiersz];[kwota]]*22%) • uproszczona adresacja tabelaryczna z użyciem nazw kolumn (=[kwota]*22%) lub (=[kwota]- [upust]) • adresacja z użyciem wskazania konkretnej wartości, odczytanej dla danej kolumny z wiersza sumy tabeli =faktury[[#Sumy];[kwota]]*22%). 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski130
 131. 131. Ćwiczenie • Pobierz arkusz z ocenami uczniów: http://1drv.ms/1CDK2MK • Sformatuj dane jako tabelę i nazwij ją „Oceny”. • Dodaj na końcu kolumnę o nazwie „Śr” – Wylicz średnią wszystkich osób, które nie mają żadnej oceny 2 – U osób które mają 2 wyświetl tekst „Ma dwójkę”. • Dodaj wiersz sumujący – Wybierz funkcję średnia dla każdego przedmiotu – Z którego przedmiotu uczniowie radzą sobie najlepiej? • W komórce U1 policz ile jest uczniów z miasta Pyry – W formule użyj odwołania do nazwy tabeli i nazwy wiersza 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski131
 132. 132. Style tabeli • Służą do automatycznego formatowania wyglądu całego zakresu tabeli. • Można je duplikować i tworzyć nowe. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski132
 133. 133. Ćwiczenie • Utwórz swój własny styl tabeli o dowolnej nazwie • Dowolnie sformatuj przynajmniej 5 elementów tabeli • Zastosuj nowy styl do tabeli z ocenami. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski133
 134. 134. Formularze 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 134
 135. 135. Karta Dewelopera • Aby możliwe było wstawianie elementów formularzy trzeba wyświetlić kartę Dewelopera 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski135
 136. 136. Formanty formularza 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski136
 137. 137. Ćwiczenie • Zapoznaj się z dostępny formantami formularza. • Dodaj po jednym elemencie każdego. • Spróbuj połączyć te elementy z komórkami za pomocą formatowania formantu. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski137
 138. 138. Ćwiczenie - arkusz: ‘Formularze 1’ • Pobierz i rozpakuj skoroszyt z danymi: – http://1drv.ms/1aZ4rVS 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski138
 139. 139. Ćwiczenie - arkusz: ‘Formularze 3’ • Pobierz i rozpakuj skoroszyt z danymi: – http://1drv.ms/1aZ4rVS • Wstaw pole kombi 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski139
 140. 140. Ćwiczenie - arkusz: ‘Formularze 5’ • Pobierz i rozpakuj skoroszyt z danymi: – http://1drv.ms/1aZ4rVS • Wstaw dodatkowe pole kombi z walutą 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski140
 141. 141. Ćwiczenie - arkusz: ‘Formularze 7’ • Pobierz i rozpakuj skoroszyt z danymi: – http://1drv.ms/1aZ4rVS • Wstaw pola kombi z przedziałem miesięcy 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski141
 142. 142. Ćwiczenie - arkusz: ‘Formularze 9’ • Pobierz i rozpakuj skoroszyt z danymi: – http://1drv.ms/1aZ4rVS • Wstaw pole listy z wyborem miasta 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski142
 143. 143. Ćwiczenie - arkusz: ‘Formularze 11’ • Pobierz i rozpakuj skoroszyt z danymi: – http://1drv.ms/1aZ4rVS • Wstaw przycisk pokrętła i pasek przewijania 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski143
 144. 144. Podsumowanie danych konsolidowanie list 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 144
 145. 145. Autosumowanie • Suma • Średnia • Zliczanie • Maksimum • Minimum 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski145
 146. 146. Podsumowania w tabelach 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski146
 147. 147. Konsolidowanie list • Narzędzie konsolidowanie umożliwia połączenie ze sobą danych z różnych zakresów danych. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski147
 148. 148. Ćwiczenie • Pobierz skoroszyt z wynikami sprzedaży: – http://1drv.ms/1yqltXv • Pierwsze 2 tabele skonsoliduj za pomocą funkcji suma • 3 tabelę za pomocą funkcji średnia 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski148
 149. 149. Grupowanie danych Ułatwia przeglądanie podobnych danych. • Zaznaczamy wiersze lub kolumny, które chcemy zgrupować • Z grupy Konspekt wybieramy Grupuj > Grupuj • Można użyć funkcji Autokonspekt do automatycznego zgrupowania danych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski149
 150. 150. Ćwiczenie • Pobierz dane do ćwiczenia: http://1drv.ms/1yqprzi • Zgrupuj kolumny i wiersze jak na kolejnym slajdzie. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski150
 151. 151. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski151
 152. 152. Formatowanie warunkowe 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 152
 153. 153. Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe polega na formatowaniu danej komórki i wartości w niej umieszczonej na postawie wyników formuł w komórkach. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski153
 154. 154. Reguły formatowania 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski154
 155. 155. Ćwiczenie (Arkusz: ‘Formatowanie Warunkowe 1’) • Pobierz plik z ćwiczeniami: http://1drv.ms/1JGEo1e • Na liście płac pracowników zajmujących się analizami w Excelu pewnej firmy chcielibyśmy zaznaczyć tych, którzy: – zarabiają więcej niż 7000zł. – Kwoty powyżej 7 tyś zł oznaczymy czerwonym tłem. – Natomiast dla kwot poniżej 6500zł zmienimy kolor czcionki na zielony. 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski155
 156. 156. Porządkowanie grup danych za pomocą sum częściowych 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski 156
 157. 157. Ćwiczenia dodatkowe • http://1drv.ms/1O2h1S5 • http://1drv.ms/1O2h4NS • http://1drv.ms/1H12hky • http://1drv.ms/1H12i8e 2015-04-14 Trener: Wojtek Mroczkowski157

×