Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legia

4,685 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Legia

 1. 1. Struktura organizacyjna szkolenia w Akademii Piłkarskiej K.P. Legia Warszawa S.S.A. Dyrektor-trener koordynator Jacek Mazurek
 2. 2. Rys historyczny Powstanie i pierwsze kroki – kwiecień 2000r. Pomysłodawcy i inicjatorzy – M. Murawski, T. Sokołowski, J. Magier (zawodnicy) oraz P. Strejlau (trener) i ówczesny dyrektor L. Miklas. Wzorce wpływające na kształt Akademii 1. 2. 3. – – – – – – Valencia CF Sparta Praga Schalke 04 Gelsenkirchen Austria Wiedeń Szahtar Donieck Osasuna Pampeluna
 3. 3. Struktura Organizacyjna Pionu Sportowego I zespół Ekstraklasa Akademia Piłkarska Fundacja II zespół Młoda Ekstraklasa Zespoły Trenerzy Opieka medyczna Szkoła Podstawowa Trenerzy bramkarzy Szkoła Mistrzów Psycholog Skauting Gimnazjum Trener od przygotowania motorycznego Liceum
 4. 4. Cele Akademii Piłkarskiej Wyszkolenie w pełni ukształtowanych piłkarzy spełniających wymogi zawodowej piłki nożnej 1. – – – – Ekstraklasa (wychowankowie w Legii) I liga II liga Młoda Ekstraklasa (wychowankowie) Wychowywanie przez sport 2. – – – – Sport masowy Kibice sportowi Trenerzy i instruktorzy Sędziowie
 5. 5. PŁASZCZYZNY ODDZIAŁYWANIA W SZKOLENIU MŁODZIEŻY System szkolenia Jednostki wspomaga jące Opieka medyczna Finansowa nie
 6. 6. SYSTEM SZKOLENIA I JEGO SKŁADOWE Kadra szkoleniowa Program szkolenia Baza sportowa infrastruktura Współdziałanie w systemie szkolno-wychowawczym
 7. 7. System szkolenia
 8. 8. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU SZKOLENIA 1. Liczebność zespołów młodzieżowych – 11 (chłopcy ur. 1991-2001) • • 2. W wieku 8 – 16 lat 1 zespół w każdej kategorii wiekowej W wieku juniora – 2 zespoły (junior młodszy i junior starszy) Liczebność zawodników w zespołach (12 – 22) • • Liczebność zespołów od 18 do 22 zawodników Najmłodsze roczniki dzielone na dwa 12-osobowe zespoły
 9. 9. 3. a) Częstotliwością treningu w mikrocyklu (przeliczana na minuty w całym sezonie) • • a) od 60 minut – 8 lat, do 90 minut – 19 lat Ilością meczów w sezonie (1 w mikrocklu) • • a) od 2 treningów plus mecz – 8 lat, do 5 treningów plus mecz – 19 lat brak obozów sportowych Czasem jednostki treningowej • a) Progresja w obciążeniach treningowych 28 – 40 (analogicznie jak wyżej odnośnie wieku) brak turniejów halowych (piłka halowa) powyżej 13 lat Czasem meczu • od 4x10 do 2x45 minut (analogicznie jak wyżej odnośnie wieku)
 10. 10. 4. a) Trener koordynator i dwóch trenerów koordynujących tzw. „wspomagających” • a) b) trenerów koordynujących: 1 raz w tygodniu wszystkich trenerów : 1 raz w miesiącu szkoleniowe z trenerami I zespołu: 2 razy w sezonie Wyróżnienia dla zawodników – udziału w treningu lub meczu w starszym roczniku • a) wiek 8 – 13 lat: trener z przydzielonym zespołem przez 3 lata wiek 14 – 19 lat: dwójka trenerska z zespołem przez 1 rok Trener asystent jako kierownik drużyny (8 – 13 lat) Spotkania koordynujące • • • a) 8 – 13 lat i 14 – 19 lat Trener od przygotowania motorycznego Specjalizacja trenerska na odpowiednich poziomach • • a) b) Spójność szkolenia od trampkarza młodszego (14 lat) kończąc na Młodej Ekstraklasie (21 lat) Wyróżnienia dla zawodników – udział w treningu prowadzonym przez kadrę trenerską I zespołu • juniorzy, II drużyna, I drużyna
 11. 11. Program szkolenia I. Selekcja – na wszystkich etapach szkolenia 1. Nabory   Odbywają się trzy razy w roku luty, kwiecień, wrzesień Obejmuje chłopców w wieku od 7 do 13 lat a) b) c) d) Testy motoryczne (szybkość) Drużyna „B” (naborowa): obserwacja treningowa i meczowa analiza rozwoju zawodników Drużyna „A” (właściwa): jak powyżej. Testy medyczne: diagnoza lekarska
 12. 12. 2. Skauting ( 9-19 lat ) Rozpoczynamy od 9 roku życia. Zajmują się nim wszyscy trenerzy i kierownicy (trenerzy) naszych drużyn. Zawodnicy pozyskiwani są ze szkół, UKS-ów i klubów sportowych. Do wieku „gimnazjalnego” (13 lat) jesteśmy zainteresowani zawodnikami z obszaru „Wielkiej Warszawy”, natomiast od 14 roku życia – z całej Polski a) Obserwacja zawodnika - mecze - treningi b) Zaproszenie na testy - testy sprawnościowe - udział w treningu - rozmowa z zawodnikiem-opiekunami prawnymi - badania medyczne c) Wywiad środowiskowy
 13. 13. II. Etapy szkolenia 1. Etap przygotowania wstępnego (7 -9 lat) 2. Etap nauczania podstawowego (10 – 12 lat) 3. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności (13 -15 lat) 4. Etap trenowania (16 – 17 lat) 5. Etap kształtowania maksymalnych możliwości sportowych (18 – do zakończenia kariery)
 14. 14. Ad. I Zadania etapu przygotowania wstępnego:  Zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia.  Wprowadzenie zasad higieny sportowca.  Wyselekcjonowanie najzdolniejszych ruchowo dzieci do dalszego okresu szkolenia.  Opanowanie podstaw najważniejszych umiejętności technicznych.  Wszechstronna stymulacja rozwoju wybranych cech motorycznych (szybkości koordynacji ruchowej i gibkości.  Dostarczenie radości satysfakcji ćwiczącym z treningu.  Kształtowanie osobowości wychowanków.
 15. 15. Ad. II Zadania etapu nauczania podstawowego  Wyselekcjonowanie najzdolniejszych ruchowo dzieci do dalszego okresu szkolenia.  Opanowanie wszechstronnych umiejętności technicznych.  Nauczanie indywidualnej i zespołowej taktyki  Kształtowanie umiejętnego wykorzystania posiadanych  umiejętności technicznych i taktycznych.  Kształtowanie cech woli.  Ugruntowywanie zasad higieny sportowca.  Godzenie nauki z zajęciami szkoleniowymi.  Wszechstronne przygotowanie młodego organizmu do treningu piłkarskiego.  Wprowadzenie wartości moralnych i etycznych
 16. 16. Ad. III Zadania etapu doskonalenia opanowanych umiejętności  Wszechstronne przygotowanie organizmu do wysiłku piłkarskiego  Wzbudzanie stałej potrzeby podnoszenia własnych umiejętności.  Nauczanie i doskonalenie wszystkich elementów techniki specjalnej z możliwością wykorzystania ich w grze.  Stworzenie warunków testowania nabytych umiejętności. (testy i gry kontrolne).  Ugruntowanie wartości moralnych i etycznych.  Doskonalenie i podnoszenie specjalistycznych zawodnika związanych z grą na poszczególnych pozycjach.
 17. 17. Ad. IV Etap trenowania  Systematyczne trenowanie sportowca poprzez właściwy dobór obciążeń treningowych.  Rozwijanie zdolności do znoszenia znacznych obciążeń treningowych      efektywnie wpływających na adaptację organizmu do wymogów gry w seniorach. Podnoszenie umiejętności specjalistycznych związanych z grą na określonej pozycji w zespole. Egzekwowanie w dużym stopniu działań techniczno-taktycznych w zakresie gry obronnej i w ataku. Rozwijanie świadomości piłkarzy poprzez samokontrole i samoocenę. Uświadamianie roli cech wolicjonalnych w sporcie na poziomie mistrzostwa sportowego. Ukształtowanie właściwego poglądu na życie i miejsce w nim treningu sportowego. (trener-autorytet w prawidłowym kształtowaniu osobowości sportowca)
 18. 18. Ad. V Etap kształtowania maksymalnych możliwości  Osiągniecie i stabilizacja cech psychofizycznych pozwalających na rywalizację sportową na poziomie ekstraklasy i reprezentacji kraju.  Osiągnięcie poziomu techniczno-taktycznego umożliwiające grę na najwyższym poziomie sportowym (indywidualnym i zespołowym)  Przekazywanie młodszym zawodnikom swojego doświadczenia – wysokie morale sportowe.  Kontynuacja poszczególnych zadań z poprzednich etapów szkolenia mająca na celu osiągnięcia perfekcji w działaniach na boisku.
 19. 19. Kontrola i weryfikacja a) Plany b) Sprawdziany – testy c) Sprawozdania
 20. 20. Planowanie roczne
 21. 21. Plan półroczny: rocznik 1998
 22. 22. Plan półroczny: rocznik 1991
 23. 23. STRUKTURA RZECZOWA TRENINGU
 24. 24. Planowanie miesięczne Rocznik 1992
 25. 25. Frekwencja treningowa
 26. 26. Sprawozdanie meczowe
 27. 27. Struktura jednostki treningowej
 28. 28. TRENING PODZIELONY 10´- 20´ 5´+5´+5´ CZAS TRENINGU 91-92: 90´ 93-94-95: 80´ 96-97-98: 70´ 99-00-01: 60´ CIĄGŁY 10´- 15´ JAKOŚĆ a nie ILOŚĆ
 29. 29. TRENING PRZERWY Przygotowanie fizyczne Technika Rozmowy Taktyka Prewencyjne GRA Stałe fragmenty gry
 30. 30. Rozgrzewka  Gry i zabawy.  Ćw. kształtujące.  Przygotowanie fizyczne.  Ćw. techniczne.
 31. 31. cd. rozgrzewka  Gry i ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki.  Ćwiczenia doskonalące podania na krótkie i średnie odległości.
 32. 32. cd. rozgrzewka  Ćw. doskonalące podania i przyjęcia ze zmianą kierunku.  Przygotowanie ogólne (wytrzymałość, siła, koordynacja…)
 33. 33. Część ogólna  Ćw. techniczne złożone (technika zespołowa).  Małe gry.  Gra z zalożeniami / wolna (stosować obie w tygodniu).  Fragmenty gry (ćw. techniczno - taktyczne).
 34. 34. cd. część ogólna  Ćw. techniczne złożone.  Małe gry (dziadek, utrzymanie piłki w grze). ćwiczenie: technika zespołowa Mała gra
 35. 35. cd. część ogólna  Gra z założeniami / wolna (stosować obie w tygodniu).  Fragmenty gry (ćw. techniczno - taktyczne).
 36. 36. Część końcowa  Bieg ciągły o małej intensywności i krótkim czasie.  Ćw. prewencyjne.  Rozciąganie prowadzone przez trenera (pełna koncetracja ćwiczących).
 37. 37. Przykładowy konspekt treningu
 38. 38. Przykładowy konspekt treningu cd…
 39. 39. Sprawdziany – testy 1. Miejsce wykonania: hala (sztuczna trawa) 2. Powtarzalność w sezonie : 2 – 4 razy (w zależności od wieku) 3. Gromadzenie danych: program komputerowy i dziennik trenerski
 40. 40. Podsumowanie sezonu sprawozdanie 1. Treści treningowe 2. Ocena zawodników – Opisowa – Sprawdzianów – Postępów
 41. 41. ZAKRESY PRZYGOTOWANIA W ETAPACH SZKOLENIA 1. 2. 3. 4. 5. Motoryczny Techniczny Taktyczny Psychiczny Teoretyczny Ad I. Kształtowanie cech motorycznych • • • • Wytrzymałość Siła Szybkość Koordynacja
 42. 42. WYTRZYMAŁOŚĆ - METODYKA I. Wysiłek tlenowy regeneracyjny 1. 2. Biegi w następny dzień po meczu, ewentualnie bezpośrednio po meczu. W zależności od wieku: maksymalnie 20 minut II. Wysiłek tlenowy 1. 2. Do 12 lat: ćwiczenia z piłkami w rozgrzewce, ćw.techniczne, bądź taktyczne. Od 13 lat: biegi tlenowe – – – – Bieg ciągły od 5 do 20 minut: w zależności od wieku (max: 2x15 minut) stopniowe zwiększanie czasu wysiłku w zależności od wieku 1 raz w tygodniu, ewentualnie 2 razy w juniorach Od 14 lat wprowadzanie biegów na poziomie U3 III Wysiłek beztlenowy – – – Do 14 lat: w grach i ćwiczeniach tech-taktycznych-zawodnik (nie ma kontroli) Od 15 lat: biegi ciągłe na poziomie U4: min. 3 maks. 5 minut, 1 - 2 serie z odpoczynkiem 2 minutowym Od 16 lat: interwały • 15s(pracy) - 45s(odpoczynek): 1 - 2seria do 12minut(do 12 powtórzeń) • 10 - 30: 10minut(15 powtórzeń) • 5 - 15: 8minut(24 powtórzeń)
 43. 43. Zakresy pracy tlenowej i beztlenowej  Wyznaczanie progu tlenowego: 1. 2.  Seniorzy: badanie kwasu mlekowego we krwi ( minimum 4 razy w sezonie) Grupy młodzieżowe: test Legger Boucher (bezinwazyjny) Kontrola wysiłku: sport-testery "POLAR"
 44. 44. Zasady w prowadzeniu treningu wytrzymałości w wieloletnim procesie Kształtowanie świadomości potrzeby rozwijania danej cechy motorycznej 2. Całkowicie zindywidualizowanie treningu 3. Stopniowanie wysiłku 1. a) Zwieszanie obciążeń przez objętość b) Zwiększanie obciążeń przez intensywność 4. Indywidualne podejście do możliwości zawodnika
 45. 45. Siła  Siła eksplozywnej (nazewnictwo hiszpańskie) – Eksplozywna - ruch koncetryczny (powolny przysiad-do zatrzymania ruchu, dynamiczny wyprost nóg do wyskoku) – Eksplozywna-elastyczna: ruch ekscetryczno-koncentryczny (płynność ruchu: ugięci nóg do przysiadu z dynamicznym wyprostem do wyskoku) – Eksplozywna-elastyczna-reaktywna: tak jak w ad.2 zakończone wykonaniem dodatkowego ćwiczenia-ruchu (np.. wybiegnięcie do uderzenia piłki do bramki)  Siła ogólna: opracowany swój program (J. Śledź i J. Rodriguez) – – – – Ćwiczenia prewencyjne (stabilizujące poszczególne części ciała) Pilates (wzmacniające) Streching (rozciągające) Propriocepcji (równoważne)
 46. 46. Metodyka nauczania 1. Przedziały wiekowe w kształtowaniu siły eksplozywnej a) 8 - 11 lat: tylko forma gier i zabaw b) 12 - 14 lat: wprowadzanie treningu specjalistycznego (ćwiczenia z oporem własnego ciała, ze współćwiczącym) c) 15 - 16 lat: najlepszy okres do kształtowania tej cech, tzw "złoty wiek„ a) Technika ćwiczeń ze gryfem b) Stopniowe wprowadzanie obciążeń (piłki lekarskie, wieloskoki) d) 17 - 19 lat: odpowiednio zindywidualizowany trening a) Cykliczne zwiększanie obciążeń (pełna kontrola treningu) e) powyżej 19 lat: zwiększanie, utrzymywanie a nawet zmniejszanie obciążeń w zależności od wieku zawodnika
 47. 47. cd. metodyka treningu siły 2. Częstotliwość treningu a) Do 13 lat: 1 raz w mikrocyklu tygodniowym b) Od 17 lat: do 2 treningu w mikrocyklu UWAGA: - w okresie startowym - 2x dla zawodników którzy mniej grali albo mają zaległości w treningu siły - występuje w wszystkich okresach jak również i mikrocyklach
 48. 48. cd. metodyka treningu siły 3. Ilość ćwiczeń, serii i powtórzeń a) do 2 ćwiczeń ze sztangą b) od 3 do 4 serii maksymalnie c) od 3 do 6 powtórzeń (ruchów) maksymalnie d) przerwy ok..2 - 3min
 49. 49. cd. metodyka treningu siły 4. Test Pico Potencja "szczyt mocy": wyznaczanie największego ciężaru jaki może podnieść zawodnik z prędkością 1m/s - urządzenie przymocowane do suwnicy z gryfem, zawodnik z gryfem na barkach wykonuje półprzysiad (kąt prosty) i jak najszybszy wyprost z lekkim wyskokiem 5. Obciążenia treningowe: a) 1 etap (16 lat): 66 - 78% b) 2 etap (17 lat): 68 - 80% c) 3 etap (18 lat): 70 - 82% d) itd.. aż do 98 - 110% Uwaga!!! - Jeżeli są nowi zawodnicy (którzy nie przechodzili naszego szkolenia) - 20 lat: to zaczynamy maks. od 72 - 84%, - 100% - tj. wyznaczony "szczyt mocy"
 50. 50. ĆWICZENIA PREWENCYJNE Ćwiczenia zapobiegające kontuzjom, dobrane odpowiednio do grupy wiekowej. Pod wspólną nazwą: ćwiczenia prewencyjne dzielimy na (podziału dokonano na użytek własny): 1. Rozciągające – streching statyczny 2. Prewencyjne – stabilizujące poszczególne części ciała 3. Pilates – wzmacniające 4. Propriocepcji – równoważne (czucie głębokie)
 51. 51. Ogólne założenia Stosować dwa do trzech ćwiczeń z każdej grupy ćwiczeń + ćw. strechingu mm. przywodzicieli, grupy przedniej uda, grupy tylnej uda, pośladków, podudzi – czas całego zestawu ćwiczeń 10 do 15min.; 2. Przykładowy plan: dzień pierwszy – ćw.propriocepcji + streching, dzień drugi – ćw.pilates + streching, dzień trzeci – ćw.propriocepcji + streching itd. na zmianę. 3. Stosować na koniec jednostki treningowej oprócz ćw.propriocepcji, które należy wykonywać najlepiej bezpośrednio po rozgrzewce ogólnej; 4. Ćw.strechingu zawsze na koniec jednostki treningowej; nie stosować ćw.strechingu w czasie jej trwania, np. jako przerywnik po grach itp. 1.
 52. 52. Ćw. propriocecji: PW - stanie na jednej nodze ugiętej w stawie kolanowym i biodrowym tak by pomiędzy udem i podudziem występował kąt 90 stopni, piłka w rr; R - skłon jak najdalej w przód z piłką aż do dotknięcia piłki o podłoże (nie opieramy ciężaru ciała o piłkę), powrót do pozycji wyjściowej i podanie oburącz sprzed klatki do partnera – x5 - 15 na każdej nodze.
 53. 53. Ćw. prewencyjne (izometryczne): PW - podpór na przedramieniu bokiem, dolna noga zgięta w kolanie do 90 stopni, druga wyprostowana, r zgięte oparte na biodrze; R - uniesienie t i wyprostowanej n w górę w górę tak aby tworzyły razem z głową jedną linię, wytrzymanie w tej pozycji 2x 5 - 20'' na każdym boku.
 54. 54. Ćw. pilates (wzmacniające) Ćw. ekscentryczne mm. grupy tylnej uda: PW - w klęku obunóż t wyprostowany, tworzy jedną linie z biodrami i udami rr splecione na klatce piersiowej, wzrok skierowany do przodu, partner przytrzymuje podudzia; R - opuszczanie t jak najdalej w przód, w końcowej fazie upadek na dwie ręce x5.
 55. 55. Ćw. rozciągające (streching) Mm. grupy tylnej uda (kulszowo – goleniowe): PW – noga postawna zgięta w stawie kolanowym i biodrowym, n. rozciągana wyprostowana oparta piętą o podłoże, t wyprostowany, rr na biodrach, wzrok skierowany ku górze. R – skłon t w przód (oś obrotu przechodzi przez stawy biodrowe) z wypchnięciem biodra w tył po stronie n rozciąganej i dalej poprzez większe zgięcie n postawnej w stawie kolanowym – x1 – 5; 20 – 30''.
 56. 56. ĆWICZENIA PROPRIOCEPCJI Z ELEMENTAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ I TECHNIKI W FORMIE OBWODU.
 57. 57. KADRA SZKOLENIOWA Rodzaj pełnionych funkcji I. 1. Trenerzy – 21 – – – – – – 2. Dyrektor-trener koordynator – 1 Trenerzy koordynatorzy „wspierający” – 2 (jednocześnie prowadzą zespoły) Trener od przygotowania motorycznego – 1 Trenerzy prowadzący zespoły (w tym 5-ciu asystentów) – 18 Trenerzy bramkarzy – 2 Fizjoterapeuta – 1 Psychologowie – 2
 58. 58. II. Wykształcenie i stopnie trenerskie 6. Trener piłki nożnej z I klasą trenerską (wyższe) – 2 Trener piłki nożnej z II klasą trenerską (wyższe)-14 Trener piłki nożnej z II klasą trenerską i fizjoterapeuta (wyższe) – 1 Trener piłki nożnej z II klasą trenerską (średnie) – 1 Instruktor piłki nożnej (wyższe) – 1 Instruktor piłki nożnej (średnie) – 3 7. Psychologie sportu (wyższe) – 2 1. 2. 3. 4. 5.
 59. 59. III. Rodzaj zatrudnienia 1. Umowa o pracę (cały etat) – 15 2. Działalność gospodarcza – 1 3. „Umowa-zlecenie” – 8
 60. 60. IV. Zadania i obowiązki trenerów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Prowadzenie jako I trener lub jako asystent wyznaczonego zespołu (treningi, mecze) Udział w turniejach krajowych i zagranicznych jako wychowawca-trener bądź kierownik Uczestnictwo w organizacji turniejów Legia Cup Organizacja „obsługi meczy” I i II drużyny Legii (zadania sekcji młodzieżowej) Uczestniczenie w organizacji „naborów” do Akademii Piłkarskiej Skauting – obserwacja wyznaczonych zawodników lub meczy na terenie kraju Uczestniczenie w zebraniach trenerskich Prowadzenie dziennika treningowego, opracowywanie planów organizacyjno-szkloleniowych (półroczne), sporządzanie sprawozdań (półrocze). Opieka nad klasą gimnazjalną/licealną Opieka nad zawodnikami mieszkającymi w internacie Prace związane z organizacją działalności Akademii.
 61. 61. Kadra szkoleniowa
 62. 62. Baza szkoleniowa Własne na obiektach Legii – Łazienkowska 1. • • • • • • 2. 2 boiska trawiaste (pełnowymiarowe) 2 małe boiska (małe gry) Mała sala gimnastyczna ze sztuczną trawą (30x15) Siłownia Biuro Akademii Zaplecze socjale Wynajmowane obiekty • • • • Boiska treningowe (pełen wymiar – sztuczna trawa): juniorzy 2 hale (80x40 – sztuczna trawa i 40x20 – parkiet): zima Boisko pod balonem (50x30): zima 2 boiska meczowe – trawiaste: juniorzy i trampkarze
 63. 63. Współdziałanie w systemie szkolnowychowawczym Współpraca z 2 szkołami I. 1. Gimnazjum • • • • • 2. Liceum Ogólnokształcące • • • • 3. 4. 1 klasa na każdym poziomie Klasy o zwykłym profilu Liczebność klasy uzupełniana przez innych uczniów Lekcje wych-fiz o tematyce ogólnorozwojowej (oprócz piłki nożnej) Kontrola wyników nauki przez ciągły kontakt z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi 1 klasa na każdym poziomie Klasy o profilu sportowym Lekcje wych-fiz odbywają się w ramach treningu zorganizowanego przez Legię Kontrola wyników nauki przez ciągły kontakt z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi Współpraca z internatem szkolnym przy liceum „Rodziny zastępcze”
 64. 64. Opieka medyczna 1. Kadra medyczna. • • • 2. Zaplecze medyczne • • • • • 3. 1 lekarz i 4 dyplomowany pielęgniarz: „umowa – zlecenie”. 1 fizjoterapeuta-masażyst: (cały etat ) Do dyspozycji 1 lekarz i 2 masażystów (I i II zespołu): wszyscy na etatach. 2 gabinety lekarskie Gabinet rehabilitacyjny (w pełni wyposażony w aparaturę) Gabinet odnowy biologicznej (stoły, wanny do masażu) Sauna z mini basenem Siłownia z niezbędnym sprzętem rehabilitacyjnym Zasady funkcjonowania opieki medycznej • • • • Konsultacje u lekarza pełniącego dyżury 3 razy w tygodniu Pierwsza pomoc na treningach i sparingach przez pielęgniarzy pełniących systematycznie dyżury Rehabilitacja i trening do pełnego powrotu do zespołu kierowana i wykonywana przez fizjoterapeutę. Nadzorowanie okresowych badań lekarskich zawodników w przychodni sportowej
 65. 65. JEDNOSTKI WSPOMAGAJĄCE SZKOŁA MISTRZÓW
 66. 66. Czym jest Szkoła Mistrzów?  Edukacja i opieka psychologiczna dla zawodników Akademii Piłkarskiej Legia Warszawa  Programem objęci są zawodnicy od 14 roku życia (gimnazjum)
 67. 67. Cele pracy  Trening sportowy = trening fizyczny + trening mentalny  Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach  Polepszenie funkcjonowania zawodników  Optymalne wykorzystanie umiejętności
 68. 68. Metody – gimnazjum  Psychoedukacja, obejmująca następujące zagadnienia: – – – – – Współpraca w drużynie Pewność siebie Komunikacja Radzenie sobie ze stresem Formułowanie celów
 69. 69. Metody – liceum  Konsultacje indywidualne  Rozwijanie umiejętności psychologicznych  Interwencja kryzysowa
 70. 70. Gdzie i jak pracujemy  W ciągu roku szkolnego – Gimnazjum – psychoedukacja w szkole – Liceum – dyżury, konsultacje indywidualne  Obozy – Warsztaty psychologiczne – Konsultacje indywidualne
 71. 71. Finansowanie 1. 2. Środki własne – 82% Opłaty zawodników – 18%
 72. 72. Dziękuję za uwagę  Foto – Mateusz Kostrzewa, Piotr Pytel; Legia.com

×