Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polska - projektuje w Polsce DJB 2018

760 views

Published on

Obserwacje na temat wdrażania metodyk klientocentrycznych w polskich realiach

Published in: Design
 • Be the first to comment

Polska - projektuje w Polsce DJB 2018

 1. 1. POLSKA.PROJEKTUJĘ W POLSCE. WOJTEK ŁAWNICZAK VERY HUMAN SERVICES 2018 JEDNO NARZEKANIE I TRZY RADY: 
 WDRAŻANIE PODEJŚCIA HUMAN-CENTRED 
 W POLSKICH REALIACH
 2. 2. Wszelkie podobieństwo 
 do osób i zdarzeń 
 jest całkowicie przypadkowe
 3. 3. © Very Human Services 2018Jak będzie jutro? Rynki 
 są mocno 
 nasycone Trudno podnosić jakość i obniżać koszty Marki 
 odgrywają 
 kluczową 
 rolę Konsumenci 
 coraz bardziej 
 świadomi i 
 wymagający Produkty 
 bardzo 
 podobne
 do siebie Szybko 
 pojawiają się 
 naśladowcy
 4. 4. © Very Human Services 2018 COŚCINKOZTYMIINNOWACJAMI… W Polsce, choć systematycznie zwiększa się nakłady na B+R, wskaźnik intensywności prac B+R jest nadal niski. Wg Innovation Union Scoreboard (IUS) 2018 > Polska jest moderate innovator, w UE wyprzedza tylko Bułgarię, Rumunię Chorwację i spadła o 1 miejsce na 25. z 24 w 2015 r. 4 rys. Sławomir Mrożek Strategie jako zbiór taktyk (partyzantka) Zachowawczość - niechęć do podejmowania ryzyka Częsta arogancja 
 i ignorancja decydentów 
 (Idzie nam świetnie i jesteśmy mistrzami - to po co szukać nowego biznesu?) w
 5. 5. © Very Human Services 2018 Sprzedaż Produkcja Controlling Finanse Logistyka POLSKAMISTRZEMPOLSKI,
 CZYLIGDZIEŚWPOLSKIMPRZEDSIĘBIORSTWIE… Marketing
 6. 6. © Very Human Services 2018 POLSKAMISTRZEMPOLSKI,
 CZYLIGDZIEŚWPOLSKIMPRZEDSIĘBIORSTWIE… !6
 7. 7. © Very Human Services 2018 user experience design user-centred design user-driven innovation design–driven innovation DESIGN
 THINKING SERVICE HUMAN-CENTRED TZW. METODYCZNOŚĆKREATYWNA customer experience klientocentrycznośćprojektowanie usług
 8. 8. © Very Human Services 2018 8 JUTRO MARKETING KADRY SPRZEDAŻ … ZESPÓŁ 
 PROJEKTOWY ZESPÓŁ 
 PROJEKTOWY ZESPÓŁ 
 PROJEKTOWY EKSPERCI 
 ZEWNĘTRZNI KLIENCI PODWYKONAWCY / KONTRAHENCI DZIŚ
 9. 9. © Very Human Services 2018 Pracownicy chcą poznawać nowe narzędzia i techniki + sposób patrzenia, to jest modne na rynku i są nimi zainteresowani, chcą z tym pracować (przynajmniej częściowo). Firmy tego chcą i nie chcą. 
 Decydenci chcą się tego nauczyć, ale nie chcą ludziom dać czasu, żeby mogli pracować w oparciu o podejście - np. design thinking. Nie widzą jednak wartości dla swojej normalnej codziennej pracy, 
 bo nie tworzy się im warunków do innego sposobu działania. 
 Mamy wypracowywać targety, konkretne liczby, a nie rozwijać empatię 
 i pieścić się z klientami. Na to nie ma czasu. !9 „Wiesz co, jest przyzwolenie, a jednocześnie go nie ma” "Ten proces jest za długi jak na naszą firmę”
 10. 10. © Very Human Services 2018 Pytanie: czy w dojrzałych gospodarkach jest przyzwolenie na zwolnienie tempa, bo jest świadomość, że trzeba przejść jakąś drogę, żeby do czegoś dojść i że to musi trwać (stąd np. zrównoważony obszar badań i rozwoju)? A może u nas panuje
 zbyt duże ciśnienie decydentów na natychmiastowy efekt 
 (jeden warsztat-produkt-sprzedaż-słupki > dawaj od razu wynik) 
 i właśnie to nas blokuje przed rozwojem? Może jest to efekt zupełnie innego postrzegania zwinności i elastyczności? !10
 11. 11. © Very Human Services 2018 GDYBYMBYŁNATWOIMMIEJSCU,
 CZYLITRZYRADYZFRONTU
 12. 12. © Very Human Services 2018 RADAPIERWSZA: POMYŚL,POCOTOROBISZ? WJAKISPOSÓB(JEŻELIWOGÓLE)DESIGN(THINKING)
 REALIZUJETWOJĄSTRATEGIĘ?COMACIDAĆ? 1
 13. 13. © Very Human Services 2018 WDRAŻANIEPODEJŚCIAPOWINNOWYNIKAĆZESTRATEGIITWOJEJFIRMY! STAFF MANAGEROWIE ZARZĄD TAM! TAM! TAM! TAM! TAM! WIZJA I STRATEGIA JASNA WIZJA ROZWOJU MISJA STAFF MANAGEROWIE ZARZĄD TAM! FIRMA BEZ ROZUMIENIA KIERUNKU, W KTÓRYM ZMIERZA, MA MAŁE SZANSE NA WDROŻENIE METODYKI HUMAN-CENTRED > WIEMY, CO NAM POTENCJALNIE MOGŁOBY DAĆ NP. DT I DLACZEGO > SPRAWDZAMY. WIEMY, KIM JESTEŚMY 
 I W KTÓRYM KIERUNKU ZMIERZAMY ułatwi wprowadzanie nowych metod pracy, da pomysły na produkty i usługi rozumiane przez współpracowników 
 i kupowane przez odbiorców
 14. 14. © Very Human Services 2018 RADADRUGA: GOSLOWTOGOFAST,CZYLIDAJTWOIMLUDZIOM PRZESTRZEŃDOWDRAŻANIA! 2
 15. 15. © Very Human Services 2018 CZASTOPIENIĄDZ,ALE
 JUŻNIEWPROST PROPORCJONALNIE! 1 2 3 4 Twój przykładowy cel wdrożenia wynikający ze strategii: Nasi ludzie będą tworzyć nowe produkty 
 i usługi > dlatego szukamy nowych dróg i uczymy się nowych sposobów działania Żeby ludzie (z Twojej organizacji!) mogli wymyślać i usprawniać produkty i usługi, potrzebują przestrzeni: Zaplanuj to!
 Załóż Business Case, ale uwzględnij porażkę (tu jest różnica!). Podejdź inaczej do planowania Capex i Opex! Daj im czas (żeby mogli się nauczyć, wymyślić, zastosować)! Doceń i wspieraj te osoby z Twojej organizacji, które chcą coś zmienić, wesprzyj ich (to Twój najważniejszy zasób!) Zaufaj Twoim ludziom! (załóż, że nie wszystko wyjdzie od razu tip-top, że nauczycie się na błędach) Zmiana mindsetu nie odbywa się po dwóch godzinach szkolenia 
 z karteczkami, a innowacyjne projekty nie trwają dwa dni!
 16. 16. STARY
 ŚWIAT
 CHCE
 PRACOWAĆ
 PIONOWO,
 NOWY-POZIOMO…
 17. 17. © Very Human Services 2018 RADATRZECIA: NIEKUPUJROZWIĄZAŃZESTOCKA.
 ZAPLANUJWDROŻENIEUWZGLĘDNIAJĄCESPECYFIKĘ TWOJEJORGANIZACJI(KONTEKSTWDROŻENIA)
 USZYJNAMIARĘ! 3
 18. 18. © Very Human Services 2018 MYŚL! Nie kopiuj bezrefleksyjnie rozwiązań z innych krajów, kontekstów, kultur, społeczeństw! Połóż nacisk na praktyczne zastosowanie metody w Twojej organizacji w konkretnej sytuacji. Szyj na miarę, dąż do stworzenia własnej metody pracy i tworzenia innowacji > specyficzną tylko dla Was. Twój przykładowy cel wdrożenia wynikający ze strategii: Nasi ludzie będą tworzyć nowe produkty 
 i usługi > dlatego szukamy nowych dróg i uczymy się nowych sposobów działania
 19. 19. © Very Human Services 2018 RADACZWARTA(BONUS): KAPITAŁSPOŁECZNYTOTWÓJKLUCZDO SUKCESUNANAJBLIŻSZELATA.
 ZAINWESTUJWTO! 4
 20. 20. © Very Human Services 2018 20 rys. Sławomir Mrożek Słabość więzi społecznych - brak zaufania, korupcja, nepotyzm, brak nieformalnych kontaktów, zamknięcie we własnych małych światach - staje się przeszkodą o niezwykłej sile hamowania. (…) Jestem molekułą, która konkuruje z inną molekułą za pomocą niskich kosztów, a nie nowych pomysłów. Trzymam niskie pensje, zatrudniam ludzi na umowy śmieciowe, osiągam swój cel, bo potrafię przetrwać na rynku. Ale nie mam szans awansować do ligi światowej, bo żeby awansować, musiałbym zmienić filozofię postępowania i zamiast oszczędzać na tzw. kapitale ludzkim, zacząć w niego inwestować. prof. Jerzy Hausner, Dokąd idziemy
 21. 21. © Very Human Services 2018 21 INNOWACJA MA SWÓJ POCZĄTEK 
 W KOMUNIKACJI I WYMIANIE IDEI MIĘDZY LUDŹMI Kluczem do innowacji dziś jest umiejętne budowanie kapitału społecznego wewnątrz organizacji. Do rozwoju ludzie potrzebują zaufania. Bez ufności w naszych relacjach kierujemy energię i uwagę na podstawowe wysiłki na rzecz samoobrony, nie pozostawiając miejsca na wzrost i postęp.
 22. 22. PODSUMOWUJĄC
 23. 23. © Very Human Services 2018 1 POMYŚL,POCOTOROBISZ, czyli w jaki sposób (jeżeli 
 w ogóle) design (thinking)
 realizuje Twoją strategię? Dlaczego właśnie DT? 
 Co ma Ci to dać? (Business case, 
 Capex, Opex) 2 JEŻELIBĘDZIESZPĘDZIĆ,
 NICZTEGONIEWYJDZIE! czyli stwórz Twoim 
 ludziom przestrzeń do wdrażania! Go slow 
 to go fast! 3 NIEKUPUJROZWIĄZAŃZESTOCKA, USZYJNAMIARĘ, czyli wdrożenie > specyfika Twojej organizacji! 4 *BONUS K-A-P-I-T-A-Ł S-P-O-Ł-E-C-Z-N-Y to Twój klucz do sukcesu 
 na najbliższe lata. 
 Zainwestuj w To!
 24. 24. © Very Human Services 2018 CELEBIZNESOWESIĘNIEZMIENIAJĄ.
 ZMIENIAJĄSIĘMETODY.
 25. 25. NIENARZEKAJMY,
 TYLKOBIERZMYSIĘDOBUDOWANIATEGOKAPITAŁU! DOINGNOTTALKING!
 26. 26. Wojtek Ławniczak T. 502 184 027 E. wojtek.lawniczak@veryhuman.pl W. veryhuman.pl DZIĘKUJĘZAUWAGĘIZAPRASZAMDOROZMOWY! W prezentacji, do celów edukacyjnych, wykorzystałem zdjęcia z unsplash.com oraz rysunki Sławomira Mrożka, Wilq oraz Alicji Woźnikowskiej-Woźniak / dinksy.com.pl

×