Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HTML5 i mikroformaty dla pragmatyków

2,894 views

Published on

http://artbuzz.edu.pl/training/artbuzz-1/

Kraków
AGH University of Science and Technology
29.04.2010 r.

Published in: Technology

HTML5 i mikroformaty dla pragmatyków

 1. 1. <HTML 5> i mikroformaty dla pragmatyków Wojtek Zajac Kraków, 29.04.2010 r.
 2. 2. C ! Nazywam się Wojtek Zając. Kilka faktów: • od 2006 r. związany z XHTMLized.com (wcześniej: freelance) • specjalność: • audyty dostępności (web accessibility) • optymalizacja wydajności front-end • klienci: • Twitter • FOX • Threadless • O’Reilly • obecnie… User Experience Designer, PlatformaKiwi.pl wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 3. 3. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 4. 4. ·A · } • Wstęp M • Nowe elementy i atrybuty • XFN • Web Forms 2.0 • hCard • Przypadki użycia: • Dostępność (WAI-ARIA) • adr • Grafika (SVG/Canvas) • hCard • Multimedia (Video/Audio) • hCalendar • Geolokalizacja • Web Workers wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 5. 5. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 6. 6. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 7. 7. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 8. 8. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 9. 9. R . Ś I http://www.flickr.com/photos/sprengben/4315145017/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 10. 10. Tim Berners-Lee DIRECTOR, WORLD WIDE WEB CONSORTIUM “The attempt to get the world to switch to XML, including quotes around attribute values and slashes in empty tags and namespaces all at once didn’t work.” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 11. 11. ·N !DOCTYPE · <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 12. 12. ·N !DOCTYPE · Opcjonalne dla XHTML 5 <!DOCTYPE html> <html lang=“pl”> <head> <meta charset="utf-8"> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 13. 13. DIV ID=“header” DIV ID=“nav” DIV CLASS=“article” DIV ID=“sidebar” DIV CLASS=“section” DIV ID=“footer” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 14. 14. <header> <nav> <article> <aside> <section> <footer> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 15. 15. <header> <nav> <article> <aside> <section> <footer> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 16. 16. Nowe strukturalne elementy <header> • header • nav <nav> • section <article> • article <aside> • aside <section> • footer <footer> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 17. 17. Więcej nowych elementów • hgroup Ten album uzyskał ocenę <meter value="5.2" • details min="0.0" max="10.0" • summary low="5.0" high="7.5" • mark optimum="9.0"> • time 7.4 </meter> w naszym teście. • output Jesteś <progress value="48" • meter max="91"> w połowie czytania • progress tego artykułu. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 18. 18. Zmiany • blokowe linki! • <b>, <i>, <small> zmieniły znaczenie <a href=”#” class=”story”> <img src=”img.png” /> • <address> ma nową definicję <h4>Tytuł</h4> <p>Opis tekstowy</p> • atrybuty <ol>: start, reversed </a> • contenteditable • data-* wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 19. 19. Web Forms 2.0 poprawiona wersja formularzy z HTML 4.01 wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 20. 20. Placeholder text <form> <input name="q" placeholder="Search Bookmarks and History"> <input type="submit" value="Search"> </form> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 21. 21. Adres e-mail <form> <input type="email"> <input type="submit" value="Go"> </form> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 22. 22. Pole liczbowe <form> <input type="number"> <input type="submit" value="Go"> </form> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 23. 23. Adres WWW <form> <input type="url"> <input type="submit" value="Go"> </form> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 24. 24. Zakres <form> <input type="range" min=“1” max=“11” value=“9”> <input type="submit" value="Go"> </form> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 25. 25. Czas <input type=”date”> Tylko: <input type=”month”> <input type=”week”> <input type=”time”> <input type=”datetime”> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 26. 26. Wyszukiwanie Wspólgr a z WAI- ARIA! <input type="search" role=”search”> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 27. 27. WAI-ARIA
 28. 28. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 29. 29. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 30. 30. WAI-ARIA Landmark Roles Landmark Element HTML 5 role=”application” brak role=”banner” brak role=”complementary” <aside> role=”contentinfo” <footer> role=”main” brak role=”navigation” <nav> role=”search” brak ~ The Paciello Group wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 31. 31. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 32. 32. role=”banner” role=”search” role=”main” role=”main” role=”complementary” role=”contentinfo” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 33. 33. SVG/C
 34. 34. Scalable Vector Graphics (SVG) wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 35. 35. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 36. 36. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 37. 37. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 38. 38. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” fill=”blue” stroke=”red” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 39. 39. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” fill=”blue” stroke=”red” stroke-width=”5px” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 40. 40. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” fill=”blue” stroke=”red” stroke-width=”5px” rx=”8” ry=”8” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 41. 41. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” fill=”blue” stroke=”red” stroke-width=”5px” rx=”8” ry=”8” id=”myRect” class=”chart” /> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 42. 42. Scalable Vector Graphics (SVG) <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” fill=”blue” stroke=”red” stroke-width=”5px” rx=”8” ry=”8” id=”myRect” class=”chart” /> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 43. 43. Scalable Vector Graphics (SVG) <!DOCTYPE html> <html> <body> <svg width=”200” height=”200”> <rect x=”0” y=”0” width=”100” height=”100” fill=”blue” stroke=”red” stroke-width=”5px” rx=”8” ry=”8” id=”myRect” class=”chart” /> </svg> </body> </html> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 44. 44. Scalable Vector Graphics (SVG) wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 45. 45. Scalable Vector Graphics (SVG) var rect = $(‘#myRect’); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 46. 46. Scalable Vector Graphics (SVG) var rect = $(‘#myRect’); rect.style.fill = ‘green’; wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 47. 47. Scalable Vector Graphics (SVG) var rect = $(‘#myRect’); rect.style.fill = ‘green’; rect.onclick(funtion(){ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 48. 48. Scalable Vector Graphics (SVG) var rect = $(‘#myRect’); rect.style.fill = ‘green’; rect.onclick(funtion(){ alert(‘Witaj świecie!’); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 49. 49. Scalable Vector Graphics (SVG) var rect = $(‘#myRect’); rect.style.fill = ‘green’; rect.onclick(funtion(){ alert(‘Witaj świecie!’); }); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 50. 50. Canvas API wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 51. 51. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 52. 52. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 53. 53. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 54. 54. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { var ctx = canvas.getContext(“2d”); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 55. 55. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { var ctx = canvas.getContext(“2d”); ctx.fillStyle = “rgb(200,0,0)”; wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 56. 56. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { var ctx = canvas.getContext(“2d”); ctx.fillStyle = “rgb(200,0,0)”; ctx.fillRect (10, 10, 55, 50); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 57. 57. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { var ctx = canvas.getContext(“2d”); ctx.fillStyle = “rgb(200,0,0)”; ctx.fillRect (10, 10, 55, 50); ctx.fillStyle = “rgba(0, 0 200, 0.5)”; wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 58. 58. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { var ctx = canvas.getContext(“2d”); ctx.fillStyle = “rgb(200,0,0)”; ctx.fillRect (10, 10, 55, 50); ctx.fillStyle = “rgba(0, 0 200, 0.5)”; ctx.fillRect (30, 30, 55, 50); wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 59. 59. Canvas API <canvas id=”canvas” width=”150” height=”150”></canvas> var canvas = document.getElementById(“canvas”); if (canvas.getContext) { var ctx = canvas.getContext(“2d”); ctx.fillStyle = “rgb(200,0,0)”; ctx.fillRect (10, 10, 55, 50); ctx.fillStyle = “rgba(0, 0 200, 0.5)”; ctx.fillRect (30, 30, 55, 50); } wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 60. 60. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 61. 61. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 62. 62. http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 63. 63. V /A http://www.flickr.com/photos/sugu/145087521/
 64. 64. S <object width="640" height="385"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/km2UpEcSUGY&hl=en_US&fs=1&"></param> <param name="allowFullScreen" value="true"></param> <param name="allowscriptaccess" value="always"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/km2UpEcSUGY&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385"> </embed> </object> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 65. 65. S <video src=video.mp4 controls width=300 height=400 autobuffer poster=okladka.jpg> loop Treść alternatywna tutaj </video> autoplay Opera, Chrome, Firefox: Ogg Theora <audio src=audio.mp3> Treść alternatywna tutaj Safari, Chrome: H.264 </audio> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 66. 66. http://media.chikuyonok.ru/ambilight/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 67. 67. W ~ Thomas Fuchs, http://ajaxian.com/archives/i-cant-believe-its-not-flash wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 68. 68. W 100% 90% 80% 70% Zużycie procesora 60% 50% 40% 30% 20% 10% Flash 0% HTML 5 ~ Thomas Fuchs, http://ajaxian.com/archives/i-cant-believe-its-not-flash wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 69. 69. G
 70. 70. ❶ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 71. 71. ❶ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 72. 72. ❶ ❷ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 73. 73. ❶ ❷ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 74. 74. Calkiem dokladn ❶ ❷ ie :) wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 75. 75. P obecnej lokacji function get_location() { if (Modernizr.geolocation) { navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map); } else { // brak wsparcia } } wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 76. 76. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 77. 77. W W
 78. 78. • wątkowanie JS • interfejs nie jest blokowany • http://html5demos.com/worker wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 79. 79. Czy powinienem używać HTML 5 już dzisiaj? • HTML 5 shiv <!--[if lt IE 9]> <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></ script> <![endif]--> http://code.google.com/p/html5shiv/ • Modernizr http://modernizr.com/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 80. 80. Czy powinienem używać HTML 5 już dzisiaj? • HTML 5 shiv <!--[if lt IE 9]> <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></ script> <![endif]--> http://code.google.com/p/html5shiv/ • Modernizr http://modernizr.com/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 81. 81. P Z A List Apart http://www.alistapart.com/articles/previewo tml5 W3C spec http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html HTML 5 differences http://www.w3.org/TR/html5-diff/ Dive into HTML 5 http://diveintohtml5.org HTML 5 Doctor http://html5doctor.com HTML 5 Readiness http://html5readiness.com/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 82. 82. M
 83. 83. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 84. 84. Microformats http://microformats.org/about “Designed for humans first and machines second, microformats are a set of simple, open data formats built upon existing and widely adopted standards.” wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 85. 85. Social Graph API http://code.google.com/apis/socialgraph/ wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 86. 86. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 87. 87. <a href=“http://facebook.com/jkowalski”>Mój profil</a> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 88. 88. <a href=“http://facebook.com/jkowalski”>Mój profil</a> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 89. 89. Indentity consolidation <a href=“http://facebook.com/jkowalski” rel=“me”>Mój profil</a> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 90. 90. Indentity consolidation <a href=“http://facebook.com/jkowalski” rel=“me”>Mój profil</a> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 91. 91. XFN: XHTML friends network <a href=“http://franek.com/” rel=“friend”>Strona Franka</a> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 92. 92. XFN: XHTML friends network Relacja? <a href=“http://franek.com/” rel=“friend”>Strona Franka</a> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 93. 93. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 94. 94. · hCard · http://wojtekzajac.com/"> Wojtek Zajac wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 95. 95. · hCard · <div > <a href="http://wojtekzajac.com/"> <span >Wojtek</span> <span >Zajac</span> </a> </div> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 96. 96. · hCard · <div class=“vcard”> <a class=“fn n url” href="http://wojtekzajac.com/"> <span class=“given-name”>Wojtek</span> <span class=“family-name”>Zajac</span> </a> </div> wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 97. 97. ❶ Przypadek użycia: Wykorzystanie adresu na stronie WWW wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 98. 98. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com wojtek zajac • • wojtekzajac.com
 99. 99. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com wojtek zajac • • wojtekzajac.com
 100. 100. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com wojtek zajac • • wojtekzajac.com
 101. 101. ❷ Przypadek użycia: Zapis wizytówek do książki adresowej wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 102. 102. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 103. 103. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 104. 104. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 105. 105. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 106. 106. ❸ Przypadek użycia: Dodanie wydarzenia do kalendarza wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 107. 107. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 108. 108. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 109. 109. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 110. 110. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 111. 111. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 112. 112. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 113. 113. wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 114. 114. Specyfikacje hCalendar informacje o wydarzeniach hCard informacje o kontaktach rel-license oznaczanie licencji rel-nofollow ograniczanie podążania za linkami rel-tag tagi Szkice hAtom: treść aktualizowana rel-enclosure hAudio: pliki dźwiękowe rel-home hListing: ogłoszenia rel-payment hRecipe: przepisy hResume: publikowane CV hReview: recenzje wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 115. 115. Przydatne linki Wiki microformats.org http://microformats.org/wiki/Main_Page Generator hCard http://microformats.org/code/hcard/creator Generator hCalendar http://microformats.org/code/hcalendar/creator Optimus (transformer) http://microformatique.com/optimus/ Operator (plugin do Firefoksa) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4106 Social Graph API http://codebits.eu/intra/s/session/79 wojtek zajac • @theanxy • wojtekzajac.com
 116. 116. Dziękuję za uwagę. Pytania? http://www.slideshare.net/wojciechzajac Wojtek Zając wojtek@wojtekzajac.com This work is licensed under a Creative @theanxy Commons Attribution 3.0 Unported License

×