Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternatywne podejście do baz danych - MongoDb

 • Login to see the comments

Alternatywne podejście do baz danych - MongoDb

 1. 1. Alternatywne podejście do baz danych – Mongo DB Wojciech Soczyński, SoInteractive
 2. 2. About me Napój Główne narzędzie pracy Pracodawca Zdjęcie do prawa jazdy
 3. 3. Czy potrzebujemy coś poza SQL-em ? <ul><li>TAK!
 4. 4. Istnieje świat poza bazami relacyjnymi
 5. 5. Dzisiejsze strony www – wielkie agregatory danych (Facebook / Twitter / next popular social site)
 6. 6. Skalowalności
 7. 7. Elastyczności </li></ul>
 8. 8. Alternatywy dla SQL <ul><li>Bazy dokumentowe </li><ul><li>CouchDb
 9. 9. MongoDb
 10. 10. Amazon SimpleDb </li></ul><li>Bazy obiektowe </li><ul><li>Zope Object Database
 11. 11. Db4o </li></ul><li>Mieszane podejście </li><ul><li>Apache Cassandra </li></ul></ul>
 12. 12. Podejście dokumentowe <ul><li>Brak schematu
 13. 13. Dane przechowywane w formacie klucz – wartość
 14. 14. Brak relacji </li></ul>
 15. 15. Zalety <ul><li>Nie trzeba dbać o schemat
 16. 16. Szybszy rozwój
 17. 17. Szybsza migracja
 18. 18. Koncentracja na celu, nie na środkach do jego osiągnięcia
 19. 19. Agile ;) </li></ul>
 20. 20. Dokument FirstName=&quot;Bob&quot;, Address=&quot;5 Oak St.&quot;, Hobby=&quot;sailing&quot; FirstName=&quot;Jonathan&quot;, Address=&quot;15 Wanamassa Point Road&quot;, Children=[{Name:&quot;Michael&quot;,Age:10}, {Name:&quot;Jennifer&quot;, Age:8}, {Name:&quot;Samantha&quot;, Age:5}, {Name:&quot;Elena&quot;, Age:2}]
 21. 21. Enter MongoDb <ul><li>Projekt open source (AGPL oraz komerycjne licencje, pod patronatem 10gen)
 22. 22. Zorientowana dokumentowo
 23. 23. Brak schematu </li></ul>
 24. 24. Enter MongoDb cd. <ul><li>Łatwe skalowanie (sharding)
 25. 25. Implementacja w C++
 26. 26. Sterowniki dla popularnych platform (PHP, Ruby, Python, Java, C# ...)
 27. 27. Dane w formacie JSON
 28. 28. Wspiera map-reduce </li></ul>
 29. 29. Struktura <ul><li>Baza danych
 30. 30. Kolekcja
 31. 31. Dokument </li></ul>
 32. 32. Jak używać ? <ul><li>Wbudowana konsola MongoDb żyje Javascriptem
 33. 33. Oparta na silniku SpiderMonkey
 34. 34. Pełna obsługa składni JS, ale zmodyfikowane API </li></ul>
 35. 35. Kod - kreacja
 36. 36. Kod - zapytania
 37. 37. Kod – map reduce
 38. 38. Najważniejsze wady <ul><li>Pożeracz przestrzeni dyskowej
 39. 39. Jednowątkowy map-reduce </li></ul>
 40. 40. Biblioteki <ul><li>Doctrine 2 ODM – PHP
 41. 41. Mongoid ODM - Ruby </li></ul>
 42. 42. Linki <ul><li>http://www.mongodb.org/ - główna strona projektu wraz z interaktywnym shellem
 43. 43. http://leifw.wickland.net/2011/04/weird-buggy-and-disappointing-behavior.html - wady MongoDb
 44. 44. http://girbal.net/jmongobrowser/ - darmowy i Javowy browser MongoDb
 45. 45. http://www.slideshare.net/gabriele.lana/couchdb-vs-mongodb-2982288 - porównanie MongoDb i CouchDb
 46. 46. Http://blog.wsoczynski.pl - mój blog </li></ul>
 47. 47. Dziękuję za uwagę
 48. 48. Pytania ?!

×