Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud Computing

2,749 views

Published on

Biznesowe i techniczne aspekty cloud computingu

Published in: Technology, Education
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Cloud Computing

 1. 1. CLOUD COMPUTING<br />Biznesowe i techniczne aspekty<br />Wojciech Obst<br />
 2. 2. Informacja<br />Wojciech Obst<br />http://www.soablog.pl<br />wojciech.obst@gmail.com<br />www :<br />e-mail :<br />2<br />
 3. 3. Kto może być zainteresowany…<br />3<br />
 4. 4. Agenda<br />Historia i geneza<br />Definicja, lub może definicje…<br />Architektura<br />Rodzaje chmur obliczeniowych<br />Dla kogo cloudcomputing?<br />Główni gracze<br />Firmowe IT w chmurze<br />Przyszłość<br />Podsumowanie<br />4<br />
 5. 5. Historia<br /> 1999 <br />5<br />
 6. 6. Historia<br />Producent oprogramowania<br />Problemy :<br /><ul><li> utrzymanie
 7. 7. support
 8. 8. kolejne licencje
 9. 9. nadmiarowość lub ponadmiarowość</li></ul>6<br />
 10. 10. Historia<br /> 1999 2005 <br />7<br />
 11. 11. Historia<br /> 1999 2005 2007…<br />8<br />
 12. 12. Geneza<br />9<br />
 13. 13. Definicja<br />Brak standardu &gt; definicja autorska, punkt widzenia<br />10<br />
 14. 14. Definicja autorska - cechy<br />Skalowalność i wirtualizacja platform<br />Praca za pośrednictwem sieci Internet<br />Proste monitorowanie i zarządzanie<br />Wynik działania to aplikacja lub usługa<br />Usługa CC jako serwis / API<br />Usługa CC udostępnia serwisy<br />11<br />
 15. 15. Prosta definicja autorska<br />Skalowalna platforma sprzętowo/programowa udostępniona u zewnętrznego operatora jako usługa<br />12<br />
 16. 16. Definicja na przykładzie<br />13<br />
 17. 17. Definicja na przykładzie<br />14<br />
 18. 18. Zalety<br />Eliminacja obowiązków<br />Eliminacja nadmiarowości<br />Dynamiczna skalowalność<br />Szereg usług dodatkowych<br />Wiele innych…<br />15<br />
 19. 19. Architektura<br />16<br />
 20. 20. Infrastruktura<br />Infrastruktura pokazywana klientowi jest z reguły usługą, udostępnioną za pomocą warstwy usług<br />17<br />
 21. 21. Usługi<br />Baza danych<br />Przestrzeń dyskowa (STORAGE)<br />Kolejka (QUEUE)<br />Autentykacja<br />Geolokalizacja<br />Balansowanie ruchu<br />API<br />Monitoring / zarządzanie<br />I wiele innych…<br />18<br />
 22. 22. Platforma<br />Platforma to nie tylko środowisko do deploymentu, monitorowania czy zarządzania aplikacjami, definicja platformy jest coraz szersza!<br />Platforma może być wybrana swobodnie!<br />19<br />
 23. 23. Technologia, platforma<br />.NET (Windows)<br />Java (Linux, Windows)<br />Python (Linux)<br />Każda inna… (w przypadku chmur IaaS)<br />20<br />
 24. 24. Rodzaje chmur<br />Typ<br />IaaS – Infrastructure as a Service<br />PaaS – Platform as a Service<br />SaaS – Software as a Service<br />Lokalizacja<br />Cloud<br />Private Cloud<br />Hybrid Cloud<br />21<br />
 25. 25. Dla kogo cloudcomputing?<br />Start-up’y<br />Aplikacje „zasobożerne”<br />Przechowywanie danych, backup’y<br />Aplikacje w modelu SaaS<br />Agencje marketingowe<br />Media, TV<br />22<br />
 26. 26. Dla kogo cloudcomputing?<br />Bezpieczne przesyłanie plików<br />Zarządzanie maszynami wirtualnymi (szkolenia)<br />Zdalna współpraca zespołowa<br />System ERP w modelu SaaS<br />Pulpit w chmurze, synchronizacja plików<br />Przechowywanie plików w chmurze Windows Azure<br />23<br />
 27. 27. Główni gracze<br />24<br />
 28. 28. Amazon EC2<br />CloudAppy, TibcoSilver<br />25<br />
 29. 29. Amazon EC2<br />Najstarszy dostawca<br />Ciągle rozbudowywane usługi dodatkowe<br />Bogata dokumentacja i przykłady<br />Duża ilość klientów<br />Duża ilość rozwiązań dodatkowych, świadczonych przez firmy trzecie<br />26<br />
 30. 30. Google AppEngine<br />27<br />
 31. 31. Google AppEngine<br />Szybkie środowisko (Python)<br />Ciągła rozbudowa<br />Ogromna społeczność programistów<br />28<br />
 32. 32. BETA<br />29<br />
 33. 33. Windows Azure<br />Prosty deployment aplikacji .NET<br />Łatwość nawigacji i administracji<br />Duża ilość usług<br />Dobrze znane, wypróbowane rozwiązania<br />30<br />
 34. 34. 31<br />
 35. 35. GoGrid<br /><ul><li>Alternatywa dla Amazon EC2
 36. 36. Ciągle w wersji BETA
 37. 37. Obsługa Windows 2008</li></ul>32<br />
 38. 38. Przykładowe ceny<br />33<br />
 39. 39. Przykładowe ceny<br />34<br />
 40. 40. Przykładowe ceny<br />35<br />
 41. 41. Firmowe IT w chmurze<br />Rozbij 4 systemy w 15 różnych usług, dołóż do nich system autentykacji, przenieś relacyjną bazę danych w bazę danych operatora. Na końcu wykorzystaj usługi dodane. Podawaj za pośrednictwem przeglądarki www.<br />Nie ma prostego przepisu na wykorzystanie chmury w firmie.<br />36<br />
 42. 42. Firmowe IT w chmurze<br />Traktuj model CLOUD, tak jak części SOA<br />Tylko niektóre procesy nadają się do przeniesienia w chmurę<br />Musisz zdefiniować jakie dane możesz trzymać w chmurze<br />37<br />
 43. 43. Firmowe IT w chmurze<br />wg. Davida Linthicum’a<br />www.bluemountainlabs.com<br />38<br />
 44. 44. Firmowe IT w chmurze<br />Kiedy opłaca się przenieść do chmury…<br />Kiedy usługi są od siebie niezależne (luźno powiązane)<br />Kiedy punkty integracji są dobrze określone<br />Kiedy niski poziom bezpieczeństwa będzie wystarczający<br />Kiedy wewnętrzna architektura IT jest „zdrowa”<br />Kiedy internet jest platformą docelową<br />Kiedy koszt ma znaczenie<br />Kiedy aplikacje są nowe<br />39<br />
 45. 45. Firmowe IT w chmurze<br />Kiedy nie opłaca się przenosić do chmury…<br />Kiedy usługi, aplikacje, dane są ściśle i mocno powiązane<br />Kiedy punkty integracji nie są dobrze określone<br />Kiedy wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa<br />Kiedy architektura IT wewnątrz organizacji wymaga jeszcze dopracowania<br />Kiedy aplikacja wymaga natywnego interfejsu<br />40<br />
 46. 46. Firmowe IT w chmurze<br />Potrzebna jest również dogłębna wiedza odnośnie wybranej przez nas platformy cloudcomputing’owej!<br />41<br />
 47. 47. Przyszłość<br />TIBCO Silver<br />Systemy cloudcomputingowe (vSphere, Ubuntu)<br />Wspólny standard dla chmur?<br />42<br />
 48. 48. Podsumowanie<br />2014 = cloudcomputing x 3 (wg Gartnera)<br />2009 = 56 mld USD<br />43<br />
 49. 49. Źródła<br />Wikipedia<br />IDG<br />Amazon Web Services - http://aws.amazon.com/<br />Google AppEngine - http://code.google.com/appengine/<br />Windows Azure - http://www.microsoft.com/azure/default.mspx<br />44<br />
 50. 50. Dyskusja<br />Pytania i odpowiedzi<br />45<br />
 51. 51. Dziękuję za uwagę!<br />Wojciech Obst<br />http://www.soablog.pl<br />wojciech.obst@gmail.com<br />www :<br />e-mail :<br />46<br />

×