Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah - PBS

8,283 views

Published on

PBS Tingkatan 1 bermu;a 2012
PBS Tahun 1 bermula 2011

Pentaksiran Berasaskan Sekolah - PBS

 1. 1. PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR
 2. 2. COMPANY LOGO
 3. 3. Kuasa PengarahPeperiksaan DenganPersetujuan Menteri COMPANY LOGO
 4. 4. a b c COMPANY LOGO
 5. 5. 20 Jun 2010 Pengumuman YAB Menteri Pelajaran 14 Mei 2009 Mesyuarat KPM Susulan Jemaah mencadangkan 18 SEPT 2008 Menteri Bil. kemungkinan 3/2009 telah pemansuhan UPSR Mesyuarat JPP bersetuju SPPK dan PMR 4 OGOS 2008 meluluskan dilaksanakan pelaksanaan Mesyuarat JKP SPPK dengan 2005 – 2006 meluluskan melaksanakan cadangan PBS projek rintis ke•International dalam atas 500 sekolahColloquium transformasi terlebih dahulu.September 2005 pentaksiran•Kuala LumpurInternationalConference OnAssessment (KLICA) Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ;“Memperkasa PBS • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) Humanising • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Assessment” Institusi Pendidikan) 5 COMPANY LOGO
 6. 6. 24 Sept 2010 18 Ogos 2010 27 Julai 2010 19 Julai 201020 Jun 2010 COMPANY LOGO
 7. 7. COMPANY LOGO
 8. 8. Mengapa perlu berubah?3 Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-3 mata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian4 pembentukan modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran -3 Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih4 dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada3 peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah 8 COMPANY LOGO
 9. 9. 1 Penambahbaikan UPSR Tahun Tahun Tahun 6 Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi Tahun Tahun Tahun Pengukuhan Tingkatan Persediaan / 1 2 3 4 5 Peralihan UPSR 1 B.Melayu B.Inggeris DIAGNOSTIK Arus PBS B.Cina/B.Tamil Tidak melepasi standard minimum LINUS Perdana APTITUD Sains Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu Matematik Sukan 100% PBP/PBS SJKC/SJKT 60:40 UJIAN Seni PEMULIHAN Agama/Moral Kemahiran Hidup Kemahiran Pend.Jasmani dan PBS Kesihatan vokasional PBS 100%4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum. COMPANY LOGO
 10. 10. Dilaksanakan Peperiksaan Pentaksiran Pentaksiran Dilaksanakanoleh LP Pusat Pusat sekolah sepenuhnyaseperti MP Teras & elektif oleh sekolahUPSRsekarang 60% Kerja Kursus 40% BM BI Projek Lisan M’MATIK SAINS PAJSK BC UJIAN BT Inventori APTITUD Personaliti Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP COMPANY LOGO
 11. 11. 2 Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% Ting 1 Ting 2 Ting 3 Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Menengah Menengah Menengah Rendah Rendah Rendah PBS 100% PBS 100% PBS 100%4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum COMPANY LOGO
 12. 12. Pentaksiran Pentaksiran Pusat Sekolah Ujian Bertulis Ujian Bertulis (MP Teras) (MP Teras & Kerja Kursus Elektif Projek Lisan PAJSK (Teras & Elektif) Ujian Inventori Aptitud PersonalitiDilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakandengan instrumen & garis sepenuhnya di panduan dari LP peringkat sekolah COMPANY LOGO
 13. 13. COMPANY LOGO
 14. 14. Pentaksiran yang dilaksanakandi peringkat sekolah dan/ataupusat untuk mengukurkebolehan semula jadi,kemahiran berfikir, kemahiranmenyelesaikan masalah, minat,kecenderungan, sikap danpersonaliti murid COMPANY LOGO
 15. 15. Mengukur kebolehan semula PENTAKSIRAN Tidak berasaskanjadi (innate ability) dan PSIKOMETRIK kurikulum dan pengajarankebolehan yang diperoleh pembelajaran(acquired ability)• Tidak • Tidak berjadual berjadual, UJIAN APTITUD INVENTORI • Tidak diwajibkan• Dicadangkan • Aptitud Umum PERSONALITI untuk semua kepada • Aptitud Khusus murid semua murid MendapatkanMengenal pasti maklumat tentang ciri-  LP sediakan itemkecenderungan, ciri perilaku unik dan / instrumen dankekuatan/kelemahan, stabil yang ada pada manual yangminat, bakat dan setiap individu untuk komprehensifkesediaan bagi membimbing murid  Penskoran secaramenyediakan situasi membentuk personaliti dikotomus, polikopengajaran dan yang seimbang dan tomus, kadaranpembelajaran yang membantu guru pilihanterbaik dan menggunakan strategi  Pelaporan secaramewujudkan suasana pengajaran dan deskriptif danpembelajaran yang pembelajaran yang individuaktif dan berkesan sesuai 15 COMPANY LOGO
 16. 16. Pentaksiran yang dijalankan untukmendapatkan maklumat tentangkapasiti dan potensi jasmani, sukandan kokurikulum yang dikawalsecara harmoni oleh kapasiti danproses mental seseorang individumurid supaya pertumbuhannyadapat dipantau dan diperbaiki. COMPANY LOGO
 17. 17. Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Pendidikan Aktiviti Aktiviti Sukan Kesihatan Ekstra Kurikulum Jasmani KokurikulumPenyertaan, • Penjagaan Penyertaan, Penyertaan danpenglibatan Kecergasan penglibatan dan penglibatan secaradan • Senaman pencapaian •Penjagaan sukarela di sekolah • Standard Kelab, Persatuan, Kesihatanpencapaian •Diet atau di luar sekolah Kecergasan Pakaian BeruniformSukan dan •Kebersihan Fizikal di peringkatPermainan Kebangsaan sekolah, daerah, •Amalandi peringkat (SEGAK) negeri, negara dan BMIsekolah, antarabangsadaerah,negeri, negaradanantarabangsa COMPANY LOGO
 18. 18. Pentaksiran yang dirancang, dibinadan dilapor oleh LembagaPeperiksaan tetapi ditadbir,diperiksa dan direkod oleh sekolah.Pentaksiran Pusat dilaksana dalambentuk pentaksiran sumatif dihujung semester atau tahun. COMPANY LOGO
 19. 19. Format & tugasan (LP) 1 Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah Tugasan berbeza setiap tahundigabung ikut semester 8 2 mengikut lokasi Pemantauan & PRINSIP Dilaksana di penyelarasan 7 PENTAKSIRAN 3 sekolah bagi penjaminan PUSAT kualiti & standard Skor berdasarkan 6 4 Tempoh 1 jangka masa Standard Prestasi bagi mata pelajaran (LP) terpilih dari kumpulan 5 teras dan elektif Ditaksir oleh guru mata 19 pelajaran COMPANY LOGO
 20. 20. Pentaksiran yang dirancang, dibina,ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporoleh guru di sekolah yang melibatkanmurid, ibu bapa dan organisasi luar.Pentaksiran Sekolah dilaksana dalambentuk pentaksiran formatif yangdijalankan seiring dengan prosespengajaran dan pembelajaran danpentaksiran sumatif di akhir unitpembelajaran, semester atau tahun. COMPANY LOGO
 21. 21. Formatif SumatifApabila makanan Apabila makanansedang dimasak, telah dihidang,tukang masak tetamu atau hakimmelaksanakan melaksanakanpentaksiran pentaksiranformatif sumatif COMPANY LOGO
 22. 22. . .Apabila diperlukan sahaja Disediakan dua kali setahun COMPANY LOGO
 23. 23. Pelaporan Pencapaian Murid COMPANY LOGO
 24. 24. Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatianMenjadi pemudahcara COMPANY LOGO
 25. 25. Mengetahui apa dan bagaimana Kejayaansesuatu perkara itu hendak dipelajari dalam mendapatkanMengetahui bagaimana standard ilmu,hendak dicapai kemahiran dan amalanMelaksanakan tugasan yang diberikan nilai murnisupaya apa yang diketahui dan boleh serta sikapdibuat boleh ditaksir yang terpuji COMPANY LOGO
 26. 26. Peranan Pentaksiran Sekolah 1 2 3 4 Memperbaiki Meningkatkan Mengubahsuai kelemahan/ keyakinan strategi masalah kepada murid pengajaran murid dalam untuk belajar pembelajaran COMPANY LOGO
 27. 27. 1 Holistik2 Sepadu3 Seimbang4 Fleksibel5 Merujuk Standard6 Sebahagian Proses P&P COMPANY LOGO
 28. 28. 5 Merujuk Standard Prestasi Proses mendapatkan maklumat tentangsejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam 6 dokumen kurikulum COMPANY LOGO
 29. 29. PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH MULA PemulihanBelum mencapaitahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan COMPANY LOGO
 30. 30. STANDARD PRESTASI(Performance Standard) COMPANY LOGO
 31. 31. Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut:Band 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatifBand 5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategiBand 4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudahBand 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataanBand 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematikBand 1 Tahu pengetahuan asas matematik COMPANY LOGO
 32. 32. PELAN PELAKSANAAN PBSTahun Aktiviti Latihan KSSR & PBS2010 untuk guru Tahun 1 Tahun Aktiviti Latihan KSSR & PBS Latihan KSSM & PBS2011 2011 untuk guru Tahun 2 untuk guru Tingkatan 1 Latihan KSSR & PBS Latihan KSSM & PBS2012 2012 untuk guru Tahun 3 untuk guru Tingkatan 2 Latihan KSSR & PBS Latihan KSSM & PBS2013 2013 untuk guru Tahun 4 untuk guru Tingkatan 3 Latihan KSSR & PBS PMR dilaksanakan2014 2014 untuk guru Tahun 5 secara PBS Latihan KSSR & PBS2015 untuk guru Tahun 62016 UPSR dilaksanakan COMPANY LOGO
 33. 33. CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B C Guru akan Kesediaan dan Integriti terasaKemahiran guru Guru terbeban Melaksanakan diragui dengan tugas PBS ‘tambahan’Penyelesaian Penyelesaian • Penerangan Penyelesaian Program latihan dan • Automasikan • Pemantauan penataran • Pementoran Pelaporan • Pengesanan yang • Tiada ujian bulanan menyeluruh • Penyelarasan dan ujian selaras COMPANY LOGO
 34. 34. Pemastian Keseragamanpelaksanaan pemberian skorpentaksiran berdasarkanmengikut standardprosedur prestasiMembantu, Memastikanmemudahcara kekuatan && membimbing keberkesananpelaksanaan instrumenpentaksiran pentaksiran 34 COMPANY LOGO
 35. 35. Lembaga Peperiksaan
 36. 36. SPPBSLembaga Peperiksaan COMPANY LOGO
 37. 37. PANDUAN DAN PERATURANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
 38. 38. Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Prosedur terselarasMaklumat tersebar 1. Sumber Maklumat COMPANY LOGO
 39. 39. Pelaksanaan PBSSurat Pekeliling Peperiksaan Penambahbaikan UPSR Penambahbaikan PMR COMPANY LOGO
 40. 40. Thank You

×