Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regierol gemeente in WWZ beleid, gemeente Heemskerk

1,193 views

Published on

Hoe kun je corporaties 'bewegen' om tot het gewenste kwaliteitsniveau van de woningvoorraad te komen? Een presentatie van Eppo Oosterhof van de gemeente Heemskerk over de regierol van de gemeente in WWZ beleid.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regierol gemeente in WWZ beleid, gemeente Heemskerk

 1. 1. Regierol gemeente in WWZ beleid Toegespitst op toegankelijkheid woningen
 2. 2. Prognose ‘vergrijzing 75 +’ + 570 1.112 18,8 540 10,6 Uitgeest + 2.410 4.770 26,2 2.360 14,1 Heemskerk 11.0 12,7 % hh 75+ in 2010 Nederland Gebied Grijswijzer Beverwijk gemeente + 931.000 1.743.000 812.000 + 4.690 9.860 5.170 + 1.710 3.980 20,3 2.270 Groei 2010 – 2040 in aantallen hh 75+ Hh 75+ in aantallen % hh 75+ in 2040 Hh 75+ in aantallen
 3. 3. Zorgvraag 75 plussers <ul><li>30% kan zelfstandig wonen, geen fysieke of geestelijke problemen </li></ul><ul><li>40% kan zelfstandig wonen maar heeft lichte fysieke problemen (traplopen e.d.) </li></ul><ul><li>20% kan zelfstandig wonen maar alleen met (thuis)zorg of (intensieve) mantelzorg </li></ul><ul><li>10% is aangewezen op intramurale zorg (waaronder dementie) </li></ul>
 4. 4. Situatie in de Noordelijke IJmond <ul><li>2004 start samenwerking gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, wooncorporaties WOONopMAAT en Pre Wonen en zorgleverancier VIVA Zorggroep </li></ul><ul><li>‘ Grijswijzer’: Tijdig inspelen op gevolgen vergrijzing voor wonen en zorg door: </li></ul>
 5. 5. Grijswijzer, twee doelen <ul><li>Geschikt maken woningvoorraad door adequate nieuwbouw en verbeteren toe- en doorgankelijkheid woningen </li></ul><ul><li>Wijkgerichte welzijns- en zorgvoorzieningen realiseren </li></ul>
 6. 6. Eerste resultaten <ul><li>Ontwikkeling en realisatie wijksteunpunten met verzorgingsgebied van gemiddeld 10.000 burgers (‘woonzorgzones’) </li></ul><ul><li>Ontwikkeling sterrensysteem toegankelijkheid woningen. Hoe meer sterren (0 tot 5) hoe beter toe- en doorgankelijk met hulpmiddelen als rolstoel of rolator </li></ul>
 7. 7. Uitdagingen ‘wonen’ <ul><li>Inzoomen op behoefte-ontwikkeling </li></ul><ul><li>Relatie leggen met bouwprogramma en aanpassingen bestaande woningvoorraad </li></ul><ul><li>Kwaliteitsniveau nader bepalen </li></ul><ul><li>Oriëntatie op ontwikkelingen domotica </li></ul>
 8. 8. Nog even de behoefte <ul><li>In ‘Grijswijzergebied’: 9.860 hh 75+ in 2040 (dit is bijna verdubbeling t.o.v. nu) </li></ul><ul><li>70% (6.880 hh) heeft behoefte aan comfortabele woning/ woonvoorziening (minimaal 0-tredenwoning, maximaal intramuraal) </li></ul><ul><li>Dit is excl. ‘jongere ouderen met beperkingen’, ook 1000 tot 2000 </li></ul>
 9. 9. Thema’s gemeente in WWZ <ul><li>W onen: woningbouwprogrammering en prestatieafspraken met corporaties, (mede) financiering woningaanpassingen </li></ul><ul><li>W elzijn: prestatieafspraken/ subsidierelatie met welzijnsinstellingen </li></ul><ul><li>Z org: overheveling awbz gelden naar WMO (prestatieafspraken/ aanbestedingen) Onzekerheid toekomstige ontwikkelingen </li></ul>
 10. 10. Rollen partijen <ul><li>Corporaties: </li></ul><ul><li>Bouwen en beheren geschikte woningen </li></ul><ul><li>Ontwikkelen vastgoed voor zorgpartijen </li></ul><ul><li>Zorgpartij: </li></ul><ul><li>Leveren zorg </li></ul><ul><li>Gemeente: </li></ul><ul><li>Beleid/ regie </li></ul>
 11. 11. Vraag 1 <ul><li>Welk kwaliteitsniveau hanteren andere gemeenten voor levensloopbestendige woningen? Worden hier prestatieafspraken met corporaties over gemaakt? </li></ul>
 12. 12. Vraag 2 <ul><li>Hoe verlopen de 'onderhandelingen' met de corporaties en welk aandeel hebben de gemeenten daarin? </li></ul>
 13. 13. Vraag 3 <ul><li>Hoe vervullen andere gemeenten hun regiefunctie? </li></ul>

×