Presentatie Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, De Kanteling in de Wmo, 6 oktober 2011

855 views

Published on

Alle gemeenten staan voor de opgave om een nieuwe (gekantelde) Wmo-verordening en een nieuw, meerjarig Wmo-beleidskader te ontwikkelen. Dit dwingt de lokale overheid na te denken over hun rol en de verwachtingen voor de maatschappelijke organisatie en burgers. Op 6 oktober kwamen wethouders en beleidsambtenaren van de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland bij elkaar om inhoudelijke en strategische vraagstukken te verkennen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • (Werkwijze Kanteling…de gemeente centraal (centraal Wmo loket) of netwerk als basis (decentraal, centrale rol partnerorganisaties)… hangt samen met visie en inhoudelijke keuzes)
 • (Werkwijze Kanteling…de gemeente centraal (centraal Wmo loket) of netwerk als basis (decentraal, centrale rol partnerorganisaties)… hangt samen met visie en inhoudelijke keuzes)
 • (Werkwijze Kanteling…de gemeente centraal (centraal Wmo loket) of netwerk als basis (decentraal, centrale rol partnerorganisaties)… hangt samen met visie en inhoudelijke keuzes)
 • (Werkwijze Kanteling…de gemeente centraal (centraal Wmo loket) of netwerk als basis (decentraal, centrale rol partnerorganisaties)… hangt samen met visie en inhoudelijke keuzes)
 • Presentatie Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland, De Kanteling in de Wmo, 6 oktober 2011

  1. 2. De Kanteling in de Wmo Bestuurlijke bijeenkomst Noord-Kennemerland 6 oktober 2011 Els Diepenmaat Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland
  2. 3. De Kanteling in de Wmo <ul><li>Ontwikkelingen en programma’s in samenhang </li></ul><ul><li>Waar gaat het in essentie om bij de Kanteling? </li></ul><ul><li>Herijking van rollen van gemeenten, instellingen/ professionals en burgers </li></ul><ul><li>Inhoudelijke keuzes: verschillende scenario’s als referentiepunt. </li></ul>
  3. 4. gemeenten burgers instellingen Programma Welzijn Nieuwe Stijl VWS, VNG, MOgroep De Kanteling VNG De Kanteling (CG-raad, VCP, CSO) WMO Beter in Meedoen Movisie/ Verwey Jonker Effectieve sociale Interventies etc. <ul><li>Decentralisatieopgaven </li></ul><ul><li>Begeleiding> Wmo </li></ul><ul><li>WWNV </li></ul><ul><li>Jeugdzorg </li></ul>
  4. 5. Decentralisatieprocessen <ul><li>2013: Overheveling extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo voor nieuwe instroom. Het betreft zowel individuele als groepsbegeleiding (dagbesteding). </li></ul><ul><li>Vanaf 2014 voor alle cliënten die thans gebruik maken van deze functie begeleiding. </li></ul><ul><li>2013: Wet Werken naar Vermogen,stimuleren onderkant van de arbeidsmarkt. </li></ul><ul><li>Vanaf 2014: fasegewijze overheveling van taken Jeugdzorg van provincies naar gemeenten </li></ul><ul><li>Deze decentralisatieprocessen raken voor een deel dezelfde kwetsbare doelgroepen. </li></ul>
  5. 6. De Kanteling in de Wmo <ul><li>Wmo = participatiewet, meedoen van àlle burgers </li></ul><ul><li>Compensatieplicht: plicht van gemeenten om burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving en beperkingen te ‘compenseren’ die participatie in de weg staan (4 domeinen). </li></ul><ul><li>Project de Kanteling (VNG): ondersteunen van gemeenten bij het invulling geven van de compensatieplicht </li></ul><ul><li>Wmo is kaderwet, gemeenten veel beleidsvrijheid voor lokale inkleuring en inhoudelijke keuzes </li></ul>
  6. 7. De Kanteling= omdenken <ul><li>Van claimgericht en aanbodgericht naar vraaggericht en resultaatgericht </li></ul><ul><li>Van denken in termen van (individuele) voorzieningen en hulpmiddelen naar denken in termen van zelfredzaamheid en participatie </li></ul><ul><li>Van standaardoplossingen naar maatwerk en integraliteit </li></ul><ul><li>Van systeemwereld naar de burger centraal </li></ul>
  7. 8. De Kanteling= herijking van rollen <ul><li>Burgers: van ‘claimen’/ verzekerd recht en voorzieningen naar zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit </li></ul><ul><li>Instellingen/ professionals:van aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht (beste oplossing voor burgers) </li></ul><ul><li>Overheid: Van government naar governance. Van verstrekker van voorzieningen naar facilitator van zelfredzaamheid. </li></ul>
  8. 9. Welzijn Nieuwe Stijl: de doelen <ul><li>Gemeenschappelijker: betere verbinding tussen gemeentelijke doelen en inzet van brede veld van welzijn (gezamenlijke maatschappelijke agenda) </li></ul><ul><li>Professioneler en effectiever: inzet professionals afgestemd op visie gemeente en vraag van burgers. Sturen op resultaten i.p.v. producten. </li></ul><ul><li>Efficiënter: preventie, combinaties van zorg en welzijn, individueel en collectief, kostenreductie in de zorg </li></ul>
  9. 10. Twee speerpunten Welzijn Nieuwe Stijl <ul><li>Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer , tussen gemeenten en welzijnsinstellingen </li></ul><ul><li>Het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnwerk , aansluitend bij nieuwe omstandigheden </li></ul>
  10. 11. Welzijn Nieuwe Stijl: de bakens <ul><li>Gericht op de vraag achter de vraag </li></ul><ul><li>Direct er op af </li></ul><ul><li>Gebaseerd op de eigen kracht van de burger </li></ul><ul><li>Formele en informele zorg/netwerken in optimale verhouding </li></ul><ul><li>Doordachte balans van collectief en individueel </li></ul><ul><li>Integraal werken </li></ul><ul><li>Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht </li></ul><ul><li>Gebaseerd op ruimte voor de professional </li></ul>
  11. 12. Inhoud stuurt de beweging (RMO) <ul><li>Drie scenario’s om inhoud te geven aan de Wmo: </li></ul><ul><li>1. ‘De gemeente aan het roer’ </li></ul><ul><li>2. ‘Stuurman van je eigen leven’ </li></ul><ul><li>3. ‘De burger en zijn verbanden’ </li></ul>
  12. 13. Scenario 1: De gemeente aan het roer <ul><li>Sturende gemeente: sturen, financieren, faciliteren </li></ul><ul><li>Bij elkaar brengen van beleidssectoren </li></ul><ul><li>Professionele ondersteuning door gemeente ingekocht (m.n collectief en preventief) </li></ul><ul><li>Outreachende professionals/ maatschappelijke werker ( Er op Af!) </li></ul><ul><li>Centraal Wmo loket, gemeentelijke beleidsmedewerkers </li></ul><ul><li>Rol burgers: weinig vrijwillige inzet, kwetsbare burgers gestimuleerd tot zelfredzaamheid </li></ul><ul><li>Risico: hoge kosten, gemeente als bemoeial gezien </li></ul>
  13. 14. Scenario 2:Stuurman van je eigen leven <ul><li>Zelfregie, autonome individuen </li></ul><ul><li>Rol gemeente: includerend beleid, participatiebudget, PGB </li></ul><ul><li>Voor en door cliënten </li></ul><ul><li>Individuele voorzieningen (participatiebudget/ PGB) </li></ul><ul><li>Professionele aanbieders werken marktgericht </li></ul><ul><li>‘ Zelfregiecentra’ met inzet van ervaringsdeskundigen </li></ul><ul><li>Rol van burgers: actief als consument en cliënt, kwetsbare burgers zijn onafhankelijk </li></ul><ul><li>Risico: disbalans tussen sturen en overlaten </li></ul>
  14. 15. Scenario 3: De burger en zijn verbanden <ul><li>Actieve civil society, ruimte voor verschil </li></ul><ul><li>Rol gemeente: faciliteren, weinig sturen </li></ul><ul><li>Initiatieven/ arrangementen ontstaan van onderop </li></ul><ul><li>Professionele inzet aanvullend op informele netwerken </li></ul><ul><li>Terughoudende professional/ opbouwwerker </li></ul><ul><li>Rol burgers: actieve vrijwillige inzet/ informele netwerken, kwetsbare burgers ondersteund door/ afhankelijk van inzet vrijwilligers </li></ul><ul><li>Risico’s: ongewenste ongelijkheid, bevoogdende burgers </li></ul>
  15. 16. En hoe gaat u invulling geven aan de Kanteling in de Wmo?

  ×