Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Domotica op afstand dichtbij van gemeente Hoorn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Domotica op afstand dichtbij van gemeente Hoorn

 1. 1. DOMOTICA OP AFSTAND DICHTBIJ hoorn.nl m.goldewijk@wooncompagnie.nl
 2. 2. PROGRAMMA 6 MAART 2014 -10.00 uur WELKOM DOOR WETHOUDER RONALD LOUWMAN -10.05 uur 0PRESENTATIE DOMOTICA “OP AFSTAND DICHTBIJ”– REGITA VAN BAAR, PROJECTLEIDER GEMEENTE HOORN -10.15 uur PRESENTATIE “ZORG OP AFSTAND” – WALTER BASTIAENSSENS, CONCERNMANAGER ICT OMRING -10.30 uur PRESENTATIE “PLASTIC FIBER” – JOERI VAN BOGAERT, INNOVIENCE LID DOMOTICA PLATFORM NEDERLAND -10.45 uur INFORMATIEMARKT – DIVERSE BEDRIJVEN VERTEGENWOORDIGD -12.00 uur AFRONDING
 3. 3. DOEL VAN VANDAAG - INFORMATIE OVER HET PROJECT EN DE STAND VAN ZAKEN NA 4 OKTOBER 2013 - WERKGROEPLEDEN EN ACHTERBAN EN RAADSLEDEN IN DE GELEGENHEID STELLEN TE ERVAREN WAT DOMOTICA KAN BETEKENEN IN DE DAGELIJKSE SITUATIE BIJ LANGER ZELFSTANDIG WONEN - GEDEPUTEERDE TIJDENS WERKBEZOEK INFORMEREN
 4. 4. WAT IS DOMOTICA - INTEGRATIE TECHNOLOGIE EN DIENSTEN - DIENSTVERLENING VAN BUITENAF NAAR DE WONING DOEL BETERE KWALITEIT VAN WONEN EN LEVEN BIJ LANGER ZELFSTANDIG WONEN EN LEVEN DRIE PIJLERS - COMFORTABEL WONEN MET NIEUWE COMMUNICATIEMIDDELEN - COMFORT EN DUURZAAMHEID - FACILITEREN VAN SENIOREN EN MENSEN MET BEPERKING - COMFORT EN VEILIGHEID - OP AFSTAND REALISEREN VAN ZORG EN VOORKOMEN EENZAAMHEID - ZORG EN WELZIJN OP AFSTAND
 5. 5. WAAROM EEN PROJECT DOMOTICA - MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN - MEER OUDEREN EN MINDER ZORGPROFESSIONALS - SCHEIDING VAN WONEN EN ZORG - VAN INTRAMURAAL NAAR EXTRAMURAAL - DECENTRALISATIES VAN RIJK NAAR GEMEENTEN GEVOLGEN - BURGER MEER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/ZELFREDZAAMHEID - VANUIT EIGEN KRACHT CENTRAAL - BETAALBAARHEID VAN DE ZORG ONDER DRUK DAAROM ZOEKEN NAAR SLIMME OPLOSSINGEN - DIGITALE DIENSTEN VAN BUITEN NAAR BINNEN - OP EEN VEILIGE MANIER
 6. 6. WAT IS DE ROL GEMEENTE - REGISSEREND EN STIMULEREND - INZET PROJECTORGANISATIE - INZET DEEL FINANCIELE MIDDELEN -WAT IS DE ROL VAN BETROKKEN ORGANISATIES EN INSTELLINGEN - SAMEN WERKEN WONEN, ZORG, WELZIJN EN ECONOMIE - SAMEN WERKEN UITWERKING PILOTS - INZET MIDDELEN (CAPACITEIT, GELD EN MIDDELEN) - OPNEMEN ACTIVITEITEN IN REGULIERE WERKWIJZE ORGANISATIE
 7. 7. DEELNMENDENDE ORGANISATIES - WONINGCORPORATIES (INTERMARIS, MOOILAND). - THUISZORGORGANISATIES WILGAERDE EN OMRING - STEUNPUNT VOOR ZORG EN WELZIJN - DE WERING - OUDERENRAAD - STICHTING NETWERK - RIBW - BUURTZORG NEDERLAND - HOLLAND HEALTH - DOMOTICA PLATFORM NEDERLAND - BEDRIJFSLEVEN (INSTALLATEURS, AANNEMERS, ELECTRONICABEDRIJVEN, BEROEPSOPLEIDING ESPEC ENZ - MEDEWERKERS GEMEENTE HOORN, H’WAARD, OPMEER EN EDAM/VOLENDAM
 8. 8. WAAR STAAN WE NU - RAADSBESLUIT SEPTEMBER 2013 EN JANUARI 2014 - REALISEREN PILOTS IN HET PROJECT - GELD BESCHIKBAAR VOOR INRICHTEN EXPERIENCE CENTRE VANUIT “KANSENKAART HOORN” - GELD BESCHIKBAAR VANUIT PROVINCIE VOOR ONDERZOEK TECHNIEK EN INRICHTEN WONINGEN (ONDERDEEL BOVENREGIONAAL PROJECT)
 9. 9. BOVENREGIONAAL 3 PILOTS - HOORN /OPMEER ONDERZOEK TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN INRICHTEN 15 WONINGEN - EDAM/VOLENDAM SAMENWERKING ZORGORGANISATIES - H’WAARD WELZIJN EN ZORG IN DE WIJK - ALLEN NETWERKBIJEENKOMSTEN/KENNIS DELEN LOKAAL HOORN NAAST BOVENREGIONAAL 3 PILOTS GERICHT OP ZORG EN WELZIJN IN DE WIJK: ZORG OP AFSTAND, VRIJ TOEGANKELIJK WELZIJNSAANBOD EN VOORKOMEN EENZAAMHEID INRICHTING EXPERIENCE CENTRE COMMUNICATIE
 10. 10. UITWERKING IN 3 WERKGROEPEN -LEVENSLOOPGESCHIKT WONEN/EXPERIENCE CENTRE - ONDERZOEK TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN (ZIE PRESENTATIE EN OPSTELLING VANDAAG) - ZOEKEN GESCHIKTE WONINGEN HUUR EN KOOP (RISDAM) - BETROKKEN BEDRIJFSLEVEN (BIJEENKOMST 18 FEBRUARI) - ONDERZOEK LOCATIE MET PARTICIPATIE BEDRIJFSLEVEN -WELZIJN EN ZORG - GEHANGEN ONDER TRANSITIE AWBZ IN PROGRAMMA DECENTRALISATIES - INVENTARISATIE VERANDERENDE VRAAG (BIJ PROFESSIONALS) - HOE ZORG OP AFSTAND IN TE VOEREN (ZIE PRESENTATIE)
 11. 11. - COMMUNICATIE - STIMULEREN ANDERS DENKEN PROFESSIONALS EN BURGERS - - GESPREKKEN IN DE WIJK - ENQUETE INTERMARIS UITBREIDEN - KERNBOODSCHAP AAN BURGERS - COMMUNICATIETRAJECT VOOR BURGERS - FYSIEKE WONINGAANPASSING - TOEPASSEN VAN HUISTECHNOLOGIE (DOMOTICA) - UITGANGSPUNT PREVENTIE “LEKKER BLIJVEN WONEN EN LEVEN”

×