<ul><li>Hof 2.0: systeeminnovatie in het sociaal domein </li></ul><ul><li>Inspiratiebijeenkomst IJmond </li></ul><ul><li>1...
Opgave/urgentie <ul><li>Afnemende middelen </li></ul><ul><li>Decentralisaties sociaal domein </li></ul><ul><li>Systeem loo...
Hof 2.0 <ul><li>Systeeminnovatie in het sociale domein in Haarlem </li></ul><ul><li>Visioen: </li></ul><ul><ul><li>Terugg...
Resultaat <ul><li>Op 1-1-2013 maken we een start met een nieuw systeem van betaalbare maatschappelijke ondersteuning en ac...
Een nieuw systeem
Praktijkwerkplaats 1 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Informatie- en adviesvoorziening / professionaliseren d...
Praktijkwerkplaats 2 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Actief burgerschap ontwikkelen en ondersteunen </li></...
Praktijkwerkplaats 3 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Fysieke infrastructuur voor wonen, welzijn en zorg </li...
Praktijkwerkplaats 4 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Andere vormen van Huishoudelijke Hulp (lichtste vorm) <...
Praktijkwerkplaats 5 <ul><li>Maatwerk voor kwetsbare burgers </li></ul><ul><li>(tijdelijk of dreigend regieverlies) </li><...
Wijkcoach <ul><ul><ul><li>Doel: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vroegtijdig interveniëren </li></ul></ul></ul><ul><ul...
Wijkcoach <ul><ul><ul><li>Voorbeelden van mandaten: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toekenning bijzondere bijstand </li><...
Wijkcoach <ul><ul><ul><li>Tips: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen zware, meervoudige problematiek </li></ul></ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gemeente Haarlem Hof 2.0 10 november 2011

1,378 views

Published on

Op 10 november kwamen beleidsmedewerkers en maatschappelijke organisaties uit de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Castricum en Bergen bij elkaar om van gedachten te wisselen over samenwerking tussen zorg en welzijn én tussen formele en informele verbanden. Zo’n 50 deelnemers lieten zich inspireren door voorbeelden van elders maar brachten ook hun eigen kennis en ervaring in. Deze bijeenkomst was een initiatief van gemeente Heemskerk, Socius en Welschap ondersteund door het Kenniscentrum Wmo en Wonen. Wethouder Cees Beentjes van Heemskerk opende de bijeenkomst.

Jan Willem Duker, programmamanager Wmo gemeente Haarlem, nam de aanwezigen tot slot mee in het proces dat geleid heeft tot een herijking van de sociale infrastructuur. In de in juni door de gemeenteraad vastgestelde notitie ‘Hof 2.0: Van visioen naar doen!’ worden de contouren hiervan weergegeven.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gemeente Haarlem Hof 2.0 10 november 2011

 1. 1. <ul><li>Hof 2.0: systeeminnovatie in het sociaal domein </li></ul><ul><li>Inspiratiebijeenkomst IJmond </li></ul><ul><li>10 november 2011 </li></ul><ul><li>Jan Willem Duker </li></ul><ul><li>Programmamanager Gemeente Haarlem </li></ul>
 2. 2. Opgave/urgentie <ul><li>Afnemende middelen </li></ul><ul><li>Decentralisaties sociaal domein </li></ul><ul><li>Systeem loopt vast </li></ul>
 3. 3. Hof 2.0 <ul><li>Systeeminnovatie in het sociale domein in Haarlem </li></ul><ul><li>Visioen: </li></ul><ul><ul><li>Teruggrijpen op traditie van onderlinge zorgzaamheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertaling naar 2.0 maken: realistische hedendaagse variant op oude traditie van zorgzaamheid ontwikkelen </li></ul></ul>
 4. 4. Resultaat <ul><li>Op 1-1-2013 maken we een start met een nieuw systeem van betaalbare maatschappelijke ondersteuning en activering op basis van de eigen kracht van burgers en wederkerigheid </li></ul><ul><ul><li>Burger is eigenaar van zowel problemen als van oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet gebaseerd op het bestaande aanbod maar op behoeften en mogelijkheden van burgers </li></ul></ul>
 5. 5. Een nieuw systeem
 6. 6. Praktijkwerkplaats 1 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Informatie- en adviesvoorziening / professionaliseren dienstverlening langs alle kanalen </li></ul><ul><ul><ul><li>Invoeren Eigen Kracht Wijzer (EKW) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introductie website Loket Haarlem (digitale sociale kaart) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waar mogelijk en zinvol integratie fysieke loketten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(weg met het woud van loketten!) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspiratiebron: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eigen Kracht Wijzer: Gemeente Almere </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Praktijkwerkplaats 2 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Actief burgerschap ontwikkelen en ondersteunen </li></ul><ul><ul><ul><li>Zorgruil en buurtdiensten (BUUV ism bestaande wijkgerichte initiatieven) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creëren algemene infrastructuur voorzieningen, waar onder wijkontwikkelingsbedrijf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Faciliteren en versterken van vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspiratiebronnen: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijkontwikkelbedrijf, gemeente Utrecht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activeringscentra, diverse steden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buuv, gemeente Haarlem </li></ul></ul></ul>
 8. 8.
 9. 9. Praktijkwerkplaats 3 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Fysieke infrastructuur voor wonen, welzijn en zorg </li></ul><ul><ul><ul><li>Wijkbewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voldoende geschikte woningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Faciliteren zelfstandig wonen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Toegankelijkheid openbare ruimte en algemene voorzieningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zorg- en welzijnsvoorzieningen hierop afstemmen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspiratiebronnen: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Woonservicegebieden, diverse steden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Woonvisie Haarlem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spreiding zorg- en welzijnsinstellingen, nota Haarlem maatschappelijk op de kaart </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Praktijkwerkplaats 4 <ul><li>Basisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Andere vormen van Huishoudelijke Hulp (lichtste vorm) </li></ul><ul><ul><ul><li>Burgers aanspreken op zelf organiseren van huishoudelijke hulp en dat faciliteren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creëren van algemene voorzieningen (glazenwas- of strijkservice) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inzet leer-werkbedrijven </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wijkontwikkelbedrijven </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inzet schoonmaakbedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere concepten als buurtdiensten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere vormen van signaleren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspiratiebronnen: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijkontwikkelbedrijf, gemeente Utrecht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buurtdiensten/Buurtzorg </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Praktijkwerkplaats 5 <ul><li>Maatwerk voor kwetsbare burgers </li></ul><ul><li>(tijdelijk of dreigend regieverlies) </li></ul><ul><li>Wijkcoach in Boerhaavewijk </li></ul><ul><ul><ul><li>Inspiratiebronnen: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijkcoaches, gemeente Enschede </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sociaal werkers, Amaryllis gemeente Leeuwarden </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Wijkcoach <ul><ul><ul><li>Doel: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vroegtijdig interveniëren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Versnippering en overlap tegengaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kenmerken: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Eigen kracht en activering bewoners </li></ul></ul><ul><ul><li>Eropaf-aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Generalistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Mandaat van betrokken organisaties </li></ul></ul>
 13. 13. Wijkcoach <ul><ul><ul><li>Voorbeelden van mandaten: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toekenning bijzondere bijstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Uithuiszetting opschorten bij schulden </li></ul></ul><ul><ul><li>Toekenning (eenvoudige) huishoudelijke hulp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partners: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welzijnsorganisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corporaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitvoerende dienst gemeente Wmo en SoZaWe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Wijkcoach <ul><ul><ul><li>Tips: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen zware, meervoudige problematiek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen team van specialisten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In de plaats van… </li></ul></ul></ul>

×