Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De klant centraal:Regionale aanpak van vraagsturing in de Wmo           Donderdag 15 maart 2012         ...
Inhoud  Uitgangspunten regionale samenwerking  Uitvoering regionale aanpak “Vraagsturing in de praktijk”
“De klant centraal”
HOE WERKEN WIJ SAMEN?   HOE WERKEN WIJ SAMEN? I 2013 I 2014 I 2015   2011 I   2012   BELEID 2012 – 2015Project ...
Lokale capaciteit in regionale samenwerking  Detachering in projecten  Cliëntparticipatie (van onderstebovenaf)  Com...
Project vraagsturing in de praktijk: de uitwerkingBeoogd resultaat: Wmo loketten implementeren vraaggestuurd werken in dep...
Ervaringen van inwoners‘Ik was verbaasd om te merken  hoeveel mensen bereid zijn  om je te helpen’‘Ik vind het goed da...
De klant centraal in de WmoUitgangspunten:  Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving Eigen kracht en...
Voor de klant betekent vraagsturing  Het gesprek als start van het proces van vraag naar ondersteuning. Verkenning van d...
Voor de gemeente/ consulent betekent vraagsturing  Van sturing op inhoud naar sturing op proces.  Andere relatie met g...
Voor de aanbieder betekent vraagsturing  Ruimte voor nieuwe aanbieders  Ondernemersrisico  Vernieuwing en flexibilit...
Succesfactoren   Draagvlak: politiek/bestuurlijk, management, beleid/uitvoering.   Bereidheid risico’s te aanvaarden ...
Tot slot     “Iedereen is stuurman van zijn eigen leven.  Soms heb je een loods nodig om de haven te bereiken.”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De klant centraal: Vraagsturing in Gooi & Vechtstreek

722 views

Published on

http://www.wmowonen-nh.nl/conferentie

De gemeente Huizen en het Gewest Gooi & Vechtstreek verbinden beleidsveranderingen in het kader van De Kanteling consequent aan de invoering van vraagsturing in beleid en de uitvoering van de Wmo. Niet het aanwezige aanbod van voorzieningen en diensten, maar de vragen en behoeften van de cliënt zijn uitgangspunt voor de aanpak en eventuele ondersteuning.

Petra Filius en Saloua Chaara, beleidsadviseurs bij de gemeente Huizen, maken deel uit van de regionale ambtelijke kerngroep van het Gewest Gooi & Vechtstreek. Tijdens de workshop lichten zij de uitwerking van vraagsturing naar werkwijze en condities toe. Zij gaan in op consequenties voor burgers, de gemeente en aanbieders van welzijn en zorg. Ook besteden zij aandacht aan de betrokkenheid van burgers en cliënten bij verbetering van de dienstverlening.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De klant centraal: Vraagsturing in Gooi & Vechtstreek

 1. 1. De klant centraal:Regionale aanpak van vraagsturing in de Wmo Donderdag 15 maart 2012 Gemeente Huizen / Gewest Gooi & Vechtstreek Saloua Chaara Petra Filius
 2. 2. Inhoud Uitgangspunten regionale samenwerking Uitvoering regionale aanpak “Vraagsturing in de praktijk”
 3. 3. “De klant centraal”
 4. 4. HOE WERKEN WIJ SAMEN? HOE WERKEN WIJ SAMEN? I 2013 I 2014 I 2015 2011 I 2012 BELEID 2012 – 2015Project 1 Wmo visieProject 2 Uitvoeringsprogramma WMO AGENDA Gooi & UITVOERING / PILOTS Vechtstreek Project 3 Vraagsturing Project 4 Regie MZ / Begeleiding Project 5 Wmo inkoopfunctie Project 6 Wmo monitor Project 7 Herijking ondersteuningsnetwerk Project 8 Regionale (beleid)organisatie
 5. 5. Lokale capaciteit in regionale samenwerking Detachering in projecten Cliëntparticipatie (van onderstebovenaf) Complexe beleidsvoorbereiding Professionalisering regionale (beleids)capaciteit
 6. 6. Project vraagsturing in de praktijk: de uitwerkingBeoogd resultaat: Wmo loketten implementeren vraaggestuurd werken in depraktijk: Deskundigheidsbevordering Wmo consulenten Kantelding juridisch kader Methode / instrumenten vraagsturingBottum up benadering: Consulenten denken actief mee en wisselen informatie/kennis uit Regionale werkgroep/meeleesgroep Wmo raden Ambtenaren (namens regio gemeenten) in ambtelijke taskforce Bestuurders (namens regio gemeenten) in bestuurlijke taskforce
 7. 7. Ervaringen van inwoners‘Ik was verbaasd om te merken hoeveel mensen bereid zijn om je te helpen’‘Ik vind het goed dat je zelf het initiatief moet nemen. Want als alles voor je wordt verzorgd, kan het voorkomen dat je iets krijgt wat je niet eens gebruikt. En het is belangrijk om zelf bezig te blijven. Dat geeft ook voldoening’
 8. 8. De klant centraal in de WmoUitgangspunten: Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving Eigen kracht en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunt. De overheid biedtondersteuning als mensen het zelf niet meer kunnen regelen en geen beroepkunnen doen op hun eigen sociale netwerk. De vraag en niet het aanbod staat centraal. Compenseren op basis van tebereiken resultaten in plaats van vooraf gedefinieerde voorzieningen.Daarom inzetten op: Versterken en ondersteunen van het zelfoplossend vermogen Streven naar eenvoud en transparantie in de organisatie van de uitvoering Integrale benadering van vragen, vraagvolgende financiering Gemeenten eindverantwoordelijk
 9. 9. Voor de klant betekent vraagsturing Het gesprek als start van het proces van vraag naar ondersteuning. Verkenning van de vraag op alle levensdomeinen Eigen oplossingen: eigen oplossingen gaan voor op compenserende maatregelen vanuit de gemeente Maatwerk: het te bereiken resultaat is uitgangspunt voor de ondersteuning, niet de voorziening. Geen aanspraak naar aanleiding van rechten: compensatienoodzaak vormt de aanleiding voor aanspraak. Regie: klant voert regie op inhoud ondersteuning en kiest voor een aanbieder.
 10. 10. Voor de gemeente/ consulent betekent vraagsturing Van sturing op inhoud naar sturing op proces. Andere relatie met gesubsidieerde instellingen. Verschuiving van generieke naar specifieke subsidies (van budgetsubsidies naar persoonsvolgende subsidies) Andere visie op Wmo inkoopbeleidConsulent: Geen regels nalopen, maar handelen naar wat nodig is teneinde het resultaat te bereiken. ‘Out of the box’: voor maatwerk is creativiteit (en lef) nodig Grotere tijdinvestering (gesprek, huisbezoek, verslag etc)
 11. 11. Voor de aanbieder betekent vraagsturing Ruimte voor nieuwe aanbieders Ondernemersrisico Vernieuwing en flexibiliteit Andere competenties professionals Vraagvolgend financieren: persoonsvolgende budgetten
 12. 12. Succesfactoren  Draagvlak: politiek/bestuurlijk, management, beleid/uitvoering.  Bereidheid risico’s te aanvaarden  Een goed verhaal  Betrokkenheid van de uitvoerders bij beleidsontwikkeling  Investeren in professionalisering uitvoering  Streven naar eenvoud
 13. 13. Tot slot “Iedereen is stuurman van zijn eigen leven. Soms heb je een loods nodig om de haven te bereiken.”

×