Martin Otten, adentro@ziggo.nlUW NABESTAANDENPENSIOENIn Nederland heerst over het algemeen nog steeds een beeld dat wannee...
Martin Otten, adentro@ziggo.nlEen veel voorkomende reactie is dan; „Moet ik van €14827 + €1507 = €16334bruto per jaar rond...
Martin Otten, adentro@ziggo.nl                                          NETTO IN...
Martin Otten, adentro@ziggo.nlDan vraagt u zich waarschijnlijk af: “Kan deze vrouw redelijkerwijs rondkomenvanaf haar 51st...
Martin Otten, adentro@ziggo.nlHet netto-inkomen van de vrouw over de periode vanaf haar 42 ste tot na haar65ste ziet er nu...
Inkomensontwikkeling vrouw als weduwe                         BML                 ...
Martin Otten, adentro@ziggo.nl       7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Artikel nabestaandenpensioen

1,269 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel nabestaandenpensioen

 1. 1. Martin Otten, adentro@ziggo.nlUW NABESTAANDENPENSIOENIn Nederland heerst over het algemeen nog steeds een beeld dat wanneer menstopt met werken men een pensioen gaat genieten van 70 % van hetlaatstgenoten bruto inkomen. In de praktijk blijkt dit een hardnekkig misverstandte zijn. Voor een enkeling zal deze zogenaamde “norm” gelden. Maar waar is die70% op gebaseerd? Dit heeft meer met een stukje historie dat hieraan tengrondslag ligt te maken. Daar wil ik het niet met u over hebben. Ik pleit erdaarom dan ook voor om de norm van 70% te vervangen voor de vraag:"Hoeveel euro denkt u aan pensioen nodig te hebben op de leeftijd dat u stoptmet werken"?Verkast u na uw werkzame leven naar bijvoorbeeld een land als Tsjechie dan zultu waarschijnlijk riant kunnen leven van 40 a 50% van uw het laatstgenoten brutoinkomen maar dat terzijde.De meest fraaie pensioenoverzichten van pensioenmaatschappijen schieten veelaltekort. Wat er minimaal op staat is veelal het ouderdomspensioen dat u krijgt enhet nabestaandenpensioen dat uw eventuele partner krijgt indien u komt teoverlijden. Soms staat er dan tussen haakjes bij hoeveel % het betreffendebedrag van het laatst verdiende bruto inkomen is. Als je dan ziet staan dat ditbijvoorbeeld maar 30% is schrikt u zich natuurlijk wezenloos. U denkt dan alsnel; “ik moet straks bedelen”. En als u dan een prachtige advertentie in de krantziet staan van pensioen te kort of een prachtig product voor een pensioenaanvulling dan bent u snel geneigd om veelal een te duur product aan te schaffenwaarbij u de portemonnee van de aanbieder spekt. Is de aanbieder eenverzekeraar dan betaalt u op zijn zachtst gezegd vrijwel altijd teveel (hetconsumentenprogramma RADAR heeft dit aan het licht gebracht!).Met de onderstaande twee voorbeelden, gebaseerd op het ontvangen van eennabestaandenpensioen aan een niet werkende vrouw (althans een hardwerkendehuisvrouw met kinderen zonder loondienstverband!) wil ik u een spiegelvoorhouden zodat u zich bewust bent van de vele aspecten die bepalend zijn watu aan pensioen krijgt. Het betreft hier het ontvangen van eennabestaandenpensioen indien uw partner, die kostwinner is, overlijdt.Voorbeeld 1 (gegevens ontleend van een ABP pensioenoverzicht 2006)Man 45, bouwt vanaf zijn 20ste pensioen op bij het ABPPensioen gevend salaris: €45000 bruto per jaarNetto maandinkomen: €2200 (excl. vakantiegeld)Vrouw 40Full-time huisvrouw, geen inkomenHuwelijksvorm: Algehele gemeenschap van goederenAantal kinderen: 2 dochters (10 en 13 jaar)Stel dat de man volgend jaar overlijdt. Wat is dan de inkomensontwikkeling vande vrouw?Op het pensioenoverzicht staat netjes vermeld dat de vrouw €14627 bruto perjaar aan nabestaandenpensioen van het ABP ontvangt levenslang. Tevens staaterop vermeld dat ze ook een nabestaandenpensioentoeslag van €1507 bruto perjaar van het ABP ontvangt tot haar 65ste. Verder wordt er nog ergens opgemerktdat ze afhankelijk van de leeftijd van eventuele kinderen mogelijk recht kanhebben op een Anw uitkering of een Anw compensatie. De bedragen worden nogwel vermeld maar slechts de maxima (Anw uitkering maximaal €12715, Anwcompensatie maximaal €9536). De voorwaarden waaraan je moet voldoen en decondities die gelden op hoeveel je mogelijk recht hebt ontbreken. Dat dient depensioengerechtigde zelf maar uit te zoeken. 1
 2. 2. Martin Otten, adentro@ziggo.nlEen veel voorkomende reactie is dan; „Moet ik van €14827 + €1507 = €16334bruto per jaar rondkomen plus nog iets (hoeveel weet ik niet exact)‟.De schrik zal menigeen op het hart slaan. ‟s-Avonds ziet u in de krant staan: “Teweinig pensioen, kom bij ons langs voor de laagst geprijsde aanvullendeverzekering ter aanvulling op uw inkomen”. Voordat u het weet heeft u door teweinig kennis van zaken een aanvullende verzekering afgesloten die of te duur isof mogelijk niet nodig is. Ook hier geldt “bezint eer ge begint”. Neem de tijd enlaat u niet direct door een tussenpersoon of adviseur van een bank of verzekeraaroverreden hun geweldig product af te sluiten (geweldig voor hun, meestal nietvoor uw portemonnee!). Ga niet over één nacht ijs.Nu de analyse. Laat deze verrichten door een adviseur die geen producten slijt oftussenpersoon is, dan pas kun je spreken van onafhankelijkheid. Ze zijn helaaszelden te vinden.Stap 1Inventarisatie van alle inkomstenbronnen waar je recht op kan hebben. Ditblijken de volgende (dat ze met zekerheid een nabestaandenpensioen en eennabestaandenpensioentoeslag zal ontvangen wisten we al):1. ABP nabestaandenpensioen2. ABP nabestaandenpensioentoeslag3. ANW uitkering4. ANW compensatie5. ABP wezenpensioen6. ANW uitkering kind7. AOW ongehuwd8. Eventueel eigen vermogen (hoewel dit geen recht is)Stap 2Bepaal per inkomstenbron wat de voorwaarden zijn om er recht op te hebben,hoeveel de uitkering is en wat de periode van de uitkering is. (hangt veelal afvan: leeftijd van uzelf, wel of geen kind(eren), leeftijd van uw kind(eren), uweventuele eigen inkomen).Stap 3Om uw netto inkomen te berekenen bepaalt u uw heffingskortingen waar u rechtop heeft. Dit hangt onder meer af van: uw leeftijd (ouder dan 65, jonger dan 65),leeftijd van uw kinderen, het aantal kinderen, alleenstaand ofgehuwd/samenwonend)U zit, een behoorlijke klus.Om u niet te vermoeien met de details van het rekenwerk (voor de liefhebber: zieexcelrekenbijlage; dubbelklik om te bewerken!) schets ik u het volgendeplaatje. Het netto-inkomen van de vrouw over de periode vanaf haar 42ste tot nahaar 65ste. 2
 3. 3. Martin Otten, adentro@ziggo.nl NETTO INKOMENSONTWIKKELING vrouw van 42 jaar met 2 kinderen die weduwe wordt 2200 2100netto maandinkomen exclusief vakantiegeld 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 leeftijd vrouw Wat leert deze grafiek ons? Het netto gezinsinkomen waar 4 personen van moeten leven was toen de man nog leefde €2200 (exclusief vakantiegeld) en daalt naar €2057 direct na het overlijden van de man. De vrouw heeft dan namelijk recht op vijf (namelijk 1,2,3,5 en 6) van de 7 genoemde inkomstenbronnen. Ze gaan er €143 op achteruit dat geen probleem mag zijn, het gezin bestaat nu immers uit 3 personen. Op haar 48ste daalt het netto gezinsinkomen naar €1775 per maand doordat het jongste kind 18 jaar wordt. Inkomstenbron 3 komt dan te vervallen maar inkomstenbron 4 komt daarvoor in de plaats (inkomstenbron 4 is wel minder dan inkomstenbron 3). Op haar 49ste daalt het netto gezinsinkomen naar €1643 per maand doordat het oudste kind 21 jaar wordt. Inkomstenbron 6 voor het oudste kind komt dan te vervallen Op haar 51ste daalt het netto gezinsinkomen naar €1519 per maand doordat het jongste kind 21 jaar wordt. Inkomstenbron 6 voor het jongste kind komt dan te vervallen Bij de aanname dat het jongste kind tot 27-jarige leeftijd thuis blijft wonen ontvangt de vrouw tot en met haar 58ste dit bedrag, daarna daalt het netto gezinsinkomen naar €1411 per maand doordat het jongste kind 27 jaar wordt (de alleenstaande ouderkorting vervalt dan). Gaat het kind eerder dan 27 jaar het huis uit dan ontvangt de vrouw vanaf dat moment al €1411 per maand. Vanaf haar 65ste gaat de vrouw AOW voor alleenstaanden ontvangen waardoor haar netto gezinsinkomen naar €1803 per maand gaat. Ze heeft dan de rest van haar leven recht op inkomstenbronnen 1 en 7 3
 4. 4. Martin Otten, adentro@ziggo.nlDan vraagt u zich waarschijnlijk af: “Kan deze vrouw redelijkerwijs rondkomenvanaf haar 51ste?”Het is aannemelijk om te veronderstellen dat van het netto gezinsinkomengrofweg 50% aan vaste lasten opgaat en de resterende 50% aan alle personenbinnen het gezin. Dit waren 4 personen, dus 12,5% per persoon. Valt er één wegdan zou het gezin in principe rond moeten kunnen komen met 87,5% van hetoorspronkelijke inkomen van netto €2200. Dit is €1925 per maand. Gaat één kindhet huis uit dan moet redelijkerwijs 75% (netto €1650) van het oorspronkelijkeinkomen voldoende zijn en is de vrouw nog alleen nadat beide kinderen het huisuit zijn dan zou dat 67,5% (€1485) zijn.Hier hangt dus alles af van de leeftijd waarop de kinderen het huis uitgaan. Eeninkomenshiaat kan de vrouw opvangen door ZELF te gaan sparen op het momentdat ze weduwe wordt. Noodzaak om een duur verzekeringsproduct af te sluiten iser niet.Stel dat de oudste dochter op haar 21ste het huis verlaat omdat ze een eigeninkomen heeft en zelfstandig wil wonen. Dan heeft de vrouw in dat jaar €1775netto per maand. Ze heeft nodig circa €1650 netto per maand dus moet ze zichkunnen bedruipen met haar jongste dochter. Ook de 2 daaropvolgende jarenwanneer ze €1643 netto per maand ontvangt zal ze zich met haar jongste dochterin principe financieel bekeken nog steeds kunnen redden.Stel dat de jongste dochter eveneens op haar 21ste het huis verlaat omdat zeeen eigen inkomen heeft. Dan heeft de vrouw (ze is dan inmiddels 51) vanaf datjaar €1411 netto per maan (dus niet €1519 omdat de alleenstaande ouderkortingwegvalt). Ze heeft nodig circa €1485 netto per maand. Als ze in staat is om zuinigaan te leven dan is het goed mogelijk dat ze van deze €1411 zich kan redden. Ditinkomen ontvangt ze dan nog 14 jaar waarna ze vanaf haar 65ste €1803 nettoper maand zal ontvangen. Daarmee zal ze zich dan goed kunnen redden.Conclusie:Voor dit gezin is de noodzaak om zich duur bij te verzekeren indien de kostwinnerkomt te overlijden niet echt aan de orde. Gezien haar inkomensontwikkeling zalde vrouw, indien ze weduwe wordt, zich in de regel financieel redelijk goedkunnen redden.Nu premie betalen voor een dure verzekering is af te raden. Wel is het aan tebevelen om bijvoorbeeld €75 per maand te sparen. Je weet dan dat daar geenkosten vanaf gaan.Voorbeeld 2Stel dat deze man eerder getrouwd was met een andere vrouw waarvan hij opzijn 40ste scheidde.Hoe ziet dan de inkomensontwikkeling van de vrouw eruit als de man volgendjaar overlijdt?Wat nu ingrijpend zal veranderen is het nabestaandenpensioen voor zijn huidigevrouw. Zijn eerste vrouw (inmiddels zijn ex-vrouw) heeft recht op een opbouwvan 20 jaar aan nabestaandenpensioen. Hierbij geldt NIET de tijd van hethuwelijk MAAR de tijd dat de man pensioen begon op te bouwen (vanaf zijn 20 ste)tot de dag van scheiding (i.d.g. dus 20 jaar!).Voor zijn tweede vrouw bouwt de man nabestaandenpensioen op vanaf de dagvan scheiding tot heden (i.d.g. dus 5 jaar!). Dat betekent dat van de €14627 er20/25 deel (is €11702) naar zijn ex-vrouw aan nabestaandenpensioen gaat en5/25 deel (is €2925) naar zijn huidige vrouw. Dit geldt ook voor denabestaandenpensioentoeslag van €1507. 20/25 deel (is €1206) gaat naar zijnex-vrouw en 5/25 deel (is €301) naar zijn huidige vrouw.Alle andere bedragen blijven hetzelfde. 4
 5. 5. Martin Otten, adentro@ziggo.nlHet netto-inkomen van de vrouw over de periode vanaf haar 42 ste tot na haar65ste ziet er nu als volgt uit: NETTO INKOMENSONTWIKKELING vrouw van 42 jaar met 2 kinderen die weduwe wordt 2200 2100 2000 netto maandinkomen exclusief vakantiegeld 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 leeftijd vrouwDe gevolgen zijn zeer ingrijpend. Haar netto maandinkomen zakt al meteen totbenden de €1500 per maand en zelf tot net iets boven de €900 op haar 51steafhankelijk of de jongste dochter dan nog thuis woont. Anders is het nettomaandinkomen iets meer dan €800, oftewel nog minder dan bijstandsniveau.Conclusie: Voor dit gezin is, indien de kostwinner overlijdt, de noodzaak om zichbij te verzekeren in wezen pure noodzaak. Gezien haar inkomensontwikkeling zalze zich zonder inkomensaanvulling regel financieel niet meer kunnen redden.Een goede optie hiervoor is een combinatie van een annuitair dalendeoverlijdensrisicoverzekering en sparen. Deze combinatie is veelal de beste optievoor uw portemonnee.Samenvattend Inventarisatie alle inkomstenbronnen waar je recht op kan hebben. Bepaal per inkomstenbron wat de voorwaarden zijn om er recht op te hebben, hoeveel de uitkering is en wat de periode van de uitkering is. Om uw netto inkomen te berekenen bepaalt u uw heffingskortingen waar u recht op heeft. Laat u niet afschrikken door doemscenario‟s zolang het tegendeel niet is bewezen. Het kan meevallen zoals voorbeeld 1 illustreert. Laat u niet verleiden voor de laagst geprijsde aanvullende verzekering (dat roepen de meeste, uiteindelijk kan er maar één de laagste zijn!) ter aanvulling op uw inkomen. Ga niet over één nacht ijs. Houdt het gezegde “bezint eer ge begint” hoog in het vaandel en neem de tijd voor een weloverwogen besluit dat gebaseerd is op een goede (lees volledige!) analyse.BIJ WIE MOET JE DAN ZIJN? Juist dit is het grootste probleem, betrouwbare enonafhankelijke personen/instellingen zijn helaas zelden te vinden.22 december 2006Martin Otten, financiële welzijnscoach 5
 6. 6. Inkomensontwikkeling vrouw als weduwe BML Martin Otten, adentro@ziggo.nl 16648 per jaargeboorte datum vrouw 1/3/1965geboorte datum kind 1 1/4/1992geboorte datum kind 2 1/5/1996jaarinkomen 0ABP nabestaandenpensioen 14627toeslag ABP nabestaandenpensioen tot 65 jaar 1507ABP wezenpensioen 2751 2751ANW uitkering 12900ANW uitkering kind <18jaar 3095ANW compensatie 9675AOW ongehuwd 11947jaaropname spaartegoed 0 eerste kind 21 stel jaar † tweede kind 18 tweede kind 21 jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 leeftijd vrouw 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 leeftijd kind 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 leeftijd kind 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 eigen bruto jaarinkomen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ABP nabestaandenpensioen 14627 14627 14627 14627 14627 14627 14627 14627 14627 14627 14627 14627 toeslag ABP nabestaandenpensioen tot 65 jaar 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 ANW uitkering 12900 12900 12900 12900 12900 12900 12900 12900 0 0 0 0 ANW compensatie 9675 9675 0 0 0 0 0 0 9675 9675 9675 9675 ABP wezenpensioen 2751 2751 5502 5502 5502 5502 5502 5502 5502 2751 2751 0 ANW uitkering kind <18jaar 3095 3095 3095 3095 3095 3095 0 AOW ongehuwd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 totaal bruto jaarinkomen 45000 41460 37631 37631 37631 37631 37631 37631 31311 28560 28560 25809 inkomstenbelasting 17486 15999 14391 14391 14391 14391 14391 14391 11737 10594 10594 9453 AF: heffingskortingen algemene heffingskorting 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 kinderkorting/ouderenkorting 0 0 112 112 112 112 112 112 112 0 0 0 alleenstaande ouderkorting/aanv. ouderen korting 0 0 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 arbeidskorting 1357 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 totale heffingskorting 3347 3347 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3391 3391 3391 verschuldigde belasting 14139 12652 10888 10888 10888 10888 10888 10888 8234 7203 7203 6062 totaal netto jaarinkomen 30861 28808 26743 26743 26743 26743 26743 26743 23077 21357 21357 19747 jaaropname spaartegoed 0 0 0 totaal netto maandinkomen 2572 2401 2229 2229 2229 2229 2229 2229 1923 1780 1780 1646 totaal netto maandinkomen (excl. VG) 2374 2216 2057 2057 2057 2057 2057 2057 1775 1643 1643 1519Aan deze opgave kunnen geen techten worden ontleend. ontrekking pj totaal netto maandinkomen (excl. VG) 0 2200 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1753 1632 1632 1519 1200 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1753 1724 1724 1611 2400 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1753 1816 1816 1704 3600 2035 2035 2035 2035 2035 2035 1753 1908 1908 1796 6
 7. 7. Martin Otten, adentro@ziggo.nl 7

×