Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intercyza - Notariusz Majewska Weronika Katowice Kościuszki 37

226 views

Published on

intercyza, rozdzielność majątkowa dokumenty dla notariusza Weroniki Majewskiej Kancelaria Notarialna Kościuszki 37 Katowice

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intercyza - Notariusz Majewska Weronika Katowice Kościuszki 37

  1. 1. 1 | Kancelaria Notarialna Weronika Majewska Notariusz ul. Kościuszki 37, 40-048 Katowice | tel. +48 517 914 471, www.majewska-notariusz.pl Kancelaria Notarialna Weronika Majewska Notariusz - Umowa majątkowa małżeńska - Aktualne dokumenty: 1/ ważne dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) obojga małżonków 2/ odpis skrócony aktu małżeństwa (do wglądu), jeżeli umowa zawierana jest w czasie trwania związku małżeńskiego 3/ w przypadku umowy rozszerzającej wspólność majątkową - numer księgi wieczystej lub dane dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w sytuacji gdy są one objęte umową majątkową małżeńską

×