OpenCoffee BusinessNetwork nieuwsmagazineBeste Netwerk collega,Vol van energie kijken wij terug op een geslaagde eerste bi...
DoelenTijdens de bijeenkomst hebben wij hierover al wat verteld, maar het voornaamste doel van hetOpenCoffee BusinessNetwo...
van medeondernemers en zzp-ers die u kunt inschakelen voor uw eigen business. Deze privilegesgelden zolang u betalend lid ...
Lid worden?Het lidmaatschap van OpenCoffee BusinessNetwork is € 15,-(excl. Btw) per maand. Het lidmaatschapgaat u telkens ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open coffee businessnetwork amsterdam dd 14(2)

248 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Open coffee businessnetwork amsterdam dd 14(2)

  1. 1. OpenCoffee BusinessNetwork nieuwsmagazineBeste Netwerk collega,Vol van energie kijken wij terug op een geslaagde eerste bijeenkomst van het OpenCoffeeBusinessNetwork in Amsterdam. Voor ons als organisatie was het een try-out van dit format. Na devele positieve en opbouwende reacties zijn wij van mening dat het BusinessNetwork de juiste weg isingeslagen.Met Stichting Metakids hebben wij een doel uitgekozen die velen van ons zal aanspreken. Naast hetvertellen van het doel van Metakids zijn wij voornemens om deze stichting maandelijks financieel testeunen doormiddel van sponsoring en diverse acties.Dankzij de mensen van Spa Sport Hotel zuiver hebben wij een vaste locatie gevonden waar wij onzemaandelijkse bijeenkomsten kunnen organiseren. De ligging van het pand, de bereikbaarheid perauto en openbaarvervoer, parkeergelegenheid en de totale aankleding zijn uitermate geschikt vooronze bijeenkomsten. Mocht onze netwerkclub groter worden, dan zijn er binnen het complex diverselocaties beschikbaar die dit kunnen opvangen.Britt van Thiel: “Interessante, inspirerende mensen ontmoet tijdens mijn eerste Open CoffeeBijeenkomst! Super om op deze informele manier, onder het genot van een kop koffie, de eerstecontacten te leggen. Met een aantal mooie vervolgafspraken op de rol, kan ik niets anders zeggen datik terug kijk op een goed begin van de week. Count me in voor de volgende keer.” www.asatalent.nl
  2. 2. DoelenTijdens de bijeenkomst hebben wij hierover al wat verteld, maar het voornaamste doel van hetOpenCoffee BusinessNetwork is verbindingen leggen tussen de aanwezigen op een efficiënte enactieve manier. Elke bijeenkomst zal ondersteundworden door onze OpenCoffeeAngels. Deze damesgaan, aan de hand van het door u opgegeven profiel,en uw wensen actief verbanden leggen en uvoorstellen en u in contact brengen met die mensendie wellicht voor u zelf, uw netwerk of voor uwbusiness interessant zijn. Heeft u wat moeite ommet andere mensen in contact te komen? Geenprobleem. Maandelijks zullen wij tips en tricks met udelen om het netwerken leuker en interessanter temaken.Bart Nijsink : “Het was mijn eerste bezoek aan een ochtend van OpenCoffee BusinessNetwork. Hetwas allemaal prima geregeld en voor mij een wel bestede ochtend. Complimenten richtingorganisatoren Open Coffee die mij opvingen en bij ontvangst direct aan de persoon voorsteldewaarmee ik nog die zelfde ochtend een vervolg afspraak heb gemaakt en waar iets moois uit gaatkomen. Hieruit zie je dat OpenCoffee zijn leden kent en weet met wie ze in contact moeten brengen”www.Golfjunkie.nlVerschil OpenCoffee vs OpenCoffee BusinessNetworkOpenCoffee is een open netwerk concept wat vanuit Engeland in 2009 naar Nederland is komenoverwaaien. Saul Klein, één van de grondleggers van Skype heeft deze bijeenkomsten opgezet om deinvesteerdersmarkt in contact te brengen met de internetondernemers. Intussen is OpenCoffee inNederland uitgegroeid tot ruim 315 netwerkbijeenkomsten per maand met ruim 60.000 aangeslotenondernemers. De bijeenkomsten zijn gratis, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Het enigewat men betaald is de koffie/thee die men zelf tijdens de bijeenkomsten nuttigt. Door deverandering van de economie zie je dat er steeds meer behoeft is aan dit soort bijeenkomsten.Vooral veel ZZP-ers hebben de weg naar de OpenCoffee bijeenkomsten gevonden. HetBusinessNetwork van OpenCoffee is een trede hoger dan de reguliere bijeenkomsten. Zo voeren wijhet beleid dat de bezoekers/leden waarde moeten toevoegen aan de groep en dat men zich schaartonder het MKB. Natuurlijk mogen ook ZZP-ers deelnemen aan het BusinessNetwork, maar perindividu zal aan de hand van iemand zijn track-record en profiel worden bekeken of men tot de groepzal worden toegelaten.Als lid van het OpenCoffee BusinessNetwork (OCBN) betaalt u € 15,- per maand voor eenlidmaatschap. Van dit bedrag gaat een deel op aan koffie/thee ed. De OpenCoffeeAngels huren wijhiervoor in en kunnen wij maandelijks een donatie geven aan Stichting Metakids. Als OCBN-Lid krijgtu, na ontvangst van de lidmaatschapsgelden een Business-profiel op de website(www.opencoffeeclub.nl). Met dit profiel krijgt u toegang tot vele andere ondernemers in Nederlanddie betrokken zijn bij OpenCoffee. Zo kunt u gericht zoeken naar mede-ondernemers met wie u kuntsamenwerken of aan wie u werk uit kunt besteden. Als OCBN-lid krijgt u toegang tot een databank
  3. 3. van medeondernemers en zzp-ers die u kunt inschakelen voor uw eigen business. Deze privilegesgelden zolang u betalend lid bent van OpenCoffee BusinessNetwork.Wilt u eerst een kijkje nemen op de site, maak dan een gratis standaard profiel aan en kijk naar demogelijkheden van deze site.De website is in ontwikkeling. Elke week zullen wij nieuwe mogelijkheden en features toevoegen.Pablo van Gastel: “Goede opzet in een inspirerende omgeving. Ik heb inmiddels al wat contactenwaarvan ik enkele heb doorverwezen naar andere contacten in mijn netwerk, want zo werkt het ook !Ik miste een deel vanwege de -interessante-rondleiding, maar ik sta ook open voor een actieveremanier van netwerken: reacties op stellingen, open vragen, ervaringen delen bijvoorbeeld. Tot ziensop 13 maart dus !” www.nuamsterdam.nlBijeenkomst 13 maart 2012De volgende bijeenkomst zal wederom op de 2e dinsdag van demaand worden gehouden. Als gast spreken hebben wij JochemUytdehaage bereidt gevonden om te vertellen wat u van eentopsporter kunt leren om het maximale uit uw dagelijksewerkzaamheden te halen. En vooral ook, hoe dit tot aan uwpensioen vol te houden. Tijdens de komende bijeenkomsten zullenwij stellingen innemen en hiermee de onderlinge discussies en fotograaf Ingo Uytdehaagecontacten extra leven in blazen. Ook gaan onze OpenCoffeeAngels zich actief tussen de bezoekersmengen en u met andere bezoekers in contact brengen.Inschrijven kan via http://www.eventbrite.com/event/2974160795
  4. 4. Lid worden?Het lidmaatschap van OpenCoffee BusinessNetwork is € 15,-(excl. Btw) per maand. Het lidmaatschapgaat u telkens aan voor een periode van 6 maanden en is op naam en niet overdraagbaar. Uiteraardkunt u, bij verhindering een collega uit uw naam naar de bijeenkomsten sturen.Voorwaarden: de organisatie houdt zich het recht voor om het lidmaatschap te weigeren als u niettot onze doelgroep (MKB) behoort. Per geval zal worden gekeken wat de “waarde” van het lid is voorde groep. Per bijeenkomst mag u, als betalend lid 2 introducees meenemen. Een introducee magmaximaal 2 maal een bijeenkomst bijwonen voordat men een lidmaatschap aangaat.U kunt lid worden door een mail te sturen naar Lidmaatschap@opencoffeeclub.nl met vermeldingvan de volgende gegevens:Bedrijfsnaam :Titel: dhr/mevr.:Voornaam :Tussenvoegsel :Achternaam :Functie :Emailadres :Adres :Huisnummer :Postcode :Plaats :Telefoonnummer:

×