Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flowtester - by Miłosz Zajonz

372 views

Published on

Slides from Miłosz's presentation on PyRa (January 2014)

Video: http://www.youtube.com/watch?v=lkVTit8B_QE

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flowtester - by Miłosz Zajonz

  1. 1. FLOWTESTER Miłosz Zajonz
  2. 2. co to jest Flowtester ● kompletne narzędzie do testowania aplikacji internetowych ● realizuje testy integracyjne i przeglądarkowe ● działa na autorskim frameworku WSGI (fork pylons) ● w planach stworzenie produktu open source plugin nosetests HTML dump serwer screenów
  3. 3. plugin nosetest ● serwer aplikacji wsgi realizujący requesty wg określonego scenariusza ● do każdej odpowiedzi możliwość wykonywania asercji różnych typów (HTML, komunikacja z backendem, globalne obiekty) ● statyczny zrzut HTML z każdej odpowiedzi ● walidacja js za pomocą phantomjs ● wykonanie grafu strony (sitemap) ● możliwość injectowania javascript do każdej odpowiedzi ● mechanizm łatwego implementowania testów (dziedziczenie) ● modyfikacja konfiguracji/odpowiedzi z backendu dla każdego scenariusza
  4. 4. serwer screenów ● wykonanie screenów dokumentu HTML na różnych systemach/przeglądarkach ● wyznaczanie różnicy między screenami ● propagacja wszystkich operacji na screeny podobne ● integracja z systemem zgłoszeń ● możliwość nadania komentarzy/ocen
  5. 5. Dziękuję za uwagę

×