Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Continuous Deployment aplikacji w Django

1,213 views

Published on

W prezentacji przedstawiony jest sposób w jaki zrealizowano Continuous Deployment na przykładzie realnej aplikacji napisanej w Django. Pokazano jak wykorzystać potencjał narzędzi git, jenkins, buildout, fabric, uwsgi, south aby zautomatyzować i skrócić proces dostarczania na produkcję nowych funkcjonalności.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×