كتاب الكشافة

5,327 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

كتاب الكشافة

 1. 1. ! Ϋ?o´·> fhf { {}^g%}z{ f}}h%f}^f S v h f h Sh^0/ h{} Sz} h^-} a}h{% S {}h %^ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 2. 2. ^1 4h^a%8^ ¢ Ôॠ¨ïÂk¡¾Ì«§Âÿ¢Û©¡Är Þ¥Á—òë¡ ôߨe ¤Á¾¬ó¡éÂ× ¨èÌð󡝽¢¦m¡¤ºû¢³D› C¢à󡔢t—Ÿ¢Ç?  Òà¥D› v% ^`h% ù¡¾ô¦ó¡ú÷¾¡Ä¬÷½¾ßò¦ëú÷ §¾ø¬à÷ª¸¦Ï— ¢üÿ§Âÿ¢Üó¡ ¨m¢àó¡§Á¢ºÌó¡ éÂèó¡öÜàm¨Ôàó¡§Á¢Ëù ¡ ÿ §Á¢Ìó¡ýÀÿ ¢ ¬ÔߧÁ¢Ë¢º—ôºß C¢àó¡? ¨èÌðó¡ v% ^ % »¢¥¾·¡ó¡ö ¬ì¯ ö ¬ë¡¾Ïôßòó¾ïÂÈó¡¾ó¢¥ù¸ç¢Ð¬ ¡û¢ï¢ø°· ùç¢Ìðó¡ v% ^ öôàó¡ÞçÁò°÷¨iÂó¡©¢¦Ç¢üm¡Òà¥? èÌðó¡ö Ä¥ùûð ¢÷¾üßùç¢Ìðó¡¢ ½š v% ^8 ¨¯°ó¡¾ßó¡½ü¦¥ å¢Ìðó¡ÂïÀ«¨¸¬ó¡? ¨¯°ó¡Þ¥¢Ï¡ ¾ßó¡å¢Ìð󡽚 ¢÷¾üßòøà¬È« ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 3. 3. ¬ûÂðû §¾ßù¢ç¡Àðÿ ¢ ðôÇ? Õ¡Âu¡ ôßù¢¬èó¡ ù¢¦Ìó¡ò¦ë¡ õ¢ß¨èÌð󡩗¾º¥ Àüº÷ þ÷ÇÁ £¢¬ðó¡¡Àÿñ¢ü¬ ¨èÌðó¡¨ïÂk¡¨Ôàóõó¡ù¦È¬ü ù¢¦Ìó¡ ù¢¬èó¡úº÷ [º÷ ù—Þ÷ ö¢×¢Ìû ö ¦Á¾«? þ¥ù÷ì ¢÷ [ç¢Ìðó¡Õ¢Ìû ¢ zÁ¢« ¨èÌð󡧘Ìû¨ºÿ¡Äó¡ ¿ þû¢çÍ¢»òðÌ¥ ¨èÌðó¡¾ ÷
 4. 4. §¾¸¬m¡¨ðôøm¡? [ç¢Ìðó¡Õ¢Ìûú÷¨ô°÷˜¥¾ Ì¬È £¢¬ðó¡ §Áøàm¡”¢t—UË? ¨èÌðó¡¨ïÂk¡”¢Ôß ¨à¬÷ §¾Ÿ¢ç ^h^j [ ý¥—?« ©¡üÇ­¯ ¾à¥ õ¢ßÕ¢¦Ë ? ñ¢¥ù½¢¥®i Æüè¬Ç©Â¥Á ¾ºó ½— §ÂÌß:«ù—ñ¢¥ù½¢¥§¾Èó¡ôßù¢ï ¢à¦×°r D¡ ¨³Á¾ó¡ú÷¢÷¡Áù¢ïò¥ ¢Ó¢Á ¡ÃÁ¢¥¡Àøô«¨ÇÁ¾m¡? ©Â¥Á úð C ¨ÇÁ¾m¡£Â먥¢ãD›ý¾· ¢û¢·—¤ÿÀ ù¢ïþüðó ¨¥¢ß¾ó¢¥¢ëÂÌ÷¢È·îô{ù¢ï ¢û¢üºç ú÷¢ Ÿ¢ü¯—? ªììb¾ìó ñì §Â¬èó¡ýÀÿú߾ॢøç ¤¬ï¾ë ¢ ¦ë¡Â¨P󡔢·¡ ¤ºìଠñ¢fú÷ÆøÌó¡ñ¢f ¨¥¢äó¡? ¢÷ÂÛ¢üóæÌ𫝠¤Ÿ¢´ßú÷¢ü¥Öy ¢÷Òॠ¡û¢ïVó¡£Á¡ìó¡£ïÁå¢Ìð¬Çó ©Øà󡔢ü¯—? ù¦ÿÀ ñ¢¥ù½¢¥ù¡º»¡ ù¢ºï §Á¢ÄóîóÀï ”¡Âàó¡? — ñäó¡ùâq? ö¼¬ó¡ ¨ÿWôóù³Âz— ö ºÈèû˜¥¢¸ôºÐ Á½¢ã¢÷¾üßòøà ù—¾Â ù¢ï¡¿¢÷©Â¥Á åÂà C òã¢Ìm¡ Þû¢ºÐm¡ ¨ºü¥¡ ÁºÐìó¡ òïÁЫé¢çÀó¡þ·¢sù¢ï Êj¡ñ»¾ó¢û¢¸¬÷¡ Â³—þ«ÂǗöôà ù—Zãú÷ ¨ÇÁ¾m¡ Ö¥¢Ó ¨¦«Â¥¡Áç þüà¬ó§¢ß¾÷ ù¢Èû› D›þó¢³ÁöÈì«? ¨çó˜m¡Zãþ¦Á¾«éÂתû¢ï ëÁ¢÷ù¢ßÂÇ Þ÷ ¾ü³þû¡ôßòºó½ µ¢´üó¡½¾·Ðë—D›¨¸³¢û £¢àó¡ ©¢Á¢¦m¡êÂ×úßö øôà« §ZäÏ©¢ß¢f ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 5. 5. f^± y}%{f% ¨àÈ«  þó¢³Áú÷¢èó— ýÂÏ¢·¢÷¾üßù¢ïñ¢¥ù½¢¥òûóðó¡ý÷—ÂðÈßµ¢s ˡòºàó ¢ìÂ痣ü³? âüðç¢÷¨ü¾÷? ¦ó¡ÂŸ¢¯ú÷ò³Áå— ”¢¦û—¢û¢ØÂ¥? μËòïÞ¦¬« ©¡ÄÄà¬ó¡¢ ó›ªôÏ ù—D›¢÷ âüºðç¢÷Á¢ºÐ·õ¡½ Ø¥þü÷òà´ó ¢ç¢ïñ¢¥ù½¢¥þìì·Àó¡Âÿ¢¦ó¡Ã¢s ¡ ù¢ï Z¦ïõ¢ø¬ÿ¢¥§ÂºÏ¢„¡¨üº¾m¡ ¨Ç½¢Èó¡? ù¢ï ¡¾ß¢Ðçù ¡ ú÷ýß¾üÇ¢øï
 6. 6. ñ¢¥ù½¢¥Z¬º»¡ õ¢ºß ? ¢ºü× Êj¡? ù¢ÇÂèôóõ¢ßʬè÷ÂäÏ¡ùðó [à¥Á¡ ? ¢ ব Vó¡éÂØó¡þç ½¾· ¨èÌðó¡©¢üà÷ þû¡üߢ¦¬ïÞÓ ¾ë©¡üÇÞÔ¥ò¦ºë ù¢ºï ù—þÌÿ½—¡Â¬ôðû›D›ñ¢¥ù½¢¥§½ß ¾üß âüðç¢÷Á¢Ð·”¢ü¯—? ¡Â¬ôðû›? ÂÌû Êj¡¤Á¾« ù¡ ¨ç¢Ìðó¡ù¢¬èó¡öÇ¡ö Èèû—ôß¡ìôח ¤¬ðó¡îó¿ú÷¢¼Èû¡Â¬Ë¡¾ëù¢¬èó¡ùºð ¤¬ðó¡? ÂÜüó¡¾à ù— £ £ÁÂë ¨èÌðó¡©¡Á¢ m¡¨ÇÁ¢øm§ZäÏ©¢ß¢f¡ôð˾ë¡û𠨥´¬ó¡ÞÓ÷ ýÁ¢ðç—ÞÓó ¡¾à¬È÷ù¢ï æÏ ? £¢¦Ìôó¨÷”÷ °ï—þôà´ó èÌïöq ñ— Â¥Á¢ÿñ¥ Èû¡Â¥§Âij? ¢øq Á¢¦ðó¡þ¾ß¢È÷ú÷¨àÔ¥Þ÷ñ¢¥ù½¢¥õ¢ë—£— ºË ? õ¢¡ îô«? ¨ß¢ø¬³¡ ©¢ì¦Øó¡æô¬q ú÷UçúÂÌß ¨¾ün¡ýÂâü» ªû¢ï ªºÇÁ½ ñ¢¥ù½¢¥öÈë þó¡Z¦ï¡Á¢¦¬»¡§Á½¢¦ó¡îô«©P¬ß¡îóÀó ùøz öÿ¾· Êj¡ñ¢³Áù¢ºï ¨·¢Èó¡? ö¢ë˜¥ö¼m¡? ù¢¬èó¡Þ¬ø¬Ç¡ úÈó¡? õ¾ì¬÷UçD›¢ ü÷òð¥¾ ß ÞŸ× ù¢º¬èó¡ ©¢¢ð·Â ñ¢¥ù½¢¥D›¨ôôó¡ö¼m¡Á¢ûñ· ”¢äÏ ¡ £¢àó¡ ¨ÇÁ¢r ¨è»¤ºìà¬ó¡ þ«¡Â÷¢ä÷ú÷ a^f h^h} ^X} ñ» ú÷ªû¢ï¨èÌðó¡©¡Á¢ m¡öôà¬ó¨ìÂ×òÔç—ù—ñ¢¥ù½¢¦óª¦¯öº¼m¡ ¬ºû¡¢÷¾üºß òøï— öÿ¾ ³ Ð뗧½¢ßùóÀ¦ ö çÂËôß¾ø¬ß¡¢÷¡¿› ù¢¬èó¡ù¡ £¢àó¡ ©¢üºÂø¬ó¡ ù—ò÷˜ ù¢ï õ¢ß¨Â Ë æÐû ©¢àç½ôßÂÌûÀó¡ ù¢¬èôó¨ç¢Ìðó¡ þèóš÷¨¥¢¬ºï Æǚ ù—þ¬û ? úð C ¿› ¢ÿ¡Ç ÅÁ¡¾m¡ ¨øŸ¢ìó¡£¢¦Ìó¡©¢øÜü÷ò¦ëú÷£¢¬ðó¡òøà¬ºÈ ù¢¬èó¡˜Ìû¡ Þ¦m¡? ¢Ç¢ë ¢øëÁ£¢¬ðó¡£ÂÓ¾ìçÂ÷—ú÷úð ¢ø ÷ §¾¾³£¢¦Ë¨ïº· Á¢¸¦ó¡”¡Á ¢÷D›©Â̬û¡ù—¨èÌð󡮦ô«C ¨èÌï¢ëÂçö Èèû— ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 7. 7. òŸ¢ÇÂó¡©¢ ÷ôß½Âô󢦬ð÷¶¬è ù—þôßù¢ïúðó Êj¡? Ö¥¢Óñ¡Ä ñ¢¥ù½¢¥ù¢ºï ¤ìó ñ¢¥ù½¢¥Þ¥¢Èó¡½Á¡½¡îôm¡¶ü÷ õ¢ß? ¨ç¢Ìðó¡ù¢¬èó¡ò¦ëú÷þ󛨺 ³m¡ ¨èÌðó¡þÈǘ¬ó¨Ï¢_ ÃÁ¢¦ó¡ÂðÈàó¡þôøàó ZÇ õ¢ß? ún¢o¢ûÂ¥þ¬ììËú÷ñ¢¥ù½¢¥ÞÓ ¨ïÂk¡D›úøøºÔû¡ù—©¢º¬èó¡ ®º¦ô«C Îмó Êj¡ú÷ñ¢¥ù½¢¥¤¸Èû¡ ¢ Èèû¨üÈó¡îô«? ©¡¾ËÂm¡¨ï·ªìôØû¡ þ÷¢ø¬ÿ¡þ¬ïÁ¢ËVó¡ Æ÷Ç Zôïªû¢Çæó— ±Ä« õ¢ß?  ¨èÌðôóþ¬ë¢× þ¬ë òï ù¢³Â ÷ ñ— ? ñ¢¥ù½¢¦¥½û  ©¡¾ËÂøô󧾟¢ëª¦¼¬û¡ õ¢ß? £¢¦Ìó¢¥¾¾Ìó¡ C¢àó¡¨ç¢Ì゚¢ë õ¢ß Á¦f
 8. 8. ¨ç¢ÌðôóE½ C¢à󡔢t—æô¬qD›¡Âç¢Ç §¾¸¬m¡¨ðôøm¡? [¬ïÂk¡”¢v›ôºß ¢ºà÷ ù¡¾Ÿ¢ºìó¡ òºøß ù½¢¥Æ÷¢l¡±Á³ îôm¡òà³ õ¢ß ? ¢ à´Ì« ¨èÌðó¡µÂó¡¨øü«ôߧ¾ß¢Èøôó õ¢ß?« ù—D›¨èÌðó¡ñ¢¥ù½¢¥õ¾» òôãå— ñ¢¥ù½¢¥½Áó ¶¦Ï˜ç ¦û ñ¢¥ [ç¢Ìðó¡Þf ÂïÀ C¢àó¡©¡¾ËÂm§¾Ÿ¢ëòøà«ñ¢¥ù½¢¥¾ó ªì¥ õ¢ß[û¢e ¨¯¯ úºß ¢w½÷ ¾ß ÿ õ¢ßòïú÷Õ¢¦Ë ? úZ¦ðó¡[мÌó¡úÀÿÍ¢»òðÌ¥©¡¾ºËÂm¡ í¬Ìm¡ % % 0^+v [¥ªë — ? ¨èÌï¨ëÂè¥þ뢸¬ó¢¥— å¢Ìðó¡ò¦ËÞØëú÷þ묥¢÷—¢ç¢ÌïUºè󡶦ºÐ ¢ç¢ÌﶦРU·¦Ëùð ù ¨³¢^Æó ÿ ýÂøßú÷§ÂÌߨǽ¢Èó¡ §ÂºÌߨº½¢k¡ ¨ìôk¡§Á¢Ëôßòз¾ëùð ¢`Á  ¨èÌðó¡úߧZ°ï”¢Ë—åÂà Ã÷Âj¡—
 9. 9. ò¦ºÌó¡ úߨ÷¢ß©¢÷ôà÷£¢È¬ï¡úøÔ¬«Vó¡ å¢Ìðó¡§Á¢Ë©¢¦ôج÷öÜà÷;—¾ëþºû¡Yºà ¡Àºÿ ”¡Âàó¡? ¨ëÂç— ¨àô×Õ¢Ìû? ¨ïÁ¢Ìm¡ ¨èÌðôóm¢àó¡¡øüó¡úߝ ¨èÌðó¡¨ïÂk¡ þ¬àô×æÂß èÌðó¡ý¾Ÿ¢ë¢ì¦È÷ò¦Ìó¡åÂà ¡Àðÿ ¢ø ô¦ì« þûû¢ë å¢Ìðó¡¾ß ö è« ö àf ”šÿ¢õì Vó¡ñ¢øß¡ úߨàÂǨ„þó ©Âç¡« ¾ëù𫠝úº» ¡ [確Ìðó¡ ög ÖÈ¥ZÐëñ¢è¬·¡? ý¾ß úôà ÀŸ¾üß ¨ëÂèó©¢ß¢ø¬³¡§¾ßÂÔyþû¢ç ñ¢¦Ë¡ ¨ô·Â`Â÷¾ëùð Àó¡Uèó¡
 10. 10. ÂË¢¦m¡¤È¬üm¡ ¢º÷— þ¦Ç¢ü«¨èÌðó¡ù¢¥Þü¬ì ¢÷¾üß Pðó¡¨èÌð󡨦àóþôßØü«¢÷þÈèü¥Âº ¨àºôØó— èÌðó¡Å¢¦ô󡔡¾«Á¢¥þó¶øÈ §Á¢ËôßòÐy ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 11. 11. òïñ¢ü¬÷? §¾·¡ ¨ëÂ綳Á¡ ôß í¢üÿ ½¦ó¡”¢t—Þf ? ¨èÌðó¡éÂèó¡ú÷¢ç— ¨eù› Z«ÂðÈ¥òЬ ù— þŸ¢ó— ôߗ
 12. 12. þôßù¢ç ¨ëÂç? ¡¾Ÿ¢ë— ¢ç¢ÌïåÂà Uèó¡ù¢ï¡¿› Uç ¢¡üß ¨ô„¡¨ëÂèó¡öÇ¢¥ý½Ä Àó¡ ý¾ô¦¥õ¢àó¡èÌðó¡Âìm¡ v% ^{}%}v% ^f} ¨w¡ ú÷Z¦ï¤û¢³ôß ¢w þûû¢ë å¢Ìðó¡¾ß ¨ô¥¢ìm¡¨¸èÐó¡ôߗÂì«ù—îàºÇ ? ù—Âï¿¡ ¢Ô— ¢ø ôߨøŸ¢ë¢ ôï¨èÌðó¡ù ò¥ þû¢üàþôßù¢Øü ¢÷D›¨¦Èüó¢¥ÖìçÆó ùû¢ìó¡ö è¾ß󡽚 ù—ÿ ¢ç¢ÌïUè󡶦Рðó¾·ó¡ÕÂÌó¡ þ«¢· þç Êà Àó¡ ¬Èm¡ÿ ”Âm¡åÂË ¢ì¯¡ Õ¢¦«Á¡ Â»¢¥¢w¾·¡Ö¦«Â÷¨ì°ó¡ åÂÌó¡ òøà —
 13. 13. ”Âm¡òøà ù—ôߨìç¡m¡ÿ ¾ßó¡ þÈèüóÿ ¢ Øà«Vó¡¨øìó¡› ¢È ÿ ©¡Är ¨¯¯ ùû¢ìó¡ èÌðó¡¾ßôó §¢k¡¾÷õ¾ ¾ß ÿ ¾ßó¢ç¨èÌðó¡? ¢÷— ¢÷¢ ºË ù—¨û¢°ó¡ ½Âèó¢¥ê°«¨èÌðó¡ ¨Ï¢l¡å¢Ìðó¡¨óšÈ÷ÿ ¾ßó¡ôßÙ¢èk¡ù— D¡ §ÃÁ¢¥ ò°÷ôßØü ¢ø ôïù—¨°ó¢°ó¡ å¢Ìðó¡þôßÿ ¢`ù¢¥ ¢ ü÷¾ü¥ò逸¢x¡å¢Ìðó¡¨àÂË ¾à îó¿Þ÷ ò÷¢ï ù¢Èû›¨eÆó þû Â»—? — ªë ? ¢ ü÷ô»þû˜¥Â÷¡òºï ÂàºÌ §¢k¡¾÷¢¾bòðÌ ¡Àÿ ¢ø ôïùû¢ìó¡ ¾ßó¡ôߨÜ碸øôóý¾ ³ ñÀ¦ ù¢¥å¢ºÌðó¡ þÈèûå¢Ìðó¡Ç ý¾ ³ Ðë—ñÀ¦ å¢Ìðó¡ù—¾·¡öôà Þ¦Øó¢¥ Â÷—ÿ [ç¢Ìðôó¨m¢à󡧻 ¡ ù— ¨ô¯¢r¨àÂËX¦¬ ¯¢r¡¾ß ¾à C¢àó¡? å¢Ìïòºï 嬻¢¥ùû¢ìó¡ ¾ßó¡©¢øôïæô¬cù— úð{ ¨¡Äó¡Â´·ùû¢ìó¡ ¾ßó¡þç òðÌ Þë¡ å¢Ìðó¡¾ß ¨ô¥¢ìm¡¨¸èÐó¡ôß½Áû út ù¢èô¬z ù¢¢Ì¬÷¢ ·Á ¢ÿ¢üà÷úðó ù¡¾ô¦ºó¡ ¨¥Âà󡽦ó¡¨ç¢ÌïŸ¢Ç ù¢ü¦ó¨ç¢Ìï¾óù¢çÂà÷¢w¢øï þûû¢ë ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 14. 14. }^a%n% ^ [ë¢àm¡Å¢üó¡ôß ­½¢k¨´¬û ¢÷— [ë¢à÷¡¾ó ö ¢÷— ¢û¾¥— ¢ôìߢm—Å¢üó¡Òà¥òø¸¬ öùØy úÀó¡î óö ¬ß¢´Ëù¬¦° ¢÷¢¦ó¢ã ö¢· öÜü¬¥ÂÜüó¡ù¾à æï ¡øôଠù— ö Èèû—ôßù¾ø¬à ¢¦ó¢ãöÿ ¨ô¸¬È÷¢—¨ôÿ ñ— ¾¦« ©¢×¢Ìû¢ùÇÁ¢{Vó¡¨ìºØó¢¥ µ¢´ü¥öÿÄ´ßѬà«Vó¡©¢¦ìàó¡Øc? ùû¢ëö è ù—þó Ҧ롿›úðó ©¢×¢Ìüó¡Òথõ¢ìó¡ú÷þàü{꟢à¥Uèó¡£¢ºÐ ù—úºð{ õ¢ìó¡ùàØ¬È [ë¢àm¡[ç¢Ìðó¡¤ôã¡  ¢ç¢ÌﶦРù—ÞØ¬È þû¢ç ¾ßó¡ÞØì å¢Ìðó¡ §Z°ï¢ÏÂçé¢àm¡¾óó¡ ¶üd¨èÌðó¡ ù¢¬èó¡ú÷öÿZã¢õì Vó¡îô«ú÷Z°ð¥òÔ痔¢Ë˜¥ ù¢¬èó¡å¡ úÿÂ¥¾ë ¨èÌðó¡§ÂÇ¡ úøÓþ«¢÷¢ø¬ÿ¡ þ«¡”¢èï þ«¡Á¢ ÷ ¨øü« ý½¾·¨çÂàm õ¢ìôóöÿ¾ ³ ñÀ¥ú÷ö üð{¢÷õÄàó¡ ¨ß¢´Ìó¡ú÷ö ¾óù—ôß ¨èÌðó¡ñ» ú÷ £¢¦Ìó¡ ö¢· ©¢¦ôج÷¤ô㘥 ? ¨üð÷¡ Òà¥? ª¦ó¡¢÷Ã÷ ù¢ïó U· ¨ôp¨ëÂè¥é¢¸¬ó¡ ú÷é¢àm¡Uèó¡úðø¬ ¾ë ùà´Ì ù¢¬èó¡úðó [ë¢àm¡”šYà«©¢ß¢f¨e ©¢è̬Èm¡ ¨Ðм¬m¡ÅÁ¡¾m¡ú÷Z°ºï ö¨Ø„¡¨ìØüm¡? éÂèó¡ ޟØ󡩢ߢø¬³¡? ¨ïÁ¢Ìm¡ôߢԗ h^}n^ ¡ôðË Èû¡Â¥§Âij? ñ¢¥ù½¢¥þ÷¢ë—èÌïöq ñ— ? ù¢¬èó¡ù› ¨¸èÐó¡? ©—ºë ñì ñ¢¥ù½¢¥¤¬ïîó¿? ¨àôØó¡æÂßi úÈó¡? õ¾ì¬÷Uç¢ ü÷ï ŗ«޺Ÿ× íôÈ¥êôଠ¢÷? ¨ô÷¢ï¨óšÈ`ÞôØÔ ¨àô×æÂßòïù¢ï ¢ü·¢sÂÇöÜü¬ó¡¡Àºÿ ù¢ºï ¤Á¾¬ó¡ñ¢où—Âû¡Àðÿ ¤àôó¡— òøà󡧾· ¨àôØó¡ù¢ï ©¢ë¡ Þºf ? þ¬ºàô× ¨ïÂk¡”Ìû¾üßþôߪû¢ï¢rõó¡¡Z°ïÞǗ ¨èÌðó¡©¢×¢Ìüó¡îóÀïþßü« èºÌðó¡ ¨¸³¢üó¡¨èÌðó¡Å¢Ç—ñ¡Ä ¨àôØó¡õ¢Üûúðó ©¢ß¢ø¬³¡  ¢÷òøà¥ö ü÷òïõì ÷¢ð¬÷¢ìÂç ùôðÌ [ç¢Ìï D› ¨àôØó¡öºÔ« ¨àôØó¡²÷¢ûÂ¥öøЫ? íÁ¢Ì ù—å¢Ìïòðó¢ ç µ¢¬ ¨iÁZã©¢àøaÿ ¨àôØó¡Æºôo ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 15. 15. ñìûîóÀó  ¢ ç ¨Ç¢Ç¡ §Âÿ¢Üó¡ ¨èÌðó¡¨ïÂk¡ZÇÖ»ÿ òøàó¡ òøàôó¢ºÿ½¡¾ß› ¨ô÷¢ð¬÷§¾· ç ÞŸ× ó D›¨øÈì÷ªÈó ó ú÷¨èÌðó¡¨ëÂèó¡ù𬫠-48n^X% hj ”¢çÂàó¡Pï¡¢÷—Æô¡¡ÀÿƟ ÞŸØ󡔢çÂßÆôo”¢Ôߗöÿ¨ëÂèó¡? ޟØ󡔢çÂßÞºf ù÷ì ö üðó  ”¢Ôߗ¢Ô— öÿý¾ß¢È÷ ¨ëÂè󡾟¢ë ýÁ¾¥ÞŸØ󡔢çÂßú÷òï— ¢üºÇ òøà«®^ ¨Ü碄¡ ”¢Ôìó¡ ¨ëÂè󢥨ìôà¬m¡©¢÷ôàm¡å¢Ìïòðóù÷¾ì  úÁ¢Ì¬Èm¡Á¾º¥ ÍÂk¡ ©¢¬Èm¡ôß ¨Ü碄¡ ç Æô¡©¢ø ÷ ¢÷— ¨ø´Èü÷¨ÈôǨìÂØ¥òðï¨ëºèó¡ ? ¨ôàç©¢óšÈ÷¨àô×æÂßòïòø¸¬ ¡Àðÿ  ò¦ì¬Èøôó Öؼ¬ó¡  ¨ëÂè󡨺àiôºß ”¡Èó¡ ôßþ¬ëÂç? þ¬àô× ^`h *^ ôß±èó¡öÔ ±è󡾟¢ëþǗÁôßù𠝨èÌðó¡? ¨Ç¢Ç¡ §ÂÇ¡ §¾· ÿ ±ºèó¡ ù¢¬èó¨èÌï¨ëÂç  ¨üÇ [¥öÿÁ¢øߗµ¡Â«ù¢¬çú÷æó˜¬ ¡¾·¡ ñ¢¦Ë—ÞØëòºë¡ ¨üÇ [¥öÿÁ¢øߗµ¡Â«£¢¦Ìôó¨ó¡³ §ZÌß ¨üÇ [¥öÿÁ¢øߗµ¡Âº« úÀó¡ ùÏ¢l¡þ¦Á¾«§½¢ëöÈëòðóùð  ±ç ú÷°ï—ôߢ¦ó¢ã¨ó¡j¡§ZºÌßÝ캫 [èË¢ðó¡ùß¾ Ñèm¡¡ÀÿP¬à ¨ìÜü÷Ñè÷ ¢ ǗÁôßùð ¨ìØü÷¢÷Þë÷ ? ±¡ç¡ ú÷½¾ßòðºÌ å¢Ìðó¡ÆŸÂóμÌó¡ò°øm¡ ö Ôॠ©¢¬Èm¡Þf ôߨèÌðó¡ùÁᚠù»•ùZ°ïÍ¢¼Ë— [èË¢ðó¡¡¾ß îó¢üÿ ù¾ß¢Èm¡öÿ ¡¾·÷ ¢Ã ùȦô Â»¡ Òà¦ó¡ Äó¡¾·÷ ê×¢üm¡Óè÷ ¾ß¢ºÈøï ñ¢m¡[÷˜¬óé¢Ëòøà¥ù÷ì úÀó¡ ¨èÌð󡔢ë¾Ï— òÿ¡ ùôøÌ ”šÿ Å¢ü󡨺÷¢ßúº÷ ú÷îó¿Z㝠¨¦¬ðm¡ñ¢øß¡ ¨ì·÷ [ü¸¬r [øôàøïùàó¡I¾ì«  õ¢àó¡Âìm¡§¾û¢ºÈ÷ ù¢¬èôó¨èÌðó¡ÿ Vó¡ ö ¬èÛ D›å¡ÂÐû¡ ú÷[èË¢ðó¡úðdVó¡ñ¢øß¡ Âìm¡èÛ÷ Òॠù¾üô¥½Á Å¢¥õ¢ äü ? ¨û¢ØPó¡¨ç¢Ìðó¡¨àf¨Ç¢ŸÁÂì÷Þºì Òà¦ó¡ ¨èÌðôóþû½š Àó¡òøàó¡úߡ³—ùÔ¦ì Â»—øßùÇÁ¢{
 16. 16. ùßج÷õ¢ºàó¡ ¢—ÁùÓÂè  §ÁÌm¡ù÷¾ìù÷¾zö àf þôïªëó¡ùôøà ùç¬p»¡ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 17. 17. õ¢àó¡ Âìm¡Óè÷ öÿý™¢Ôߗ [àm¡¾ô¦ó¡? ¨ï¸ôóÖ¥¢Ôó¡Ã¢ j¡ÿ ¨ç¢Ìðó¡¨àfƺôo ôÿ¡ Ý¢Øìó¡ú÷ù¦¼¬ü÷ùÃÁ¢¥”¢Ôߗ ùßجm¡ v% ^j4h ñ¢¥ù½¢¥ÿ C¢àó¡å¢ÌïƟÁù¢ïÀó¡¾·ó¡Î¼Ìó¡ Æô¡ò¦ëú÷å¢Ìðó¡ÆŸÁ[à ¨èÌðó¡¨ïÂk¡Æǘ«Àü÷®óü÷ðó¡ §¾¸¬m¡¨ðôøm¡¨Ç¢ŸÁôߤë¢à«¾ë ñ¢¥ù¢¥½Áó N ÃÂ÷Ç ½Áó N ù¡Á ½Áó N öì ÿ ¢¦Ïù¢ï¢÷¾üߦËþÈèûÿ ù¢ï õ¢ß[ߝ [ôï¢÷½Áó E¢k¡ÆºŸÂó¡ :Âä󡧾üô¬ðÇ¡ò·¢Çúß¡¾à¥ò÷§Âij? öŸ¢ìó¡ [ôï¢÷ñ I¾ìó¡úÐk¡ ©Á½ ÂÐë? ¢ïÁ¢Ì÷ §½¢ìó¡ ù¢¬èó¢¥¢àø¬o §¾¸¬m¡¨ðôøm¡? ìü¬÷õ¢ßòïÁ Ë ¨àԥƟÂó¡ºÔì õ¢ßòï±Á¢¼ôó¨øܬü÷©¡Á¢Ä¥ÆŸÂó¡õì èÌðó¡Õ¢Ìüó¡ý³ æô¬q? ¨ó¢àç¨ïÁ¢ºÌ÷ ®óü÷ðó¡? ¨ï¸ôó¨ÈŸÂó¡ÝÂèó¡Þf §Á¢Ã —þ¬Ç¢ŸÁú÷D¡ ¨üǧÂÌß¾º· ¡ ? õ¢ß¨ðôm¡¨ó³ ò¦ëú÷ ¨½Áôó¡¤ìóå¢Ìðó¡ÆŸÁ¶ü÷¾ë {i^-h}n ^ Þ÷ª÷¾ì«¾ìó  ¨ë ñ¡Ä« ¨ïÂk¡úðó ¨èÌðó¡ñ¢¥ù½¢¥˜Ìû¡ù—Àü÷ù¢º÷á ªºó¾¦« — ? ô¼¬«ù—ù½ ¡û¢ï¢ø°· £¢¦Ìó¡ ù¢¬èó¡©¢³¢·êç ¢ ¦Á¾« ¢ o¡Â¥ªèï ªëó¡ ¢ Ÿ½¢¦÷úßñ¡·¡ ú÷ñ¢· Vó¡ ùû¢ìó¡ ¾ßó¡ôߨøŸ¢ìó¡¨ëÌm¡¨·Âm¡²÷¡Pó¡êÂ×úߝ Þجȫ§Z°ïÂÏ¢üߨèÌðôó ®^ ·Âó¡ ôìàó¡ H¾¦ó¡ýv å¢Ìïòï¾üßÞ´Ì«ù— ù¥Á¾÷Á¢¦ï§½¢ë¢ ôßåÂºÌ þ¥¢ë¯÷ ¢àç¢û¢üס÷ ¶¦Ð ¡ûð ù—ôßù¥Á¾÷ö— þûôøà ¢÷ òï? þûì¦Ø öÿ  ¡¾à¬È÷úï ÿ ¨ç¢Ìðó¡Á¢àºË ©¡Á¢ m¡¡øôଠúÂ÷¢ä÷¡ûð ù ú» ¡ Å¢ü󡧾ߢÈm ö Èèû˜¥õ¢ø¬ÿó ú¾à¬ºÈ÷ èÌðó¡¤Á¾¬ó¡  ö¢÷¢ø¬ÿ¡ ö ¦ÿ¡÷ ¡øü ù ¢¡øàü¢ÿ÷¬y ”l¡§¢· ¡ø è¬ ÿ å½¢ÿÕ¢Ìûÿ þü½ öó¢à«Ý¢¦«›ôßUèó¡Þ´Ì ôøß”Ë þû¡ þ«¡¿¾·? ¨¢ãÆó ¤ü³D›¢¦ü³©¢×¢Ìüó¡ ¤Á¾¬ó¡ZÈ ¨èÌðó¡? ¨à¬÷ µÂ÷”Ë òïò¦ë ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 18. 18. 1 ^_hf^ ¤¬ð󡧔¡Â쥨ô× ÅÁ½D›”¢äÏ ¡ Åôj¢¥ ”¢Ë—òàè¥ö¬ èÌðó¡¤Á¾¬ó¡¤ºôã¡ ù¢÷ì÷ù¡Â÷—©¢×¢Ìüó¡ ¤Á¾¬ó¢ç —Âì ù—ÞØ¬È äÐ å¢Ìðó¡ù—Yºà ¡Àºÿ ¨èô¬q¢ß¡û—UèôóÂçÀó¡±Á¾¬ó¡² ü÷ù¡¾ô¦ó¡öÜà÷? ¨èÌðó¡©¡Á¢¦¬»¡ ¨ßøoòðºÌ« öÿú¾ß¢Èm¡ú÷öÿZ㠔¡Pl¡ [øôàm¡ [÷¾ì¬m¡[ç¢Ìðó¡ þ¬àô×æÂßù›©¢¾¸¬ó¡úº÷ ú÷§Z°ï”¢Ë—öôଠù—¢Ô— þó µ¢¬ åÇ þ÷¢÷—ò¦Èó¡§Á¢û› þ ³« þøôà¬óí¢üÿö àºf þŸ¢Ø»—ú÷ ¨¥Â´¬ó¡ Þf ô߬yÀó¡ Í¢l¡þ³Á¾«Â¬ç½þó ùð ù—ôßå¢ÌïòïÞ´Ì éÂèó¡Òºà¥? ±Á¾¬ó¡² ü÷òÏ¢è« S%o8 ªë — ? ¤ó¢Øm¡ýÀÿâs›úð{ ±Á¾¬ó¡² ü÷©¢¦ôجmij÷ ¨ó¢¬ó¡¨ôºôìó¡©¢¸èºÐó¡? ÞØ¬È ¨ìÂØó¡ýÀ ¢ÿâs þó ¨·¢¬m¡ÍÂèó¡ú÷§½¢ç ¡ ú÷úðø¬ ®^ 墺Ìð󡤺Ǣü ¨ëÂèôóþ¥¢È¬û¡ú÷D¡ ¨ôôìó¡Â Ë¡ ñ» å¢Ìðó¡ÆŸÁ¤ó¢Ø÷ú÷öÈëâºs›å¢ºÌðó¡ Âܬü ù—þôß îóÀóþôÿš«Vó¡¤ó¢Øm¡Þf ÃÂyC ¢÷ õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡¬È÷âô¦ þüºðó å¢Ìðó¡ÆŸÁõ¢Ç ñ¢ü ù—ò¦ëõ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡¬ÈmÁÂÓÿ ¢÷òïòøð ¢ø°Á chf^ v% ^~} q}F ¨×Á¢»§”¡Âë ¨¾ü¥Â³
 19. 19. ¨¦à³õÄ·¨èï E¬ó¡å¢àÇ ¢ï¨ôøß©¢×¢Ìû墺Ìðó¡öôºà¬ ÞØ¬È ®^ ¾ô¦ó¡õ¢Üü¥êôଠ¢÷òï Å˜ç ¨¾÷ñ¢øà¬Ç¡ ”¡Âàó¡? Øó¡ Á¢ûñ¢àºË› ? éÀk¡— §Pl¡Òà¥Â ÜýÁ¡³ úߔ¢Ë—öôଠÿ ö¼¬ó¡ õ¡¾ë¡ ôßýW¬ºó¡¨ºÇÁ¢r þ÷¢ø¬ÿ¡Z° òøߗ ¨¡ÿ ¨ÇÁ¢r ùøôà Á¢¦ðó¡ùç¢Ìðó¡ ½¢àó¡¨ëÂèó¡— ¨àôØó¡²÷¢ûÂ¥é¢ØûúøÓÞì ¤ó¢Øm¡ýÀÿ¤ºô㡠ޟØ󡔢çÂßÆôo¨Ï« ôߔ¢ü¥§Á¢Ìó¡¶üd Á¢¦¬»¡ ¨àôØó¡æÂßÂx Á¢äÐó¡[ç¢Ìðó¡ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 20. 20. S zf^v% ^~} q} Á¡Øó¡ òøß E¡ å¢àÇ ¡ ö¼¬ó¡úßå¢Ìðó¡¨çÂà÷õ¾ì¬m¡å¢Ìð󡬺È÷¾Äº ¤ó¢Øm¡ú÷½¾ß? Á¢l¡þó þ«¢×¢Ìûêç—ÞÇ« ¨ÏÂçþó ¶¬ ÿ ú» ¡ ¨÷¾» Z¥¡¾¬ó¡åÂà ¨ôϦó¡
 21. 21. îk¡ ¨ØÂl¡§”¡Âë?  ÷¡¶¦Ð ¨·¢¦Èó¡õ¾ì¬m¡å¢ºÌðó¡öôºà¬ ¨·m¡ :¡Âó¡? ZÈó¢ï §Â÷¢äm¡ôßØü«©¢×¢Ìü¥õ¢ìôó¢ÿÀ¼¬ ù—¤xVºó¡ ¨ºŸ¢ëó¡ úßò´Ç ¨à¦Øó¡úߧÂðè`Úè¬yÿ½¦ó¡Pß©¢°à¥? ¨ïÁ¢Ìm¡ æ¾´¬ºó¡ ¨Â¸¦ºó¡ ¨·¢È÷¤ë¡Â — ¨ôp§Âÿ¢Ûúß¡ÂÂì«ÞÔ ú÷Äó¡ú÷§¾÷ñ» æÂàó¡ÞŸ¢ë ¬羥— j¡ ¨à¥¢¬m¢¥¨Ï¢l¡§Á¡¾j¡§Á¢Ëòüó¢û¢¸¬÷¡Âx— þóW÷£Âë§ZäÏ Þ¥¢« å¢Ìðó¡Êë¢ü §Á¢Ìó¡¶üdù—ò¦ë å¢Ìð󡾟¢ë¢ àÔ ©¢¦«Â«êç ©¡Á¢¦¬»¡ ¤ó¢Ø÷õ¾ºì« ò¦ìm¡èÌðó¡þ¦Á¾« þûû¢ë å¢Ìðó¡¾ßó þ÷ è÷ ý¾Ÿ¢ëÞ÷ Sv% ^j4hz% }y ”æðó¡£Á¾m¡å¢Ìðôó§Äøm¡¨÷àó¡ÿ Àó¡ å¢Ìðó¡ÆŸÁõ¢Ç ÿ å¢Ìïòïå¾ÿù› ¨óšÈm¡  §½¢ìó¡ ¤ó¢Øm¡Ã¢s› õ¢Çôó¨ÈŸÁõ¢È뗨¯¯ ¨e S_n^i% ÞØ¬È  ¢nij÷ Âï¿ôߢüÿÂÐ¬ì ®^ §Âçó¡ú÷ºÿ ©¢×¢ºÌüó¡Ýüº« ù› ©¡Á¢Ëòüó— å¢Ìðó¡¬È÷áô¦ó¢ ÇÁ¢÷Vó¡©¢×¢Ìüó¡îô¬º¥ õ¢ºìó¡å¢ºÌðó¡ ýÀÿúðó ý¢û½—¨³Á¾m¡ ©¢×¢Ìüó¡ú÷¨à¥Á—? ¢¬¥¢¯¬È÷âô¦ þû¡ õ¾ì¬ºm¡å¢ºÌðó¡ ¨« ¡ ©¢ èó¡ú÷­¯ ú÷§¾·¡ §Á¢ ÷ òë¡ ôßúøÔ¬«ù—¤x¨à¥Á¡ ©¢×¢Ìüó¡ Ÿ¢m¡@Ä¬ó¡ Á¼Ðó¡êôÈ«— ñ¢¦j¡êôÈ« ¨Â¸¦ó¡¨·m¡— æ¾´¬ó¡ ¾¸¬ó¡ — ¨ èó¡ ¨ß¡ÂÌó¡§ÂŸ¢Øó¡£ïÁ ²ô°ó¡ôß@Ä¬ó¡ ”¢¥Â ï ½¡Á¢ÿ §ZäÐó¡©¡Á¢È󡧽¢ë §Á¢Èó¡¨û¢Ï ôøàó¡Õ¢ºÌüó¡£ ¨ ºèó¡ ÂÐ¬ó¡  ñWm¡¨û¢Ï ¨û¾à÷ñ¢øߗ  §Á¢s  ¨óW÷ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 22. 22. ôߗ õ¡¾ë¡ ôߨ°à¥ ”l¢¥õ¢ø¬ÿ¡— ”l¡? ¨Ó¢Á ¾ºj¡àºÈm¡± ¨ ºèó¡ ò»¡¾ó¡ ? ¨Ó¢Á ¨·¢¦Ç ôó ò·Á—  éÁà — £Á¢ë? — ¨³¡Á¾ó¡ ߢø¬³¡ Õ¢Ìüó¡½ ¨ èó¡ ”¡Á ú÷[ç¢ÌïÞ÷— ±Á¢l¡? ö¼¬ó¡  Øó¡ þ«Á¡½› Öô¬qÕ¢ÌûöÜü«? õ¢ Ç ¡ ¨ôȬó¡ ÂøÈó¡ µ¢´ü¥YðÇÅÁ½ñ¢øï› Á¢¸¦ó¡ S `f%^ ¾ëùð ù¡ Á¢äÐó¡[ç¢Ìðó¡öôà¬ó¨ÁÂÔó¡¨üèó¡¨çÂàm¡¤È¬ð ðóå¢Ìðó¡ôºß ¢÷—îó¿ òøàó¡ÞÓ÷ þçÁ¢à÷îó¿¾à¥ÞÔ ðó õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡§Á¢ËôßòºÐ· ú÷[ü¯¡? õ¾ì¬÷å¢Ìï¬È÷D›Ð U·òë¡ ôß[üº¯¡[確Ì鷺Á¾¬¥ ¾·¡ òë¡ ôßþ³ù¡ ¨àôØó¡æÂߤÁ¾«? ¢ÇÁ½µ¢´ü¥òøð ù¢¥—©¢×¢Ìüó¡ å¢Ìðó¡¬È÷áô¦óþ¬àô×½¡Âç—ú÷ ¨àô×Õ¢Ìû— öq öÜü¬ï ¨ôøߨìÂØ¥¾Ÿ¢ìïþ«”¢èïÁ¢º ۛîºóÀïþó µ¢¬ºÇ ôß ¨ŸÁ¢×­½¡^ [¥¢Ðm¡ú÷êÂç¤Á¾«— ¢Á¡½› ¨ëÂçÕ¢ÌûöÜü«? §¾ß¢Èm¡ ö½¢ë E¡ å¢àÇ ¡ ñ¢øߗ S}[ ^ úßòì« §¾÷¨øŸ¡½¨¦Û¡÷ ¤ôج ¨ßØó¡¨àç¢üó¡¨÷¾¼ôó¢ßÂÌ÷ê¦Øå¢Ìðó¡ÞÔ ÂÜû¡
 23. 23. ¾·¡ ¨à¥¢¬÷§Á¢Ëù¢¸¬÷¡ ¡¾· ¨÷¾»§Á¢Ëù¢¸¬÷¡Âxÿ Á ºË ­º¯ ú÷Í¢»òÿš÷ôßòÐy—  õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡¬È÷ý⺬³¡¾ºà¥ ¨¸èºÐó¡ ¢å¬à÷¨øÜü÷ òøàó¡ù¢ð÷ ? — ¨ÇÁ¾m¡ ¨ëÂèó¡ ¾¦àm¡ ª¦ó¡? ¨óšÈøôóþô¦ì«îóÀïÂ Ü Øà« å¢Ìð󡾟¢ë¨Ï« ôߔ¢ü¥¨ìØüm¡Ñè÷ ò¦ëú÷å¢Ìðó¡ÆŸÁõ¢Ç ¶ü{ Í¢»ñ¢è¬·¡? §½¢ß§½¢ Ìó¡ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 24. 24. ^`X%^`h% — þçÁ¢à÷øü ù—å¢Ìðó¡ÞØ¬È §”¢èðó¡©¡Á¢Ë² ü÷ñ» ú÷ §Á¢ ÷ Yà« §”¢èï ¨øôï ú÷ôߗ©¢¬È÷áô¦ó§¾¾ß¢ÏÂçþó ¶¬« ©¡Á¢Ìó¡ýÀÿ ¨ºÏ¢»©¢ßºÓ÷ ? þº«¡Á¢ ÷ ±Á¾¬ó¡² ü÷¨ØÇ¡¥ þôßòÐyÀó¡õ¢àó¡¤Á¾¬ó¡ Á¢¬» ¢¦·Á¢o¨eù—  £¢¬ðó¡¡Àÿ»—? §ÁÌüm¡©¡Á¢Ìó¡Þf ÁÏ ú÷ Â«ù—îüºð{ å¢Ìðó¡òÐy©¢k¡Òà¥? ©¡Á¢Ë§¾ß? ©¡Á¢¬»¡ ú÷¡½¾ß¨ºe ù¡ ©¢ßºÓm¡ ¢ÿZã©¢·? §Á¢Ìôó¨Ï¢»¢ÇÁ½¨ìØüm¡— ±èó¡öÜü »—©¢·? þÈèü¥¤ó¢Øm¡ §Á¢Ç §Á¢Ì¥Ãèôó
 25. 25. »—¨øÜü÷¾óÁ¢¦¬»¡— ù¢¸¬÷¡”¡Â³œ¥¢ ü÷”Äj— ¨ô÷¢ï§Á¢Ìóòÿ˜¬º ©¢àø´ï¨Ð¬¼m¡©¢Èǚm¡ú÷  E¡ å¢àÇ ¡ ñϗ§½¢ Ë ôßòÐy  °º÷ å¢àºÇ ¡ ¢ÿZã Âg¡ ¤ôÐó¡©¢àf Âg¡ ñn¡ ¨Ðм¬÷©¢×¢ÌûêÂ×úßö à´Ì« ÞÇ¡ ê痿 ¡ûð ù—¢ÿ½¡Âç—ú÷¾Â«¨èºÌðó¡ ©¢÷ôà÷òÔç—ôßùç¢Ìðó¡òÐy ¨ìÂØó¡ýÀ ¢÷Þø¬o— Îм¬÷½¢ü¥é¢¸¬ó¡ ôß ö ¬àôØó¨ä󢥨øë ©¡¿¨Ï¢l¡©¢ßÓm¡ú÷½¾ß úßö çÁ¢à÷ùð«ò¥ ¤ºÈ¸ç¨º¥Á½ þôßØü«”Ë òï? ¡Z¦»ùð ù—ÞØ¬È å¢Ìï¨eÆó þû¡ ¢øÇ ö ³ç ö ¬ºëÂç ¨èÌðó¡ Þ¥¢« §”¢èðó¡©¡Á¢Ëú÷©¢ çÞ¥Á—í¢üÿ Á¢äÐó¡[ç¢Ìð󢥨Ϣ»ÿ ¢¦Èû¨ô Ç ¤ó¢Ø÷¢n ©¢¡n¡©¡Á¢Ë ¨ôøߨà¦×©¡¿ÿ ¨ÇÁ¢øm¡©¡Á¢Ë ¨ìôØ÷ ÿ ¨¥ôØm¡©¢¬Èm¡ öÿ¾· Á¢¦ðó¡[ç¢Ìð󢥨Ϣ»ÿ ¨÷¾l¡©¡Á¢ºË þ«”¢èï— å¢Ìðó¡Âøߤ¦È¥¨èô¬qùð«ù—úð{ ©¢¬Èm¡ýÀÿù—Yºà ¡Àºÿ ¾·¡ ù—? ÂÜüó¡ ôøàó¡ê¦Ø¬ó¡úøÔ¬«ÿ ? ÎÐc¾ëùð Àó¡å¢Ìðôó©¢ßÓm¡Òà¥? Øà«ÿ[ºÇÁ¾m¡©¡Á¢ºË £Á¾«¾ëùð Àó¡ §ÁïÀm¡­°ó¡§”¢èðó¡©¡Á¢ËôßñºÐk¢¥[ºà÷ òºì· [ü¯¡ú÷°ï—ôßå¢Ìðó¡òÐyù—Ãx ¨ïÂk¡? ½¡Âç ¨üèó¡©¡Á¢ m¡ÆÁ¾¬ºó ¨¦ÿÀ÷¨Ë¢· ”¡Âg¨èô_Äø¬«V󡨠èó¡ýÀÿ©¡Á¢Ëú÷ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 26. 26. f^ `h% ñ¡Ä ù¢ïþû¡ôßòó¾¬ôóòŸ¢Çó¡¾·—Ç Æó å¢Ìðó¡Ã ôߨ÷¾l¡§Á¢ËÞÓ ù› õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡§Á¢Ëòøyù›¢÷—þôß ú» ¡ Å¢üó¡¾ß¢È ù—? å¢Ìðó¡¾ß ôߢÜç¢p ¤Èbù—úð{—
 27. 27. ¨÷¾»Á¢ËôßòÐyù—þôßù—¢øï ýÂøßú÷§ÂÌߨॡÂó¡? ùºð — ù¡ §Á¢Ìó¡é¢Øû? Þ쫨øܬü÷¨÷¾»ÅÁ¢{ù¢ï¿›[ü¯¡ ¾·›¨ÇÁ¢øm¡— ©¢¡n¡§Á¢ºË  ¢ôøߢàÓ÷ ÅÁ¾m¡— ¨÷¾l¡§Á¢Ë? ¨¦Á¾¬ó¡þ«P»ÞÔ ù¡ ÅÁ¾m¡§Á¢Ëù¢¸¬º÷¡Ã¢¬ºx ñÐk¡¾à¥ ݦǡ ? ¨ß¢Çñ¾à`
 28. 28.  ˡ¨¯¯ úßòì« §¾÷¨øܬü÷¨÷¾»õ¾ì ù¢¥îºó¿ §Á¢Ìó¡ôß h^a%n% ^ ù—£Á¢ë¢ à÷ ÞØ¬È ¨³Á½D›¢ìøߔ¢m¡ùð ®· òøà«ù—¸¦ó¡å¢Ìðó¡éÂçÞجºÈ« ¤Á¾¬ó¢Ô— ùàÔzö üðó  ½¢àó¡èÌðó¡±Á¾¬ó¡² ü÷? ù¸¦ó¡¨ç¢Ìðó¡íÁ¢Ì õà [¸¦ó¡[ç¢Ìðó¡Zäó¢Ô— µ¢¬«  ©¡Á¢Ìó¡ Í¢l¡¤Á¾¬ó¡ ¡Àÿ ¨Ÿ¢m¡©¢×¢Ìüó¡? Í¢» §Á¢Ëôßòз¾ëå¢Ìðó¡ùð ù—¤x§Á¢Ìó¡ýÀÿôºß ñºÐ¸ôó S1^h^`h% ÝÂÌ÷? íÁ¢Ì ù¡ þ¥ïÁ¨ÇÁ¢r ¤ïÂm¡½¡¾ß›úߢ Ë îó¿¾à¥öôºà¬ ù¡ å¢ºÌðó¡ öŸ¢ß §Á¢Ëôßòз¾ëå¢Ìðó¡ùð ù—¤x§Á¢Ìó¡ýÀÿôßñиôó ¨üèÈó¡ù¢¥Áù¢à÷§Á¢Ë ùÂø¬ó¡ ©¡Á¢Ë ¡ ¾ß¡ìó¡
 29. 29. ¨Â¸¦ó¡¤ï¡Âm¡§½¢ë ñϘ¥¨çÂà÷þ¾óùð«ù¡ õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡ ? ¾ß¢È ”¢m¡ôß©¢×¢Ìû? íÁ¢Ì ù¡ ¨j¡ñ¡·¢¥š¦ü¬ó¡ ¤ïÂm¡”¢èðû¡¨j¢à÷ôß æ½¢o¿ £Á¢ë? ¨ß¢Ç ¾¬d¨ô·Áñ» Â^êÂç? ¡Ôßù𠝤ïÂm¡¨û¢Ï ôߝ §Á¢Ìó¡ýÀÿôßñÐk¡ õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡¬È÷áô¥D›¨ç¢Ó› ¨üèÈó¡ù¢º¥Á§Á¢ºË ”¡Ó¢¥
 30. 30. ¸¦ó¡? ñ¢Ð«¡ òŸ¢Ç Â^Þë÷ [à¬ï ”¢Ë¡ Òºà¥åºà ù—墺Ìðó¡ ©¢üÂd ”¢ü¯—? þ«Á¢^ ¤ïÂ÷¨óšÈ÷òøb ¤ïÂm¡¶ôЫ ºj¡ñ¡º·— ©¡Á¢ºË ¡ ñ¢÷—§ÂÌߢn» ÞØì Á¢_— ß¡ÂË£Á¢ì¥¨Â^¨ô·Á? íÁ¢Ì ù—¢Ô— þôß Á¡ºØó¡ Á¢_£Á¢ë? ¤Á¾¬ôóÍÂèó¡µ¢¬« ¨üèÇÂ Û ôߗ ö¼m¡? ¨ôó Þ÷ òë¡ ôߨº^ Pï¡£Á¢ë? ž×¢Ìó¡úß¡¾à¥ñ¡´¬ó¡ ¨Â¸¦ó¡¨·m¡ñ· ©¢÷ôà÷ìô¬ó ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 31. 31. }^a%n% ^ ¨j¡¨·m¢¥¨ìôà¬m¡©¢ßÓm¡Òà¥þó›å¢Ô ½¢àó¡±Á¾¬ó¡² ü÷ùj¡ùç¢Ìðó¡Þ¦¬ [ç¢Ìðó¡Þf ñ¢ü¬÷?©¡Á¢Ìó¡ Í¢l¡¤Á¾¬ó¡ å¢Ìðó¡¬È÷§Á¢ËôßòÐyù—å¢Ìðó¡ôß §Á¢Ìó¡ôßñиôóS}^yh`h% ¢üà÷ ¢³¿v øà¬È÷ §ÂŸ¢Ø󢥨ôЬm¡©¢ôøàó¡Òথþ¬çÂà÷ôßòó¾ ù—þôß zf^}^yh`h%  §Á¢Ìó¡ýÀÿôßñиôóå¢Ìðó¡ôß õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡¬È÷§Á¢ËôßñÐk¡¤û¢³D› ©¡Á¢Ë›ÿ ¢÷ ¨ôÜm¡òøà«æï öôଠù—þôߝ ù¡ZØó¡úߨÂÜüó¡ ¨ôøàó¡þçÁ¢à÷øüº ù— ÞØ¬È ¨j¡ÖŸ¡Âl¡—Âì æï ¨j¡©¢×¢Ìüó¡?¨j¡¨ó¢k¡Â¯š«æï §ÂŸ¢Øó¡Ö¦Ó ¨«• ©¢ßÓm¡ú÷¾·¡ ? Îм¬ ù— ÞÔ ù—¤xÍ¢l¡— ÂðÈàó¡ù¡ZØó¡ j¡”¢Ôèó¡ j¡Öl¡ZÈ« ©¡ÂŸ¢Øó¡¨çºà÷ ½¢ß¤ï¡ÂïÆó ¢ øë¢×ú÷¡¾·¡ þ¬èÐ¥§ÂŸ¢×? ZØ ù¡ §ÂŸ¢Øó ¢øøЫ ù¡ õ¾ì¬m¡å¢Ìðó¡¬È÷§Á¢Ë¡ÄŸ¢·ùð ù—å¢Ìðó¡ôß Sh^}^yh`h% ¨Ÿ¢Ôèó¡©¢¡õ¢Üûö è ¨ß¡Â˗ ¨è軧Ÿ¢×? ù¡ZØôó¨Ç¢Ç¡ ¾ß¡ìó¡îó¿¾à¥öôºà¬ ¾à«æï ­¢èüó¡ ½¢àó¡í„¡òøà æï ù¡ZØ󡝽¢¦`¢çÁ¢ßùð ù—þºôß  ¨¦ºë¡Âm¡ õ¾ì¬m¡j¡ò³Âó§¢Øàm¡¨Èøl¡©¢ßÓm¡¾·¡? ¢ó¢ß¬È÷âô¦ ù—¤x ¨j¡¨Øºl¡ — ¨ß¡Â˧Ÿ¢×— ú¾àì`¨¦ë¡Â÷§ÂŸ¢×½ì ù—¤xôøàó¡¬Èm¡ôß ýߗ§ÁºïÀm¡ õ¾ì¬÷Ÿ¢Ðì¬Ç¡ÝÂÌ`Xà y^1 ^ ù ¨èÌðó¡? §¾·ó¡ÿ ¨àôØó¡ù ¨àôØó¡ôß¾ø¬à«¢¦Â쫨èÌðó¡©¢×¢ºÌüó¡Þºf ù› ¨àô×òïù—Yà ýÀÿ ¢Á¡½› ©¢×¢Ìüó¡öøЫ? ¨ìì·¨ïÁ¢Ì÷íÁ¢Ì ¨àôØó¡æÂß ôß ¢¢×¢Ìû ¨ëÂè󡩢ߢø¬³¡? ì¬ô«ù—ÞŸØó¡ ôßù—¿›Í¢ºl¡¢º ë¢Øû? › òºøà« ¢÷¢ø¬ÿ¡îó¿ò³¡ú÷¡¾¦ ù¡ ¨Ï¢»§”¢èï§Á¢ËZÔ¸¬ó¡ôøà ù—¨èô¬qÞŸ× ú÷[確Ìðó¡ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 32. 32. öÿÁ¢øߗÞ÷õ”¬« §Â÷¢äm¢¥öȬ«©¢×¢Ìû? ùïÁ¢Ì ¨ëÂèó¡? Á¢¦ðó¡ùç¢Ìðó¡ í¬ºÌ÷ Á¢äm¡? ¤ìü¬ó¡ ñ¢¦j¡êôÈ«
 33. 33. j¡ñy ¢÷¾üßU· ùç¢Ìðó¡ ”l¡? ¢ ×¢ÌûÅÁ¢{¨ï·D¡ ¨³Á¾ó¢¥ÿ ¨èºÌðó¡ òÜ — ¤x ¨Ÿl¡©¢×¢Ìüó¡¨ÇÁ¢ømú¾à¬È÷¡ûð ù—¤x ±Á¢ºl¡D›öº ëØû¡ù½ »— ¨ëÂç[¥— ¨üÇD›¨üÇú÷[ô¯¢ø¬÷ù¢èÌïù¢´ ü÷ ò·Âó¢ï ¨¾ôì¬ó¡ ¨èÌðó¡©¢×¢Ìü󡨦ô㗢øü¥ ¨èÌðó¡ý³ ú÷»—þ³ ºÿ Ýüº¬ó¡ ¨·¢Ôó¡é¢¦ÇúøÔ¬ õó¡¨èÌðó¡? ©¢à¥¢¬m¡ ©¢×¢Ìüó¡ñ¢où¢ç ¨øŸ¢ë§½¢Âºó¡ öº¼¬ó¡ Z㠝¨¦àÌó¡éÂèó¡ EWm¡Áð¾ó¡ H¡ô ¦ó¡Äèìó¡ @Ä¬ó¡ ½¡Â󡤺ï« ©¢º³¡Á¾ó¢¥ ¨èÌðó¡ñ» ú÷¢ùÄø¬ Vó¡¤ÿ¡m¡ ©¢÷¢ø¬ÿ¡ ¨à¥¢¬÷ôßùç¢Ìðó¡Þ´ºÌ îºó¿ ùû¢ìó¡ ¾ßó¡ú÷Þ¦Øó¢¥ÑÁ¢à¬«— ôß
 34. 34. ¢ ¬øü« ©¡¾ËÂm¡Þ÷¨ï¬Ì÷©¢×¢Ìü¥õ¢ìôó[ç¢ÌðôóÍÂèó¡µ¢¬«¨ëÂèó¡ ¨àôØó¡²ÿ¢ü÷¤ºû¢³D¡ ¨ìØüm¡¬È÷ôßöÜü«¨èÌï©¢Á¢¦÷ ­¡¾·— ¢Ô— ¨e £¢¦Ìó¡©¢øÜü÷©¢¬çÞ÷îºóÀï ú»•[ç¢Ìï¡ì¬ô ù—[ç¢Ìðôó¢ ç µ¢¬  Y×ó¡¬Èm¡— ? ùð Àó¡ èÌðó¡Ý¦Ç¡ òøßò°÷ å¢Ìðó¡§Âðè÷? ¨ó½ ¨ü× ©¢¦Ç¢ü÷ í¢üÿ òøߨÇÁ¢rêÂ×úß¡¦Èð ù¢¥þôïÂØìó¡? ¨ïÂk¡½¡Âç—Þf ôßÔì Àó¡ Þ¥Âó¡òÐç ¨ïÂk¡é¾üÏþ¥ù¾à ¢÷ñ¢øß¡ ú÷ §¡ÿ ¨ØÇ¡¥ ”¡n¡ôßÒথö Ôà¥õ¢ßòïC¢à󡔢t—æô¬qú÷[確Ìðó¡å— òºÐ¬ Á¦øj¡
 35. 35. E¾ó¡¨ç¢Ìðó¡ù¢³Â ÷ ? ½¡Âó¡ `f^^1 1 ^n% n}^i^h^ ¢ÿ¾ Õ¢ÌûÄï¡Â÷èÌðó¡õ¢àó¡Âìm¡õ¢ë—ö ¾ó§Â÷¢äm¡ÍÂçú÷Á¢°ï ¡ ôß [ç¢Ìð󡧾ߢÈm ©¡ÂŸ¢Øó¡£ïÂó© È« Â¢Ì¦÷¢ÿ õ¢Ë ? j¡Õ¢Ìüó¡ÄïÂ÷? §P»¿ ùºÇÁ¾÷ óÁ¢÷£Âë±¾Âä«ó ? æ¾´¬ó¢¥êôà¬m¡Õ¢Ìüó¡Äï¡Â÷? ©Üm¢¥Õ¦n¡ ù¡ZØôó ¨ßÂÌó¡ Á¢äøôóÄïÂ÷ñ— æ¾´¬ó¡ ¨Á¢¼¦ó¡£Á¡ìó¡£ïÁ ¨Â¸¦ó¡¨·øôó¢o ¢Ì÷¢ äü¥ ¡Àÿ ¢ÌïÁ
 36. 36. ò¾¬û½Áû¢÷¾¢ÈûÂÿ ? ¨ç¢Ìðó¡¨àfþ«˜Ìû—ò÷¢ïªë ñº» òºøà ñ¢¦j¡êôȬ¥òЬ«©¢×¢Ìû ¨û¡¾÷ ©¢Ç¡Á½ôߢԗ òø¬Ì ÄïÂm¡ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 37. 37. ~h*^48^ih^ ¾ó ¢ ü÷¨ô°÷—¨ÈhýÀÿ [ç¢Ìðó¡Þf ¢ ôøà¬È ù—úð{»—¨Ï¢»Äï¡Â÷§¾ßí¢üºÿ ¨ç¢Ìðóõ¢àó¡Âìm¡îô{¾ ôäïó ? ¢û½üÇ? êôȬôóâ¬rÄïÂ÷Wº¨ºà×¢ì÷¨ç¢ºÌï ? ùÈ«¡ ¨ç¢ÌïÄïÂ÷P¬à ¢ÌïÁ
 38. 38. âû¾Á ­Áû ?æ¾´¬ó¡ §Â÷¢äøôó¡ÄïÂ÷¡¾üô«ðÇ æÀ´¬ó¡ òl¡£ïÁ ¨ß¡ÂÌ󡩡Ÿ¢Øó¡£ïÁ ñ¢¦j¡êôȬó¢ó¢°÷¾üôèôïù¡ù¬óÁ¢ï ¨·m¡ ¨ô¦j¡©¡Á¢ m¡Ý¡û—Þf úøÔ¬«Â¢Ì«Â¥? ¢˽Áè«Âÿ¨ç¢ºÌð󨦺Ôn¡¨ºØp Àó¡ ù¬ÇÁ½ ÄïÂ÷¾ó¾³« ­{ ú÷¨¥Âì÷ôß Ÿ¢m¡@Ä¬ó¡ æÀ´¬ó¡ ¨Â¸¦ºó¡ Ád Á¡½£ü³¤ìü¬ó¡ ñ¡´¬ó¡ Á¼Ðó¡êôȬó§¾ß¢ë ùè½ ¨ç¢Ìïþðô{ Ay}%{f%fBxh%y}
 39. 39. ÿ ù¾üóéÂËñ¢ Þü¦¡ ¨¥¢ãåÂ×ôßÞì«Vó¡ ú½¡¾ç ¢ ¬·¢È÷âô¦«Vó¡ÑÁ¡ îô« Á¢¦¬»¡ ­¸¦ôóȟÂó¡E¾ó¡Äï¡Âm¡ §¾¸¬m¡¨ðôøm¡? Á¢¦ðó¡¨ç¢Ìð󡧽¢ë¤ºÁ¾«ÄºïÂ÷ ¢¯¾·—õ¢àó¡ñ³ öÜü ö¼¬ôó§Ã¢¬r© È«ÄïÂm¡¡Àÿ? ¢Ô— Â硬«  ¤ºÁ¾¬ó¡éÂº× Y×ó¡¨èÌðó¡¨ôŸ¢àó¡öq ú¥¡ £
 40. 40. ó Y×ó¡ö¼m¡ò°÷¨èÌðó¡¨ïÂk¡õ¢Èë—Þøj§Z°ºï ¢ÿZã ¨ç¢Ìðó¡ñ¢¦Ë—õ z -^} [ç¢Ìðôó¨Ï¢»§ÁÐ¥©¾ß—¨øŸ¡½öc Þë¡÷ èÌðó¡õ¢àó¡Âìm¡îô{Õ¢Ìüó¡Äºï¡Â÷¡¾ºß Z°ï
 41. 41. ¤Á¾¬ôó© È«¢ ¦ôã¡? Â硬« ÷¢ï¢¬ë òøà Í¢»ÅÁ¢·Þë¡m¡ýÀÿú÷òºðó ¨ëÂç— ¨àô×ö¼m§Ã¢¬rúï¢÷— §”¢èðó¡©¡Á¢Ìó¢ÇÁ½öÜü ¢ ü÷ ö¨Ï¢»¨øŸ¡½öc Þë¡÷ ùðô{±¡ç¡ ê×¢üm¡ ¨ç¢Ìï¤ôã¡ ö Öìç[ç¢ÌðôóîóÀ¥ù¸øÈ ùZ°ï ö Ó¡Á—? ö¼¬ó¢¥½¡Âç¡ ¶øÈ ½¦ó¡Þf ? ö ¾óÂ硬« ö¼¬ó¡©¢¬È÷ÞçÁ¡ù—ùçÂà ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 42. 42. h^ ^a%%h ^ ¾ìß¾ë [÷¢ßòï¢Á½ ©¡¾ËÂm¡ [ç¢Ìðôó©¡Âdš÷ ¢û¢³Â ÷ ¨¥Âàó¡¨èÌðó¡éÂèó¡öºì« ¡¾ô¥ ùô°{å¢Ìïå— ¨¯¯ ôß¾Ä ¢÷ÁÔ^ù¢ü¦ó ù¬¦ó¡? :ÂßèÌïù¢³Â ÷ »— ¢¥Âß 1}f^f ^ ê츬 ¡¾ô¥ ú÷°ï—D›ùø¬ü Ôßùô÷ öÔ«¨àÇ¡ ¨ºm¢ß¨ïº· ¨èºÌðó¡ ? éÂèó¡ ޟØó¡[¥Ö¥¡Á öôëé¢çÁönùð ù˜ï§Z°ïéÂØ¥ö ¬ï· ¨m¢ßú÷ùç¢Ìðó¡ ±Á¢l¡D›©¢°à¥ ©¢øq  »—ù¡¾ô¥ ¢ø°· Á¢¸¦ó¡”¡Á ¢÷? §Â÷¢äøô󧾸¬m¡¨ðôøm¡ú÷å¢Ìïæó—ÂÌߨ¬Çt õ¢ßòïàºÈ ù¢ó½ ù¡Ã¡³ ¢ønÂÈó¡¾ó¢¥ ¨¸ç¢Ðm¡ å¢Ìðó¡§Á¢Ëù—¡¾y ú»•[ç¢Ìï¡ìô ¡¦ÿÀ ¨¦Ø󡧽¡Á ¡ ¨ë¡¾Ðó¡D› å— §ÂÌßú÷°÷Ôìç §¾¸¬m¡¨ðôøm¡Â»—ù¡¾ô¥ú÷ùZ°ïùç¢ÌïîóÀïÁÄ ÄïÂm¡ ñ¢¥ù½¢¥ª¥ ? ¨«¢è¬÷¢¬ë—  ¨Èü³[à¥Á—úß¾Ä ¢÷D›ùø¬ü ¨üÈó¡? 墺Ìï ¡Â¬ôðû›”¢t—Þf ? öÿZãå— öz ù¾üó£Â㧾¸¬m¡¨ôðøm¡¨ç¢ÌðóYðÈó¡ ߢø¬³¡ Aa%h}^B}f^ ^a%%h ^ ú÷ùç¢Ì什¢ßþó›ß¾ ÞÇ¡ é¢ØûôߢèÌï¢àøa
 43. 43. ¢ü× ¢Á¦fõ¢ßòïù¡¾ô¥§¾ßöÜü« C¢à󡔢t—Þf ú÷ùç¢Ìðó¡þó›˜ m¢ßèÌïù¢³Â ÷ ©¡üÇÞ¥Á—òïõ¢ì Á¢¸¦ó¡”¡Á ú÷Z¦ï½¾ßù¢ï õ¢ß? ¨èô¬¼m¡©¢×¢Ìüó¡ ­¡¾·¡ ú÷ò÷¢ï±¢ ü÷? ¨ïÁ¢Ìøôó  ÂÌß®ó¢°ó¡m¢àó¡Á¦øj¡? ¡ï¬ˡúÀó¡[ç¢Ìðó¡ú÷å— §¾ß[¥§¾¸¬m¡¨ðôøm¡¨ç¢Ìï õ¢ßÂÌßÞ¥¡Âó¡m¢àó¡Á¦øj¡¢ø ç õ¢ìó ²Âüó¡ íÁ¢v¡¾ó¡©Z¬»¡¾ë ù¢¥¢ó¡? ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 44. 44. %^ ^ Âdšm¡¡Àÿ [¥¾ü÷¨¬Ç¢ ü÷òðóù𠝨ç¢ï¨ôÿ¡ ©¢àøj¡ú÷m¢àó¡¨ç¢Ìðó¡Âdš÷ùð¬ [¬üÇòï§Â÷¾ìà ¨m¢àó¡¨ç¢Ìðôó¨÷øߨàfúߧÁ¢¦ßÿ ò¦ëú÷¨ü´ôó¡ýÀÿ¤¼¬ü« ¡¾ô¥ÂÌßY¯¡ùô°{¡ÔßÂÌßY¯¡ú÷¨m¢àó¡¨èÌðó¡¨ü´ôó¡ù𬫠úÂdš÷[¥òÐè«V󡧾m¡ñ» õ¢Ô¬ûœ¥Þø¬a Âdšm¡ úÂÌßt ¤¬ðm¡öÔ ¨ü´ôó m¢àó¡Âdšøôó¨øŸ¡¾ó¡ÂÈó¡¨û¢÷—ÿ m¢àó¡èÌð󡤺¬ðm¡ ðÈð÷? ¨øô뛤«¢ð÷¤¬ðm¡¤û¢³D›¨e æüxõ¢àó¡Âìm¡? ö ¦ºôã¡òºøà ¢ºèÛ÷ ú÷¨èÌðó¡¢ ß¢Ó— [Èbôߨôÿ¡ ©¢àøj¡¤¬ðm¡¾ß¢È¢Â´û ¨ÁºÇ [¦ºôèó¡ ”¡n¡ôßÁøj¢ï¨èÌï©¢¦Ç¢ü÷¢Ô— ¤¬ðm¡èÛ÷ öÜü ©Ç¡Âm¡ ©¡Á¢Äó¡ñº» ¨m¢àó¡©¢Á¦øj¡ ùû¢ëú÷Þ¥¡Âó¡¾ü¦ó¡ôߢôøß°÷ m¢à󡤬ðm¡ý¾ Àó¡ õ¢àó¡èÌðó¡é¾üºÐó¡Pº¬à æô¬q? [ç¢Ìðó¡Þf [ðdD›é¾üÐó¡¡Àÿå¾ å¢Ìïòðó»—å¢Ìðó¡ å¢Ìðó¡ §»¡ ¨ì«? ù¢¬èó¡ú÷úðr½¾ßPï¡åèÏ? ¨èÌðó¡ÂÌû? ¨ïÁ¢Ìm¡ú÷ C¢à󡔢ºt— ©¢ø¼m¡ ¤¬ðôóñ¢m¡Zç« êÂ×úßö Èèû—ù¾ß¢È [ç¢Ìðó¡òàx ÿ ¨ó¾ó¡¨èºÌðó¡ òë¡ñ¢ü¬÷? ¨èÌðó¡ÞÔ §¾Ìó¡©¢ë— ? [ç¢Ìðó¡æàÈ ¢øï Ä ´¬ó¡ ¤Á¾¬ó¡Äºï¡Â÷ [ë¢àm¡ õ¢¬¢ï¢Ü·ù¢¬èó¡ ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 45. 45. ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 46. 46. ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã
 47. 47. ”ôÔ¸Üߍ”Û®¤àß­ª‘ ”Ëî³îã

×