Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mr4 les 2 4 d groep 5

221 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mr4 les 2 4 d groep 5

  1. 1. Lauraine  Bongers,  Esmée  van  den  Boom,  Nikki  Pijper    
  2. 2. Brand  generated  content  
  3. 3. Brand  generated  content  -­‐  posi;ef    h>ps://www.facebook.com/photo.php?v=10151599856121117  
  4. 4. User  generated  content  -­‐  posi;ef    
  5. 5. Brand  generated  content  -­‐  nega;ef  h>p://www.youtube.com/watch?v=CboYcn61s-­‐Y  h>p://theli>lebu>erflydiary.blogspot.nl/2011/04/bad-­‐experience-­‐with-­‐asos.html  
  6. 6. User  generated  content  -­‐  nega;ef  
  7. 7. Conclusie    •  Doen  veel  aan  online  adver;sing  en  krijgen  hier  veel  posi;ef  commentaar  op  •  Weinig  nega;ef  commentaar  te  vinden  op  het  merk  zelf  en  over  de  leveringen.    
  8. 8. Aanbevelingen  •  Het  nega;eve  commentaar  niet  verwijderen  •  Meer  foto’s  van  +size  modellen  op  social  media  plaatsen  •  Meer  bekende  &  populaire  bloggers  benaderen  om  Asos  te  promoten    

×