Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wittchen prezentacja

2,416 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wittchen prezentacja

 1. 1. Prezentacja spółki WITTCHEN S.A.
 2. 2. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja dla inwestorów (dalej: „Prezentacja”) nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439). Celem Prezentacji jest przedstawienie wybranych informacji o spółce Wittchen S.A. (dalej: „Spółka”). Wskazuje się, że Prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny, a w przypadku gdyby planowana przez Spółkę emisja akcji została zrealizowana w formie oferty publicznej zostanie ona przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz jej grupie kapitałowej, o oferowanych papierach wartościowych Spółki, zasadach ich nabywania, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Żaden podmiot (w szczególności Spółka, Zarząd Spółki, ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie) nie udziela jakichkolwiek zapewnień, ani gwarancji dotyczących ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji, bądź opinii zawartych w Prezentacji. W związku z powyższym, osoby zapoznające się z Prezentacją nie powinny zakładać, że zawarte w niej informacje są ścisłe, kompletne lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są na własne ryzyko osoby zapoznającej się z Prezentacją. W związku z powyższym, nie należy traktować Prezentacji jako źródła informacji do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, ani też innych decyzji, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania. 2
 3. 3. Spis treści  WITTCHEN S.A. - wstęp  Rynek  Działalność WITTCHEN S.A.  Strategia rozwoju 3
 4. 4. Wittchen S.A. WTTCHEN – 20 lat systematycznej kreacji marki  jedna z najsilniejszych marek dóbr luksusowych w Polsce  systematyczny rozwój asortymentu Najsilniejsza na rynku polskim organizacja sprzedaży  78 punktów sprzedaży wspartych sklepem internetowym (B2C)  zespół sprzedaży B2B  siła marki i połączenie B2C + B2B daje o 2/3 wyższy wynik po kosztach sprzedaży w przeliczeniu na metr powierzchni handlowej w porównaniu do typowych konceptów retailowych Strategia budowa Grupy zarządzającej markami dóbr luksusowych  przejęcie VIP COLLECTION na przełomie 2010/2011  szansa na wzrost udziału w rynku o 50%  przejęcie organizacji handlowej B2C bez kosztów ogólnych  plan kolejnych przejęć na najbliższe lata 4
 5. 5. 20 lat systematycznego rozwoju 50 Rozwój sieci salonów własnych 18 1 4 0 1990 2001 2003 2006 2010 Pierwsze Bagaż, torebki 4 kolekcje stałe produkty Young, (Italy, Arizona, sygnowane apaszki, szale, Venus, DaVinci) marką parasole oraz 7 kolekcji Poszerzanie WITTCHEN sezonowych asortymentu (Elegance, Skórzane Buty damskie Young, buty, torebki, i męskie oraz odzież, paski, modne i odzież apaszki, nowe wzory rękawiczki) rękawiczek Źródło: Spółka 5
 6. 6. Konsekwentne budowanie marki 6
 7. 7. Systematyczny rozwój asortymentu 7
 8. 8.  WITTCHEN S.A. - wstęp Rynek Działalność WITTCHEN S.A. Strategia rozwoju 8
 9. 9. Spodziewany wzrost rynku w Polsce Czynniki społeczne Czynniki rynkowe Wzrost Małe zamożności nasycenie Polaków rynku Wzrost rynku dóbr luksusowych w Polsce Wejście Wzrost międzynarodowych świadomości marek konsumenckiej na rynek 9
 10. 10. Pozytywne tendencje rynkowe Wydatki na osobiste dobra Liczba bogatych i zamożnych luksusowe PolakówEUR per capita tys. 300 700 267 CAGR 12% 600 kraje rozwijające się 200 184 ok 20 EUR 500 142 150 132 133 103 400 100 92 300 32 19 5 0 200 Chiny Rosja i Chiny Rosja 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* Niemcy Korea Płd. Wielka Brytania Stany Zjednoczone Japonia G7 (bez Hongkongu) Francja Włochy Źródło: opracowanie własne na podstawie Bain&Company oraz CIA Źródło: dane 2009 oraz 2010 to szacunki KPMG z roku 2008 na Factbook, w EUR per capita, dane za rok 2009 podstawie danych Ministerstwa Finansów 10
 11. 11.  WITTCHEN S.A. - wstęp Rynek Działalność WITTCHEN S.A. Strategia rozwoju Podsumowanie 11
 12. 12. Wykorzystanie marki w B2C i B2B Struktura sprzedaży marki WITTCHEN (2010)  eksport 9% 9% 2%  detal 54% (B2C) – punkty sprzedaży detalicznej i sklep internetowy  hurt 8% 8%  stopniowy wzrost liczby punktów sprzedaży  B2B 27% - produkty wykorzystywane  stabilny poziom sprzedaży na przez nabywców do celów mkw. marketingowych: 54%  rosnąca rola kanału  możliwe dzięki wysokiemu internetowego 27% pozycjonowaniu i rozpoznawalności marki WITTCHEN  przewaga konkurencyjna: najpopularniejsze polskie sieci nie prowadzą sprzedaży B2B  silny wzrost w 2010 i potencjał wzrostu wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej Detal B2B Hurt Eksport Pozostale Source: Company 12
 13. 13. Stabilna sprzedaż detaliczna Sprzedaż detaliczna (B2C)  Sprzedaż detaliczna mln PLN tys. PLN / m2  salony firmowe (52 40 15 WITTCHEN i 26 VIP) 35 3,4 13  outlety (8 WITTCHEN i 3 VIP) 30 o innej formule i roli niż w 11 25 typowym koncepcie 20 9 detalicznym 15  sklep internetowy 7 10 5  Sprzedaż pod marką VIP 5 COLLECTION 0 3 konsolidowana od 4Q 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 r. m arka Wittchen m arka VIP sprzedaż na m 2 (Wittchen m arka)  docelowo udział w rynku połowa udziału marki WITTCHEN  plan podwojenia liczby Źródło: Spółka salonów VIP w ciągu 2 lat 13
 14. 14. Wysoka rentowność dzięki B2C i B2B Dane w tys. zł Marka Marka CCC* Quazi* WITTCHEN WITTCHEN (detal) (detal+B2B) Sprzedaż na m² 7,6 11,3 7,2 8,1 Pierwsza marża 69% 66% 56% 56% Pierwsza marża na m² 5,2 7,4 4,1 4,6 Koszty na m² 4,0 4,3 2,2 3,8 Zysk na m² 1,2 3,1 1,9 0,8 + 67% Źródło: Spółka, dane za 2010, sprawozdana i prezentacje NG2; * sprzedaż z m2 wg danych za 4Q 2010 wg prezentacji NG2, pierwsza marża dla działalności detalicznej NG2 za rok 2010 14
 15. 15. Perspektywiczny eksport  Eksport to ok. 10% sprzedaży w latach 2008-2010  Główne rynki: Rosja, Ukraina i Białoruś oraz Czechy i Litwa  Najważniejszym rynkiem zagranicznym jest Rosja i Ukraina  ogromny potencjalny rynek  sieć ok. 30 salonów partnerskich zarządzanych przez dystrybutora  możliwość zaangażowania w dogodnym momencie i wykupienia biznesu Źródło: Spółka 15
 16. 16.  WITTCHEN S.A. - wstęp Rynek Działalność WITTCHEN S.A. Strategia rozwoju Podsumowanie 16
 17. 17. Budowa Grupy przez akwizycje Strategia wzrostu Osobiste dobra luksusowe  budowa jednej z najsilniejszych  podstawą rozwój w segmencie polskich Grup oferujących produktów skórzanych i akcesoriów produkty luksusowe  docelowo przejęcia możliwe też  rozszerzenie asortymentu oraz w sąsiednich segmentach rynku potencjalnej grupy docelowej Perfumy  pełne wykorzystanie organizacji i kosmetyki – minimalny wzrost kosztów Odzież stałych, poprawa marż - lepsze i ubrania zakupy 13% Produkty 22%  uzyskanie swobody doboru skórzane 22% marki salonu do potencjału i akcesoria nabywczego lokalizacji 43% Zegarki i biżuteria Źródło: szacunki rynku światowego, Boston Consulting Group 2010 17
 18. 18. VIP Collection jako idealny cel Uzupełnienie oferty Zbliżony profil działania produktowej  mniejszy konkurent Spółki  towary VIP COLLECTION WITTCHEN, naśladujący lidera postrzegane są jako towary  zbliżony asortyment – trochę inna luksusowe, są one jednak półka cenowa pozycjonowane poniżej marki Wittchen  multibrand  przejęcie pozwoliło uzyskać dostęp do nowej grupy klientów Synergie do wykorzystania  dział B2B oraz hurt zyskał  salony w różnych lokalizacjach dostęp do nieco tańszego produktu, co pozwoli mu  brak rozwiniętego działu B2B znacznie poszerzyć bazę  wspólna polityka zakupowa klientów  wspólna logistyka i funkcje centralne 18
 19. 19. VIP - pierwsza udana akwizycja Dział B2B Logistyka  Przełom 2010/2011 Zakupy Finanse WITTCHEN nabył aktywa VIP COLLECTION: Marketing Zarząd  25 salonów (nakłady, umowy) Pracownicy Salony Towary  zapas towarów salonów  Przejęto wyłącznie organizację handlową detaliczną – dodatkowa marża brak wzrostu Pracownicy kosztów stałych Salony Towary salonów  Trwa przejmowanie znaków towarowych Dział B2B Logistyka  Zakup został sfinansowany Zakupy Finanse emisją obligacji (24,6mln Marketing Zarząd PLN) Źródło: Spółka 19
 20. 20.  WITTCHEN S.A. - wstęp Rynek Działalność WITTCHEN S.A. Strategia rozwoju Podsumowanie 20
 21. 21. Podsumowanie Jedna z najsilniejszych marek w segmencie dóbr luksusowych w Polsce  wiodąca marka w segmencie dodatków - galanterii skórzanej i akcesoriów Niskie nasycenie polskiego rynku dóbr luksusowych, potencjał silnego wzrostu  średnioroczny wzrost liczby zamożnych i bogatych Polaków w latach 2005- 2010: 12%  bardzo ograniczona obecność światowych marek luksusowych Silny wzrost możliwy dzięki efektywnej strategii przejęć  przejęcie VIP Collection na przełomie 2010/2011  efekty spodziewane w 2011: wzrost marży brutto, niewielki wzrost kosztów ogólnych i administracyjnych  dodatkowe synergie: wspólna polityka zakupowa, różne lokalizacje salonów  rozważane kolejne przejęcia Strategia: budowa lidera na rynku dóbr luksusowych w Polsce 21
 22. 22. Dziękujemy za uwagę

×