Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Signaleren en aanpak van kindermishandeling, november 2012

559 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Signaleren en aanpak van kindermishandeling, november 2012

 1. 1.  Orthopedagoog Trainer/eigenaar Mikado trainerscollectief  Signaleren van (een vermoeden van) kindermishandeling  Gespreksvoering bij (een vermoeden van) kindermishandeling
 2. 2. (Nationale Prevalentiestudie Mishandeling-2010: Universiteit Leiden en TNO)2005 : 107.000 jeugdigen= 30 slachtoffers per 1000 jeugdigen(zelfrapportage 99 per 1000 jeugdigen)2010: 119.000 jeugdigen= 34 slachtoffers per 1000 jeugdigen(zelfrapportage 99 per 1000 jeugdigen)
 3. 3.  Zelfrapportage gelijk gebleven Rapportage professionals gestegen: ▪ Grotere aandacht in de politiek en media ▪ Grotere signaleringsbereidheid ▪ Minder handelingsverlegenheid ▪ Vaker melden bij AMK:  2005: 38.000 contacten  2010: 62.000 contacten
 4. 4. Thema:‘Beleving en gevolgen’
 5. 5.  Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische, of seksuele aard, die de ouders, of andere personen t.o.v. wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen,…
 6. 6.  … waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel
 7. 7.  Combinatie van risicofactoren (én - én - én):  Ouders  Kind  Omgeving
 8. 8.  Kinderen, ouders, omstanders praten er niet over. Signalen zijn niet altijd duidelijk: heel divers en niet uitsluitend gelinkt aan kindermishandeling.
 9. 9.  Groen: er is niets bijzonders aan de hand Geel: ik moet hier eens wat meer aandacht aan geven Rood: ik krijg een ‘niet-pluis’ gevoel
 10. 10. Vanaf juli 2013:meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingStap 1: In kaart brengen van signalenStap 2: Collegiale consultatie + zonodig raadplegen AMK / SHGStap 3: Gesprek met ouders / kindStap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandelingStap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden
 11. 11.  Verzamel dingen die je opvallen: observeren, gesprekjes met ouders en kind e.d. Overleg met collega’s, i.b.-er, directeur. (Stage: mentor) Verzamel met elkaar extra gegevens (kind – ouders – omgeving) Noteer deze objectieve signalen: je vergeet ze heel snel Consulteer AMK Maak met elkaar een plan van aanpak …
 12. 12. ...bijv.: Een gesprek voeren met de ouders De jeugdarts roept het kind op voor onderzoek Resultaten bespreken met ouders (meestal door intern begeleider of directeur)
 13. 13.  Verwijs ouders naar Bureau Jeugdzorg als ze openstaan voor hulp (= zorgmelding) Meld bij AMK als ouders niet openstaan voor hulp Tegenwoordig: geїntegreerde intake
 14. 14. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling0900 - 1231230
 15. 15.  Advies  anoniem  AMK doet zelf niets, geeft een persoonlijk handelingsadvies Melding  niet anoniem t.o.v. AMK, noch t.o.v. het gezin  AMK doet onderzoek
 16. 16.  www. nji.nl www. kindermishandeling.info www.amk-nederland.nl en verder: googelen !

×