Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poczta elektroniczna w Polsce - 2014

2,834 views

Published on

Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez IIBR oraz dane Megapanel PBI/Gemius przygotowane przez Izabelę Koroś (Grupa Wirtualna Polska).

Published in: Data & Analytics
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Poczta elektroniczna w Polsce - 2014

 1. 1. Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez IIBR oraz dane Megapanel PBI/Gemius Poczta elektroniczna w Polsce Grupa Wirtualna Polska Kwiecień 2014, Warszawa Przygotowanie: Izabela Koroś
 2. 2. O badaniu 2 Kwiecień 2014 • Badanie odbywało się w oparciu o ankiety wyświetlane w formie pop-up • Ankiety wyświetlały się w dniach 17-31 marca 2014 roku. • Grupa ankietowana to internauci w wieku 15 i więcej lat. • W ramach badania zebrano 2000 wypełnionych ankiet. • Błąd statystyczny dla próby tej wielkości wynosi +/- 2,2%. • Dane zostały doważone pod względem płci i wieku, tak, aby były reprezentatywne dla ogółu internautów w Polsce (ważenie do danych SMG/KRC-Omnibus). • Celem badania było określenie zwyczajów komunikowania się za pośrednictwem internetu i miejsca poczty elektronicznej na tle innych form komunikacji, a także oceny konta pocztowego Grupy Wirtualna Polska. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 3. 3. Wyniki 3
 4. 4. Formy komunikacji przez internet 4
 5. 5. Formy komunikacji w sieci: deklarowane korzystanie 5 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 Internauci w dalszym ciągu najchętniej komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej (97%), a w drugiej kolejności za pomocą serwisów społecznościowych (84%). Na trzecim miejscu pozostają też komunikatory, choć w ich przypadku obserwujemy utrzymanie się tendencji spadkowej (z 77% na 74%) i nie wiadomo, ile jeszcze czasu utrzymają się w pierwszej trójce. Fora i blogi utrzymują swoje pozycje, natomiast w przypadku czatów odnotowano znaczący wzrost (z 40% na 44%). W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 99% internautów deklaruje korzystanie z poczty. Podobnie jest w grupie deklarującej wykształcenie wyższe.
 6. 6. Formy komunikacji w sieci: korzystanie codzienne 6 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 70% internautów korzysta codziennie z poczty elektronicznej, 50% z portali społecznościowych, a 28% z komunikatorów. Czaty zanotowały wzrost także w tej kategorii – z 9% do 11%. Z poczty elektronicznej częściej codziennie korzystają osoby deklarujące wyższe wykształcenie (83%), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (84%), a także kierownicy i menedżerowie (82%) oraz specjaliści, wolne zawody i pracownicy umysłowi (87%). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 7. 7. Formy komunikacji w sieci: korzystanie codzienne 7 W podziale na miejsce zamieszkania / Kwiecień 2014 Codzienne korzystanie z poczty znacznie wzrasta wraz z wielkością miejsca zamieszkania (z 56% na wsi do 84% w największych miastach). Poza tym wielkość miejscowości nie różnicuje znacząco sposobów komunikacji w sieci. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 8. 8. Formy komunikacji w sieci: częstość korzystania 8 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 9. 9. Ranking form komunikacji – pierwsze miejsce 9 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 %osóbwskazującychdanąformę komunikacjinapierwszymmiejscu Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 Chociaż serwisy społecznościowe cały czas zyskują na znaczeniu – jako najważniejsze wybiera je co czwarty internauta, to dzieje się to głównie kosztem „niszowych” form (przede wszystkim komunikatorów). Poczta elektroniczna utrzymuje swoją pozycję z prawie dwiema trzecimi wskazań. Jeszcze większe znaczenie przywiązują do niej kierownicy średniego szczebla (81%) oraz specjaliści, wolne zawody i pracownicy umysłowi (83%), a także osoby z wyższym wykształceniem (78%).
 10. 10. Ranking form komunikacji – pierwsze miejsce 10 W podziale na miejsce zamieszkania / Kwiecień 2014 Mieszkańcy średnich i dużych miast przywiązują do poczty znacznie większe znaczenie niż mieszkańcy wsi i małych miasteczek poniżej 20 tys. %osóbwskazującychdanąformę komunikacjinapierwszymmiejscu Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 11. 11. Ranking form komunikacji – średnie miejsce 11 Ogółem / Kwiecień 2014 Najważniejszą formą komunikacji dla internautów jest poczta elektroniczna, a na drugim miejscu znajdują się serwisy społecznościowe. Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim rokiem, dystans pomiędzy komunikatorami (na trzeciej pozycji), a forami/ grupami dyskusyjnymi (na czwartej pozycji) zmniejszył się. Numermiejscawrankingu(średni) Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 12. 12. Formy komunikacji przez internet za pośrednictwem telefonów komórkowych 12
 13. 13. Komunikacja internetowa przez telefon komórkowy 13 Użytkownicy internetu w telefonie / Kwiecień 2014 Wszystkie badane formy komunikacji internetowej przez telefon zyskują na popularności. Z poczty elektronicznej w ten sposób korzysta już trzy czwarte internautów używających internetu w telefonie. Jeszcze częściej są to mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. (85%). Serwisy społecznościowe zajmują obecnie drugą pozycję (63%), natomiast trzecią - komunikatory (35%). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 14. 14. Ranking form komunikacji – pierwsze miejsce 14 Internauci 15+ / Kwiecień 2014 Niemal połowa osób, korzystających z poczty za pomocą telefonu komórkowego, sprawdza ją codziennie (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 9 p.p. z 37% na 46%), a 71% sprawdza pocztę w telefonie co najmniej kilka razy w tygodniu. Maleje natomiast liczba osób sporadycznie używających poczty w telefonie. Najrzadziej z poczty korzystają właściciele zwykłych telefonów komórkowych (tylko 24% - codziennie), najczęściej właściciele iPhone’ów (79% - codziennie), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (57% - codziennie) i osoby w wieku 25-44 lata (52% - codziennie) i z wykształceniem wyższym (51% - codziennie). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 15. 15. Rodzaj posiadanego telefonu 15 Użytkownicy poczty w telefonie / Kwiecień 2014 Nadal skokowo rośnie odsetek osób posiadających smartfony z systemem Android (z 50% do 65%). System Windows Mobile także zyskuje na popularności (z 5% do 9%) wśród osób korzystających z poczty w telefonie. Odsetek iPhonów pozostaje na niezmienionym poziomie (8%). Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 16. 16. Korzystanie z poczty elektronicznej przez tablet 16 Ogółem / Kwiecień 2014 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 Rośnie odsetek deklaracji wskazujących na korzystanie z poczty elektronicznej przez tablet – od poprzedniej fali badania liczba takich osób niemal się podwoiła. Częściej są to osoby w wieku 35-44 lata (22%), z wyższym wykształceniem (18%) oraz mieszkańcy największych miast (21%).
 17. 17. Liczba posiadanych kont pocztowych 17
 18. 18. Liczba posiadanych kont e-mail 18 Ogółem / Kwiecień 2014 Prawie 1/4 internautów (24%) ma tylko jedno konto e-mailowe, a ponad 1/3 (35%) dwa. Internautów, którzy posiadają więcej niż 6 kont e-mailowych jest tylko 2%. W porównaniu do stycznia 2013 brak istotnych różnic. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 19. 19. Liczba posiadanych kont e-mail 19 W podziale na wielkość miejsca zamieszkania / Kwiecień 2014 Mieszkańcy dużych miast posiadają więcej kont pocztowych niż osoby mieszkające na wsi. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 20. 20. Nr 1 w poczcie e-mail 20 Użytkownicy (real users) 5,0mln mln 4,3mln 8,3mln Grupa Wirtualna Polska Grupa Google Grupa Onet - RASP Źródło: Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2014
 21. 21. Poczta Grupy Wirtualna Polska 21 Informacje podstawowe / Kwiecień 2014 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2014 8,3 mln 651 mln 65 109 mln 06:36:45 56,6 mln
 22. 22. Ocena poczty Grupy Wirtualna Polska w oczach naszych użytkowników 22
 23. 23. Jak oceniają pocztę Grupy Wirtualna Polska? 23 Ocena użytkowników poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 35% użytkowników poczty WP.PL ocenia ją bardzo dobrze, a dalsze 38% - dobrze. Łącznie 73% naszych użytkowników wystawiło nam pozytywną ocenę. *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2 Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000
 24. 24. Czy polecają pocztę Grupy Wirtualna Polska? 24 Użytkownicy poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 33% użytkowników naszej poczty poleciło ją komuś w przeszłości. Częściej naszą pocztę polecali mężczyźni 35%. Wśród tych, którzy korzystają z naszej poczty mobilnej w telefonie ten odsetek wynosi nawet 39%, a z kolei wśród użytkowników poczty na tabletach - 38%. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2
 25. 25. Zalety poczty Grupa Wirtualna Polska 25 Użytkownicy poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 Główną zaletą poczty Grupy Wirtualna Polska jest duża pojemność (44%), niezawodność (41%) i duże załączniki (36%). Dodatkowo 29% użytkowników, którzy korzystają z naszej poczty przez telefon komórkowy, docenia nas za funkcjonalną wersję na komórkę. 44% 41% 36% 34% 29% 29% 24% Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2
 26. 26. Powody korzystania z poczty Grupy Wirtualna Polska 26 Użytkownicy poczty Grupy Wirtualna Polska / Kwiecień 2014 Nasi użytkownicy najczęściej wykorzystują pocztę do przesyłania dokumentów, zdjęć i filmów (60%), a także do utrzymywania kontaktów ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną (58%). Połowa z nich kontaktuje się w ten sposób z usługodawcami (np. sklepami), a 4 na 10 załatwia za pomocą naszej poczty sprawy służbowe. 47% naszych użytkowników zamawia newslettery. Co ciekawe, to kobiety bardziej intensywnie wykorzystują pocztę. Aż 64% użytkowniczek używa poczty do przesyłania plików, a 62% do kontaktów z rodziną. 50% pań zamawia newslettery. Źródło: IIBR, Kwiecień 2014, N=2000 *Poczta Grupy Wirtualna Polska: poczta WP i O2
 27. 27. 27 „Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wirtualnej Polski S.A. oraz przedmiot praw autorskich lub/i licencji przysługujących Wirtualnej Polsce S.A. lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej wynikającej w szczególności z ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwielokrotnianie lub/i rozpowszechnianie lub/i inne wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek jego części, bez względu na sposób lub formę tego zwielokrotnienia lub/i rozpowszechniania lub/i wykorzystania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wirtualnej Polski S.A.” „Dokument niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.” Zapraszamy do współpracy! Biuro Reklamy Grupy Wirtualna Polska Ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa www.reklama.wp.pl reklama@wp-sa.pl

×