Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usprawnianie mowy dziecka 3 i 4 letniego

7,458 views

Published on

Przykłady ćwiczeń dla rodziców 3-4-latków z Przedszkola nr 240

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usprawnianie mowy dziecka 3 i 4 letniego

 1. 1. USPRAWNIANIE MOWYDZIECKA 3 i 4-LETNIEGO WARSZTATY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLE NR 240IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW 20.02.2012
 2. 2. Mowa jako umiejętność wielozmysłowa Mowa wymaga połączenia precyzyjnych ruchów związanych z oddychaniem, artykulacją, kontrolą głosu, gestykulacją, mimiką, słuchaniem, planowaniem i pamięcią. Dla rozwoju mowy szczególne znaczenie ma ruch związany z umiejętnością myślenia i przetwarzania bodźców zmysłowych. Mózg otrzymuje informację na poziomie pnia mózgu ze wszystkich systemów zmysłowych, integruje je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, aby wykorzystać do celowego działania. Mowa czynna jest końcowym produktem integracji sensorycznej.
 3. 3. Czynniki wpływające na nieprawidłową artykulację: 1 Wady zgryzu Niedowład, porażenie mięśni 2 artykulacyjnych Nieprawidłowości anatomiczne np. 3 skrócone wędzidełko 4 Przerost migdałków 5 Upośledzenie drożności nosa 6 Nierozwinięty słuch fonematyczny
 4. 4. Najczęstsze wady i zaburzenia: seplenienie proste, seplenienie międzyzębowe, seplenienie boczne, reranie (rotacyzm) kappacyzm (gammacyzm), lambdacyzm mowa bezdźwięczna, nosowanie, opóźniony rozwój mowy, jąkanie.Wady rozwojowe – konsultacja z logopedą !
 5. 5. Liczy się czas !Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując częstopoważne konsekwencje rozwojowe.Nieumiejętność przekazywania treści stanowi poważną barieręw kontaktach międzyludzkich.Mowa ma wpływ na poczucie własnej wartości.Rozwój mowy stymuluje rozwój psychiczny, a rozwój myśleniama swoje odbicie w mowie.Dzieci mające kłopoty z mową są bardzo często dziećmi zryzyka dysleksji (mają kłopoty z czytaniem i pisaniem).
 6. 6. Ćwiczenia percepcji wzrokowej:obserwacja bliższego i dalszego otoczenia,dostrzeganie różnic, określanie ich;rozpoznawanie i identyfikowanie zmian wotoczeniu;rozpoznawanie i wskazywanie wybranychfigur, np. pokaż przedmioty wkształcie koła;wyszukiwanie na obrazkach ukrytych figur;porównywanie dwóch obrazków; szukanieróżnic;gra w domino obrazkowe;gra w memo;odróżnianie figur, znaków od tła;nakładanie obrazków, figur na siebie;układanie według wielkości, kształtu,kolorukolorowanie
 7. 7. Ćwiczenia warg i języka:przesuwanie języka na dolnej wardze, od lewej do prawegokącika ust i odwrotnie;wysuwanie i chowanie języka;wykładanie języka do brody i nosa;rozkładanie szerokie języka - łopata; robienie rurki z języka; wypychanie językiem policzków; picie przy użyciu łyżeczki czy rurki;lizanie lizaka; oblizywanie ust przez dziecko (usta posmarowanemiodem);ściąganie ust w dziubek; rozchylanie ust w kierunku kącików ust(szeroki uśmiech); rozchylanie i składanie warg do uśmiechu;zaciskanie warg; nagryzanie górnymi zębami na dolną wargę i dolnymi nagórną;nadymanie policzków - baloniki; parskanie koni - wibracja warg; warczenie motoru;
 8. 8. Ćwiczenia podniebienia miękkiego i szczęki dolnej: wdech przez nos i wydech przez usta przy szeroko otwartych ustach; wdychanie powietrza przez usta przy zakrytym nosie; wdychanie powietrza przez nos przy zamkniętych ustach; naśladowanie odgłosów gęsi - gęganie; odgłosów płukanego gardła; opuszczanie i podnoszenie szczęki dolnej; przesuwanie szczęki dolnej w prawo i w lewo; wysuwanie szczęki dolnej do przodu i cofanie jej; żucie.
 9. 9. Ćwiczenia oddechowe: przetaczanie powietrza w ustach (usta zamknięte) z jednej strony na drugą; cmokanie; gwizdanie; wciąganie i wydmuchiwanie powietrza; dmuchanie na wiatraczek, na płomień świecy; nadmuchiwanie balonika; dmuchanie na przedmiot unoszący, zawieszony bądź opadający (kartka, piórko); wąchanie kwiatów; wdech z unoszeniem ramion do góry; wydech z opadaniem ramion.
 10. 10. Ćwiczenia percepcji słuchowej:słuchanie odgłosów z otoczenia;rozróżnianie i naśladowanie odgłosów (stukania, klaskania,wydawania dźwięków przez zwierzęta itp.);wysłuchiwanie i rozróżnianie dźwięków ze względu na jegonatężenie, tempo (cicho-głośno, wolno-szybko);opisywanie obrazka zdaniami dwuwyrazowymi, np.: Świeci słońce.Dziecko mówi zdanie potem określa wyraz pierwszy i drugi i tymsamym liczy wyrazy w zdaniu (to samo ćwiczyć ze zdaniami trzy iczterowyrazowymi); uzupełnianie zdań brakującym wyrazem, np.: Ola pije...; Ola pijemleko, a Kasia...(herbatę); dzielenie wyrazów na sylaby i łączenie wyrazów z sylab; zabawa w dokańczanie wyrazów, np.: ko..(tek)
 11. 11. Wzbogacanie słownika dziecka i pamięci słownej:słuchanie nazw i wskazywanie odpowiadających im desygnatów;oglądanie książek z obrazkami tematycznymi (zabawki, pojazdy);wyszukiwanki, zapamiętywanki; dziecko ma przed sobą przedmiotylub obrazki, które ma wyszukać i ułożyć w podanej kolejności;wprowadzanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów wprzestrzeni i rozumienia prostych konstrukcji przyimkowych: na, w,pod, nad, obok itp.;powtarzanie nazw przedmiotów znajdujących się wokół dziecka;zabawa: "co to jest? " lub "jaki to kolor?„;samodzielne nazywanie przedmiotów, cech, czynności, części ciała.słuchanie i rozumienie prostych poleceń słownych: wyszukiwanie ipodawanie przedmiotów; układanie według podanego wzoru;wkładanie w wyznaczone miejsce;porównywanie obrazków, opisywanie czynności; zabawy w pytania i odpowiedzi; zabawy tematyczne,czytanie dzieciom.
 12. 12. Aktywność ruchowa:usprawnianie małej motoryki: rysowanie ,zabawa klockami, lepienie,malowanie, kalkowanie, ugniatanie, wydzieranie, wycinanie,naklejanie, zabawy materiałami o różnej fakturze (makaron, kasze,piasek, glina, fasola, ścinki …);posługiwanie się różnymi przedmiotami;zabawy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;rytmika i taniec;koordynacja wzrokowo-ruchowa;gry i zabawy ruchowe;kołysanie, przytulanie, ciągnięcie, uderzanie;naśladowanie ruchu;czynności samoobsługowe;relaks i odpoczynek.
 13. 13. mgr Mariola Góralskamgr Ewa Skwarka

×