Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
Tytuł : Dzieci w...
Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
- samodzielność ...
Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
• Oferta zajęć p...
Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
VII. Ocena wynik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1,375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
264
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport NR 2 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

  1. 1. Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 Tytuł : Dzieci w przedszkolu są aktywne. Autorzy: Zespół ds. ewaluacji w składzie : Marta Cichocka – koordynator Halina Stępień– członek Elżbieta Pietrzak-Białek– członek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324). Data przedstawienia dyrektorowi projektu raportu: 28.05.2013 r. Data wykonania raportu: 30.05.2013 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotu Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Wymaganie 1.2. Dzieci są aktywne II. Cele ewaluacji: - Pozyskanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci w czasie zajęć. - Wzbogacenie zajęć edukacyjnych i zabaw w przedszkolu o metody i techniki aktywizujące. - Wykorzystanie wyników do planowania doskonalenia nauczycieli. III. Pytania kluczowe : 1.Jakie działania służące wyzwalaniu aktywności dzieci podejmują nauczyciele? 2.Jakie formy aktywności są preferowane przez dzieci? 3.Które metody i formy pracy aktywizują dzieci? IV. Kryteria: - różnorodność form aktywizowania dzieci; - zaangażowanie dzieci w trakcie zabaw i zajęć; 1
  2. 2. Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 - samodzielność dzieci w podejmowaniu aktywności; - zgodność z zainteresowaniami i możliwościami dzieci; - innowacyjność i kreatywność nauczycieli; - trafność stosowania form i metod aktywizowania dzieci; V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia - określenie działań nauczycieli służących wyzwalaniu aktywności dzieci - analiza wyników obserwacji prowadzonych w każdej grupie wiekowej - analiza ankiety dla nauczycieli i rodziców, - analiza dokumentacji (plany miesięczne , sprawozdania dzienne, koncepcja pracy) - wskazanie aktywności preferowanych przez dzieci - analiza wyników obserwacji prowadzonych w każdej grupie wiekowej - analiza wyników ankiety dla nauczycieli i rodziców, - przeprowadzenie wywiadu z dziećmi - zdobycie informacji na temat metod i form aktywizowania dzieci w przedszkolu - analiza wyników obserwacji prowadzonych w każdej grupie wiekowej - analiza wyników ankiety dla nauczycieli i rodziców, VI. Uczestnicy badania: - 100% nauczycieli; - 76,9% rodziców - 94% dzieci pięcio/sześcioletnich VII. Końcowe wyniki przeprowadzonego badania • Zdaniem 90% nauczycieli dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola , co potwierdza 91,25% rodziców. Niewielu rodziców (8,75%) dzieci z grupy I i III stwierdziło, że ich dziecko raczej niechętnie uczęszcza do przedszkola. • Według rodziców dzieci najchętniej biorą udział w zabawach na powietrzu (95%), w zabawach swobodnych w sali (90%), muzycznych (85%) oraz zajęciach sportowych i zajęciach plastycznych ( po 83,75%). W dalszej kolejności rodzice wymienili zajęcia o teatralne (67,5%) i taneczne (66,25%). Wg wszystkich nauczycieli dzieci zdecydowanie chętnie biorą udział w zabawach na powietrzu i zabawach swobodnych. 80% nauczycieli uważa, że dzieci zdecydowanie chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych oraz sportowych. 70 % - w zajęciach z wykorzystaniem TIK ; 60% - w zajęciach tanecznych, teatralnych, muzycznych i dydaktycznych. Natomiast w wywiadzie dzieci stwierdziły, ze najbardziej lubią wycieczki (91,8%), zajęcia w sali (85,7%), warsztaty naukowe (79,5%), a dopiero w następnej kolejności zabawy swobodne w sali (77,5%) oraz w ogrodzie (75,5%) , a także gimnastykę z elementami karate( 73,4%) i gimnastykę korekcyjną (61,2%). 2
  3. 3. Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 • Oferta zajęć przedszkola oraz zajęć dodatkowych jest różnorodna, interesująca i inspiruje dzieci do aktywności i rozwijania zainteresowań. Często tematyka zajęć dla starszych dzieci wykracza ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowane są dla nich warsztaty naukowe, kulinarne, z zakresu pierwszej pomocy, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów. W ramach programu Comenius dzieci poznawały kulturę i tradycję partnerskich krajów, przygotowały występy , uczyły się języka angielskiego. Organizowana jest także duża liczba wycieczek ( ok. 12 rocznie). Oferta programowa jest rozszerzona o program „Przyjaciele Zippiego „ i moduł „Konstrukcje” z programu „Klucz do uczenia się”. Sale przedszkolne są wyposażone w różnorodne pomoce i zabawki. Są kąciki konstrukcyjne, książki, kuchenne. W dwóch salach znajdują się tablice interaktywne. Scenariusze zajęć na tablicę tworzą nauczycielki samodzielnie dostosowując poziom trudności do możliwości i umiejętności dzieci. Do większości działań włączani są także rodzice, którzy są ekspertami, współorganizatorami zajęć, imprez i uroczystości. Aktywni rodzice należą do klubu „Rodzina na medal” • Nauczyciele podejmują różnorodne działania motywujące dzieci do aktywności. Przede wszystkim stosują pozytywne wzmocnienia, różnicują zadania w zależności od umiejętności dzieci. Starają się także podążać za zainteresowaniami wychowanków. Motywują dzieci do współpracy z innymi, pomagania innym i samodzielności oraz do współpracy z nauczycielem. Umożliwiają dzieciom prezentację umiejętności podczas występów, wystaw, konkursów, zawodów sportowych. Wykorzystują metodę projektu, edukacji przez ruch, gimnastyki rozwijającej R. Labana, metody W. Sherborne, B. Staruss. Stosują także elementy metody” Dobrego startu” M. Bogdanowicz i „Dziecięcej matematyki” wg metodyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. • Zdaniem większości rodziców największy wpływ na aktywność dziecka w przedszkolu mają relacje dziecka z nauczycielem (91,25%) oraz relacje miedzy dziećmi (88,75%), preferencje dziecka do wykonywania określonych czynności (87,5%) i sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela (86,25%). Rodzice uważają także, że na aktywność dziecka ma wpływ jego samopoczucie (83,75%) oraz uzdolnienia kierunkowe (82,5%). • Według większości rodziców aktywność ich dziecka przejawia się w przedszkolu poprzez branie udziału w zajęciach edukacyjnych i formach teatralnych ( po 92,5 %) oraz organizowanie sobie zabawy przez dziecko (87,5%). Także duża część rodziców uważa, że aktywność dziecka przejawia się we współpracy z nauczycielem (71,25%), w samodzielnym wykonaniu zadań i pomaganiu innym (po 68,75%) współdziałaniu z innymi dziećmi (66,25 %), a także poprzez zadawanie pytań przez dziecko i chętne wykonywanie zadań w czasie zajęć ( po 56,25%). •Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach. Atmosfera w czasie zajęć jest oparta na wzajemnym zaufaniu, a nauczyciele zachęcają wychowanków do samodzielnego wykonywania zadań. Pozytywnie wzmacniają dzieci ( pochwały, nagrody). Starają się, żeby wszystkie dzieci były aktywne. Zwracają uwagę na dzieci nieśmiałe, niezgłaszające się do odpowiedzi. Na bieżąco regulują poziom trudności danych zadań. Starają się przez cały czas trwania zajęć podtrzymywać zainteresowanie dzieci poprzez np. włączenie ćwiczeń ruchowych, pląsów, ćwiczeń oddechowych oraz poprzez stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych. Organizują pobyt w przedszkolu tak, by zapewnić dzieciom na różnorodne formy działalności– zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3
  4. 4. Raport nr 2 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 VII. Ocena wyników - wnioski Mocne strony Słabe strony  Dzieci są aktywne i chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.  Przedszkole oferuje dzieciom szeroki wachlarz zabaw, zajęć wyzwalających ich aktywność i rozwijających ich zainteresowania.  Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych.  System pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi.  Dostępność dla dzieci różnorodnych materiałów plastycznych ( w tym surowców wtórnych) do wykorzystania w swobodnej zabawie. IX. Rekomendacje 1. Opracować i wdrożyć system pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym. 2. Utworzyć w każdej sali kącik plastyczny z bogatym zestawem materiałów plastycznych ( w tym surowców wtórnych). Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Elżbieta Pietrzak-Białek 4

×