„DRABINA ROZWOJU”<br />      Koncepcja pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczykóww Warszawie na lata szkolne 2010...
Wizja rozwoju przedszkola<br /><ul><li>Przedszkole stworzy swoim wychowankom przyjazne  i bezpieczne  warunki do wszechst...
Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne  do tego aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmia...
Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, nasze przedszkole będzie zab...
Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność - nauc...
Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka.  Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dzieck...
Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.
Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat   emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola...
Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze    wyposażonym, bezpiecznym budynku.
Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu   dziecka. </li></ul>    Model absolwenta przedszkola<br...
Założenia teoretyczne koncepcji przedszkola<br />Podstawa teoretyczna koncepcji pracy przedszkola oparta jest na :<br />...
konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym, według którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wie...
modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci, </li></ul>W teorii Howarda Gardnera[1 za podstawę przyjmuje się ist...
Cele koncepcji pracy przedszkola<br />Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wy...
Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze sz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja koncepcja pracy przedszkola

16,274 views

Published on

koncepcja pracy przedszkola

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,213
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacja koncepcja pracy przedszkola

 1. 1. „DRABINA ROZWOJU”<br />      Koncepcja pracy Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczykóww Warszawie na lata szkolne 2010/2011 -2015/2016    <br />
 2. 2. Wizja rozwoju przedszkola<br /><ul><li>Przedszkole stworzy swoim wychowankom przyjazne  i bezpieczne  warunki do wszechstronnego rozwoju,  z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.
 3. 3. Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne  do tego aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.
 4. 4. Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, nasze przedszkole będzie zabiegać  o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez  przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej.
 5. 5. Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność - nauczycieli, dzieci i rodziców.</li></ul> Misja przedszkola<br /><ul><li>Ideą przewodnią naszego przedszkolajest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 6. 6. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka.  Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów.
 7. 7. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.
 8. 8. Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat   emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola znakomicie   się w nim czują.
 9. 9. Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze    wyposażonym, bezpiecznym budynku.
 10. 10. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu   dziecka. </li></ul> Model absolwenta przedszkola<br /> <br />Absolwent Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyków:- jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,- jest aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny,- rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,- dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,<br />- umie pracować w zespole,- osiąga w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej .<br />
 11. 11. Założenia teoretyczne koncepcji przedszkola<br />Podstawa teoretyczna koncepcji pracy przedszkola oparta jest na :<br /><ul><li>teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, z której wynika kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach, zainteresowaniach;
 12. 12. konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym, według którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę, nie rejestrując jedynie informacji i nowych danych, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych informacji;
 13. 13. modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci, </li></ul>W teorii Howarda Gardnera[1 za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności.<br />Zdolność to indywidualna właściwość osobowości człowieka, której nie można sprowadzać do wykształconych nawyków, ale dzięki której można kształtować różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności[2] .<br />Wyróżnia się zdolności: lingwistyczne, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestetyczne, logiczno-matematyczne,interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne.<br />Zainteresowanie, to ukierunkowana aktywność poznawcza, posiadająca określone nasilenie. Przybiera ona postać wybiórczego stosunku do otaczającego świata, wyrażającego się w dostrzeganiu − pośród innych − określonych problemów, zjawisk czy procesów; w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz w przeżywaniu uczuć pozytywnych i negatywnych, związanych z posiadaniem lub brakiem wiedzy, z rozwiązywaniem lub niemożnością rozwiązania problemu[3]<br />Małe dziecko według Howarda Gardnera tworzy sobie teorie i koncepcje działania<br />świata, zarówno świata fizycznego, jak i świata ludzi. Wówczas rozwijają się u niego zaczątki znajomości podstawowych systemów symbolicznych – języka, liczb, muzyki, przedstawień graficznych i malarskich. Dzieci rozwijają te umiejętności w głównej mierze wchodząc w spontaniczne interakcje z otaczającym światem6, zauważają i odbierają różne formy informacji kulturowych, mają przy tym odmienne potrzeby i przystosowują treść przekazów do różnych struktur motywacyjnych i poznawczych, dlatego też w procesie edukacyjnym należy brać pod uwagę te czynniki rozwojowe.<br />
 14. 14. Cele koncepcji pracy przedszkola<br />Opracowanie niniejszej koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola. <br />Na podstawie wyników prowadzonej ewaluacji zostały podjętedziałania zmierzające do osiągnięcia określonych celów głównych:<br /><ul><li>Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców.
 15. 15. Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.
 16. 16. Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej.
 17. 17. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
 18. 18. Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 19. 19. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji z jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci.
 20. 20. Systematyczne uzupełnianie wyposażenia przedszkola w pomoce umożliwiające rozwijanie wszystkich zdolności dzieci.</li></ul>Zasady pedagogiczne<br /> <br />Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, przestrzegamy następujące zasady:<br />Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę zdolności”. <br />Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.<br />Wszystkie rodzaje zdolności są równie cenne, można i trzeba je rozwijać<br />
 21. 21. Strategie i metody<br />Do realizacji celów koncepcji nasze przedszkole stosuje następujące strategie i metody[1]: <br />
 22. 22. Kierunki realizacji koncepcji pracy<br />1. Praca z dziećmi<br />Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze - czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące. C. Freinet<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. 2. Działania nauczycieli<br />"Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wnosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil".<br /> J. Korczak<br />W celu realizacji niniejszej koncepcji do zadań nauczycieli należy<br />
 26. 26. 3. Organizacja pracy i baza przedszkola<br />„Chcesz zostać wielkim, musisz przedtem być małym. Chcesz postawić wielki gmach, myśl o głębokich fundamentach”<br />Św. Augustyn<br />
 27. 27. 4. Praca z rodzicami<br />"Wyzwól człowieka, a będzie tworzył" <br />A.deSaint-Exupery<br />
 28. 28. 5. Praca w środowisku lokalnym<br />„Wychowanie przedszkolne kładzie fundament pod całe życie, pod cały charakter i szczęście człowieka” <br />S. B. Żulińska <br />
 29. 29. Szanse i zagrożenia realizacji koncepcji<br />Szanse :<br />- kwalifikacje i umiejętności nauczycieli,<br />- aktywność nauczycieli,<br />- bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowo-rekreacyjny,<br />- aktywność i duże zaangażowanie większości rodziców,<br />- położenie przedszkola wśród zieleni, z dala od ruchliwych ulic,<br />- możliwość korzystania z bazy AWF,<br />- wykształcenie i aktywność ruchowa rodziców,<br />- ambicja i motywacja rodziców,<br />- pomoc finansowa rodziców,<br />- dobry przepływ informacji miedzy przedszkolem a rodzicami,<br />- promocja przedszkola.<br />Zagrożenia:<br />- małe sale,<br />- sąsiedztwo sali gimnastycznej z salą oddziału I,<br />- budżet placówki nie pozwala na samodzielną modernizację pomieszczeń i ogrodu,<br />- konieczność wykonywania częstych prac remontowych ze względu na stan budynku,<br />- niepełna współpraca z AWF w zakresie eksploatacji budynku.<br />
 30. 30. Ewaluacja koncepcji:<br />
 31. 31. Wskaźniki efektywności koncepcji- umiejętności i zdolności dzieci,<br />- aktywność dzieci,<br />- oferta przedszkola,<br />- zadowolenie dzieci<br />- opinia rodziców,<br />- wyniki diagnozy gotowości szkolnej,<br />- osiągnięcia absolwentów w szkole,<br />- wyniki konkursów, przeglądów, zawodów,<br />- znajomość koncepcji przez rodziców i nauczycieli,<br />- imprezy i uroczystości w przedszkolu.<br />Elementy składowe koncepcji:<br />Integralną częścią niniejszej koncepcji są :<br />- koncepcja pracy dyrektora przedszkola ,<br />- roczne plany pracy przedszkola,<br />- miesięczne plany pracy nauczycieli,<br />- program wychowawczy przedszkola,<br />- zestaw programów wychowania przedszkolnego.<br />OpracowanieZespół ds. planowania i koncepcji w składzie:<br />mgr Anna Dąbrowska,<br />mgr Małgorzata Szczepańska,<br />mgr Małgorzata Wierzowiecka.<br />

×