INFORMACJE DLA RODZICÓWINFORMACJE DLA RODZICÓW
rok szkolny 2011/2012rok szkolny 2011/2012
 telefon 22-834-04-31 , 514-344...
Organizacja pracyOrganizacja pracy
 Grupa I - KOTKI 7:00-17:00
- mgr Anna Dąbrowska – naucz. dyplomowany
- mgr Małgorzata...
Organizacja pracyOrganizacja pracy
 Grupa III - TYGRYSY 7:30-17:30
- mgr Marta Cichocka – naucz. mianowany
- mgr Halina S...
WYSOKOŚĆ OPŁATWYSOKOŚĆ OPŁAT
- opłata za świadczenia wykraczające ponad
godziny od 8:00 do 13:00 zgodnie z deklaracją i
ew...
Przykładowa wysokość opłat –Przykładowa wysokość opłat –
symulacja za wrzesieńsymulacja za wrzesień
pobyt od 7:00-17:30 =...
Zwolnienia z opłat za pobyt dzieckaZwolnienia z opłat za pobyt dziecka
w przedszkoluw przedszkolu
 W przypadku, gdy dochó...
Zasady naliczania opłaty za pobytZasady naliczania opłaty za pobyt
dzieckadziecka
deklaracja i korekta deklaracji,
ewide...
Inne opłatyInne opłaty
- żywienie 7,50 dziennie za 4 posiłki, 6,00 zł za 3 posiłki (opłata
może ulec zmianie)
- odliczenia...
Zajęcia dodatkowe – opłatyZajęcia dodatkowe – opłaty
miesięcznemiesięczne
- rytmika – 28 zł ( poniedziałek/czwartek)
- tan...
Terminy zbierania odpłatnościTerminy zbierania odpłatności
 Wszystkie opłaty dokonywane są przelewem na osobne numery
kon...
STATUT PRZEDSZKOLASTATUT PRZEDSZKOLA
 Nowelizacja statutu związana ze zmianą naliczania opłat
– tekst ujednolicony dostęp...
STATUT PRZEDSZKOLASTATUT PRZEDSZKOLA
 Rodzice mają obowiązek:
- przestrzegania obowiązującego statutu i regulaminów,
- pr...
Szczegółowe rozchody:
- Teatrzyki, imprezy – 14271,00
- Wycieczki, autokar – 8266,80
- Prezenty – choinka - 4869,53
- Prez...
Pomoc psychologiczno-Pomoc psychologiczno-
pedagogicznapedagogiczna
 Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych będzie...
Comenius „Mali Europejczycy znająComenius „Mali Europejczycy znają
się wzajemnie”się wzajemnie”
 Udział przedszkola w
eur...
Koncepcja pracy przedszkola „DrabinaKoncepcja pracy przedszkola „Drabina
rozwoju” i programy wychowaniarozwoju” i programy...
Priorytety przedszkolaPriorytety przedszkola
1. Z przeszłością w przyszłość – tradycje, zwyczaje w Polsce i
wybranych kraj...
- Analiza różnych źródeł ( albumy, filmy, zdjęcia, materiały z
Fundacji „Teraz Polska” itp.) pod kątem poznawania polskich...
Ewaluacja wewnętrznaEwaluacja wewnętrzna
 Wymaganie -„Koncepcja pracy przedszkola
 Mocne strony :
Realizacja koncepcji s...
 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są na bieżąco
monitorowane przez nauczycieli oraz dyrektora, a wnioski z t...
KLUB AKTYWNYCH RODZICÓWKLUB AKTYWNYCH RODZICÓW
„RODZINA NA MEDAL”„RODZINA NA MEDAL”
Regulamin dostępny w holu przedszkola...
Akademia kreatywnościAkademia kreatywności
 Popołudniowe zajęcia dla dzieci i rodziców wg
harmonogramu.
 Rozwijanie krea...
PIKNIKPIKNIK
„Przedszkolna inicjatywa - jemy owoce„Przedszkolna inicjatywa - jemy owoce
i warzywa”i warzywa”
17.09.2011 go...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacja dla rodziców

1,210 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacja dla rodziców

 1. 1. INFORMACJE DLA RODZICÓWINFORMACJE DLA RODZICÓW rok szkolny 2011/2012rok szkolny 2011/2012  telefon 22-834-04-31 , 514-344-127  telefon/faks 22-864-11-15  poczta@przedszkole240.waw.pl  www.przedszkole240.waw.pl  http://rodzice240.blogspot.com  Dyrektor- Ewa Skwarka 504-625-715
 2. 2. Organizacja pracyOrganizacja pracy  Grupa I - KOTKI 7:00-17:00 - mgr Anna Dąbrowska – naucz. dyplomowany - mgr Małgorzata Wierzowiecka – naucz. mianowany - pomoc nauczyciela – Dorota Kołodziejczyk - pracownik obsługi – Urszula Narkiewicz  Grupa II - WIEWIÓRKI 8:30-16:30 / 8:00-16:00 (czw. piąt.)  mgr Małgorzata Szczepańska - naucz. dyplomowany - mgr Ewa Skwarka - naucz. dyplomowany, terapeuta - mgr Anna Dąbrowska- naucz. dyplomowany - pracownik obsługi – Bożena Szostak
 3. 3. Organizacja pracyOrganizacja pracy  Grupa III - TYGRYSY 7:30-17:30 - mgr Marta Cichocka – naucz. mianowany - mgr Halina Stępień - naucz. dyplomowany - pracownik obsługi – Jolanta Kowalczyk  Grupa IV - KANGURY 8:00-17:00 (w środy 8-16) - mgr inż. Elżbieta Pietrzak-Białek – naucz. mianowany - mgr Elżbieta Firmanty – nauczyciel dyplomowany, terapeuta - pomoc nauczyciela – Jolanta Markowska
 4. 4. WYSOKOŚĆ OPŁATWYSOKOŚĆ OPŁAT - opłata za świadczenia wykraczające ponad godziny od 8:00 do 13:00 zgodnie z deklaracją i ewidencją pobytu dziecka, - 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę w czasie: 7:00 – 8:00 i 16:00-17:00 - 0,90 zł za pobyt w godz. 17:00-17:30 - 3,51 zł za każdą rozpoczętą godzinę w czasie: 13:00-14:00 i 14:00-15:00 oraz 15:00-16:00
 5. 5. Przykładowa wysokość opłat –Przykładowa wysokość opłat – symulacja za wrzesieńsymulacja za wrzesień pobyt od 7:00-17:30 = 15,03 zł dziennie / 330,66 zł miesięcznie pobyt od 8:00-17:00 = 12,33 zł dziennie/ 271,26 zł miesięcznie pobyt od 8:00-16 = 10,53 zł dziennie/ 231,66 zł miesięcznie pobyt od 8:00-15:00 = 7,02 zł dziennie/ 154,44 miesięcznie pobyt od 8:00-13:00 = 0,00 zł dziennie/ 0,00 zł miesięcznie
 6. 6. Zwolnienia z opłat za pobyt dzieckaZwolnienia z opłat za pobyt dziecka w przedszkoluw przedszkolu  W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego: - nie przekracza 1039,50 zł brutto to opłaty za pobyt dziecka NIE POBIERA SIĘ, - mieści się w granicach 1039,51 zł - 1386,00 zł to opłata za pobyt wynosi 50 % opłaty wynikającej z rzeczywistego pobytu dziecka w danym miesiącu  Szczegółowe zasady wraz ze spisem niezbędnej dokumentacji dostępne są w holu przedszkola i na stronie internetowej i blogu.  Wnioski o zwolnienie dostępne w holu przedszkola i na stronie internetowej
 7. 7. Zasady naliczania opłaty za pobytZasady naliczania opłaty za pobyt dzieckadziecka deklaracja i korekta deklaracji, ewidencja czasu pobytu dziecka – karty indywidualne na każdy miesiąc, odliczenia za nieobecność, z tym, że za pierwszy dzień nieobecności odliczenie będzie dokonane pod warunkiem, że rodzic usprawiedliwi nieobecność danego dnia do godz. 9:00, sposób zgłaszania nieobecności : karta zgłoszenia w holu przedszkola i strona internetowa
 8. 8. Inne opłatyInne opłaty - żywienie 7,50 dziennie za 4 posiłki, 6,00 zł za 3 posiłki (opłata może ulec zmianie) - odliczenia opłat za żywienie za nieobecności, z tym, że za pierwszy dzień pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności dziecka do godz. 9:00 danego dnia, - Fundusz Rady Rodziców –55 zł miesięcznie ( 30 zł drugie dziecko, 0,00 zł kolejne dzieci ) - ubezpieczenie w PZU – 28 zł rocznie ( na sumę 7000,00zł) - pomoce plastyczne – 25 zł za semestr, - opłata jednorazowa za podręczniki – informacje na zebraniach grupowych.
 9. 9. Zajęcia dodatkowe – opłatyZajęcia dodatkowe – opłaty miesięcznemiesięczne - rytmika – 28 zł ( poniedziałek/czwartek) - taniec – 16 zł (środa) - j. angielski – 30 zł - gimnastyka korekcyjna – 28 zł (poniedziałek/wtorek) - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate (na boisku przedszkolnym lub w szkole przy ul. Staffa / opłata za przejazd autokarem), - warsztaty np. naukowe, eko-klocki, ludowe itp. - treningi piłki nożnej na boisku przedszkolnym, - religia – bezpłatnie. - Uwaga – jeżeli czas trwania zajęć dodatkowych wykracza poza czas określony w deklaracji należy zmienić deklarację, lub zrezygnować z zajęć dodatkowych.
 10. 10. Terminy zbierania odpłatnościTerminy zbierania odpłatności  Wszystkie opłaty dokonywane są przelewem na osobne numery kont. Numery kont i przykładowe opisy przelewu dostępne na stronie internetowej i w holu przedszkola.  Opłaty za pobyt dziecka wykonuje się z dołu do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego opłata dotyczy.  Za żywienie opłaty wykonuje się z góry do15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko korzysta z posiłków.  Za zajęcia dodatkowe i opłaty na fundusz rady rodziców wykonuje się z góry do15 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko korzysta z zajęć dodatkowych i uczęszcza do przedszkola  Informację o wysokości opłat wysyłamy pocztą elektroniczną – brak wiadomości nie upoważnia do zaniechania dokonania opłat!
 11. 11. STATUT PRZEDSZKOLASTATUT PRZEDSZKOLA  Nowelizacja statutu związana ze zmianą naliczania opłat – tekst ujednolicony dostępny na stronie internetowej przedszkola i w holu placówki.  art.38 Rodzice mają prawo do: - uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów i problemów, - uzgadniania z nauczycielami kierunków i zadań związanych z rozwojem dziecka, - wyrażania opinii na temat pracy przedszkola, - znajomości programów rozwoju przedszkola, planów pracy, programu wychowawczego i obowiązujących w przedszkolu regulaminów
 12. 12. STATUT PRZEDSZKOLASTATUT PRZEDSZKOLA  Rodzice mają obowiązek: - przestrzegania obowiązującego statutu i regulaminów, - przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami, - terminowego uiszczania wszystkich opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, - informowanie o przyczynach nieobecności, zwłaszcza o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych, - nieprzyprowadzania do przedszkola dzieci chorych.
 13. 13. Szczegółowe rozchody: - Teatrzyki, imprezy – 14271,00 - Wycieczki, autokar – 8266,80 - Prezenty – choinka - 4869,53 - Prezenty – Mikołajki – 3118,00 - Prezenty Dzień Dziecka -3894,04 - Pożegnanie starszaków – 4257,22 - Pasowanie maluchów – 77,10 - Zdjęcia, filmy – 17,19 - Szkolenia – 1446,00 - Księgowość – 1115,00 - Opłaty bankowe, pocztowe – 447,09 - Zabawki i pom. dyd. – 2620,19 - Kamera – 1791,00 - Żywność, piknik – 233,07 - Opieka lekarska i leki – 2603,67 - Art. różne -3834,96 - Drobne naprawy – 491,47 - Pomoc dla rodzin – 771,00 - Materiały plastyczne – 4775,05 - Karty wejściowe – 602,00 - Warsztaty ceramiczne – 620,00 - Zaj. dodatkowe – 74405,50 - Wypłata z konta do kasy – 13 800,00 - Internet/telefon – 1176,92 - RAZEM: 149 503,80 RADA RODZICÓW Sprawozdanie z wydatków w roku szkolnym 2010/2011 Przychody: 149 814,61 Rozchody: 149 503,80 Stan kasy: 310,81 Wybory do Rady Rodziców na zebraniach grupowych !
 14. 14. Pomoc psychologiczno-Pomoc psychologiczno- pedagogicznapedagogiczna  Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych będzie w I semestrze 32 dzieci od 4 do 6 lat.  Formy pomocy: - zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe, - arteterapia (E. Firmanty), - kinezjologia edukacyjna w grupie (A. Dąbrowska) - integracja sensoryczna w grupie (E. Skwarka) - muzykoterapia w grupie (A. Pabisiak) - baśnioterapia w grupie (A. Pabisiak).  Do końca 09.2011 nauczycielki zgłoszą się do konkretnych rodziców i przedstawią plan działań wspierających dla danego dziecka. W 01.2012 r. zostanie oceniona efektywność podejmowanych działań. - Psycholog Agnieszka Klimonda / wtorki 8-12:30, Poradnia ul. Grębałowska w środy 19:00-20:00 - Zapisy : 660-455-403
 15. 15. Comenius „Mali Europejczycy znająComenius „Mali Europejczycy znają się wzajemnie”się wzajemnie”  Udział przedszkola w europejskim projekcie w okresie 09.2011 – 06.2013  Szczegółowe informacje na stronie internetowej i blogu.  Zorganizowana będzie także tablica z bieżącymi informacjami o realizacji projektu.  Pomoc rodziców: - tłumaczenie tekstów, - pomysły na gadżety reklamowe, - rezerwacja biletów lotniczych, - montaż filmów, - reklama Warszawy, Polski, - udział w zadaniach ustalonych przez członków projektu
 16. 16. Koncepcja pracy przedszkola „DrabinaKoncepcja pracy przedszkola „Drabina rozwoju” i programy wychowaniarozwoju” i programy wychowania przedszkolnegoprzedszkolnego  Koncepcja i podstawa programowa wychowania przedszkolnego dostępne na stronie internetowej przedszkola.  W koncepcji położony jest nacisk na rozwijanie zainteresowań i zdolności przy jednoczesnym rozwijaniu wielorakich inteligencji.  Zestaw programów obowiązujących w przedszkolu: - „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska – oddział I - „Zanim będę uczniem” E. Tokarska, J. Kopała – oddział II - „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk – oddział III i IV z rozszerzeniem o program „Klucz do uczenia się”
 17. 17. Priorytety przedszkolaPriorytety przedszkola 1. Z przeszłością w przyszłość – tradycje, zwyczaje w Polsce i wybranych krajach europejskich: - Przygotowanie prezentacji multimedialnej z udziałem rodziców i dzieci „Polskie tradycje i zwyczaje - Boże Narodzenie i Wielkanoc”, w języku polskim i angielskim - Baśnie i legendy polskie w obrazkach – wykonanie książek ilustrowanych przez dzieci i tłumaczonych na język angielski przez rodziców - Analiza różnych źródeł ( albumy, filmy, zdjęcia, materiały z Fundacji „Teraz Polska” itp.) pod kątem poznawania polskich zwyczajów oraz najpiękniejszych miejsc w Warszawie, na Mazowszu i w Polsce - Analiza różnych źródeł ( albumy, filmy, zdjęcia, materiały z Fundacji „Teraz Polska” itp.) pod kątem poznawania polskich zwyczajów oraz najpiękniejszych miejsc w Warszawie, na Mazowszu i w Polsce
 18. 18. - Analiza różnych źródeł ( albumy, filmy, zdjęcia, materiały z Fundacji „Teraz Polska” itp.) pod kątem poznawania polskich zwyczajów oraz najpiękniejszych miejsc w Warszawie, na Mazowszu i w Polsce -Organizacja koncertów muzyki ludowej ( kapela Brodów) -Organizacja Dnia Babci i Dziadka pod kątem ich wspomnień z przeszłości -Przygotowanie przez rodziców przedstawienia związanego z polską legendą, baśnią. -2. Wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - współpraca z nauczycielami; - wykonywanie zaleconych badań i konsultacji ze specjalistami i przekazywanie ich wyników nauczycielom; - uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach -ujednolicenie oddziaływań zgodnie z zaleceniami nauczycieli i specjalistów -Szczegółowe zadania określone są w rocznym planie pracy dostępnym w holu przedszkola.
 19. 19. Ewaluacja wewnętrznaEwaluacja wewnętrzna  Wymaganie -„Koncepcja pracy przedszkola  Mocne strony : Realizacja koncepcji sprzyja rozwojowi przedszkola .  Słabe strony: - Część rodziców nie pamięta treści koncepcji . - Nauczyciele zbyt rzadko wykorzystują metodę projektu.  Wymaganie – „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji mają charakter zorganizowany”  Mocne strony:  Przedszkole pracuje zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji odstawy programowej wychowania przedszkolnego  Procesy edukacyjne są zawsze planowane i spójne.
 20. 20.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są na bieżąco monitorowane przez nauczycieli oraz dyrektora, a wnioski z tego monitorowania wykorzystywane są do opracowania koncepcji, planów pracy, wzbogacania oferty przedszkola, poprawy organizacji wspomagania rozwoju dzieci, doskonalenia nauczycieli i współpracy z rodzicami.  Słabe strony:  Niewystarczająca znajomość przez nauczycieli niektórych wewnątrzprzedszkolnych procedur .  Brak programów pracy indywidualnej dla dzieci z problemami rozwojowymi.  Wymagania poddane ewaluacji w roku szkolnym 2011/2012:  „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli”  „Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych”
 21. 21. KLUB AKTYWNYCH RODZICÓWKLUB AKTYWNYCH RODZICÓW „RODZINA NA MEDAL”„RODZINA NA MEDAL” Regulamin dostępny w holu przedszkola. Promowanie rodziców współpracujących z przedszkolem. Uhonorowanie rodziców dyplomem, specjalnym znaczkiem, nagrodą. Ogłoszenie w holu przedszkola. Duma dzieci z rodziców.
 22. 22. Akademia kreatywnościAkademia kreatywności  Popołudniowe zajęcia dla dzieci i rodziców wg harmonogramu.  Rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców, możliwość obserwacji dzieci w czasie różnych aktywności.  Wspólna zabawa, zajęcia w przedszkolu, w terenie.  Wykonanie wspólnego dzieła, praca w grupach.  Super zabawa dla całej rodziny.
 23. 23. PIKNIKPIKNIK „Przedszkolna inicjatywa - jemy owoce„Przedszkolna inicjatywa - jemy owoce i warzywa”i warzywa” 17.09.2011 godz. 10-1317.09.2011 godz. 10-13  zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i rodziców,  zabawy plastyczne  poczęstunek  nagrody . Piknik odbędzie się przy bezdeszczowej pogodzie!

×