Gotowośd szkolną rozumiemy jako osiągnięcie przez dziecko
takiego stopnia rozwoju
umysłowego, emocjonalnego, społecznego i...
obserwacje dziecka w różnych codziennych sytuacjach;
rozmowy z dzieckiem – okazjonalne i celowe;
zabawy, zajęcia organizow...
Rozwój fizyczny i motoryczny
Samoobsługa
Sprawnośd manualna i grafomotoryczna
Rozwój społeczny i emocjonalny
Zasób wiadomo...
Sprawnośd fizyczna
Zdolnośd do improwizacji ruchowych
Udział w zabawach, dwiczeniach ruchowych
Ubieranie i rozbieranie się, zapinanie
guzików, zamków błyskawicznych, wiązanie butów
Samodzielne jedzenie, właściwe trzym...
kolorowanie obrazków
rysowanie po śladzie, szlaczki
obrysowywanie szablonów
łączenie punktów
malowanie
lepienie
wycinanie
...
Przestrzeganie zasad
Kontakty z otoczeniem
Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji
Rozwiązywanie konfliktów
Odpornośd emocjon...
Aktywnośd i ciekawośd poznawcza
Poziom wiedzy o zjawiskach przyrodniczych, świadomośd
przemijania czasu i zmian następując...
Swobodne wyrażanie myśli, uczud, potrzeb
Poprawnośd artykulacyjna i gramatyczna
Zasób słownictwa
Umiejętnośd porozumiewani...
Umiejętnośd obserwacji
Zapamiętywanie informacji przedstawionych w
formie graficznej
Porównywanie i dostrzeganie różnic
Od...
Wrażliwośd słuchowa – różnicowanie dźwięków z
otoczenia, określanie źródła
dźwięku, rozwiązywanie zagadek słuchowych
Różni...
Orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni
Rozróżnianie strony prawej i lewej
Znajomośd znaczenia przyimków – na, pod, z...
Rozpoznawanie i rozumienie
wybranych symboli : znaki
drogowe, znaczki – symbole w grach
planszowych
Odczytywanie znaczenia...
100.0

GRUPOWE WYNIKI DIAGNOZY W %- Tygrysy -

90.0
82.0

79.9

76.4

80.0
70.5
70.0

66.1

69.1

65.6

65.5
61.2

60.0
50...
Porównanie wyników indywidualnych w %-10.2013 r.

84.0
74.7
77.3
68.2
58.8
68.9
77.5
72.9
68.7
74.7
70.4
57.6
82.9
64.3
73...
Dzieci z wynikami ogólnymi poniżej 60%
Indywidualne programy pracy
Współpraca z
rodzicami, psychologiem, logopedą, poradni...
…... - diagnoza 10.2013 r.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
….. - diagnoza 10.2013r.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
…..- diagnoza 10.2013 r.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Dla dzieci wolniej
rozwijających się szkolne
zadania są za trudne, wszystko
dzieje się za szybko i z trudem
orientują się ...
Jak rozwijad percepcję słuchową dziecka? –
propozycja szkolenia dla rodziców, zajęcia otwarte
Gdzie szukad informacji?
PDS...
Gotowość szkolna 10.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gotowość szkolna 10.2013

1,211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
298
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gotowość szkolna 10.2013

 1. 1. Gotowośd szkolną rozumiemy jako osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu opanowanie treści programowych klasy pierwszej , sprostanie obowiązkom i wymaganiom szkolnym przy określaniu stopnia gotowości szkolnej istotne są zatem dwa, momenty: właściwości rozwoju dziecka i wymagania szkolne. Diagnoza gotowości do nauki w szkole służy wskazaniu tych zachowao i umiejętności dziecka, które będą sprzyjad nauce w szkole oraz tych, które naukę w szkole utrudnią. Celem diagnozy jest wskazanie umiejętności, które trzeba rozwinąd, usprawnid oraz takich, na których można oprzed wspomaganie dziecka.
 2. 2. obserwacje dziecka w różnych codziennych sytuacjach; rozmowy z dzieckiem – okazjonalne i celowe; zabawy, zajęcia organizowane podczas których dziecko wykonuje konkretne działania; zadania w książce do diagnozy wykonywane indywidualnie z dzieckiem lub w grupach Punktacja: od 0 – do 2
 3. 3. Rozwój fizyczny i motoryczny Samoobsługa Sprawnośd manualna i grafomotoryczna Rozwój społeczny i emocjonalny Zasób wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym Mowa Percepcja wzrokowa Percepcja słuchowa Rozwój intelektualny wraz z pojęciami matematycznymi Rozumienie symboli
 4. 4. Sprawnośd fizyczna Zdolnośd do improwizacji ruchowych Udział w zabawach, dwiczeniach ruchowych
 5. 5. Ubieranie i rozbieranie się, zapinanie guzików, zamków błyskawicznych, wiązanie butów Samodzielne jedzenie, właściwe trzymanie sztudców, kultura spożywania posiłków Sprzątanie po zabawie, przygotowanie materiałów do zajęd
 6. 6. kolorowanie obrazków rysowanie po śladzie, szlaczki obrysowywanie szablonów łączenie punktów malowanie lepienie wycinanie naklejanie wydzieranie
 7. 7. Przestrzeganie zasad Kontakty z otoczeniem Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji Rozwiązywanie konfliktów Odpornośd emocjonalna Reakcja na porażkę Poczucie własnej wartości Pomaganie innym, dzielenie się Otwartośd na zmiany
 8. 8. Aktywnośd i ciekawośd poznawcza Poziom wiedzy o zjawiskach przyrodniczych, świadomośd przemijania czasu i zmian następujących w przyrodzie Znajomośd imienia i nazwiska, adresu, telefonu, zawodów rodziców Relacje rodzinne, społeczne Zachowanie w sytuacjach kryzysowych – telefony alarmowe Poczucie przynależności narodowej
 9. 9. Swobodne wyrażanie myśli, uczud, potrzeb Poprawnośd artykulacyjna i gramatyczna Zasób słownictwa Umiejętnośd porozumiewania się z innymi
 10. 10. Umiejętnośd obserwacji Zapamiętywanie informacji przedstawionych w formie graficznej Porównywanie i dostrzeganie różnic Odwzorowywanie, układanie z pamięci wg wzorów, uzupełnianie, dorysowywanie, labirynty
 11. 11. Wrażliwośd słuchowa – różnicowanie dźwięków z otoczenia, określanie źródła dźwięku, rozwiązywanie zagadek słuchowych Różnicowanie wysokości i natężenia dźwięków Powtarzanie rytmów Słuch fonematyczny: wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazu na sylaby, synteza sylabowa, rozpoznawanie głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, rozpoznawanie samogłosek, łączenie głosek, dzielenie na głoski
 12. 12. Orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni Rozróżnianie strony prawej i lewej Znajomośd znaczenia przyimków – na, pod, za … Poruszanie się zgodnie z instrukcją np. idź prosto, obród się w prawo… Logiczne myślenie: przyczyna , skutek, historyjki obrazkowe, co było najpierw Tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności
 13. 13. Rozpoznawanie i rozumienie wybranych symboli : znaki drogowe, znaczki – symbole w grach planszowych Odczytywanie znaczenia symboli przedstawiających stany emocjonalne, zjawiska atmosferyczne Symboliczne określanie cech przedmiotów Rozpoznawanie cyfr, swojego imienia
 14. 14. 100.0 GRUPOWE WYNIKI DIAGNOZY W %- Tygrysy - 90.0 82.0 79.9 76.4 80.0 70.5 70.0 66.1 69.1 65.6 65.5 61.2 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 66.7
 15. 15. Porównanie wyników indywidualnych w %-10.2013 r. 84.0 74.7 77.3 68.2 58.8 68.9 77.5 72.9 68.7 74.7 70.4 57.6 82.9 64.3 73.6 65.2 42.9 66.1 59.7 72.9 80.7 79.7 66.9 78.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
 16. 16. Dzieci z wynikami ogólnymi poniżej 60% Indywidualne programy pracy Współpraca z rodzicami, psychologiem, logopedą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną Praca z dziedmi szczególnie uzdolnionymi Organizacja pracy – czas na zajęcia indywidualne
 17. 17. …... - diagnoza 10.2013 r. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 18. 18. ….. - diagnoza 10.2013r. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 19. 19. …..- diagnoza 10.2013 r. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 20. 20. Dla dzieci wolniej rozwijających się szkolne zadania są za trudne, wszystko dzieje się za szybko i z trudem orientują się w tym, co wyjaśnia nauczycielka. Dzieciom o przyspieszonym rozwoju umysłowym muszą uczyd się tego, co już dawno potrafią, nudząc się przeszkadzają i są często strofowane. Rozleniwiają się i tracą zainteresowanie nauką szkolną, ze szkodą dla rozwijania swoich uzdolnieo. 5-latki/ norma 7-latki 3-latki
 21. 21. Jak rozwijad percepcję słuchową dziecka? – propozycja szkolenia dla rodziców, zajęcia otwarte Gdzie szukad informacji? PDSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO www.przedszkole240.waw.pl PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – I ETAP EDUKACYJNY http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – STRONA DLA RODZICÓW http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo g&id=161&Itemid=1599 http://www.6latki.men.gov.pl/

×