Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktywnosc muzyczna

821 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aktywnosc muzyczna

  1. 1. PRZEDSZKOLE NR 240 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WARSZAWA , POLSKA
  2. 2. ŚPIEW INDYWIDUALNY I ZBIOROWY:-ćwiczenia oddechowe,- ćwiczenia emisyjne,- rozwijanie możliwości wokalnych,- improwizacje głosem,- nauka tekstów piosenek,- śpiewanie z zachowaniem tempa i rytmu
  3. 3. ROZWIJANIE POCZUCIA RYTMU IPŁYNNOŚCI RUCHÓW PRZY MUZYCE:- zabawy ruchowe ze śpiewem, przy muzyce,- ilustrowanie treści piosenki ruchem,- zabawy rytmiczne,- swobodne improwizacje ruchowe,- reagowanie na zmiany tempa, dynamiki, rytmu
  4. 4. GRA NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH:- rozpoznawanie instrumentów po brzmieniu,- samodzielne próby gry na instrumentach muzycznych,- naśladowanie odgłosów za pomocą instrumentów ,- wykonywanie własnych instrumentów ,- odtwarzanie prostych melodii na instrumentach,- swobodne improwizacje z użyciem instrumentów.
  5. 5. WYRABIANIE WRAŻLIWOŚCI MUZYCZNEJ:- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,- określanie wysokości dźwięków, tempa, dynamikimuzyki,- określanie charakteru muzyki ( smutna, wesoła,skoczna…),- uważne słuchanie muzyki,- aktywne uczestnictwo w koncertach muzycznych.
  6. 6. TANIEC:- znajomość wybranych tańców ludowych,- wykonywanie prostych układów tanecznych,- improwizacje taneczne,- uczestnictwo w okolicznościowych inscenizacjachmuzycznych
  7. 7. ORGANIZACJA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH:-codzienne zajęcia i zabawy organizowaneprzez nauczycielki,- dodatkowe i płatne zajęcia muzyczne zinstruktorem muzyki ( 2 x w tygodniu);- dodatkowe i płatne zajęcia taneczne zinstruktorem tańca ( 1 x w tygodniu),- koncerty muzyczne,- udział w konkursach wokalnych i tanecznych,- występy okolicznościowe dla rodziców.
  8. 8. Zapraszamy do obejrzenia filmuprzedstawiającego różne rodzaje aktywności muzycznej w naszym przedszkolu http://youtu.be/m7lbcVSWIFI

×