Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concept 'De Wintertuin'

1,463 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Concept 'De Wintertuin'

 1. 1. de Wintertuin Het culinair, cultureel en educatief groene middelpunt van Baarn http://www.wintertuin-baarn.org/
 2. 2. Stichting ‘De Wintertuin’ Stichting ‘De Wintertuin’ heeft als doelstelling het exploiteren van de historische tropische kas. Samen met de vrienden van het Cantonspark conserveren wij de bijzondere botanische en historische waarde van het park en kas. De stichting streeft naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hergebruik en een CO2- neutrale exploitatie. Stichting de Wintertuin wil dit realiseren voor, door en met Baarnaars. De stichting ‘De Wintertuin’ in oprichting ziet geen heil in het plan van de gemeente Baarn voor het Nationale theemuseum in de Wintertuin. Het park dient een publieke functie te krijgen en voor alle Baarnaars aantrekkelijk te zijn. http://www.wintertuin-baarn.org/
 3. 3. Gezonde exploitatie Om kas en park voor de toekomst te behouden is er gezonde exploitatie nodig. •Een uitgebreid aanbod aan activiteiten en workshops op het gebied van koken, natuur en cultuur. •Actief beheer van park, jongeren medeverantwoordelijk maken. •Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij hoort ook rekening houden met de mensen om je heen. Samen met de gemeente wordt een parkeerbeleidsplan ontwikkeld. •Een petit café en restaurant in de kas en onder meer een kruiden- en groentetuin voor eigen gebruik in een deel van het park. http://www.wintertuin-baarn.org/
 4. 4. Kunst, cultuur en muziek In samenwerking met de Speeldoos, Baarnse muziekverenigingen en andere culturele instellingen willen wij een kleinschalige programmering bieden waar alle groepen in de Baarnse samenleving kunnen genieten. Zoals: • Voorlezen voor de kleintjes, met lunch voor de ouders. • Een expositie over de geschiedenis van park en kas. • Een avondje met de jazzblazers van Crescendo • Een tentoonstelling van een beeldend kunstenaar. • Zondagochtend pianoconcert. • Een optreden van een beginnend cabaretier. http://www.wintertuin-baarn.org/
 5. 5. Workshops De Wintertuin en het Cantonspark bieden meerdere mogelijkheden voor het organiseren van workshops. Gedacht wordt aan kookworkshops, wijnproeverijen maar ook over cultuur, natuur en duurzaamheid is er veel te leren. http://www.wintertuin-baarn.org/
 6. 6. Duurzaamheid Respect voor ecologie en natuur, voor mens en milieu staan voor ons bovenaan. In de Wintertuin gaat een gezonde exploitatie samen met een natuurlijke, stimulerende en creatieve manieren van doen. Wij kiezen bewust voor: biologische producten, lokale producten, afvalscheiding, energiebesparende innovaties en biologisch afbreekbare materialen en schoonmaakmiddelen. Op dit moment wordt er door RetroEnergy uit Baarn een schets gemaakt voor een energieneutraal gebruik van de kas. http://www.wintertuin-baarn.org/
 7. 7. Lekker eten Lekker, gezond en gezellig gaan steeds vaker samen. Wij gaan voor u op zoek naar authentieke en pure producten. Vaak biologisch, echter in elk geval duurzaam geproduceerd. We zullen als het mogelijk is onze producten uit Baarn of directe omgeving betrekken. Slagerij van Boeijen heeft zijn medewerking al toegezegd. We willen graag zinnenprikkelende smaken van echt en eerlijk voedsel met u delen! Ons restaurant is een rustgevende ruimte, met een sfeer die inspireert en energie geeft. http://www.wintertuin-baarn.org/
 8. 8. Kinderen leren Educatie leidt tot een grotere bekendheid van en liefde voor dit bijzondere park. Het behoud van het park zal door een nieuwe generatie gedragen moeten worden. Alleen de erkenning van dit park als waardevol erfgoed kan leiden tot behoud ervan. Ook ons nageslacht zal van dit park mogen genieten. We bieden lesprogramma's voor basis- en voortgezet onderwijs, klassikaal en individueel. De programma's gaan we ontwikkelen in samenwerking met universiteit Utrecht, het Baarnse NMC en IVN Eemland. http://www.wintertuin-baarn.org/
 9. 9. Jongeren leren In de Wintertuin komen vele mogelijkheden voor jongeren om te leren. Bij het restaureren van het prachtige gebouw kan er gebruikt worden gemaakt van leer- werkplekken. In de keuken en de bediening van het grand café worden jongeren opgeleid voor het horecavak. Naast de parkbeheerder is er een stageplaats voor studenten met groene vingers. Ook maatschappelijke stages voor de middelbare scholen in de omgeving zijn mogelijk. http://www.wintertuin-baarn.org/
 10. 10. Informatie over kas, park en geschiedenis In de Wintertuin zal een informatieruimte worden ingericht waar lezingen en presentaties gegeven kunnen worden, de educatie wordt georganiseerd en waar men informatie kan vinden over botanie, de parkgeschiedenis, de natuur etc. Er worden plekken gecreëerd waar gewerkt kan worden door leerlingen en studenten. Denk hierbij aan het werken met determinatielijsten, flora, binoculairs en/of computers. http://www.wintertuin-baarn.org/
 11. 11. Kinderen spelen Sybolt Meindertsma zal een speeltoestel ontwerpen dat geheel opgaat in het park zodat de kinderen kunnen spelen zonder de botanische waarde van het park aan te tasten. Hier naast een voorbeeld van zijn werk. Zie www.syboltmeindertsma.nl http://www.wintertuin-baarn.org/
 12. 12. Actief beheer Door de vele activiteiten die er in kas en park worden georganiseerd zal het nodig zijn dat er een parkbeheerder wordt aangesteld. Dit heeft tot gevolg dat er minder ruimte is voor jongeren om in het park te hangen. Deze beheerder zal ook in gesprek gaan met de jongeren om deze juist te betrekken bij de activiteiten in het park, zodat zij zich ook betrokken voelen bij het behoud van deze mooie plek. Samen met de vrienden van het Cantonspark kan het reeds bestaande restauratieplan voor het park uitgevoerd worden. http://www.wintertuin-baarn.org/
 13. 13. Genieten van de natuur Iedere zondagochtend kan iedereen zich inschrijven voor rondleiding en workshops. Dit kan mooi gekoppeld worden aan een culinair programma in de Wintertuin. Hier is een rol weggelegd voor studenten en de Vrienden van het Cantonspark. http://www.wintertuin-baarn.org/
 14. 14. Een goede dagbesteding De cliënten van Amerpoort die nu al op de kinderboerderij aan het werk zijn zullen hun werkzaamheden uitbreiden naar het park waar ze onder leiding van de parkbeheerder allerlei onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. http://www.wintertuin-baarn.org/
 15. 15. Locatie voor ‘groene bijeenkomsten’ Onze locatie in het midden van het land, en onze groene MVO inslag leent zich zeer goed voor ‘groene bijeenkomsten’. Denk hierbij aan seminars over duurzaamheid, teambuilding, vergaderingen etc. http://www.wintertuin-baarn.org/
 16. 16. Trouwen De mooiste trouwlocatie van Baarn, voor de mooiste foto’s. Voor kleine groepen is er natuurlijk grand café de Wintertuin voor bijvoorbeeld een high tea. http://www.wintertuin-baarn.org/

×