Windows MultiPoint Server 2010

1,849 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
390
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • On the Users tab, the teacher can Add a user account and Manage user accounts. The teacher can easily add a new user to the system. This helps to simplify classroom administration compared to a multiple PC scenario. Rather than having to set up accounts on multiple computers, she sets up the accounts once from MultiPoint Manager and the accounts can be used on any of the stations.Notes to speaker. If asked…*There are 35 language packs available. Microsoft is shipping the product in 12 languages at launch: Chinese (Simplified &Traditional), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese (Brazilian), Russian, Spanish, and Turkish. These languages are also available as language packs for customers to install. When customers install these 12 language packs, the MultiPoint Manager continues to run in the language of WMS 2010 installed. Each user can access the language packs installed and work in different languages independently. There will also be an additional 23 language packs available. However, if an administrator installs one of these 23 language packs, MultiPoint Manager will revert to English.
 • On the Users tab, the teacher can Add a user account and Manage user accounts. The teacher can easily add a new user to the system. This helps to simplify classroom administration compared to a multiple PC scenario. Rather than having to set up accounts on multiple computers, she sets up the accounts once from MultiPoint Manager and the accounts can be used on any of the stations.
 • The table shows recommended processers and memory based on the number of users.
 • Windows MultiPoint Server 2010

  1. 1. Dahafazlasınıöğrenin<br />Windows® MultiPoint™Server 2010<br />Dahafazlaöğrenciyebilgisayarerişimizniverin<br />
  2. 2. GünümüzünBilgisayarlıEğitimdekiZorlukları<br />Bilgiekonomisindebaşarılıolabilmesiiçinher öğrencinizinbeceresinigeliştirmesiniistersinizfakat her öğrencinizebilgisayarsağlayacakfonubulamayabilirsiniz.<br />Birçokokulaşağıdakilerleyüzleşir:<br />Yenibilgisayariçinkısıtlıimkanlar<br />Kısıtlı BİT bakımbütçesi<br />Öğretmenleriçinsınırlı BİT entegrasyonueğitimfırsatları<br />Yüksekfaturalarıkarşıenerjiyitasarruflukullanmasıgerekir<br />Fare, klavye, monitörgibidonanımlara en iyiyatırımiçinaraştırmagerekir<br />
  3. 3. PaylaşılanBilgisayarAğları<br />Bu nedir?<br />Aynızamandabirdenfazlakullanıcıyadestekverenbilgisayarlar<br />Paylaşılanbilgisayarağlarıtoplammaliyetinizidüşürmenizeolanakverir:<br />Düşükdonanım satın alma maliyeti<br />Düşükişletimgiderleri<br />Karmaşıkolmayanyönetim<br />Düşükgüçtüketimi<br />
  4. 4. Nasılçalışıyor?<br />Öğrencilerinbirsınıfıniçindetekbilgisayardadönüpdurmalarıyerinebirbilgisayarbirdenfazlaöğrenciyehizmetediyor…<br />
  5. 5. Nasılçalışıyor?<br />...öğrencilerinbilgisayaradirekerişimdebulunmalarınaimkansağlayarakbirdenfazlamonitöre, klavyeyevefareyeizinveriyor.<br />
  6. 6. Sizinihtiyacınıznedir?<br />Windows® MultiPoint™ Server 2010<br />Çoklukullanıcıbirimleri, birbilgisayarınişlemyeteneklerinipaylaşabilir.<br />Her kullanıcıbirimi, klavye, monitörvefaredenoluşurvedirekolarakanabilgisayarabağlıdır.<br />Faydaları<br />Okullar, çokdahadüşükmaliyetledahafazlaöğrenciyebilgisayarkullanmaimkanısağlar.<br />Öğrencilerdiğerlerininmasaüstünügörebilirveonlarlaetkileşimegirebilir.<br />Öğretmenler, teknikbilgiyeihtiyaçduymadankolaylıklaöğrencilerehesapaçabilirvedosyalarpaylaşabilir.<br />
  7. 7. Okullariçinbasitamaetkilibirçözüm<br />Teknolojikolmayanprofesyonelleriçindizaynedildi<br />Sadecebiranabilgisayaryönetinveböyleliklezamandankazanın.<br />Çokluyöneticininkullanıcıarayüzüöğretmenleriçinsadeleştirildi , kurmasıvekullanmasıkolay hale getirildi<br />Çalışanlarveöğrencileriçinkolaykullanım<br />Windows® deneyimi, öğretmenlerinveöğrencilerinentegreöğrenmeyehızlıcabaşlamalarıiçinkolaylaştırıldı.<br />
  8. 8. Nedenbasit?<br />Uygulamalarıvedilpaketleriniyüklemek<br />Önceuyumluvelisanslıuygulamayıyükleyin - tümkullanıcılariçinaktifolacak -<br />Birdenfazladilihtiyacıiçinuygun Windows dilpaketiniyükleyin. Böylelikle her kullanıcıfarklıdilpaketleriniseçipkullanabilir.<br />
  9. 9. Nedenbasit?<br />Çokluyöneticikullanıcıarayüzüöğretmenlereuygulamalarınaizinverir:<br />Hangi öğrencilerin hangi sistemdeoturumaçıpaçmadıklarınıgörün, <br />Bağlan, bağlantıyıKkesya da kullanıcıoturumunusonlandır.<br />Her birimde hangi donanımlarınkullanıldığınıgörün.<br />
  10. 10. Nedenbasit?<br />Öğretmenleraynızamandaaşağıdakileriyapabilir:<br />Merkeziolarakkolaycahesapekleyinvesilin. Basitleştirilmişyönetim.<br />Hesaplarıyönetin – erişimseviyelerini,şifrelerivehesapadlarınıbelirleyin.<br />
  11. 11. Tanıdık Windows Deneyimi<br />Bilgiyietkilibirbiçimdebulun, kullanınvepaylaşın.<br />PaylaşılanBelgelerde, Belgelerimdeya da USB bellektedokümanoluşturunvesaklayın.<br />Her öğrenciiçinortakbilgisayarabağlıamabağımsızçalışabilecekleribirbilgisayardeneyimioluşturun. Öğrencilerböylecekendibireyselprojelerinirahatlıklaçalışabilirlerhattafarklıdillerdekullansalar bile.<br />
  12. 12. Tanıdık Windows Deneyimi<br />Windows7’nin temeközelliklerindenvedeneyimlerindenfaydalanın. Örneğin: Windows masaüstü, Internet Explorer, Windows Media Player, Windows Arama, SıçramaListesi, Paintvedahafazlası.<br />Öğrencileremasaüstlerinikişiselleştirmeimkanıverir – görevçubuğuikonunudeğiştirme, başlangıçmenüsünüvedahafazlasınıdeğiştirme -<br />
  13. 13. Genişdestekimkanımutlukılar<br />Microsoft’tanve / veyayetkilipartnerdendestekimkanı<br />Otomatikolarakya da seçmeliolarakgüncellemelervepatch’ler<br />Uzaktanasistanveteknikdestekimkanı<br />
  14. 14. Okulunuziçinanahtaravantajlar<br />21. Yüzyılınkritikbecerileriiçinöğrencilerinizinbilgisayaraerişimolanaklarınıarttırın<br />Düşükmaliyet<br />Belirlidonanım satın alma maliyeti<br />Devamedenopsiyonelmaliyetler. Örneğin: destekveenerji<br />Alan tasarrufu<br />BT karmaşıklığınıazaltın<br />Teknikolmayanprofesyonelleriçin<br />Windows® arayüzütabanlı<br />Kurması, kullanmasıyönetmesibasit<br />
  15. 15. Windows® MultiPoint™ Server 2010 nasıllisanslanır?<br />Lisanslamakiçin 2 yolmevcuttur:<br />
  16. 16. Sunucubilgisayariçinsistemgereksinimleri<br />Ağır yükleriçinkapasiteboyutlandırmakuralları<br />Ağıryüküntanımı: Donanımızorlamayan multimedia dosyaları<br />İşlemcikapasiteboyutunda en önemlifaktördür.<br />Not: 8 ve 10 kullanıcıbirimi, ağırsesve video yüküaltındabozulabilir. Test sonuçları, işuygulamalarındaveüretkenlikleiyisonuçlargösteriyor.<br />
  17. 17. Paylaşılanbilgisayarokulunuziçindoğruolanmıdır?<br />Konular<br />
  18. 18. Teşekkürler<br />© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and other product names are trademarks of the Microsoft group of companies. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 13734-1209/MS<br />

  ×