Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klimaatbeleid in de verkeers- en vervoersector Handvatten voor een gemeente om te komen tot duurzame mobiliteit Wim Korver
Wie is en wat doet ? <ul><li>Grootste adviesbureau op gebied van verkeer en vervoer </li></ul><ul><li>Van beleid tot ontw...
Aanleiding
Inhoud <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Belang van mobiliteit </li></ul><ul><li>Bepalen van verkeersgerelateerde CO 2...
<ul><li>CO 2 erkend als mondiaal probleem </li></ul><ul><li>Klimaatconferentie Kopenhagen: enorme uitdaging -80% (2050) <...
Een paar illustraties: omvang probleem en rol mobiliteit M M M Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis <ul><li>Mobi...
De CO 2 -bijdrage van de mobiliteit is aanzienlijk en groeit! Het wegverkeer in Nederland is verantwoordelijk voor ruim...
De totale CO 2 -emissie in Nederland is de laatste jaren gelijk gebleven of iets afgenomen. Maar de CO 2 -emissie door ver...
En er zijn nog meer redenen…
En er zijn nog meer redenen… Stikstifdioxide (NO 2 ): Afname van longfunctie en weerstand. Luchtweg-, hart- en vaatziekte...
Beleidsvragen <ul><li>Wat is de huidige CO 2 -emissie door mobiliteit in mijn gemeente? </li></ul><ul><li>Wat zijn de effe...
CO 2 -emissies door mobiliteit Wat reken je aan een gemeente toe? Den Bosch Uitstoot van alle verkeer van en naar de gemee...
Of ook bezoekers? α h Alleen eigen inwoners? α h CO 2 -emissies door mobiliteit Wat reken je aan een gemeente toe?
CO 2 -tool: effecten van beleidsambities Verkeersmodel CO 2 -tool CO 2 -effecten Auto-, fiets- en OV-kilometers Beleidsamb...
CO 2 -emissiefactoren per reiziger per kilometer per voertuig- kilometer
Uitgangssituatie <ul><li>Den Bosch: 400 kton (0,4 Mton) CO 2 in 2020 </li></ul><ul><ul><li>(landelijk: 40 tot 50 Mton in ...
Ambities modal shift Den Bosch auto auto auto auto fiets fiets OV OV
Effect modal shift <ul><li>ambities Den Bosch </li></ul><ul><ul><li>-12 kton CO 2 ofwel -3% van </li></ul></ul><ul><ul><...
Verdergaande beleidsambities (CO 2 -effect van 5% verandering van beleidsinzet)
Beleidsambitieknoppen <ul><li>Volume:  </li></ul><ul><ul><li>minder vrachtautokilometers (intern/extern) </li></ul></ul><...
Missing link: beleidsinstrumenten <ul><li>Hoe bereik je deze beleidsambities? </li></ul><ul><ul><li>OV- of parkeertarieven...
CO 2 -Benchmark
CO 2 -Benchmark gemeenten <ul><li>Berekening van gemeentelijke CO 2 -emissies als gevolg van mobiliteit in en van/naar gem...
Informatie per gemeente
Deventer Eindhoven Den Haag
CO 2 Benchmark Personenmobiliteit in cijfers <ul><li>Per inwoner 1,1 ton CO 2 Uitstoot </li></ul><ul><ul><li>450 liter b...
Mixed beeld AON Amersfoort Almere
 
 
Nr 1. Leiden Verplaatsingsafstand Aandelen OV en fiets Nr 2. Amsterdam Hoog aandeel OV Weinig verplaatsingen Nr 3. Haarlem...
Nr 1. Leiden Verplaatsingsafstand Aandelen OV en fiets Nr 2. Amsterdam Hoog aandeel OV Weinig verplaatsingen Nr 3. Haarlem...
Noord Groningen Leeuwarden 1,0 0,9 Wieringen 2,1 Gaasterlan-Sleat 2,5 Regio Noord Heiloo 1,0 Alkmaar 1,0
Regio Amsterdam
<ul><li>Gedifferentieerd beeld </li></ul><ul><li>Autokilometrages bepalend </li></ul><ul><li>Ruimtelijke ligging ten opzic...
Andere kenmerken/mogelijkheden <ul><li>Meenemen van bezoekers </li></ul><ul><ul><li>Woon-werk verkeer, studenten, winkel, ...
Wat kunt u doen? De vier V’s 1) Voorkomen van verplaatsing 2) Verkorten van verplaatsing 3) Veranderen van verplaating...
Maar waar te beginnen? Fysieke projecten Beleid & organisatie Sturen / dwingen Verleiden / informeren Fysieke projecten ...
 
Binnenkort verschijnt (SenterNovem) <ul><li>“ Klimaatbeleid dichterbij”: Een Handreiking voor gemeenten om klimaatbeleid v...
Conclusies <ul><li>CO 2 emissie V&V sector wordt een (nieuwe) beleidsindicator </li></ul><ul><li>Vooral van belang voor l...
Uw uitdaging? Bertus met de hybride en Tinus met de benenwagen …
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Noord Holland Uitgeest

680 views

Published on

Klimaatbeleid voor gemeenten: een aanzet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noord Holland Uitgeest

 1. 1. Klimaatbeleid in de verkeers- en vervoersector Handvatten voor een gemeente om te komen tot duurzame mobiliteit Wim Korver
 2. 2. Wie is en wat doet ? <ul><li>Grootste adviesbureau op gebied van verkeer en vervoer </li></ul><ul><li>Van beleid tot ontwerp, van klimaat tot klanttevredenheid </li></ul><ul><li>Focus: ondersteuning decentrale overheden </li></ul><ul><li>Vijf vestigingen: Deventer, Eindhoven, Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden </li></ul><ul><li>Circa 270 medewerkers </li></ul><ul><li>Milieu: </li></ul><ul><li>Luchtkwaliteit (onderbouwing NSL) </li></ul><ul><li>Geluid (verkeersmilieukaarten) </li></ul><ul><li>Klimaatbeleid: Agendasetting, CO 2 -benchmark, CO 2 -tool, monitoring en evaluatie </li></ul>
 3. 3. Aanleiding
 4. 4. Inhoud <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Belang van mobiliteit </li></ul><ul><li>Bepalen van verkeersgerelateerde CO 2 uitstoot van een gemeente + beleidsambitie </li></ul><ul><li>CO 2 Benchmark </li></ul><ul><li>Beleidsontwikkeling </li></ul><ul><li>Conclusies </li></ul>
 5. 5. <ul><li>CO 2 erkend als mondiaal probleem </li></ul><ul><li>Klimaatconferentie Kopenhagen: enorme uitdaging -80% (2050) </li></ul><ul><li>Bijdrage van verkeer aan CO 2 : ca 20% </li></ul><ul><li>Uitvoering mobiliteitsbeleid gebeurt door decentrale overheden </li></ul><ul><li>Decentraliseer doelstelling CO 2 -reductie </li></ul><ul><li>Kernopgave: inzichtelijk maken beleidseffecten op CO 2 emissies! </li></ul><ul><li>Wat kunnen (of moeten) decentrale overheden doen? </li></ul>Aanleiding
 6. 6. Een paar illustraties: omvang probleem en rol mobiliteit M M M Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis <ul><li>Mobiliteit is een </li></ul><ul><li>randvoorwaarde: </li></ul><ul><li>congestie </li></ul><ul><li>bereikbaarheid </li></ul><ul><li>vervoerskosten </li></ul><ul><li>Mobiliteit is een </li></ul><ul><li>medeveroorzaker </li></ul><ul><li>(15-25%): </li></ul><ul><li>uitstoot CO 2 </li></ul><ul><li>congestie </li></ul><ul><li>volumegroei </li></ul><ul><li>autoafhankelijkheid </li></ul><ul><li>Mobiliteit is de </li></ul><ul><li>1e veroorzaker </li></ul><ul><li>(30-35%): </li></ul><ul><li>brandstofverbruik </li></ul><ul><li>congestie </li></ul><ul><li>volumegroei </li></ul><ul><li>autoafhankelijkheid </li></ul>Mobiliteit is een serieuze factor in elke crisis!
 7. 7. De CO 2 -bijdrage van de mobiliteit is aanzienlijk en groeit! Het wegverkeer in Nederland is verantwoordelijk voor ruim 20% van de totale CO 2 - uitstoot . Dit percentage groeit (zeer) snel t.o.v. andere sectoren zoals huishoudens en industrie.
 8. 8. De totale CO 2 -emissie in Nederland is de laatste jaren gelijk gebleven of iets afgenomen. Maar de CO 2 -emissie door verkeer en vervoer is alleen maar toegenomen. Ook voor NL: Mobiliteit is belangrijk en taai onderdeel
 9. 9. En er zijn nog meer redenen…
 10. 10. En er zijn nog meer redenen… Stikstifdioxide (NO 2 ): Afname van longfunctie en weerstand. Luchtweg-, hart- en vaatziekten! Verkeersgerelateerd: 16% Fijn Stof (PM 10 ): Afname longfunctie, vaatvernauwing, verhoogde hartslag, astma. Idem! Verkeersgerelateerd: 62% Afname levensverwachting in maanden a.g.v. fijnstof (bron: EU)
 11. 11. Beleidsvragen <ul><li>Wat is de huidige CO 2 -emissie door mobiliteit in mijn gemeente? </li></ul><ul><li>Wat zijn de effecten van het voorgenomen beleid? </li></ul><ul><li>Wat zijn realistische CO 2 -ambities rekening houdend met de beleidsruimte van de gemeente? </li></ul><ul><li>Wat moet ik van andere overheden verwachten? </li></ul><ul><li>Wat zijn (kosten)effectieve maatregelen? </li></ul><ul><li>Wat kan ik nu doen? </li></ul>
 12. 12. CO 2 -emissies door mobiliteit Wat reken je aan een gemeente toe? Den Bosch Uitstoot van alle verkeer van en naar de gemeente Den Bosch Uitstoot op gemeentelijk grondgebied intern extern doorgaand
 13. 13. Of ook bezoekers? α h Alleen eigen inwoners? α h CO 2 -emissies door mobiliteit Wat reken je aan een gemeente toe?
 14. 14. CO 2 -tool: effecten van beleidsambities Verkeersmodel CO 2 -tool CO 2 -effecten Auto-, fiets- en OV-kilometers Beleidsambitie- knoppen Weginfrastructuur
 15. 15. CO 2 -emissiefactoren per reiziger per kilometer per voertuig- kilometer
 16. 16. Uitgangssituatie <ul><li>Den Bosch: 400 kton (0,4 Mton) CO 2 in 2020 </li></ul><ul><ul><li>(landelijk: 40 tot 50 Mton in 2020) </li></ul></ul>45% spits 55% dal 2/3 personenvervoer 1/3 vrachtvervoer 1/6 intern 5/6 extern
 17. 17. Ambities modal shift Den Bosch auto auto auto auto fiets fiets OV OV
 18. 18. Effect modal shift <ul><li>ambities Den Bosch </li></ul><ul><ul><li>-12 kton CO 2 ofwel -3% van </li></ul></ul><ul><ul><li>CO 2 - emissies door mobiliteit </li></ul></ul><ul><li>Een stapje erbij: zoals in Groningen </li></ul><ul><ul><li>-18 kton CO 2 ofwel -4% </li></ul></ul>
 19. 19. Verdergaande beleidsambities (CO 2 -effect van 5% verandering van beleidsinzet)
 20. 20. Beleidsambitieknoppen <ul><li>Volume: </li></ul><ul><ul><li>minder vrachtautokilometers (intern/extern) </li></ul></ul><ul><ul><li>minder personenverplaatsingen (intern/extern) </li></ul></ul><ul><li>Modal split: </li></ul><ul><ul><li>meer OV/fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>hogere autobezettingsgraad </li></ul></ul><ul><li>Efficiency: </li></ul><ul><ul><li>zuiniger voertuigen </li></ul></ul><ul><ul><li>zuiniger rijgedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>betere doorstroming </li></ul></ul><ul><ul><li>minder congestie </li></ul></ul><ul><li>Brandstofmix: </li></ul><ul><ul><li>meer biobrandstof of aardgas </li></ul></ul>
 21. 21. Missing link: beleidsinstrumenten <ul><li>Hoe bereik je deze beleidsambities? </li></ul><ul><ul><li>OV- of parkeertarieven </li></ul></ul><ul><ul><li>ruimtelijke ordening </li></ul></ul><ul><ul><li>mobiliteitsmanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>eigen wagenpark vergroenen </li></ul></ul><ul><ul><li>vulpunten biobrandstoffen </li></ul></ul><ul><ul><li>oplaadpunten elektrische voertuigen </li></ul></ul><ul><li>Maatwerk nodig </li></ul><ul><ul><li>berekeningen met verkeersmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>putten uit ervaring </li></ul></ul><ul><ul><li>expert judgement </li></ul></ul>
 22. 22. CO 2 -Benchmark
 23. 23. CO 2 -Benchmark gemeenten <ul><li>Berekening van gemeentelijke CO 2 -emissies als gevolg van mobiliteit in en van/naar gemeente </li></ul><ul><li>Alleen personenvervoer: personenauto, BTM, trein en fiets </li></ul><ul><li>CO 2 -emissies afgezet tegen inwoners en/of bezoekers > benchmark </li></ul><ul><li>Bron: OVG/MON 2002-2007 (CBS data) </li></ul><ul><li>Ook benchmark van: </li></ul><ul><ul><li>aantal verplaatsingen per persoon </li></ul></ul><ul><ul><li>verplaatsingsafstanden </li></ul></ul><ul><ul><li>modal split </li></ul></ul>
 24. 24. Informatie per gemeente
 25. 25. Deventer Eindhoven Den Haag
 26. 26. CO 2 Benchmark Personenmobiliteit in cijfers <ul><li>Per inwoner 1,1 ton CO 2 Uitstoot </li></ul><ul><ul><li>450 liter benzine </li></ul></ul><ul><ul><li>7.000 autokilometers </li></ul></ul><ul><li>Grote verschillen tussen gemeenten: de hoogste waarde is boven de 2 ton CO 2 de laagste is 0,6 ton CO 2 </li></ul><ul><ul><li>Alle gemeenten op het laagste niveau: een besparing van 30 à 40% </li></ul></ul>
 27. 27. Mixed beeld AON Amersfoort Almere
 28. 30. Nr 1. Leiden Verplaatsingsafstand Aandelen OV en fiets Nr 2. Amsterdam Hoog aandeel OV Weinig verplaatsingen Nr 3. Haarlem Verplaatsingsafstand Aandelen OV en fiets Steden met > 100.000 Inwoners 1 2 3
 29. 31. Nr 1. Leiden Verplaatsingsafstand Aandelen OV en fiets Nr 2. Amsterdam Hoog aandeel OV Weinig verplaatsingen Nr 3. Haarlem Verplaatsingsafstand Aandelen OV en fiets Nr 24. Amersfoort Aantal verplaatsingen (de Vinexbewoner) Relatief lange verplaatsingen Nr 25. Almere Verplaatsingsafstand Laag aandeel fiets Nr 23. Emmen Verplaatsingsafstand (spreadcity en leegland) Aandelen OV en fiets Steden met > 100.000 Inwoners 1 2 3 1 2 3
 30. 32. Noord Groningen Leeuwarden 1,0 0,9 Wieringen 2,1 Gaasterlan-Sleat 2,5 Regio Noord Heiloo 1,0 Alkmaar 1,0
 31. 33. Regio Amsterdam
 32. 34. <ul><li>Gedifferentieerd beeld </li></ul><ul><li>Autokilometrages bepalend </li></ul><ul><li>Ruimtelijke ligging ten opzichte van omgeving (pendelkilometers) en interne structuur gemeente waarschijnlijk bepalend </li></ul><ul><li>Beleidsmatig: lange adem nodig om dit te beïnvloeden </li></ul>Geen algemene statistische verbanden Verklaringen
 33. 35. Andere kenmerken/mogelijkheden <ul><li>Meenemen van bezoekers </li></ul><ul><ul><li>Woon-werk verkeer, studenten, winkel, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nog meer spreiding (van 0,7 tot 4,6 ton per bezoeker) </li></ul></ul><ul><li>Analyses: </li></ul><ul><ul><li>Aandeel OV+Fiets </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><li>Indicator opnemen in verkeersmodel </li></ul>
 34. 36. Wat kunt u doen? De vier V’s 1) Voorkomen van verplaatsing 2) Verkorten van verplaatsing 3) Veranderen van verplaatingen (Vervoerwijzekeuze) 4) Verschonen van verplaatsing Slim (thuis)werken Carpoolen Ruimtelijke Ordening, voorzieningenbeleid Verbeteren OV, fiets en keten Sloopregeling auto Subsidie inleveren p-vergunning Differentatie p-tarieven, venstertijden Kilometerheffing Oplaadpunten e-bikes en e-cars Verschonen eigen wagenpark Eisen concessies OV, taxi, afval Stimuleren schone brandstoffen Het Nieuwe Rijden LARGAS, snelheid omlaag
 35. 37. Maar waar te beginnen? Fysieke projecten Beleid & organisatie Sturen / dwingen Verleiden / informeren Fysieke projecten Beleid & organisatie Sturen / dwingen Verleiden / informeren bijv. fietsoplaad- punten bijv. tarief- verhoging parkeren bijv. fietscampagne bijv. autoluwe woon- omgeving structuurwijzigingen in ruimte en/of infrastructuur kwaliteitsverbetering inrichting openbare ruimte en infratructuur prijsbeleid, parkeerbeleid, handhaving en vraagsturend mobiliteitsmanagement fiets- en OV-beleid, voorlichting, campagnes, stimulerend mobiliteitsmanagement
 36. 39. Binnenkort verschijnt (SenterNovem) <ul><li>“ Klimaatbeleid dichterbij”: Een Handreiking voor gemeenten om klimaatbeleid voor de mobiliteitssector te ontwikkelen </li></ul>
 37. 40. Conclusies <ul><li>CO 2 emissie V&V sector wordt een (nieuwe) beleidsindicator </li></ul><ul><li>Vooral van belang voor lange termijn beleid (2020 en verder) </li></ul><ul><li>Geen nieuwe maatregelen, wel een andere prioriteitsvolgorde </li></ul><ul><li>Mobiliteitsbeleid kan een omvangrijke bijdrage leveren, maar … </li></ul><ul><li>dan moeten we wel nu beginnen </li></ul>
 38. 41. Uw uitdaging? Bertus met de hybride en Tinus met de benenwagen …

×