Successfully reported this slideshow.

Cvs 2007

379 views

Published on

Zakenautorijder

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cvs 2007

 1. 1. <ul><li>Zicht op de zakenautorijder </li></ul>23 November 2007 Wim Korver, Karijn Kats en Nico Aardoom
 2. 2. <ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>- Achtergrond </li></ul><ul><li>Vraagstelling </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>Zakenauto’s: omvang en type </li></ul><ul><li>Wie is de zakenautorijder </li></ul><ul><li>Mobiliteit </li></ul><ul><li>Gedrag op de weg </li></ul><ul><li>Milieu </li></ul><ul><li>Conclusies </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Achtergrond </li></ul><ul><li>Mening over de zakenautorijder niet gebaseerd op feiten </li></ul><ul><li>VNA voelt zich verantwoordelijk voor de zakenautorijder </li></ul><ul><li>Herhaling van onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>1995: De zakenautorijder in perspectief </li></ul></ul><ul><ul><li>1998: Profiel van de zakenautorijder </li></ul></ul><ul><ul><li>2002: De zakenautorijder aan het begin van de 21e eeuw </li></ul></ul><ul><ul><li>2005: Zicht op de zakenautorijder </li></ul></ul><ul><li>What’s new? </li></ul><ul><ul><li>Expliciete aandacht besteden aan imago van zakenautorijder </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifiek kennisbehoefte op een aantal onderwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet-enquête onder zakenautorijders en niet-zakenautorijders </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>1. Verzamelen data </li></ul><ul><ul><li>MobiliteitsOnderzoek Nederland (MON) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rai DocumentatieCentrum (RDC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Heliview </li></ul></ul><ul><ul><li>VNA gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkeersveiligheid data: het PROV </li></ul></ul><ul><li>2. Imago onderzoek onder consumenten </li></ul><ul><ul><li>Internet enquête onder 1.000 Nederlandse van 18 jaar en ouder </li></ul></ul><ul><ul><li>gevraagd is naar hun mening over de zakenautorijder </li></ul></ul><ul><li>3. Internet enquête onder zakenautorijders </li></ul><ul><ul><li>Internet enquête onder ruim 500 zakenautorijders </li></ul></ul><ul><ul><li>gevraagd naar kenmerken en opvattingen </li></ul></ul><ul><li>4. Analyse </li></ul><ul><li>5. Expert sessie </li></ul><ul><li>6. Eindrapport </li></ul>
 5. 5. <ul><li>1,2 miljoen zakenauto’s in Nederland (17%) </li></ul>
 6. 6. Groei zakenautopark lijkt voorbij of leidt economische groei tot extra groei?
 7. 7. <ul><li>Aandeel van auto’s van de zaak in nieuwverkopen blijft groeien! </li></ul>
 8. 8. <ul><li>De zakenautorijder is een man van gemiddeld ruim 43 jaar </li></ul>44,8 43,4 Onb. 44,9 Gemiddelde leeftijd 1993 45,5 42,0 Onb. 45,8 Gemiddelde leeftijd 1996 45,8 40,3 Onb. 46,5 Gemiddelde leeftijd 2001 47,2 42,0 45,8 47,8 Gemiddelde leeftijd 2005 39% 15% 22% 42% Vrouw 59% 85% 78% 58% Man Geslacht Alle autobezitters Auto van de zaak Privé-zakenauto Privé-auto Kenmerk
 9. 9. <ul><li>Huishoudinkomen van zakenautorijder is (veel) meer dan modaal </li></ul>
 10. 10. <ul><li>De zakenautorijder heeft (steeds vaker) een tweede auto </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Zakenautorijder georiënteerd op politieke midden </li></ul>
 12. 12. <ul><li>De zakenautorijder werkt hard (maar wel minder dan de consument denkt) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>De zakenautorijder gaat vroeg op pad en is laat thuis </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Lease-auto rijder is in loondienst, de auto vd zaak eigen beheer en prive zakenautorijder veel minder </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Type zakenauto varieert per bedrijfsbranche </li></ul>
 16. 16. <ul><li>28% van alle autokm worden door de zakenautorijder afgelegd </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Absolute aantal privé km per jaar zakenauto is gelijk aan privé auto </li></ul>18.953 7.496 2.398 9.059 Privé auto, werkers 17.177 8.911 1.801 6.461 Privé auto 31.373 7.971 10.950 12.461 Zakenauto 29.808 7.829 10.293 11.687 Auto van de zaak eigen beheer 35.049 9.069 9.581 16.416 Lease-auto 26.724 6.334 13.629 6.761 Privé zakenauto Totaal Privé Zakelijk Woon-werk Soort auto
 18. 18. <ul><li>Sterke groei waargenomen verkeersovertredingen door snelheidscontroles </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Omvang van overtreding wijkt niet af </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Aantal snelheidsovertredingen auto van de zaak aanmerkelijk hoger </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Zakenauto heeft iets hogere ongevalkans, vooral jonge leaserijder </li></ul>- Te weinig waarnemingen 3,9 Privé-zakenauto - Te weinig waarnemingen 6,1 Auto van de zaak in eigen beheer +95% 9,6 4,9 Lease-auto +92% 9,6 5,0 Zakenauto +35% 6,5 4,8 Privé-auto> 25.000 km +128% 14,6 6,4 Privé-auto < 25.000 km (2) ten opzichte van (1) 18-24 jaar (2) Totaal (1) Ongevallen per miljoen kilometer Type Gebruiker
 22. 22. <ul><li>CO 2 emissie van auto vd zaak (veel) lager dan gemiddeld </li></ul>  gemiddeld(e)… privé-auto auto van de zaak benzine diesel gecombineerd benzine diesel gecombineerd leeftijd (bouwjaar) 8,8 jaar (1997) 2,5 jaar (2003) dieselaandeel 12,0% 48,5% airco-aandeel 25% 85% gewicht 1050 kg 1200 kg 1065 kg 1140 kg 1370 kg 1259 kg CO 2 -emissie/km 183,1 g 163,2 g 180,7 g 167,4 g 153,3 g 160,6 g verschil t.o.v. privé auto       -8,6% -6,0% -11,1%
 23. 23. <ul><li>Conclusies </li></ul><ul><li>Omvang zakenautopark stabiliseert </li></ul><ul><li>Aandeel 17% in park en 28% in voertuigkilometers </li></ul><ul><li>Bijna 1 op de 2 auto’s start leven als een auto van de zaak </li></ul><ul><li>Instroom van MPV’s en SUV’s voornamelijk via zakenautopark </li></ul><ul><li>De zakenautorijder: een 43-jarige man, getrouwd/ samenwonend, relatief hoog opleidingsniveau, huishoudinkomen dat vaak meer dan twee keer modaal is, werkt hard en is vaak een leidinggevende </li></ul><ul><li>Ruim 31.000 kilometer per jaar </li></ul><ul><ul><li>35% zakelijk, 40% woon-werk verkeer en 25% privé gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Privé gebruik bijna 8.000 kilometers per jaar. In absolute zin minder dan het privé gebruik van een privé auto </li></ul></ul><ul><li>Relatief veel snelheidsovertredingen (en ook sterker toegenomen) ten opzichte van privérijder </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Conclusies over imago Consument: </li></ul><ul><li>Heeft een goed beeld van de leeftijd van een zakenautorijder, het opleidingsniveau, het soort zakenauto en de mate waarin een zakenautorijder moet betalen voor zijn auto; </li></ul><ul><li>Onderschat het gemiddeld huishoudinkomen van een zakenautorijder; </li></ul><ul><li>Ziet de zakenautorijder veel meer dan feitelijk het geval is als een politiek rechts georiënteerd persoon; </li></ul><ul><li>Onderschat het aantal gewerkte uren van een zakenautorijder en </li></ul><ul><li>Beoordeelt de gemiddelde rijsnelheid als hoger dan de zakenautorijder zelf </li></ul>
 25. 25. <ul><li>> 50% van zakenauto is diesel/LPG </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Zakenautorijer is een zwartrijder </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Bijtelling: ruim een kwart zegt geen fiscale bijtelling te hebben </li></ul><ul><li>Kenmerken van auto vd zaak die geen bijtelling heeft </li></ul><ul><li>een lager gemiddeld jaarkilometrage </li></ul><ul><li>een gemiddeld lager opleidingsniveau </li></ul><ul><li>minder vaak een leidinggevende </li></ul><ul><li>vaker voor te komen in de telecommunicatiesector </li></ul><ul><li>komt nooit voor bij de accountancy en </li></ul><ul><li>veel vaker in een grote middenklasser te rijden </li></ul>26% 39% 18% Geen bijtelling 74% 61% 82% Wel een bijtelling Auto van de zaak Auto van de zaak in eigen beheer Lease-auto Bijtelling
 28. 28. <ul><li>Eigen bijdrage </li></ul><ul><li>Veelal bovennorm auto: 38% van alle auto van de zaakrijders </li></ul><ul><li>13% betaalt extra voor accessoires </li></ul><ul><li>10% van de auto van de zaak rijders betaalt 150 Euro of meer per maand </li></ul>

×