Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 6 de culturele functie

2,427 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Les 6 de culturele functie

 1. 1. De functies van het sociaal-cultureel werk2. De Culturele functie Frank Cockx
 2. 2. 7e vraagWordt de clturele functie in jouw organisatie gerealiseerd? Hoe gebeurt dat dan? Welke klemtonen worden gelegd?
 3. 3. De 4-componentenlijm 1) Een kijk op mens en samenleving 2) Doelorientaties en functies START op 2e niveau 3) Interventiestrategieen voor aanbieders Bespreking op 3e en processen bij deelnemers niveau 4) Werk- en handelingsprincipes =Vraag 5
 4. 4. Culturele functiedefinitie• De functie die, zowel in de brede als de engere zin, gericht is op het verhogen van de participatie aan de cultuur die de samenleving te bieden heeft.(decreet 2003)
 5. 5. Het begrip “Cultuur” Cultuur als ‘factor’ Cultuur maakt interacties Brede opvatting mogelijk tussen mensen onderling en tussen mensen en dingen.“Menselijke aspiraties, het menselijk ingrijpen” Taal, muziek, beelden, gebaren, “waarden normen en fysieke objecten (kleren, gebouwen, boeken, betekenissen” schilderijen, …), kennis, Over generaties heen. Je opvattingen, normen, … wordt erin geboren en je (dus ook kunst, erfgoed, media, sterft erin. … smalle betekenis)
 6. 6. Het begrip “Cultuur” Cultuur als ‘facet’Cultuur CultuurProduct Enge benaderingProces Brede benadering
 7. 7. Het begrip “Cultuur” Cultuur als ‘facet’Cultuur Materieel: tastbaar = boeken, parken, taal, gerechten, lifestyle, film, …Product Immaterieel: minder tastbaar = Waarden, normen, wereldbeelden, ethiek, religie,… Cultuur die steeds veranderd door toe-eigening, overlevering, beleving, creatie = nadruk op proces Zowel op niveau van individu (competenties) als opProces niveau van samenleving (multicultureel, duurzaam, democratisch, solidair, …)
 8. 8. Het begrip “Cultuur” Cultuur als ‘facet’Cultuur Cultuur met grote C. Schone kunsten. Ook volkscultuur, erfgoedcultuur, populaire cultuur, … Smal Musea, bibliotheken, CC, cultuureducatie, … Alles wat individuen, groepen en gemeenschappen beweegt, bezighoudt en in stand houdt. Waarden, normen, samenlevingsprocessenBreed (duurzaamheid, diversiteit, geweldloosheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, …)
 9. 9. Het begrip “Cultuur” Cultuur als ‘facet’ PRODUCT Kunst, Waarden, volkscultuur, normen, erfgoed betekenissenSMAL BREED Individuele competentie Samen-leven ontwikkeling PROCES
 10. 10. Het begrip “Cultuur” Cultuur als ‘sector’CULTUUROVERDRACHT• Inlijven in cultuurCULTUURBEWARING• Continuïteit verzekeren en doorgeven aan volg generatieCULTUURSPREIDING• Cultuur dichter bij mensen brengenCULTUURBEMIDDELING• Bruggen bouwen tussen aanbieders en gebruikersCULTUURSCHEPPING• Cultuur mee maken, vernieuwen, scheppenCULTUURELEVING• Kans bieden om cultuur te vieren, te eren, te contesteren
 11. 11. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Cultuurconsumptie organiseren2. Cultuurproductie realiseren3. Cultuurkritiek faciliteren
 12. 12. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Cultuurconsumptie organiserenGericht op ‘deelnemen’ aan cultuurDeelnemers inleiden in / betrekken bij cultuuruitingenToeleidenVoorbeelden:° Bezoek tentoonstelling in Museum M° Een comedy-avond in het jeugdhuis opzetten° Samen naar een kookdemonstratie
 13. 13. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN2. Cultuurproductie organiseren‘Deel-hebben’ aan cultuur.Stimuleren om bij te dragen tot cultuur en cultuurbelevingVeruitwendigen van cultuurVoorbeelden:° Amateurkunst beoefenen° Straatevenement organiseren° Participeren in een adviesraad
 14. 14. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN3. Cultuurkritiek faciliterenGericht op ‘deel-zijn’ van cultuurCulturele componenten worden onderwerp van reflectieDominante cultuurdiscours worden overdacht, aan de kaakgesteld, aangekaart, …Voorbeelden:° Een interactieve blog met recensies over nieuwe rockbands° Een kritische lezing organiseren over genetisch gemodificeerd voedsel° Een youtube-filmpje maken voor gelijke rechten voor holebi’s…
 15. 15. DE VERANDERENDE SAMENLEVING CultuurKRITIEK MAATSCHAPPIJ faciliterenINDIVIDU CultuurCONSUMPTIE CultuurPRODUCTIE organiseren realiserenaanpassingslogica veranderingslogica

×