Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PhD presentation

0 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

PhD presentation

 1. 1. Herconfigureerbare optische interconnectie-netwerken voor multiprocessor-architecturen met gedeeld geheugen Wim Heirman Promotoren: prof. Jan Van Campenhout en prof. Dirk Stroobandt Publieke doctoraatsverdediging – 9 juli 2008
 2. 2. Enkele jaren terug… <ul><li>‘ computer’: iemand die berekeningen uitvoert </li></ul>
 3. 3. Sneller resultaten: parallellisme <ul><li>Meerdere mensen werken tegelijk (in parallel) samen aan één taak </li></ul>
 4. 4. Communicatie: dichtste buur <ul><li>Communicatie van invoergegevens, tussenresultaten, … </li></ul>
 5. 5. Communicatie: lange afstand ? <ul><li>Lange-afstandscommunicatie: via tussenstappen </li></ul>
 6. 6. Communicatie: directe verbindingen <ul><li>Met meer technologie: (beperkt aantal) directe verbindingen </li></ul>
 7. 7. Communicatie beperkt prestaties <ul><li>Meerdere rekenaars nodig voor voldoende prestaties </li></ul><ul><li>Communicatie beperkt prestaties </li></ul><ul><ul><li>Trage communicatie = lange wachttijd voordat het resultaat beschikbaar is </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelname in communicatie van anderen </li></ul></ul><ul><li>Meer rekenaars = kleinere deelproblemen = meer communicatie = meer vertraging… </li></ul>parallellisme prestaties
 8. 8. Computers worden steeds sneller <ul><li>Gebruiker wil meer details in games, betere weersvoorspellingen </li></ul><ul><li>Processor (rekeneenheid) wordt sneller:  meer bewerkingen (+, -, × , ÷ , …) per seconde </li></ul>
 9. 9. Nood aan parallelle verwerking <ul><li>Sinds 1960: één enkele processor niet genoeg voor sommige toepassingen </li></ul><ul><li>Supercomputers: Cray, SGI, IBM (weersvoorspelling, fysische simulaties) </li></ul><ul><li>Servers: IBM, Sun (Internet servers, databanken) </li></ul>
 10. 10. Nood aan parallelle verwerking <ul><li>2005: mogelijke verbeteringen per processor raken uitgeput, hogere prestatie enkel nog mogelijk met meerdere processors </li></ul><ul><li>Multicore: meerdere processors op één chip (Intel Core2 Duo) </li></ul><ul><li>Multiprocessing </li></ul><ul><ul><li>nu: desktops, laptops </li></ul></ul><ul><ul><li>straks: PDA’s, GSM’s, … </li></ul></ul>
 11. 11. Het communicatienetwerk <ul><li>Processoren en geheugenelementen, verbonden via een communicatienetwerk </li></ul>Communicatienetwerk CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF
 12. 12. Netwerktopologie <ul><li>All-to-all technologisch niet mogelijk </li></ul><ul><li>Beperkt aantal ‘buren’ per processor </li></ul><ul><li>Vorm van het netwerk (‘topologie’): vaste, regelmatige structuur </li></ul>boom rooster
 13. 13. Gedeeld geheugen: de ‘netwerkkloof’ CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF Netwerk maakt deel uit van de geheugenhiërarchie cache Enorme prestatie-invloed van niet-uniforme toegangstijd Moeilijk door de programmeur in te schatten! CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF instructie: 0.5 ns cache: 5 ns DDR: 50 ns netwerk: 500 ns
 14. 14. Communicatiepatronen kunnen sterk verschillen <ul><li>Tussen programma’s onderling </li></ul>weersvoorspelling: dichtse buur galactische simulatie: all-to-all
 15. 15. Communicatiepatronen kunnen sterk verschillen <ul><li>Tijdens één programma </li></ul>Fast Fourrier Transform: variabel
 16. 16. Netwerkvereisten Niet-uniforme belasting in tijd en ruimte Kunnen we het n etwerk op elk moment aanpassen aan het huidige verkeerspatroon? CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF CPU MEM NetIF time load Link #6 time load Link #10 time load Link #28
 17. 17. Onderzoeksvraag <ul><li>Hoe kunnen we een herconfigureerbaar netwerk maken, en welke prestaties kunnen we hiervan verwachten? </li></ul><ul><li>De optimale topologie hangt af van het communicatiepatroon </li></ul><ul><li>Communicatiepatroon verandert (tussen applicaties, tijdens één applicatie) </li></ul><ul><li>Binnen de context van herconfigureerbare optische verbindingen met bestaande en verwachte componenten </li></ul>
 18. 18. Optische verbindingen <ul><li>Nu: elektrische verbindingen over koper </li></ul><ul><li>Nieuwe toepassingen vereisen steeds meer bandbreedte </li></ul><ul><li>Elektrische verbinding: meer vermogen nodig voor hoge bandbreedte / lange afstand </li></ul><ul><li>Alternatief: overdracht van gegevens via licht </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Verliezen nagenoeg onafhankelijk van de lengte en de bandbreedte </li></ul><ul><li>Nodige conversiestappen: </li></ul>Optische verbindingen in elektronische systemen elektrisch elektrisch laser fotodiode optisch
 20. 20. Optisch of elektrisch? Cho, H., Kapur, P., and Saraswat, K. C. (2004). Power comparison between high-speed electrical and optical interconnects for interchip communication. IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology , 22(9):2021–2033.
 21. 21. Optische communicatie: over steeds kortere afstanden ©2005 IBM
 22. 22. Optische herconfiguratie <ul><li>WDM (golflengtemultiplexering) </li></ul><ul><ul><li>tunable lasers / selective detectors </li></ul></ul><ul><ul><li>passive broadcast element </li></ul></ul>A B C A B C x C  A A  B B  C B  A C  B A  C
 23. 23. Optische herconfigureerbare componenten optische crossbar (photonic crystal) MEMS switches afstembare VCSEL laser
 24. 24. Mogelijke implementatie met goedkope componenten ‘ Selectief’ broadcast element (VUB/TONA) 1-naar-9 broadcast: elke knoop maakt 1 extra verbinding, keuze uit 9 bestemmingen I. Artundo, L. Desmet, W. Heirman, C. Debaes, J. Dambre, J. Van Campenhout, H. Thienpont. Selective Optical Broadcast Component for Reconfigurable Multiprocessor Interconnects. IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics: Special Issue on Optical Communication. Vol. 12 (4). 2006. CPU 1 CPU 2 ... CPU n Broadcast element Fiber Links Processor nodes Tunable lasers CPU 1 CPU 2 ... CPU n Photodetectors
 25. 25. Bijdragen van dit werk <ul><li>Een herconfigureerbare netwerkarchitectuur </li></ul><ul><li>Methoden voor snellere evaluatie </li></ul><ul><li>Prestatie-evaluatie </li></ul>
 26. 26. Herconfigureerbare optische netwerken <ul><li>Herconfigureerbaar optisch netwerk past zich aan doorheen de tijd </li></ul><ul><ul><li>Aan de verkeerspatronen van verschillende applicaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Aan de verschillende patronen binnen één programma </li></ul></ul><ul><li>Vrije parameters: </li></ul><ul><ul><li>Mogelijke topologieën </li></ul></ul><ul><ul><li>Herconfiguratiesnelheid </li></ul></ul>
 27. 27. Extra verbindingen: de ‘mobiele brigade’ <ul><li>Vast basisnetwerk, + extra verbindingen </li></ul><ul><li>Basisconnectiviteit, gegarandeerde prestatie </li></ul><ul><li>Extra bandbreedte waar/wanneer nodig, ‘kortere’ verbindingen (minder tussenknopen) </li></ul><ul><li>Eenvoudige routering, configuratie </li></ul>
 28. 28. Tijdsschaal van herconfiguratie 1 ns 1 μ s 1 ms 1 s (goedkope) componenten 1 vraag+antwoord patronen binnen programma’s verschillende programma’s
 29. 29. Transparante herconfiguratie tijd Opmeten netwerkverkeer Topologie bepalen Herconfiguratie Nuttig gebruik van de nieuwe configuratie Topologie bepalen Herconfiguratie Opmeten netwerkverkeer Nuttig gebruik van de nieuwe configuratie herconfiguratie-interval herconfiguratie- interval lokaliteit in netwerkverkeer selectie- en herconfiguratietijden « « Selectietijd (algoritme, rekenkracht) Herconfiguratietijd (componenten)
 30. 30. Evaluatiemethodiek <ul><li>Onderzoek op systeemniveau: </li></ul><ul><ul><li>Specifieke eigenschappen hardware nog niet gekend </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel: nuttige eigenschappen voor onze toepassing bepalen, resultaten terugkoppelen naar onderzoek naar de componenten </li></ul></ul><ul><li>+ 1 implementatie (selectieve broadcast) </li></ul>
 31. 31. Nood aan snelle evaluatie <ul><li>Wat is de prestatie van elk netwerk? </li></ul><ul><li>Gedetailleerde simulatie: uren/dagen </li></ul><ul><li>De ontwerpruimte: combinatie van technologieën, componenten, parameterwaarden </li></ul><ul><li>‘ Exploratie van de ontwerpruimte’: snel evalueren welke combinaties voordelig zijn, gegeven de prestatievereisten en de te verwachten werklast </li></ul><ul><li>Zéér veel mogelijke combinaties… </li></ul>
 32. 32. Parameters cpu_speed cpu_ooo l1d_size l1d_assoc l1i_hit_latency l1i_size l1i_assoc l1d_hit_latency l2_size l2_assoc l2_hit_latency dir_linesize dir_latency dir_alloc dir_interleave l1_wb net_flitsize net_flitdelay net_routerdelay net_topology reconf_interval reconf_fanout reconf_n_elinks cpu_count
 33. 33. Methodes voor snelle evaluatie <ul><li>Bestaande methodes voor snelle netwerkevaluatie: </li></ul><ul><ul><li>sterke vereenvoudiging van het netwerkverkeer </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ trage dynamica’ wordt meestal weggelaten </li></ul></ul><ul><ul><li>maar dat is juist waarop herconfiguratie steunt </li></ul></ul><ul><li>Nood aan nieuwe methodes! </li></ul>
 34. 34. Bijdragen van dit werk <ul><li>Een herconfigureerbare netwerkarchitectuur </li></ul><ul><li>Methoden voor snellere evaluatie </li></ul><ul><li>Prestatie-evaluatie </li></ul>
 35. 35. Prestatieschatter één gedetailleerde simulatie communicatiepatroon Prestatieschatter (uren) (minuten) W. Heirman, J. Dambre, I. Artundo, C. Debaes, H. Thienpont, D. Stroobandt, J. Van Campenhout. Predicting the performance of reconfigurable optical interconnects in distributed shared-memory systems. Photonic Network Communications. Vol. 15 (1). 2008. Bepaal posities extra verbindingen Schat geheugen- toegangstijden Voorspel prestatie voor elke parameter- combinatie Bepaal posities extra verbindingen Schat geheugen- toegangstijden Voorspel prestatie
 36. 36. Prestatieschatter <ul><li>Bepaal posities van extra verbindingen </li></ul>Parameters: herconfiguratie-interval ( Δ t), aantal extra verbindingen (n), plaatsingsalgoritme tijd Δ t = 1 n = 2 Δ t = 2 n = 3
 37. 37. Prestatieschatter <ul><li>Schat de nieuwe geheugentoegangstijden </li></ul>Geen verandering Verminderde toegangstijd
 38. 38. Prestatieschatter <ul><li>Voornamelijk relatieve nauwkeurigheid, </li></ul><ul><li>voor het vergelijken van netwerken </li></ul>100 μ s 1 ms 10 ms
 39. 39. Congestiemodel <ul><li>Congestie: wachttijden wanneer meerdere processors één verbinding tegelijk willen gebruiken </li></ul><ul><li>Toevoegen van verbindingen beïnvloedt congestie! </li></ul><ul><li>2 e prestatiemodel brengt dit effect in rekening </li></ul>W. Heirman, J. Dambre, J. Van Campenhout. Congestion Modeling for Reconfigurable Inter-Processor Networks. Proceedings of the 2006 International Workshop on System Level Interconnect Prediction (SLIP). 2006.
 40. 40. Model van het netwerk: wachtrijen en servicestations <ul><li>Netwerkknoop </li></ul>X Link Link Link <ul><li>Netwerkknopen bevatten buffers (wachttijen) </li></ul><ul><li>Verbindingen verzorgen de ‘service’: verzending over een traag kanaal </li></ul><ul><li>Wachtlijntheorie voorspelt de wachttijden </li></ul>Σ totale transmissietijd
 41. 41. Congestiemodel
 42. 42. Synthetisch netwerkverkeer <ul><li>Laat toe alle netwerkeigenschappen te evalueren </li></ul><ul><li>Evenaart het gedrag van echt netwerkverkeer </li></ul><ul><li>Zonder de complexiteit van het simuleren van de applicatie, OS, processors, caches, … </li></ul>Application OS CPU Caches Reconfigurable network netwerkverkeer simulator W. Heirman, J. Dambre, J. Van Campenhout. Synthetic Traffic Generation as a Tool for Dynamic Interconnect Evaluation. Proceedings of the 2007 International Workshop on System Level Interconnect Prediction (SLIP). 2007. Synthetic traffic generator Reconfigurable network simulator simulatietijd ÷10
 43. 43. Generatie van realistisch synthetisch netwerkverkeer <ul><li>Eén volledige simulatie </li></ul><ul><li>Verkeersprofiel wordt vele keren herbruikt </li></ul>Application OS CPU Caches Synthetic traffic generator Reconfigurable network netwerkverkeer Parameter extractie Statistisch profiel ×1 ×n
 44. 44. Synthetisch netwerkverkeer: resultaten
 45. 45. Synthetisch netwerkverkeer: variabiliteit bij kortere simulaties synthetisch verkeer volledige simulatie trace-driven +profiling* exec-driven * assuming traffic profile is re-used 100 times
 46. 46. Evaluatiemethodes <ul><li>Scala aan methodes met verschillende afweging in snelheid vs. nauwkeurigheid </li></ul>snelheid nauwkeurigheid prestatieschatter synthetisch netwerkverkeer congestiemodel simulatie
 47. 47. Bijdragen van dit werk <ul><li>Een herconfigureerbare netwerkarchitectuur </li></ul><ul><li>Methoden voor snellere evaluatie </li></ul><ul><li>Prestatie-evaluatie </li></ul>
 48. 48. Case-study: selectieve broadcast <ul><li>Prestatie van de implementatie met selectieve broadcast (i.s.m. VUB) </li></ul><ul><li>Invloed van de technologische beperkingen? </li></ul><ul><li>Evaluatie met eigen technieken </li></ul>W. Heirman, I. Artundo, L. Desmet, J. Dambre, C. Debaes, H. Thienpont, J. Van Campenhout. Speeding up multiprocessor machines with reconfigurable optical interconnects. Proceedings of SPIE, Optoelectronic Integrated Circuits VIII, Photonics West. Vol. 6124. 2006.
 49. 49. Case-study: selectieve broadcast <ul><li>16 processors, 16 extra verbindingen </li></ul><ul><li>Technologische beperkingen: </li></ul><ul><ul><li>Slechts 1 extra verbinding per processor </li></ul></ul><ul><ul><li>Volledige vs. selectieve broadcast </li></ul></ul><ul><ul><li>Lengte van het herconfiguratie-interval </li></ul></ul>
 50. 50. Exploratie van de ontwerpruimte met synthetisch netwerkverkeer W. Heirman, I. Artundo, J. Dambre, C. Debaes, T. Pham Doan, K. Bui Viet, H. Thienpont, J. Van Campenhout. Performance Evaluation of Large Reconfigurable Interconnects for Multiprocessor Systems. Proceedings of the International Symposium on Electrical - Electronics Engineering (ISEE). 2007.
 51. 51. Herconfigureerbare netwerken: toekomst <ul><li>Optische verbindingen worden verwacht binnen enkele jaren </li></ul><ul><li>Mogelijks reeds aanwezige herconfiguratie (bv. foutrobuustheid) nuttig te gebruiken </li></ul><ul><li>‘ Trage’ herconfiguratie, met reeds aanwezige componenten, geeft goedkope prestatiewinst </li></ul>
 52. 52. Herconfigureerbare netwerken: verder onderzoek <ul><li>Nu toegepast op ‘gedeeld geheugen’ (impliciete communicatie) en ‘transparante’ herconfiguratie </li></ul><ul><li>Wat als de programmeur/compiler controle krijgt over herconfiguratie? </li></ul><ul><li>‘ Snelle’ herconfiguratie met nieuwe componenten </li></ul><ul><li>Toepassingsmogelijkheden in andere architecturen (videokaarten, spelconsoles, …) </li></ul>
 53. 53. Herconfigureerbare optische interconnectie-netwerken voor multiprocessor-architecturen met gedeeld geheugen Wim Heirman Promotoren: prof. Jan Van Campenhout en prof. Dirk Stroobandt Publieke doctoraatsverdediging – 9 juli 2008

×