Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Afm consumentenmonitor 13okt2011 wijzerin geldzaken

976 views

Published on

Uitgebreide rapportages op www.afm.nl/consumentenrapporten

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Afm consumentenmonitor 13okt2011 wijzerin geldzaken

 1. 1. AFM ConsumentenmonitorWilte Zijlstrawilte.zijlstra@afm.nl | 020-797 23 1213 oktoberWijzer in geldzaken expertgroep onderzoek
 2. 2. Financieel Toezicht in Nederland:Twin peaks Banken Verzekeraars Pensioen- Beurs Adviseurs fondsen Prudentieel toezicht ; soliditeit financiële DNB instellingen en stabiliteit systeem Gedragstoezicht; AFM gedrag van en informatieverstrekking door alle marktparticipanten Pagina 2 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 3. 3. Missie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van: - Sparen - Lenen - Beleggen Illegaal Schadelijk - Verzekeren gedrag gedragRelevante wet- en regelgeving• Wft (Wet financieel toezicht)• Bgfo (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen) Pagina 3 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 4. 4. Pagina 4 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 5. 5. AFM Consumentenmonitor• Doel: Meten van ontwikkelingen in gedrag van consumenten in de tijd. Levert inzicht en informatie voor beter toezicht• Methode: Online onderzoek (Gfk Panel Services)• Steekproef: N=800 -1000 sluiters van financieel product N=400 gemiddeld Nederland• Vraagtijd: 10-15 min• Frequentie: Vanaf 2004 halfjaarlijks• Openbaar: www.afm.nl/consumentenrapporten Pagina 5 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 6. 6. AFM Consumentenmonitor 20112011Q1 (mei 2011)• Hypotheeksluiters• Consumptief Kredietsluiters• Uitvaartverzekeringen• Particuliere beleggers• Pensioen• Vertrouwen en imago2011Q3 (oktober 2011)• Hypotheeksluiters• Beleggingsverzekeringen• Rechtsbijstandverzekeringen• Pensioen• Vertrouwen en imago Pagina 6 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 7. 7. AFM Consumentenmonitor 20112011Q1 (mei 2011)• Hypotheeksluiters• Consumptief Kredietsluiters• Uitvaartverzekeringen• Particuliere beleggers• Pensioen• Vertrouwen en imagohttp://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/brochures/consumentenmonitor- hypotheken-q1-2011.aspx Pagina 7 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 8. 8. Hypotheeksluiters met aflossingsvrije hypotheekbeter op de hoogte van de kenmerken Aan het einde van looptijd 61 mogelijke restschuld 47 58 Geen vermogensopbouw 41 Rente over volledige lening 53 betaald tijdens looptijd 35 9 Fiscaal voordeel is niet maximaal 7 Geen van bovenstaande 3 kenmerken van toepassing 2 4 Weet ik niet 20 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Wel aflossingsvrije hypotheek(component) Geen aflossingsvrije hypotheek(component) 28% van de hypotheeksluiters geeft juiste kenmerken aflossingsvrije hypotheek aan Pagina 8 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 9. 9. Betaling intermediair steeds vaker op basisvan fixed fee 70 60 59 50 47 42 40 39 39 34 30 25 20 15 10 0 Najaar 2009 Voorjaar 2010 Najaar 2010 Voorjaar 2011 Op basis van provisie Fixed fee Hoe wordt uw (hypotheek) adviseur volgens u beloond? BASIS: Alle hypotheeksluiters die de hypotheek d.m.v. een persoonlijk gesprek hebben afgesloten via een assurantie- tussenpersoon of hypotheekketen Pagina 9 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 10. 10. Onderhandelen over kosten Totaal 12 6 78 5 Assurantietussenpersoon 8 8 82 2 Hypotheekwinkel 9 7 81 2 Bank 17 3 74 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, ik heb met resultaat over de kosten onderhandeld Ja, onderhandeld, maar zonder enig resultaat Nee Weet ik niet Heeft u bij afsluiten van hypotheek onderhandeld over kosten die u voor hypotheekadvies aan adviseur moet betalen? BASIS: Alle hypotheeksluiters die de hypotheek persoonlijk, via een adviseur, hebben afgesloten Pagina 10 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 11. 11. AFM Consumentenmonitor 20112011Q1 (mei 2011)• Hypotheeksluiters• Consumptief Kredietsluiters• Uitvaartverzekeringen• Particuliere beleggers• Pensioen• Vertrouwen en imagohttp://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/brochures/consumentenmonitor- uitvaart-q1-2011.aspx Pagina 11 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 12. 12. Sluiters hebben vaak al een uitvaartverzekeringbij het afsluiten Ik was reeds in het bezit van een uitvaartverzekering 67 Ik heb voor het eerst een uitvaartverzekering afgesloten 32 Een andere situatie 0 Weet ik niet 1 0 10 20 30 40 50 60 70 Welke van onderstaande situaties had betrekking op uw situatie bij het afsluiten van uw uitvaartverzekering? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering N = 204 Pagina 12 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 13. 13. In 2011 schatten sluiters kosten uitvaart lager in9000 80008000 Voorjaar 2011 14 18 9 16 17 1 12 13 70007000 66506000 600050004000 Najaar 2009 8 16 11 17 21 4 13 1030002000 0% 20% 40% 60% 80% 100% Najaar 2009 Voorjaar 2011 Minder dan 5.000 euro 5.000 tot 6.000 euro 6.000 tot 7.000 euro 7.000 tot 8.000 euro 8.000 tot 9.000 euro 9.000 tot 10.000 euro Werkelijke kosten uitvaart Ingeschatte kosten uitvaart 10.000 euro of meer Weet ik niet Hoeveel kost volgens u een gemiddelde uitvaart? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering Pagina 13 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 14. 14. Sluiters denken een uitvaart minder makkelijkzelf te kunnen betalen Voorjaar 2011 18 16 19 42 5 Najaar 2009 23 20 13 41 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Weet ik niet / wil ik niet zeggen Een uitvaart kost gemiddeld € 7.000,- (2009: €6.000,-). Zou u op dit moment de kosten van een gemiddelde uitvaart kunnen betalen? BASIS: Alle sluiters van een uitvaartverzekering Pagina 14 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 15. 15. Afsluiten via internet is verdubbeld 41 Persoonlijk gesprek 50 33 Internet 16 15 Telefonisch 23 9 Post 8 0 Ander medium 3 2 Weet ik niet 0 0 10 20 30 40 50 60 Voorjaar 2011 Najaar 2009 Pagina 15 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 16. 16. Kwart denkt dat advies gratis is Het advies is gratis 25 Provisie 16 Mijn adviseur wordt op een andere manier beloond 10 Abonnement 1 Ik weet niet hoe mijn adviseur beloond wordt 48 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hoe wordt de adviseur volgens u beloond? BASIS: Alle sluiters van uitvaartverzekering die deze persoonlijk, via een adviseur, afgesloten hebben N = 80 Pagina 16 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 17. 17. AFM Consumentenmonitor 20112011Q1 (mei 2011)• Hypotheeksluiters• Consumptief Kredietsluiters• Uitvaartverzekeringen• Particuliere beleggers• Pensioen• Vertrouwen en imagohttp://www.afm.nl/nl/professionals/afm- actueel/nieuws/2011/okt/consumentenmonitor-pensioendriedaagse.aspx Pagina 17 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 18. 18. Verwacht inkomen bij pensionering: 70%-mythe Totaal 33 28 10 29 Eindloon 63 22 3 13 Middelloon 40 37 12 11 Beschikbare premieregeling 19 31 18 31 Weet niet 20 22 6 52 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 35 26 12 26 2011 33 28 10 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% > 70% 70% < 70% Weet nietNederlanders hebben te hoge verwachtingen van hun pensioen (rapport januari 2010)http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2010/jan/rapportpensioeninzicht.aspx Pagina 18 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 19. 19. Kwart heeft wel eens ingelogd opwww.mijnpensioenoverzicht.nl Totaal 62 26 12 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 keer 2 keer Meer dan 2 keer Totaal 25 29 26 5 5 20 7 16-34 jaar 13 38 21 9 8 20 9 35-44 jaar 28 38 22 2 5 1 4 0 45-54 jaar 27 20 32 5 4 3 2 8 55-65 jaar 50 4 35 5 0 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, ik heb er nog nooit van gehoord Nee, maar ik ben het wel van plan Nee, ik heb geen interesse in mijnpensioenoverzicht.nl Nee, ik heb geen tijd Nee, ik heb geen DigiD Nee, ik heb geen pensioen opgebouwd Andere reden Ongeveer 1 op de 10 consumenten die pensioen opbouwen zijn spontaan bekend met www.mijnpensioenoverzicht.nl Pagina 19 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 20. 20. Hoogte netto pensioen populairste toevoegingvoor mijnpensioenoverzicht.nl Hoe hoog mijn netto pensioen ongeveer zal zijn 53 Hoeveel mijn inkomen teruggaat bij pensionering 39 Hoe zeker of onzeker mijn pensioen is 39 Wat de gevolgen zijn als ik eerder stop met werken 38 Een waarschuwing als mijn pensioen onvoldoende lijkt te zijn 35 Hoe hoog het gezamenlijk pensioen van mij en mijn partner zal zijn 29 Wat mijn nabestaanden krijgen als ik kom te overlijden 28 Wat ik kan doen voor een hoger pensioen 27 Hoe lang ik moet doorwerken om alles te kunnen blijven betalen 16 Iets anders 2 Ik mis niets op de website 16 Weet niet / geen mening 7 0 10 20 30 40 50 60 Oktober 2011: gerealiseerd (?) AFM Visiedocument pensioenuitvoering (1 mei 2011) http://www.afm.nl/~/media/Files/pensioen/presentaties-congres2011/visiedocument- pensioenenuitvoering.ashx Pagina 20 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 21. 21. Van degenen die UPO hebben ontvangen, vindtmeerderheid UPO overzichtelijk en begrijpelijk Heeft u een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) ontvangen? Totaal 78 10 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik nietHet UPO is overzichtelijk 7 54 22 6 3 7 Het UPO is begrijpelijk 7 48 26 9 3 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Ik heb onvoldoende kennis van het UPO Pagina 21 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 22. 22. 60% wil maximaal 20 euro per uurbetalen voor pensioenadvies100% 80% 60% 40% 20% 0% €0 €10 €20 €30 €40 €50 €60 €70 €80 €90 €100 Hoeveel bent u bereid per uur te betalen voor advies? (open antwoord) N = 222 Pagina 22 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 23. 23. AFM Consumentenmonitor 20112011Q1 (mei 2011)• Hypotheeksluiters• Consumptief Kredietsluiters• Uitvaartverzekeringen• Particuliere beleggers• Pensioen• Vertrouwen en imago Pagina 23 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 24. 24. Vertrouwen in de markt en in spelers op de markt De financiële markt in Nederland 5 19 58 18 0 Financieel toezicht in Nederland 7 22 53 17 0 Banken en verzekeraars in 10 23 50 16 1 Nederland Kredietverstrekkers in het 18 41 35 5 0 algemeen Financiële adviseurs in het 11 33 48 8 0 algemeen Eigen financieel adviseur 4 8 46 34 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal geen vertrouwen Nauwelijks vertrouwen Een beetje vertrouwen Veel vertrouwen Heel veel vertrouwen Pagina 24 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 25. 25. Verantwoordelijkheid bij afsluiten financieelproduct (hoofdzakelijk) bij aanbieder 100% 6 7 7 6 8 6 7 80% 41 37 35 38 40 39 48 60% 40% 49 48 52 51 47 49 42 20% 5 8 5 6 6 4 4 0% Voorjaar 2011 Najaar 2010 Voorjaar 2010 2009 2008 2007 2006 De verantwoordelijkheid ligt voor 100% bij de consument De verantwoordelijkheid ligt voor het grootste gedeelte bij de consument De verantwoordelijkheid ligt voor het grootste gedeelte bij de aanbieder De verantwoordelijkheid ligt voor 100% bij de aanbieder Pagina 25 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 26. 26. Voorwaarde voor voorlichting: AFM isbekende en betrouwbare afzender(Interactieve) hulpmiddelen van AFM- www.checkjehypotheekgesprek.nl- www.weetwatjeweet.nl- www.financielechecklist.nl- www.meerkeuzemetgeld.nl- www.afm.nl/eneeuro- www.afm.nl/besliswijzer- www.afm.nl/folders Pagina 26 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 27. 27. Geholpen naamsbekendheid AFM 100% 10 9 10 12 10 14 17 19 80% 24 28 25 27 46 44 42 60% 43 27 30 33 26 40% 38 38 20% 36 34 35 34 39 30 6 3 4 5 0% DNB: DNB: Najaar DNB: DNB: Najaar AFM: AFM: Najaar AFM: AFM: Najaar Voorjaar 2010 Voorjaar 2009 Voorjaar 2010 Voorjaar 2009 2011 2010 2011 2010 Niet eerder van gehoord Ken ze van naam Ken ze van naam en weet globaal wat ze doen Weet vrij goed wat ze doen Pagina 27 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 28. 28. Verbond van Verzekeraars –Consumentenmonitor http://verzekeraars.nl/sitewide/general/nieuws.aspx?action=view&nieuwsid=1059 Pagina 28 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor
 29. 29. AFM Consumentenmonitor• Doel: Meten van ontwikkelingen in gedrag van consumenten in de tijd. Levert inzicht en informatie voor beter toezicht• Methode: Online onderzoek (Gfk Panel Services)• Steekproef: N=800 -1000 sluiters van financieel product N=400 gemiddeld Nederland• Vraagtijd: 10-15 min• Frequentie: Vanaf 2004 halfjaarlijks• Openbaar: www.afm.nl/consumentenrapporten Pagina 29 13 oktober 2011 | AFM Consumentenmonitor

×